Forside:Austasiatisk historie og kultur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

URFOLK OG NASJONALE MINORITETER • NYERE MINORITETER
tyrkisk • sørasiatisk • tamilsk • austasiatisk

Om Austasiatisk historie og kultur
Alter i inngangspartiet til Da lat café i Torggata 27 i Oslo.
Foto: Ida Tolgensbakk

Austasiatisk som vi bruker det her er en paraplyterm for mennesker, historie og kultur fra Søraust-Asia, Kina, Taiwan, Mongolia, Sør-Korea, Nord-Korea og Japan. Området inkluderer mange ulike kulturer og språkfamilier. Buddhisme, taoisme, shintoisme, katolsk kristendom og islam er blant de relativt vanlige religionstilhørighetene blant austasiater.   Les mer ...

 
Smakebiter
Viet-Nor var ein innvandrarbutikk i Søndre gate 9 i Trondheim. Butikken vart etablert i 1984(?) av vietnamesaren Nuu Nguyen, som nettopp hadde komme flyttande til Trondheim med familien sin. Butikken var den første innvandrarbutikken i Trondheim og markerte seg med det rike utvalet av søraustasiatisk og kinesisk mat så vel som med billigare mat enn det trondheimarane var vant med på den tida. Butikken vart nedlagt i 2002?. Søndre gate 7 og 9 vart totalskadd i brannen natt til 30. juli 2004.   Les mer …

Tibetanerskolen på Gjøvik ble oppretta i 1964. I regi av Tibetanerhjelpen ble i januar 1964 34 tibetanske gutter bosatt på garden Tranberg, ca. 2 kilometer opp for sentrum. To år seinere kom ytterligere 10 gutter, som ei stund hadde bodd hos kunstneren Lillen Dahll Vogt i Kragerø. I motsetning til f.eks. de ungarske flyktningebarna som kom i 1956, som ble spredt over store deler av landet, ble tibetanerne konsentrert på Gjøvik. Den 16. januar 1964 ble de mottatt med en høytidelig seremoni på Tranberg, med velkomsttaler av bl.a. ordfører Niels Ødegaard, skoleinspektør Gunnar Hvattum og Tibetanerhjelpens formann, Lauritz Johnson (Onkel Lauritz). Etter at «snitter og kaffe var fordøyd dro selskapet til Mjøenhytta, som den nåværende eier, lærer Jan Antzen har leid ut helt gratis.» Skolen fikk altså lokaler i den såkalte Mjøenhytta, ei sportshytte som den tidligere eieren av Tranberg, Alf Mjøen, hadde satt opp.   Les mer …

Khuong Viet Tempel, Blystadveien 2.
Foto: André Clemetsen
Khuong Viet Tempel i Blystadveien 2 på Kurland ble bygd i 1989 og er forsamlingslokale og hovedkontor for Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge. Denne foreningen har vel 4500 medlemmer på landsbasis, svært mange av dem er norsk-vietnamesere. Tempelet er Nordens største i sitt slag. De viktigste religiøse høytidene er Buddhas fødselsdag, Phat Dan, som vanligvis faller i mai, og minnedag for de døde, Vu Lan, som vanligvis faller i september.   Les mer …

35 vietnamesiske båtflyktninger i en 35 fots fiskefartøy plukkes opp av et amerikansk marinefartøy etter å ha vært åtte døgn på sjøen.
Foto: Phil Eggman, US Navy
(15. mai 1984)
Norsk-vietnamesere utgjorde ved inngangen til 2018 tilsammen omkring 24 000 personer. Av disse var 13 973 født i Vietnam, og 9092 som var født i Norge av to vietnamesiskfødte foreldre, 781 som var født i Norge av to foreldre med vietnamesisk bakgrunn og 107 som var født i Vietnam der en av foreldrene er norskfødt. De første vietnamesiske flyktningene kom til Norge i 1975 i forbindelse med avslutningen av Vietnamkrigen og dens følger. 150 000 flyktet ut av landet umiddelbart etter at Sør-Vietnam ble erobret og slått sammen med i Nord-Vietnam på våren 1975. Mange forsøkte å ta seg ut av landet på fiskebåter, og gjennomlevde forferdelige dager mens de ventet på å bli plukket opp av utenlandske skip: De som overlevde den farefulle ferden havnet som regel i flyktningeleire i Vietnams naboland, og ble etterhvert overført til andre land gjennom FN. Noen av flyktningene hadde blitt tatt opp av norske skip, noe som kunne være en motivasjon for å søke seg til Norge. Til sammen kom rundt 10 000 vietnamesiske flyktninger til Norge mellom 1975 og 1995. I Norge var mange på venstresida i politikken skeptiske til de vietnamesiske flyktningene. Berge Furre uttalte blant annet i en artikkel i Aftenposten at gruppa var problematisk fordi det potensielt kunne være krigsforbrytere blant dem, noe som imidlertid kunne gjelde enhver stridende i enhver krig. På sin side kunne vietnameserne selv være skeptiske til de norske myndighetene, som hadde bidratt med en fiskeflåte i uhjelp til det kommunistiske styret.   Les mer …

 
Kategorier for Austasiatisk historie og kultur
ingen underkategorier
 
Andre artikler