Garder i Gjøvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Garder i Gjøvik
Artikkel Navn Gnr Bnr Alt. navn Type Sted Sokn
Alm (Gjøvik gnr. 27) Alm 27 Vardal
Amundrud (Gjøvik gnr. 198) Amundrud 198 Redalen
Berg (Gjøvik) Berg 75 1 Nordbyen
Berg (Snertingdal) Berg 229 (før 1964: 123) 1 Hoffsekeren, Hoffsekern Snertingdal
Bjugstad Bjugstad 48 og 49 Skansen
Bjørke (Gjøvik gnr. 191) Bjørke 191 Bjerke Redalen
Bjørke (Gjøvik gnr. 49/17)
Bjørnsveen (Gjøvik gnr. 77) Bjørnsveen 77 Bjørnsvea Nordbyen
Bondelia Bondelia 57 Nyhus (Nyehuus) Sørbyen
Bråstad (Gjøvik) Bråstad 78, 79, 80 Braastad Lundstein skolekrets
Bråten (Gjøvik)
By (Vardal) By (Vardal) 16 1 Bye Vardal Vardal
Bøvre (Gjøvik gnr. 190) Bøvre 190 Redalen
Dalborgen (Gjøvik) Dalborgen 50 og 51 1 og 1
Dalborgskogen (Gjøvik)
Drogset (Gjøvik gnr. 214) Drogset 214 Drogseth Snertingdal
Eide (Dalsødegården) (Gjøvik)
Eik (Gjøvik gnr. 74) Eik 74 Vardal
Eng (Gjøvik)
Engeli (Gjøvik)
Enger (Gjøvik gnr. 192) Enger 192 Redalen
Etnestad (Gjøvik gnr. 197) Etnestad 197 Redalen
Fjeldheim (Gjøvik)
Fredeng (Gjøvik)
Fruset Fruset 58 Fruseth Sørbyen
Frusetenga (småbruk) Frusetenga 58 4 Frusethengen, Frusetengen
Gjøsti Gjøsti 217 Snertingdal
Gjøvik gård Gjøvik gård 61 1 Nedre Gjøvik, Ner-Gjøvik Gjøvik sentrum
Gryte (Gjøvik) Gryte 20 og 21 Vardal (Haugsbygda)
Hagberg (Gjøvik)
Hagen (Gjøvik)
Hasli (Gjøvik) Hasli 102 4 Åsengen, Åsenga, Aasengen Vindingstad skolekrets
Hasselknippe (Gjøvik gnr. 189) Hasselknippe 189 Redalen
Helgerud (Gjøvik) Helgerud 55 1 Vindingstad skolekrets/Sørbyen
Holmbo (Gjøvik)
Holmstad (Gjøvik)
Hunn (Gjøvik) Hunn 67 1 Gjøvik sentrum
Kildal (Gjøvik)
Kirkeby (Gjøvik) Kirkeby 62 Sørbyen (Kirkeby)
Klundby (Gjøvik gnr. 185/1) Klundby 185 1 Redalen
Kopperud (gard i Gjøvik) Kopperud 64 Kopperud
Kvisgard Kvisgard 220 (før 1964: gnr. 114) Snertingdal
Larud (Gjøvik gnr. 188) Larud 188 Redalen
Lier (Gjøvik gnr. 193) Lier 193 Matrikkelgard Redalen
Lier (Vardal)
Lønnum (Gjøvik gnr. 211) Lønnum 211 Snertingdal
Madshus (gard) Madshus 14 3 Vardal Vardal
Mattisrud (Gjøvik)
Midtre Mattisrud (Gjøvik)
Mustad (Gjøvik gnr. 29/1) Mustad 29 1, 2, 3, 4. I tillegg kommer gnr. 27/11, 27/23, 36/2, 46/18 og 46/19, 47/3 og 103/1. Vardal
Nedre Brekken (Gjøvik gnr. 6/1) Nedre Brekken 6 1 Brækken Vardal Vardal
Onsrud (Gjøvik gnr. 212) Onsrud 212 Snertingdal
Paulsberg (Gjøvik)
Rambekk (Gjøvik)
Roli (Gjøvik gnr. 196) Roli 196 Redalen
Saksberg Saksberg 216 (før 1964: gnr. 110) Snertingdal
Sandli (Gjøvik)
Segard Segard 219 (før 1964: gnr. 113) Seegaard Snertingdal
Seval (Gjøvik gnr. 1) Seval 1 Vardal
Seval (Gjøvik gnr. 1/1) Seval 1 1 Vardal
Skoglund (Gjøvik)
Skunberg (Gjøvik gnr. 215) Skunberg 215 (før 1964: gnr. 109) Skundberg Snertingdal
Skyberg (Gjøvik gnr. 2) Skyberg 2 Vardal
Skøyen (Gjøvik gnr. 199) Skøyen 199 1 Redalen
Slettum (Gjøvik)
Snartum Snartum 218 Snertingdal
Sogstad (Gjøvik) Sogstad 68 1 Sokstad Nordbyen
Stensli (Gjøvik)
Svea (Gjøvik gnr. 194) Svea 194 Sveen Redalen
Tofsrud (Gjøvik gnr. 213) Tofsrud 213 Tovsrud Snertingdal
Torke Torke 71 1 Nordbyen
Tranberg (Gjøvik) Tranberg 76 1 Trandberg Nordbyen
Vestby (Gjøvik) Vestby 53 1
Viberg (Gjøvik gnr. 3) Viberg 3 Vardal
Viken (Gjøvik) Viken 60 1 Vika Vikenområdet
Vårnes (Gjøvik) Vårnes 56 1 Vindingstad/Sørbyen
Ålset Ålset 241 og 242 Snertingdal
Ålstad (Gjøvik gnr. 28/1) Ålstad 28 1 Vardal
Ås (Gjøvik gnr. 69) Ås 69 Hunndalen
Ås (Gjøvik gnr 102) Ås 102 1
Åshaug (Gjøvik)
Østby (Gjøvik) Østby 101 1 Østby i Lien
Øveråsen (Gjøvik gnr. 10) Øveråsen 10 Øveraasen Vardal
Øvre Amsrud (Gjøvik gnr. 49/4) Øvre Amsrud 49 4 Nordre Amsrud, Amserud Hunndalen
Øvre Gjøvik (gard) Øvre Gjøvik 63 1 Jøvik, Djupvik Øvre Gjøvik/Kallerud
Øykåsen (Gjøvik)