Hartvig Andersen Huitfeldt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hartvig Andersen Huitfeldt var en norskfødt adels- og embetsmann av dansk-norsk herkomst. Han levde fra 1582 til 1637. Foreldrene var den danskfødte adelsmannen Anders Clausen Huitfeldt til Snidstrup og Margrete Pedersdatter Litle, som var datter av Peder Hanssøn Litle og Ingeborg Nilsdatter Gyldenløve. Han ble født på besteforeldrenes setegård FossesholmEiker.[1]

I 1618 ble Hartvig Huitfeldt utnevnt til lensherre i Eker len, og to år seinere fikk han også stillingen som berghauptmann i Norge. Begge disse embetene hadde han fram til 1626. Han var dermed den øverste leder for kronens bergverksdrift i den perioden da de viktige sølvfunnene ble gjort i Sandsvær i 1623, og han spilte en viktig rolle ved opprettelsen av Kongsberg Sølvverk i 1624.

I tillegg skal han ha drevet gruver for egen regning ved SkjelbredEiker: «Medens Hartvig Hvidtfeldt beboede Gaarden, drev han et Sølv-Værk, hvoraf Gruberne endnu skal sees i Gaardens Sæter-Marker, hvorom ogsaa Hr. Deichman melder i sin Beskrivelse over Kongsbergs Sølv-Værk, Kiøbenh. Selsk. Skrifter Tom.XI.» [2] Dette er trolig den såkalte Skjelbreddalsgruva.

Hartvig var bror til Jacob Andersen Huitfeldt, som bosatte seg på Tronstad i Hurum og ble stamfar til denne greinen av slekten Huitfeldt.

Hartvig Huitfeldt var gift første gang med Bente Jonsdatter Skak, og det var gjennom dette ekteskapet at han fikk gården SkjelbredFiskum, som han brukte som setegård. Hartvig og Bente var foreldre til Margareta Huitfeldt.

Etter at Bente var død, giftet Hartvig seg på nytt med Maren Eriksdatter Skram, og de fikk sønnen Erik Hartvigsen Huitfeldt

Referanser


KilderEiker Leksikons logo.jpeg Hartvig Andersen Huitfeldt inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!