Hjelp:Administratorens oppgaver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Administratorene har spesielle rettigheter i lokalhistoriewikien. De har dermed flere muligheter enn vanlige brukere, men også et større ansvar for å bidra konstruktivt med vedlikehold i wikien og hjelp overfor andre brukere. Det kan virke som mange oppgaver, men vi er også mange administratorer. Hvis alle gjør litt så kommer vi langt.

Husk å gi andre brukere mulighet til å sende deg e-post (huk av for dette valget under Mine innstillinger).

Daglige oppgaver for administratorene

Siste endringer

En hovedoppgave for administratorene er å gå gjennom siste endringer. Dette er viktig både for å oppdage om brukerne trenger veiledning, for å sikre konsekvens i wikiens struktur og for å unngå sabotasje. Start der forrige administrator sluttet. Legg merke til redigeringskommentarene og utropstegnene som viser om brukeren er ny / uerfaren. For å se hva som er endret, klikk på ”diff” (les mer om hva de ulike elementene i siste endringer betyr). Da vil du få mulighet til å godkjenne endringene som er gjort, og dermed markere overfor de andre administratorene at de ikke trenger å gjøre jobben om igjen. Dette sparer arbeid for alle.

Nye brukere

 • Nye brukere skal ønskes velkommen så raskt som mulig: Sett inn malen {{subst:velkommen}} på brukerens diskusjonsside og husk å signere velkomsthilsenen med ditt eget navn. Slik ser teksten i velkommenmalen ut.
 • Nye og uerfarne brukere (som ikke er oppgradert til skribenter) vil være merket med et lite rødt utropstegn på siste endringer-siden, og bør følges opp litt ekstra. Om feil eller mangler går igjen, send vedkommende en e-post eller skriv en vennlig og konstruktiv kommentar på vedkommende brukers samtaleside.

Nye sider

Sjekk nyopprettede sider (kan også nås gjennom Spesial:Nye sider):

 • Er oppslagsordet i fet skrift og lenket?
 • Har overskriftene riktig format?
 • Er relevante begreper lenket?
 • Er den nye siden kategorisert på riktig måte? For å få full forståelse av hvordan kategoriseringen fungerer, bør du også gjøre deg kjent med kategoritreet. Husk å gi beskjed til nye brukere (og evt. mer erfarne) på diskusjonssidene deres når du har lagt til eller endret kategorier.

Nye bilder

Sjekk nye bilder som er lagt inn, for eksempel ved å gå inn i Galleriet:

 • Er de merket med riktig/relevant lisens?
 • Er det oppgitt kilde og opphavsperson?
 • Er bildet kategorisert riktig? Husk å gi beskjed til nye brukere (og evt. mer erfarne) på diskusjonssiden deres når du har lagt til eller endret kategorier! Det kan være vanskelig å forstå at et bilde man har lastet opp og kategorisert med tanke på en spesiell artikkel f.eks., kan trenge kategorier som gjør bildet søkbart for flere sammenhenger.

Prosjektoppfølging

Redigeringer på noen av delprosjektene samles på lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/Prosjektredigeringer. Her får man oversikt over hva som skjer på de enkelte prosjekter, og kan lettere følge opp kategoriering, formatering og opplæring.

Diskusjonssider

Diskusjonssidene i wikien bør tittes innom av en administrator eller to på jevnlig basis. Endringer her ser man gjennom siste endringer, eller man kan gå direkte til diskusjonene:

Ukas artikkel, Ukas bilde og Aktueltspalten på hovedsiden

 • Det er lurt å legge inn Ukas bilde for noen uker av gangen, men det kan også være aktuelt å bytte bilde hvis vi ønsker å markere noe spesielt.
 • Ukas artikkel kan også brukes til å markere spesielle dager eller prosjekter vi ønsker å fokusere på. Mens smakebitene velges automatisk blant F2-artikler, velges Ukas artikkel ut manuelt. Det gir oss god mulighet til å profilere artikler som viser wikiens særpreg.

Oppgaver som må tas med jevne mellomrom

En del lister genereres automatisk i wikien og viser hvilke sider som trenger ettersyn:

Omdirigeringer

 • Doble omdirigeringer: Hvis en side er blitt flyttet flere ganger, oppstår det doble omdirigeringer. Disse virker ikke og må rettes. Klikk på rediger og erstatt lenketeksten som kommer opp med teksten fra lenken lengst til høyre.
 • Brutte omdirigeringer: Dette er omdirigeringer som viser til sider som ikke eksisterer. Disse fikser du ved enten å slette omdirigeringen eller ved å redigere den slik at den viser til en eksisterende side.

Kategorisering

Forsider

Artikkelutvalget på forsider genereres automatisk. For at en artikkel skal komme med som smakebit på en forside, må den:

 • Merkes med en kvalitetsmal (F1 og F2). Se kriterier for utvalg av smakebiter til forsidene.
 • Merkes med utdragsmal (onlyinclude) på den delen av den som skal synes på forsiden. Velg denne knappen fra knappemenyen over.
 • Ha oppslagsordet (helst som første ord i artikkelen) i fet skrift og lenket til seg selv.
 • Inneholde en kategori som er relevant for en bestemt forside. For å komme med på Forside:Harstad, må den f.eks. inneholde [[Kategori:Harstad kommune]].

Sjekk om det ligger forslag til artikler som bør F-merkes i kategorien for dette, og gå i tillegg gjennom nye artikler fra ditt område med jevne mellomrom. Det er hyggelig for brukerne å få artikkelen sin opp på en forside!

Andre hjelpemidler for oppfølging og vedlikehold

Overvåking

 • Alle artikler har en fane for overvåking. Det kan være lurt å sette på overvåking alle artikler du selv oppretter, og artikler om temaer du har spesiell greie på eller har deltatt mye i.
 • Du kan også overvåke kategorier, f.eks. et fylke eller en temakategori.

Vedlikeholdsmerking

Artikler det bør arbeides mer med kan merkes med f.eks. ”trenger tilsyn” og bilder kan f.eks. merkes med ”usikker lisens”. For slik merking, bruker du maler for vedlikeholdsmerking. Disse bør brukes varsomt og skal alltid ledsages av en vennlig kommentar på forfatters eller opplasters brukerside, slik at vedkommende forstår hvorfor vedlikeholdsmerket er satt på.

Forbilder

Det er fint om administratorene forsøker å være gode forbilder også når de produserer innhold på wikien. Man bør for eksempel forsøke å gjøre en god jobb ved kategorisering av egne artikler, og passe på å legge inn redigeringskommentarer når man endrer artikler.

Se også

[[Kategori:]]