Jens Christopher August Holth

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Christopher August Holth er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Jens Christopher August Holth (født 9. januar 1815 i Soggendal (Sokndal) i Rogaland, død 1.oktober 1879 i Kristiania) var skolemann og pressemann. Han var en omstridt person, stadig i konflikt med sine arbeidsgivere og utdanningsmyndighetene om stillinger og arbeidsforhold, og han ble i sin siste stilling ved Trondheim katedralskole avskjediget ved kongelig resolusjon. En periode drev han også sin egen skole.

Famile

Holth var sønn av månedsløitnant i marinen, senere skibsfører, Jens Christopher Holth og Ingeborg Marie Juel Munthe (født 1795). Han forble ugift.

Liv og virke

Holth ble student i 1833 fra Stavanger skole. Han ble filologisk kandidat i 1842, etter i noen år å ha arbeidet som lærervikar og ved Universitetsbiblioteket.

Han var konstituert adjunkt ved Trondheim Katedralskole 1839-43, og deretter timelærer ved Kristiania katedralskole. Han ble adjunkt der i 1850. I 1852 søkte han avskjed fra stillingen, og drev egen drev egen latin- og realskole i Kristiania til 1857.

Etter å ha søkt forskjellige embeter, der han følte seg forbigått, ble han i 1867 konstituert som overlærer ved Trondheim Katedralskole. Her var han til han ved kongelig resolusjon av 7. september 1872 ble meddelt avskjed. Han levde deretter som gårdbruker i Skogn, hvor han var valgmann 1873. I Trondheim hadde han en tid også vært medlem av bystyret.

Mot slutten av livet flyttet han igjen til Kristiania, hvor han bodde til sin død.

Holth var medarbeider i og til slutt redaktør av "Dagbladet"/"Christiania Dagblad" fra 1863. Han leverte innlegg også i andre dagblad . Under sitt siste Trondheimsopphold redigerte han i flere år "Throndhjems Stiftsavis ".

Holth lå i strid med kolleger, arbeidsgivere og myndigheter gjennom en årrekke, og skrev også flere forsvarsskrift. Blant disse var ”Aktstykker til Belsyning af min femårige Konstitution som Overlærer ved Trondhjems lærde skole og dennes Ophør etc.” i 1873.

Blant hovedmotstanderne var ekspedisjonssjef Hartvig Nissen, som med sine pedagogiske reformideer sto fjernt fra Holth.

Ved folketellingen for Christiania for 1865 er Holth registrert sammen moren og en søster på adressen Prinsens gate 10. Han har tittelen cand. mag.

Ettermæle

I boka «Kristiania katedralskole i det nittende århundre» av Einar Aas (1935) står det i en omtale av Holth blant annet:

Denne mann hadde en ublid skjebne, hvilket måskje skyldes visse trekk i hans karakter, dels måskje en mindre velvillig behandling fra departementets side…(Det er ) vanskelig å fri sig fra det inntrykk at Holth har vært en kranglesyk mann. Der må ligge noe til grunn for, at han hadde opinionen mot sig både ute i byen og blant lærere og elever. I Trondheim var han en tid medlem av bystyret, hvor han visstnok til sine tider optrådte ubehersket

Holt er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser