Kaare Gundersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kaare Gundersen (født 3. juni 1914 på Brandbu, død 14. oktober 1943) var sabotør tilknyttet Milorg Øst. Familien hadde i 1933 flyttet til Stubberud i Maridalen, og både Kaare og faren tok arbeid på Brekke Bruk. Kaare giftet seg med Borghild Kristiansen, tekstilarbeiderske på Nydalens Compagnie. I 1936 flyttet de til Skjoldveien 11 på Korsvoll, der de fikk datteren Kari.  

Kaare Gundersen deltok i krigshandlingene etter det tyske overfallet i 1940. Utover høsten vokste det i Brekke/Korsvoll-området fram en gruppe som fortsatt ønsket å bidra til den militære motstanden. De fleste av gruppens medlemmer hadde tilknytning til Brekke Bruk. Ved å følge med på hvor trelasten fra bruket ble fraktet, kunne arbeiderne bidra med viktig informasjon om tyskernes aktiviteter. Denne etterretningsvirksomheten varte utover i 1941.

Etter omorganiseringen av Milorg i 1942 omfattet distrikt D13 Stor-Oslo. Avsnitt øst (13100) utgjorde området øst for Akerselva. Kommunistene fikk stor innflytelse i blant annet område 13120 (der Brekke-gruppa hørte hjemme), ikke minst i områdeledelsen, som var mer aktivistisk innstilt enn tidligere.

Utover høsten 1942 fikk Kaare Gundersen våpentrening av en britiskledet ekspedisjon som var blitt landsatt i Nordmarka (Operasjon Bittern). Etter at ekspedisjonen hadde forlatt Norge, overtok han selv som instruktør, og han ledet flere samlinger i Nordmarka våren 1943. Han ble kjent under navnet «Nr. 27 sjefinstruktøren» og ble sjef for en egen sabotasjegruppe i Milorg øst.

Gruppa gjennomførte sin første aksjon i mai 1943, mot Oslo Samvirkelags lager i daværende Skjoldgata på Bjølsen (bygningen, som ligger nær Advokat Dehlis plass, har nå adresse Maridalsveien 169). Gruppa drev trolig også likvidasjoner.

28. april hadde Max Manus og Gregers Gram utført en sabotasjeaksjon (Operasjon Mardonius) mot tyske skip på Akers Mek. Verksted. Her fikk de hjelp fra arbeidere tilknyttet Milorg øst, og etter aksjonen satte tyskerne mye inn på å få arrestert de ansvarlige. I løpet av sommeren klarte Gestapo å rulle opp store deler av Milorg 13120. Sent på kvelden 6. juli, idet flere fra gruppen var klare til å gå i dekning i Nordmarka, ble Kaare Gundersen sammen med andre Milorg-jegere oppdaget og arrestert på sitt møtested i Brekkeskogen. Etter harde forhør på Møllergata 19 ble seks befal og instruktører fra Milorg øst dømt til døden, blant dem Kaare Gundersen. De seks ble henrettet i Trandumskogen 14. oktober og lagt i massegraver.

Kaare Gundersens navn er oppført på krigsminnesmerket ved Tåsen skole og krigsminnesmerket ved Kjelsås skole.

Litteratur

  • Våre falne : 1939-1945, Grøndahl, Oslo 1949, bd. 1 Digital versjonNettbiblioteket
  • Per Helge Martinsen: Rød skygge over D13 (2010)
  • Trond Smith-Meyer: Sabotørene i Skjoldveien i Sogn kultur- og historielags årsskrift Før og nå 2018