Milorgdistrikt 13

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Milorg D13)
Hopp til navigering Hopp til søk
Skilt på Fortjernbråtan i Nordmarka, der D13 hadde en av sine baser.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Milorgdistrikt 13 (D13) var Milorgs distrikt for Oslo og nærliggende områder. Det omfatta kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog. Ved krigens slutt var det omkring 7500 Milorg-jegere i D13. 128 hadde falt - i kamp, fengsel eller fangeleire - og flere hundre hadde hatt fengselsopphold i Norge eller de hadde blitt sendt i konsentrasjonsleir. Mange hadde også rømt til Sverige i løpet av krigen.

Bakgrunn

Distriktets opphav var, som det meste av Milorgs organisasjon, en spontan mobilisering til motstandsarbeid. Dette arbeidet fulgte i stor grad grenser satt av naturen og av tilgjengelige kommunikasjonsmidler. Osloområdet var en del av Østlandsgruppen, en av de fem kampgruppene som ble oppretta tidlig under krigen. I 1942 begynte inndeling av Milorg i mindre distrikter, og i løpet av 1943 var denne prosessen mer eller mindre ferdig. Formelt oppsto dermed D13 en gang i 1942 og ble endelig fast, men det går en rød tråd fra den første mobiliseringa av motstandsfolk våren 1940 fram til denne mer formelle opprettelsen av distriktet.

Ledere

Den første lederen for Østlandsgruppen, og dermed Osloområdet, var major Halfdan Haneborg Hansen. Da han ble arrestert etter angiveri tok høyesterettsadvokat Carsten Lütken over; også han ble arrestert etter å ha blitt angitt. Major og kontorsjef Oliver H. Langeland tok over, og ble den som reorganiserte Oslodistriktet til D13.

Langeland ble etterfulgt av kaptein og høyesterettsadvokat Lorentz W. Brinch, som leda distriktet i de to siste krigsårene. Dette var den perioden hvor den militære motstanden var på sitt mest intense, etter at man i 1944 begynte med sabotasjeaksjoner.

Organisering

Distriktsstaben var underlagt Sentralledelsen, Rådet og Hjemmefrontens ledelse; gjennom disse organene hadde den videre forbindelse til Forsvarets overkommando i England. Milorg hadde også organisert samarbeid med den sivile motstandsbevegelsen, Sivorg, og sideorganisasjonen Bi-org, Bedriftsorganisasjonen.

Internt var distriktet delt i geografiske avsnitt, som var videre inndelt i områder. Avsnittene var:

Innafor områdene hadde man grupper, som hadde sine spesialoppgaver. De viktigste gruppene var aksjonsgruppa, radiogruppa og våpengruppa. I tillegg var det gjerne grupper for transport, losji og annet. Gruppene var underlagt fagsjefer, som var ansvarlige overfor distriktsstaben. Aksjonsgruppene kunne være sammensatt på forskjellige måter; et eksempel er Oslogjengen, som ble satt sammen av medlemmer av forskjellige SOE-team.

Det er vanskelig å sette opp en komplett oversikt over fagsjefer, men i april 1945 ble det sendt en oversikt over hele sammensetninga av D13s ledelse til London. Denne er stort sett identisk med oppbygninga man hadde hatt siden høsten 1944, og ble værende slik til frigjøringa. I tillegg er det mulig å tilføye noen navn fra andre kilder, slik at vi får denne lista:

Lokaler, treningsområder og slippsteder

Henrik Ibsens gate 18, tidligere Drammensveien 6, var stabens hovedkvarter i krigens siste dager.
Foto: Chris Nyborg (2014).

D13 hadde en rekke dekkleiligheter rundt om i byen, og skjulesteder utafor byen som kunne brukes ved behov. Staben hadde også et hovedkvarter, kjent som «Kontoret». Dette lå i St. Olavs gate 28-30. Bygningen ble revet i 1958, og nå ligger Centralkirken der. Hovedkvarteret var selvsagt holdt strengt hemmelig, bare noen få personer i staben visste om det. Men det var mer eller mindre vanlig kontortid der - start klokka 8 om morgenen, og så ankom stabsmedlemmene med et kvarters mellomrom. «Kontoret» ble aldri avslørt av Gestapo. Det var nære på ved påsketider 1945, da etterretningssjef Reidar Myhre ble arrestert og hele D13 risikerte opprulling. Staben tok sjansen på at om Myhre sprakk i avhør - han måtte regne med å bli utsatt for hard tortur - ville ikke «Kontoret» være blant de første tingene han avslørte, og staben fortsatte derfor å bruke lokalene. Myhre klarte seg uten å sprekke, og staben fikk tid til å opprette nytt hovdkvarter i Drammensveien 6, nå Henrik Ibsens gate 18. Det gamle kontoret lå ikke langt unna Gestapos hovedkvarter på Victoria terrasse, og nå flytta man enda nærmere.

D13 hadde flere slippsteder og treningsområder i Oslomarka. De kjente slippstedene er:

Kvinnene i D13

Oversikten over ledelsen i D13 omfatter bare tre kvinner, stabssekretær Reidun Hjartøy («Ingrid»), senere gift Røed, og de to ordonnansene Nina Prytz og Margit Sand. Fra 1944 tok Milorg inn kvinnelige medlemmer, men da primært i ikke-stridende roller. Kvinners rolle i Milorg har i stor grad blitt nevnt i forbifarten, ofte i forbindelse med at de var vertinner i dekkleiligheter. De to ordonnansene peker mot en annen viktig rolle kvinner hadde mot slutten av krigen, nemlig som kurerer.

Ei kvinne som ikke var med i ledelsen, men som var svært viktig for D13s etterretningsarbeid, var Sissel Knudsen, senere gift Lødner. Hun jobba for politiminister Jonas Lie, og samla viktig informasjon blant annet fra rapportene som daglig gikk fra Karl Marthinsen i Statspolitiet til Lie i Politidepartementet. Hun ble arrestert tidlig i 1945 og torturert av Gestapo, men avslørte ikke hvem etterretningssjefen EV/13000 K var. Knudsen ble sittende på Møllergata 19 til frigjøringa.

Else Wendel, kjent som «Enka på Sinsen», var også en viktig person i D13. Hennes leilighet i Sinsenveien 14 var hovedkvartert til aksjonsgruppa. Selv når det ikke var Milorg-jegere der var det farlig for henne om feil person kom innom, for jegerne hadde våpenlager i kjøkkenskapene. I februar 1945 måtte hun tømme leiligheten for våpen og utstyr da det kom varsel om mulig razzia, og det ble femten tredvekilos sekker ut av det - som hun plasserte i kjellerboden til en mann hun visste var i sikkerhet i Sverige. Leiligheten hennes ble hovedkvarter for ei gruppe på 30 mann den 7. mai 1945, så da krigen slutta var det virkelig fullt hus der.

Det er bare et par eksempler på kvinners innsats i D13; det var mange flere som bidro i forskjellige roller.

Falne

Oversikten over de falne i Milorgdistrikt 13 er basert på minneskriftet som ble utgitt av medlemmer av gruppa i 1945, med revidert utgave i 1947. En kan sikkert finne flere falne som hadde en tilknytning til distriktet, men vi holder oss her til de D13 selv regner som sine falne. I boka har man også tatt med dødsfall etter frigjøringa der disse kan knyttes til krigsinnsats eller vakttjeneste, og det er også med dødsfall av sykdom der de er knytta til forholdene i fangenskap. I tillegg var det en person som døde under den allierte bombinga av Victoria terrasse; også i det tilfellet forholder vi oss til at D13 selv regna han som en av sine falne.

Navn Milorgavdeling Født Død Fødested Dødssted Merknader Bilde
Andersen, Hans Konrad 13140 1922-12-22 1945-02-09 Oslo Oslo I Formo-gruppa. Skutt på retterstedet på Akershus festning. Bror av Kåre Lorang Andersen. Hans Konrad Andersen.jpg
Andersen, Kåre Lorang 13140 1924-05-30 1945-02-09 Oslo Oslo I Formo-gruppa. Skutt på retterstedet på Akershus festning. Bror av Hans Konrad Andersen. Kåre Lorang Andersen.jpg
Andersen, Sverre 13120 1918-09-06 1943-10-14 Oppland, Gran Akershus, Ullensaker Lagsjef, senere instruktur. Dekknavn «Nr. 28». Skutt på Trandumskogen. Sverre Andersen (1918-1943).jpg
Andresen, Arvid 133 1903-11-14 1944-12-15 Oslo Tyskland Lagsjef. Døde i konsentrasjonsleiren Buchenwald. Arvid Andresen 1903-1944 01.jpg
Andresen, John Anton 13260 1921-01-09 1945-04-21 Oslo Oslo Såra av Gestapo under razzia, døde på Aker sykehus fire dager senere.
Anklev, Gunnar Svein 13124 1917-05-21 1945-02-09 Oslo Oslo Gruppesjef i sanitetslaget. Arrestert desember 1944, skutt på retterstedet på Akershus festning.
Aubert, Frans Oskar Johan 13233 1913-03-30 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert april 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning. Frans Oscar Johan Aubert 1913-1945 Våre falne.jpg
Aubert, Kristian Gunnar 13250 1909-02-27 1945-02-19 Oslo Oslo Arrestert 7. februar 1942, døde 12 dager senere på Møllergata 19 som følge av tortur. Kristian Gunnar Aubert.jpg
Berg, Alf 13140 1923-08-19 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 1. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Bjørneseth, Arne Ottesen 13133 1910-05-10 1945-03 Hedmark, Åsnes Tyskland Døde i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.
Bogstad, Adolf 13132/AKS 13 000 1920-04-22 1945-02-13 Oslo Oslo Skutt av Gestapo under razzia i Hertug Skules gate.
Brunborg, Olav 133 1922-05-10 1944-04-08 Oslo Tyskland Arrestert i Bergen 8. juli 1943. Døde av dysenteri i konsentrasjonsleiren Natzweiler. Olav Brunborg Våre falne.jpg
Bruun, Erik 13132/AKS 13 000 1920-10-29 1945-03-17 Sverige, Spånga Oslo Arrestert 14. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Bråten, Kåre Alvin Thorvaldsen 13222
Bull-Hansen, Kjell 13121/AKS 13 000 1923-05-31 1945-03-24 Oslo Buskerud, Drammen Skutt av Hirdens bedriftsvern.
Bye, Erik Larsen 13124 1918-07-15 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 11. desember 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Elligers, Carl Sigurd 13232 1919-12-20 1944-11-23 Oslo Oslo Skutt av Gestapo under razzia i Niels Juels gate 8.
Erichsen, Carl Oddvar 13232 1911-11-26 1945-03-12 Oslo Oslo Døde som følge av tortur på Victoria terrasse.
Fillinger, Per Andreas 13233 1920-08-09 1942-04-30 Oppland, Gjøvik Skutt som represalier etter Tælavåg-affæren.
Fleischer, Carl Edwin 13310 1896-11-20 1945-01-11 Oslo Akershus, Bærum Skutt under fluktforsøk på Øverland.
Fredriksen, Brynjulf Fritjof 13123 1924-09-04 1945-04-11 Østfold, Moss Såra av Gestapo under razzia 27. mars 1945, døde på Sinsen krigslasarett.
Fredriksen, Sverre Roberth 13123 1904-08-06 1944-08 Oslo Oslo Døde i Milorgleir i Østmarka som følge av sykdom han pådro seg i fengsel i Tyskland.
Gløersen, Kristian Ulrich Kyhn 13135 1915-06-25 1943-04-02 Oslo Oslo Skutt av GestapoNordstrand.
Gram, Reinhold 131 1914-05-05 1944-11-06 Oslo Tyskland Døde av dysenteri i konsentrasjonsleiren Dachau.
Grønholdt, Eugen 19123 1909-02-06 1943-10-14 Oslo Akershus, Ullensaker Skutt på Trandumskogen.
Gundersen, Henry 13132/AKS 13 000 1920-03-03 1945-03-17 Østfold, Fredrikstad Oslo Arrestert 13. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Gundersen, Kåre 13120 1914-06-23 1943-10-14 Oslo Akershus, Ullensaker Dekknavn «Nr. 27» og «Sjefsinstruktøren». Skutt på Trandumskogen.
Halvorsen, Sverre Emil 13123 1911-08-18 1943-10-14 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert 31. august 1943. Skutt på Trandumskogen.
Halvorsen, Tor Oddvar 13140 1922-10-11 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 27. november 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Haner, Hans John 131 1911-06-11 1944-01-15 Oslo Tyskland Fenrik i Jegerkorpset, områdesjef 131. Arrestert 6. februar 1943. Et års tid på Grini, deretter til konsentrasjonsleir. Døde i Natzweiler.
Hansen, Arvid AKS 13 000 1916-03-01 1945-02-13 Oslo Oslo Skutt i sitt hjem under razzia. Faren ble skutt samtidig.
Hansen, Aage 13140 1921-12-21 1944-09-06 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert mai 1944. Skutt på Trandumskogen.
Hansen-Engenes, Bjørn 13124 1922-04-14 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 11. desember 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Hansen, Ragnvald Konrad 13120 1909-09-20 1945-02-21 Oslo Østerrike Arrestert 9. februar 1943. Døde av lungebetennelse og dysenteri i konsentrasjonsleiren Mauthausen/Melk. Ragnvald Konrad Hansen.png
Hanssen, Ludvig Henrik 13140 1926-04-25 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 27. november 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Hansson, Aksel Henry 13120 1918-07-23 1945-02-09 Oslo Oslo Nk/områdesjef. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Hemmingsen, Leif Willie 13111 1909-04-03 1945-05-29 Oslo Oslo Såra av vådeskudd under demonstrasjon av stengun. Døde på Ullevål sykehus av blodpropp som følge av skadene.
Henningsen, Rolf Juel 13251 1918-07-10 1944-12-31 Vestfold, Holmestrand Oslo Døde under det allierte bombeangrepet på Victoria terrasse.
Hexeberg, Kåre 13100 1910-06-12 1944-06-01 Oslo Arrestert 22. august 1944. Henretta ved skyting.
Hiorth, Fredrik Wilhelm Louis 133 1913-12-22 1944-12-15 Oslo Østerrike Arrestert 4. september 1944. Døde i konsentrasjonsleiren Mauthausen av lungebetennelse.
Holter, Fredrik Wilhelm 13240 1917-12-18 1944-05-26 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert 17. mars 1943. Skutt på Trandumskogen.
Holtmon, Reidar 13232 1914-08-31 1943-04-25 Oslo Oslo Skutt under razzia i Skovveien 8. Var også aktiv i Osvald-gruppa under dekknavnet «Lange».
Iversøn, Carl Unger 13232 1913-11-30 1945-05-24 Oslo Oslo Deltok i vakttjeneste på Telegrafbygningen etter frigjøringa; drept av vådeskudd mens han sov der.
Jacobsen, Odvar 132 1916-11-24 1944-05-26 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert 18. mars 1943. Skutt på Trandumskogen.
Jakobsen, Sigurd 13123 1911-03-25 1943-10-14 Oslo Akershus, Ullensaker Skutt på Trandumskogen.
Jensen, Ove 13300 1909-05-26 1944-09-05 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert 29. juli 1943. Skutt på Trandumskogen. Ove Jensen 1909-1944.jpg
Johansen, Karl Johs. 13122 1902-09-29 1945-05-30 Oslo Oslo Såra under razzia etter frontkjempere etter frigjøringa, døde som følge av koldbrann og lungebetennelse.
Johannesen, Oscar Håkon 13100 1919-12-05 1944-06-01 Sør-Trøndelag, Trondheim Akershus, Ullensaker Arrestert 22. august 1943. Skutt på Trandumskogen.
Johansen, Leif Richard 13240 1917-11-03 1944-05-26 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert 17. mars 1943. Skutt på Trandumskogen.
Jørgensen, Knut 13222 1910-12-13 1945-01-03 Frankrike, Paris Tyskland Døde i Nacht und Nebel-leir i Dautmergen av dysenteri.
Karlsen, Leif Kyrre 13231 1919-09-10 1944-07-04 Østfold, Askim Akershus, Nesodden Drept under razziaen på Flaskebekk.
Kjelsberg, Ole 13135 1913-02-12 1942-04-30 Sør-Trøndelag, Trondheim Skutt som represalier etter Tælavåg-affæren.
Knudsen, Reidar Carsten Anneus 13140 1907-03-24 1945-02-01 Oslo Oslo Arrestert 1. februar 1945 og skutt av Gestapo samme dag, angivelig under fluktforsøk.
Kongsten, Ingard Ruud 13232 1912-08-21 1942-10-25 Oslo Oslo Arrestert juli 1942. Fikk magesår i fengsel, og grunnet manglende legetilsyn fikk han bukhinnebetennelse og døde kort tid etter en større operasjon.
Kristoffersen, Alf Bernhard 133 1916-10-11 1945-03-17 Oslo Tyskland Døde i konsentrasjonsleiren Dachau av tyfus og dysenteri. Alf Kristoffersen Våre falne.jpg
Lunner, Haakon Karl 13100 1905-11-14 1944-05-25 Østfold, Halden Tyskland Døde i konsentrasjonsleiren Natzweiler av lungebetennelse.
Lømo, Arne Kjell 13240 1923-03-02 1945-05-10 Akershus, Romerike Oslo Skutt i magen av tyske marinegaster som angrep Milorg-forlegninga i Henrik Ibsens gate (nå Hammersborggata) 7 to dager etter frigjøringa, og døde av skadene like etter.
Lønning, Per Grell 1921-12-07 1944-06-01 Oslo Arrestert 22. august 1943. Henretta ved skyting.
Martinsen, Åge Lorang 13140 1915-05-26 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 27. november 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Moum, Ivar 13124 1924-10-06 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 11. desember 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Myklebost, Arne Kristian 13120 1924-02-15 1943-08-12 Nordland, Narvik Oslo Skutt av Gestapo under razzia i hans hjem i Oslo gate 17.
Nelson, Alf de Fine 13251 1919-08-13 1945-06-23 Oslo Oslo Drept i motorsykkelulykke i Hegermanns gate mens han var i Milorg-tjeneste etter frigjøringa.
Nielsen, Roy 13120 1916-03-27 1945-04-04 Oslo Oslo Skutt av Gestapo under razzia i dekkleilighet i Bygdøy allé 117. Roy Nielsen.jpg
Nielsen, Sverre Eivind 13140 1923-08-09 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 27. november 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Nordli, Odd Gunnar 13100 1920-03-07 1945-03 Oslo Tyskland Døde på utekommando ved konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Bror av Ragnar Nordli.
Nordli, Ragnar 13100 1901-09-28 1944-05-02 Oslo Akershus, Bærum Døde av lungebetennelse på Grini.
Nordstrøm, Johan Ingolf 13132 1921-06-15 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 16. september 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Norum, Reidar Lilloe 1923-05-06 1945-01-16 Oslo Tyskland Arrestert 10. juni 1943. Satt på Bredtveit og Grini, og så i konsentrasjonsleirene Natzweiler, Dachau og Dautmergen. Døde av dysenteri og lungebetennelse i Vaihingen, utekommando under Natzweiler.
Næss, Einar Wilfred 13140 1918-02-09 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 3. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning på sin 27-årsdag.
Olafsen, Kåre Adolf 13132/AKS 13 000 1920-01-19 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 13. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Olsen, Frank 13132/AKS 13 000 1922-04-30 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 13. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Olsen, Joar 13311/AKS 13 000 1924-02-01 1945-02-14 Oslo Oslo I Aks.13.000 på slutten av sin tjeneste. Skutt av Statspolitiet under razzia.
Ones, Thorvald Martinussen 13123 1894-11-01 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 9. desember 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Ramberg, Kjell Storm 13132/AKS 13 000 1922-07-18 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 13. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Ryller, Harald Sigmund Anker 13140 1913-07-05 1945-02-06 Oslo Oslo Arrestert 6. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Rødde, Kåre Waldemar 13260 1904-02-12 1942-04-23 Oslo Oslo Arrestert 15. april 1942. Etter åtte dager med tortur kasta han seg ut av et vindu i fjerde etasje på Victoria terrasse for å unngå å sprekke i avhør.
Rønneberg, Harald 13140 1906-12-23 1945-05-08 Vest-Agder, Kristiansand Oslo Drept under kamp med fulle tyske marinegaster i Akersgata på frigjøringsdagen.
Rønaas, Ottar Normann 13000 1920-11-02 1945-05-10 Akershus, Skedsmo Oslo Drept i motorsykkelulykke i Pilestredet mens han var i Milorg-tjeneste i frigjøringsdagene. Ottar Rønaas.jpg
Skoglund, Even 13222 1916-12-19 1945-05-09 Oslo Oslo Drept av vådeskudd på Vinderen under Milorg-tjeneste i frigjøringsdagene.
Skaarud, Gjermund 1924-08-10 1944-09-06 Oslo Akershus, Ullensaker Arrestert mai 1944. Skutt på Trandumskogen.
Slagtern, Erik Eriksen 1918-05-22 1945-02 Oslo Oslo Såra i kamp med Gestapo ved Pinslihøgda 2. februar 1945, døde av skadene på Aker sykehus. Erik Eriksen Slagtern.jpg
Staver, Erling 1917-06-06 1945-02-28 Oslo Tyskland Arrestert 4. september 1943. På Grini, deretter konsentrasjonsleirene Natzweiler, Dachai, Mauthausen og til slutt Gusen 2 hvor han døde.
Steen, Per 13140 1926-06-24 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 6. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Steen, Sverre Emanuel 131 1918-10-29 1944-08-07 Oslo Akershus, Fet Omkom under sabotasjeaksjon mot slipeskivefabrikk i Fetsund.
Stensrud, Per Tore 1924-04-30 1944-09-06 Akershus, Sørum Oslo Arrestert mai 1944. Skutt på Trandumskogen.
Sundby, Kaare 13221 1905-01-01 1945-02-09 Buskerud, Modum Oslo Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Sørum, Aage Andersen 13140 1926-11-04 1945-02-09 Oslo Oslo Arrestert 30. november 1944. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Tambs, Ralph Nicolai 1919-11-27 1944-04-23 Oslo Tyskland Arrestert 25. juli 1943. Døde i konsentrasjonsleiren Natzweiler, trolig av lungebetennelse.
Thorsen, Jacob Flagborg 13232 1918-02-12 1945-01-25 Aust-Agder, Tvedestrand Aust-Agder, Tvedestrand Tok giftpille da Gestapo kom for å arrestere ham.
Thu, Ernst Johan 13236 1920-06-12 1945-01-31 Oslo Oslo Drept i eksplosjonen under sprengningen av Olrichs Gummiservice i Schweigaards gate.
Tornaas, Knut Karsten 13222 1909-08-17 1945-02-28 Oslo Tyskland Arrestert 12. mars 1943. Nacht und Nebel-fange i konsentrasjonsleiren Natzweiler, senere Dauchau hvor han døde av flekktyfus.
Uddal, Kjell Arthur 13140 1924-08-23 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 1. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning.
Wagle, Ivar William 1914-03-31 1944-07-04 Oslo Akershus, Nesodden Falt under razziaen på Flaskebekk. Bror av Tell Christian Wagle.
Wagle, Tell Christian 1919-09-13 1944-07-04 Oslo Akershus, Nesodden Falt under razziaen på Flaskebekk. Bror av Ivar William Wagle.
Weinholdt, Storm Willads 13132/AKS 13 000 1920-01-11 1945-03-17 Oslo Oslo Arrestert 13. februar 1945. Skutt på retterstedet på Akershus festning. Storm Willads Weinholdt.jpg
Welo, Roar Giebel 13222 1915-03-14 1944-09-05 Oslo Oslo Skutt av Gestapo under razzia i hans hjem i Behrens’ gate 5.
Wollmann, Bjarne 13221 1908-02-07 1945-01-12 Oslo Oslo Døde av hjertelammelse som følge av overanstrengelse under Milorgtjeneste.
Zeiner-Henriksen, Erik 13120 1921-02-03 1945-02-28 Oslo Tyskland Arrestert 4. mai 1944. Satt på Akershus og Grini, deretter Nacht und Nebel-fange i konsentrasjonsleiren Natzweiler. Senere til Dachau, der han døde av flekktyfus.
Østerud, Olaf 13120 1917-03-06 1943-10-14 Oslo Henretta ved skyting.
Østlid, Reidar Olaf 1909-03-26 1944-09-08 Oslo Sverige Arrestert 3. februar 1944. Satt på Møllergata 19. Omkom i «Westphalen»s forlis under transport til Tyskland. Reidar Olaf Østlid.jpg
Aasumn, Konrad Anker 13121 1908-08-06 1944-05-07 Oslo Oslo Drept i skyteulykke.

Kilder