Kjeller (gård i Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Kjeller (gård))
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjeller
Kjeller gaard.jpg
Tunet på Kjeller gård i 1913. Utsikt over området der flyplassen ble lagt.
Først nevnt: 1325
Sted: Kjeller
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 31

Kjeller (gård i Skedsmo) (gnr. 31 og 32) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune som trolig ble ryddet i jernalderen. Gårdstunet ligger høyt over de flomutsatte myrene Kjellervolla og Kjellermyra. Fram til midten av 1800 ble myrene mest benyttet til beite og slåttemark, og der ble det ryddet noen husmannsplasser under Kjeller-brukene. Da jernbanen fikk stasjon på Kjellermyra (Måsan) i 1862, ble området omkring stasjonen kalt Lillestrøm.

Navnet Kjeller

Skrivemåten av navnet har variert, og den eldste formen skrives med tj, Tjællom, i Diplomatarium Norvegicum i 1325. I 1342 var skrivemåten Tiældar. Først i lensregnskapene i 1577 skrives navnet med k, Kieller. Forklaringen av navnet har derfor bydd på problemer. Den eldre skrivemåten med tj har blitt forklart med utgangspunkt i tjald som betyr telt, dvs at det har vært bebyggelse her. Teorien er forkastet. En annen teori tar utgangspunkt i at gårdstunet ligger på en høyde som heller nedover i små hyller eller små og flate avsatser. På norrønt het en slik hylle hjallr. Navnet har blitt uttalt med tj allerede på 1300-tallet, men har endret seg til kj som tilsvarende ord i dialekten på stedet og andre steder i landet.

Fra gårdens historie

Arkeologiske utgravninger sommeren og høsten 2009 har avdekket en rekke funn på høyden nord for hovedbygningen. Der er det blant annet funnet flere ildsteder, graver, deler av en oldtidsvei og rester av en gårdssmie. I smia er essen avdekket i tillegg til såkalte sylsteiner, det vil si steiner som var underlag for bjelkelaget. Flere jernnagler er også funnet i smia.

Deler av en fire meter bred oldtidsvei, en såkalt hulvei, er avdekket på eiendommen. Veiens bredde kan tyde på at dette har vært en hovedferdselsvei. Dette kan være rester etter hovedferdselsveien som gikk fra Vika til Opplandene, eller at det er en lokal allmennvei som har gått over denne jernaldergården.

I lensregnskapene 1577-1588 er gården delt i Østre og Vestre Kjeller, og Matrikkelforarbeidet 1723 viser at Østre Kjeller var delt i to bruk. Kilder fra 1700- og 1800-tallet forteller at denne delingen ble beholdt, men innenfor hvert av brukene var det i noen perioder flere gårdparter. Ved utskiftningen i 1878 ble Kjeller ett bruk, og eieren var stortingsmann Jens Nicolai Selboe som fra før eide Vestre Kjeller. I 1910 ble gården solgt til Martin H. Brøther og Nils Claus Ihlen for kr 123 800, og Brøther overtok i 1925 hele bruket. I 1930-årene begynte en storstilt utparsellering av gården. Se Gårddeling i Skedsmo.

I 2009 er hovedbygningen på Kjeller den som fram til utskiftningen i 1878 lå på Vestre Kjeller. I 1890 ble den ombygd i sveitserstil, og stilen er beholdt.

I 1912 leide Forsvaret 40 mål av Kjellermyra til flyplass, to år senere ble det leid ytterligere 30 mål og i 1917 fikk Forsvaret skjøte på parsellen. Flyplassen fikk navnet Kjeller flyplass, og flere utvidelser av flyplassområdet ble foretatt i årene framover. Gårdeierne Martin H. Brøther og Nils Claus Ihlen viste stor interesse for å bygge flyplass på Kjellermyra. Her fikk forsvaret leie 70 mål jord, eierne stilte en låve til disposisjon til hangar og i våningshuset fikk det pengeløse flyvevesenet kontorplass, husrom, forpleining og benytte telefon.

Våningshuset på Kjeller gård.
Foto: Nils Steinar Våge, 2012.

Husmannsplasser

Under Vestre og Østre Kjeller lå disse husmannsplassene: Furulund, Kjellereiet, Kjellerholen, Kjellersletta, Kjellerstua, Løkka, Mosen-Kjellereie, Strømmen, Svenskestua, Tangen og Volla.

Kjeller gård i 2010

Fra 1996 har Kjeller flyhistoriske forening disponert bygningene på gården, og foreningen har gjennom en storstilt dugnad pusset dem opp. I 2002 overtok Forsvaret bygningene.

Kilder og litteratur

Ekstern lenke