Lille Frøen (gård i Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lille Frøen
Lille Frøen Wilse.jpg
Foto: Anders Beer Wilse (1910).
Kommune: Oslo
Gnr.: 38

Lille Frøen (gnr. 38) er en matrikkelgård i Bydel Vestre Aker Oslo, før 1948 i Aker herred.

Historie

Gjennom århundrene har gården Frøen vekselsvis vært samlet og delt. Store Frøen ligger utenfor bydelen, men eide Volvat og skog i Vestre Aker.

Ivar Elieson (1762–1815) eide Frogner hovedgård og kjøpte mesteparten av Store Frøen i 1787. Han solgte eiendommen til Bernt Anker tre år senere. På 1800-tallet eide Gade-familien eiendommen. Arealene øst for Kirkeveien ble parsellert ut til villatomter, skogen solgt til Thomas Heftye og resten av eiendommen til Kristiania kommune i 1896.

Lille Frøen ble kjøpt av borgermester Fredrik Brenner i 1682. Even Hanssen, yngre sønn på Øvre Smestad, kjøpte Lille Frøen i 1801 og bygde våningshuset som står der i dag. Sønnen hans, Hans Frøen, solgte «Stampen», en stampemølle til A. Køltzow i 1858. Hans Frøen fikk lov av Marthe Winderen på Vinderen gård til å «annamme» [ta] vann fra Frøenselven til en liten dam. Hvis det førte til jordskred, måtte han betale erstatning. I 1866 skrev Hans Frøen en kontrakt med apoteker Harald Thaulow på Volvat som ga Thaulow rett til å demme opp en liten dam. Demningen måtte ikke skade eller hindre møllehjulet.

Frøen-gårdene lå nærmest byen og ble utparsellert fra 1850-årene.

Brann på Lille Frøen

Maleri av Holmenkolltrikk ved Lille Frøen i 1900 av ingeniør Albert Fenger-Krog
Foto: Oslo museum

Natten til 16. januar 1909 brant uthusene ned på Lille Frøen. Besetningen på gården viser tydelig hvor sterkt jordbruket sto i Vestre Aker så sent som i 1909 og så nær byen som Lille Frøen, et par hundre meter fra trikkestasjonen på Majorstuen. På den store låven på 900 m2 med stall og fjøs sto seks hester, 29 kuer, noen griser og høns.

Hele låven sto i brann og kunne sees langt borte fra i den mørke natten. Hans Majestet Kongens Garde var stiftet i Stockholm i 1856. Etter unionsoppløsningen holdt Garden til i Gardekasernen i Slemdalsveien 5, der Politihøgskolen holder til i dag. Gardekasernen lå bare et par hundre meter fra Lille Frøen, så det var naturlig at gardister deltok i redningsarbeidet på gården.

Gardistene klarte å redde de fleste dyrene. To hester, fire kuer og noen griser ble tatt av flammene. Politiet antok at løsgjengere hadde forårsaket brannen. Gårdeier Emil Frøen ønsket å gjenoppbygge det 900 m2 store uthuset etter brannen. Det skjedde ikke.

Kilde

  • Holden, Finn: Vestre Aker - en bygd blir by, Oslo 2018.

Videre lesing og eksterne lenker