Ole Haagensen Kallem (1813–1885)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Kallem (bilde skannet fra boka om Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag 25 aars minne (1891-1915).

Ole Kallem (født 1813 i Sand i Ryfylke – død i mars 1885 i Skien) var en husmannssønn som ble landskjent emissær og avholdsagitator for Det Norske Totalavholdsselskap.

Ole Kallem leste fra Bibelen på Steinkjer i 1864. Annonse i Indhereds-Posten 22. juni 1864.

Ungdomstid

Ole Haagensen (Kallem) overtok husmannsplassen etter farens død og drev denne i om lag 12 år før han hadde tjent opp såpass kapital at han fikk kjøpt Kallem i Vikedal. Det var her han startet sitt virke som predikant, og etter noen tid ble dette hans hovedbeskjeftigelse.

Emissæren

Hva som bevirket at han flyttet til Målselv i Troms, vet vi ikke noe sikkert om, men i denne tida ble han, sammen med Endre Johannessen en viktig inspirator til vekkelsen som gikk over Tromsø i 1855. Kallem reiste da for Den stavangerske Bibel- og Traktatforening. Noen år seinere, i 1865, finner vi ham på Halsan øvre i Levanger kommune sammen med den fem år eldre kona Ragnhild Evensdatter, en pleiedatter på fem år og den 25 år gamle tjenestepika Karoline Jakobsdatter fra Målselv.

Fra boka om Det gamle Beitstaden vet vi at han enda var i Trøndelag i 1883, for da var han hovedagitatoren som besørget stiftelsen av Solberg sogns Totalafholdsforening i Beitstad, der Christoffer Hjelde ble første formann. Andre kilder sier at han da var flytta til Gjerpen utenfor Skien, og det er selvsagt mulig – han kan jo ha reist fra Vestfold til Beitstaden i Nord-Trøndelag på agitasjonstur for Det Norske Totalavholdsselskap. Men Kallem var blitt engasjert av D.N.T. allerede i januar 1879. Den gang ble han sendt ut fra det som da fungerte som Det Norske Totalavholdsselskap sin regionale overbygning i Midt-Norge; Trondhjems Totalafholdsforening, til Innherred og Namdalen hvor han blant annet sto bak stiftelsen av lokallaga i Namsos, Steinkjer og Levanger.

Avholdsmannen

I 1879 stiftet Oscar Nissen Trondhjems og omegns totalafholdsforening der Kallem var tilstede og ble inspirert til å agitere for avholdssaken. Det fortelles at Kallem stifta over 100 avholdsforeninger over det ganske land, og når en betenker at dette skjedde i løpet av hans siste sju leveår, blir man imponert, ikke minst med tanke på tidens kommunikasjonsmidler. Det var for øvrig Kallem som i forbindelse med at Lånke lag av D.N.T. ble stifta, også førte Enok Berg inn på avholdssporet, da vekkelsen gikk opp Stjørdalen på 1880-tallet.

Bibliografi

  • Opmuntrings-Sange til alle Brødre og Søstre i Christo, Levanger 1870

Kilder