Ole Wilhelm Lund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av O.W. Lund
Foto: Frederik Klem (1875).

Ole Wilhelm Lund (født 5. august 1848 i Horten, død 20. mars 1915 i Christiania) var offiser, ingeniør, og fotograferte meget.

Han var sønn av rittmester Bernt Lund (1812-85) og Hedevig Thorine Christine Erichsen (1824-88). Lund var gift med Louise Hegermann (25. mai 1856-7. juni 1914), datter av godseier Diderich Hegermann (1820–1909) og Bernardine Hagemann.

Hans far, som var engasjert med veiutbygging, flyttet med familien til mange steder i landet, fra Mandal i sør til Namdalen i nord. Han ble elev ved Nissens latin- og realskole i Christiania. Her gikk han ut i 1866 med hovedkarakteren Laudabilis prae ceteris, som den eneste av 167 elever.

tjenestegjorde han en tid ved Garden, og fortsatte på Krigsskolen, hvor han ble uteksaminert med utmerkelse i 1870. Etter dette var han sekondløytnant i Kristiansandske infanteribrigade. Høsten 1871 fikk han avgangseksamen fra Den militære høyskole etter å ha vært elev i bare ett og et halvt år. Normal studietid var tre år, men han fikk lov til å ta denne utdannelsen hurtig etter at en kongelig resolusjon hadde gitt han tillatelse til å bli opptatt som «admittert elev». Begrunnelsen for dette var hans svært gode eksamensresultater og referanser fra tidligere lærere.

Lund best kjent for den første utstikkingen (oppmåling av trasé) av Bergensbanens høyfjellsstrekning, bygging av Ofotbanen og Sulitjelmabanen, samt en rekke andre jernbaneprosjekter. Et annet prosjekt han ledet, og som i samtiden ble sett på som et storverk, var utskipningskaien for jernmalm i Narvik.

Lund forlot forsvaret som oberstløytnant, for å fortsette i det sivile med arbeidsledelse og bygging av infrastruktur. I tillegg til prosjektene nevnt over, var han engasjert i en rekke forskjellige anlegg knyttet til jernbane, vannkraftutbygging, kaibygging og flere andre felter. Han var også utenlands, både på studiereiser og som planlegger. Blant annet så han på muligheten for å bygge en jernbane fra Mexico by til Stillehavet.

Norsk Teknisk Museum har hans album med bilder fra bygging av elektrisitetsverk ved Hafslund 1896, foruten bilder fra flere steder i Nordland og Finnmark, kaianlegg i USA og Spania 1900, samt reiser i Russland og Mexico ca. 1900.

Kilder


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Ole Wilhelm Lund er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.