Sætersundet (Kongsvinger gnr. 54/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sætersundet
Sætersundet Kongsvinger kommune1962 Widerøe.jpg
Småbruket Sætersundet vest for riksvei 210 og Glomma. Kart, se Sæterenga.
Utskilt: 1937
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 54
Bnr: 6
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Fra sundstedet på Sæter. Alfred Rustad i knickers var eier av bilen som ble fraktet over Glomma i en spesialdesignet ferge beregnet for transport over elver og sund av karjoler og senere biler.
Foto: Ukjent (ca. 1930).

Sætersundet (gnr. 54/6) er et småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under Sæter søndre i tidligere Vinger kommune.

Plassen har fått navnet etter sundstedet på eiendommen. Dette var nok ikke noe offentlig sundsted siden behovet for overfart over Glomma mellom Sæter og Rustad søndre var forholdsvis liten, og ikke slik som ved Tråstadsundet nær Kongsvinger 4 km lenger sør. Opprinnelig lå husene på Sætersundet nede ved elva hvor det også var båtstø. Senere ble bebyggelsen lagt på oversiden av riksveien.

Det var ingen tidlig bosetting i Sætersundet, og de som var her den første tiden, flyttet ofte. Fra omkring 1850 var Ole Jonsen Tørmoen fra Hof som var gift med Olea Hansdatter fra Grue her.

I 1865 var det nye folk på Sætersundet. Da hadde John Eriksen og Anne Johansdatter, begge fra Brandval, og deres fosterdatter Johanne Johnsdatter 15 år flyttet hit. John var da forpakter og hadde 2 kyr og 2 sauer, sådd 1 skjeppe rug, 1 tønne blandkorn og 2 tønner havre og satt 3 tønner poteter.

Salmaker Amund Sørensen og familien var her som leieboere i 1875. Han var gift med Maren Jørgensdatter, og begge var fra Aarstad i Sør-Odal. Paret hadde da åtte barn i alderen 18 til 1 år og bare den yngste, Peter, var født i Sætersundet.

Om lag ti års tid senere kom Oliver Olsen Brauterbraaten (1847 – 1942) fra Brandval hit, og denne familien har siden hatt Sætersundet. Ved de tre folketellingene mellom 1891 og 1910 livnærte han seg som husmann og snekker/tømmermann. Oliver var gift med Johanne Arnesdatter Rolstadsagen (1849 – 1924) og sammen hadde de ti barn: Minda født i 1872, Ole i 1874, Marius Stefanus i 1875, Olaf i 1878, Johan (1880 – 1890), Alfred, Bernhard i 1885, Anna i 1887, Laura i 1889 og Inga Josefa i 1892. Minda, Olaf, Laura og Inga Josefa utvandret til USA.

Anna og Annar Sørlie med familie på småbruket Sætersundet.
Foto: Ukjent (ca. 1930).

Oliver Sætersundet hadde også inntekter som sundmann, og i de første årene var prisen 3 øre for å bli rodd over Glomma. Betalingen var den samme enten det var dag eller natt. Sundstedet ble flittig brukt blant annet av folk på Sæter som hadde ærender på  Roverud øst for elva. Roverud var den gangen et forholdsvis stort bygdesenter.

Offentlig sundsted var det nok ikke ved Sæter. Dette privilegiet hadde Gjølstad lenger nord og Tråstad lenger sør, mens andre slik som Sæter, kun kunne ”dekke egne behov”.

Fra omkring 1870 hadde Sæter og Rustad skolekretser samme lærer som regelmessig måtte skysses over Glomma av sundmannen. Senere ble storskoleundervisningen i kretsene Rustad og Sæter sentralisert til Sæter, og sundmannen på Sætersundet sto for båttransporten av Rustadbarna. Om vinteren gikk barna over isen.

Ved folketellingen i 1920 er Oliver titulert skogbestyrer for firmaet And. H. Kiær & Co. Sammen med Oliver og Johanne bor datteren Anna Oliversdatter og hennes familie. Anna er gift med Annar Martinsen født i 1884 fra Petterud nedre, og ekteparet var på Sørli i 1910. Det er nok svigersønnen Annar som nå står for det meste av arbeidet i Sætersundet. Ekteparet har ved tellingen i 1920 barna Astrid Jørgine født i 1906, Olga Margrethe i 1907, Ivar Asbjørn i 1911, Bodil Ovidie i 1914, Lidvald Oliver i 1916 og Morten Alfred i 1918. Det ble flere barn i årene som fulgte; Brynjulf i 1921, Reidar Torbjørn i 1924, Trygve Hartvik i 1926 og Bjørg Johanne i 1928.

Sætersundet på 1940-tallet. Kongsvinger-Vinger historielags bildearkiv.

Bruket hadde blitt skyldsatt allerede i 1884 på den tiden Oliver kom hit, men formelt skjøte ble ikke gitt før i 1937 fra And. H. Kiær & Co. til Annar Martinsen Sørli. Annar døde i 1944, men står fortsatt som eier i 1950:

6 Sætersundet 0 mark 66 øre Annar Sørlie

I 1955 ga enka Anna Sørlie skjøte til de to yngste sønnene, Reidar og Trygve. Anna døde i 1956.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.22826° N 12.02221° Ø