Samkult 2

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversiktsbilde med Eidsvoll stasjon, to dampbåter, beddingen med to klinkbygde lektere og brua over Vorma.

Prosjektavsnittet Samkult 2 omhandler unionstiden med Sverige fra 1814 til 1905, en periode hvor det skjedde dramatiske forandringer i samferdsel og teknologi. Dampskip på kysten og innsjøer, jernbaner som knyttet landsdelene tettere sammen, og på slutten av perioden kom telefon og telegraf. Posten gjennomgikk en dramatisk utvikling både administrativt, organisatorisk og teknologisk. Dessuten var de politiske omveltningene og den industrielle revolusjonen i det demokratiske Norge på 1800-tallet vesentlig forskjellig fra forholdene i det eneveldige Danmark-Norge.

Tematisk er perioden inndelt slik:
I de to første artiklene peker vi på karakteristiske forskjeller mellom unionstiden med Sverige og unionstiden med Danmark. I de følgende artiklene går vi dypere inn i en del enkeltområder.

 1. Politikk og økonomi i unionstiden med Sverige (1814 -1905)
 2. Samferdselens utvikling i unionen med Sverige (1814-1905)
 3. Transportteknologisk gjennombrudd
 4. Norge og utlandet
 5. Kyst- og lokalfart under unionstiden med Sverige
 6. Jernbanen Christiania-Trondhjem
 7. Bergensbanen - planlegging, utbygging og tidlig drift
 8. Den bergenske postveg etter 1814
 9. Innlandstransport på Østlandet og Sørlandet
 10. Kongeveger i Norge
 11. Vei- og gatedekker
 12. Sporveier
 13. Posten som nasjonsbyggingsverktøy 1814–1905
 14. Telegraf
 15. Telefonhistorien
 16. Teknisk utdannelse før NTH - Norges Tekniske Høgskole


5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.