Sandekirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sandekirke
Sandekircke.png
«Sandekircke» i 1632-utgaven av Norriges Beskrivelse
Sted: Sanna, Træna kommune
Byggeår: < 1589
Kirkegård: ingen
Kirkesamfunn: Den katolske kirke
Den norske kirke
Bispedømme: Nidaros
Prestegjeld: Rødøy
Sokn: Træna

Sandekirke var en kirkeSanna (Sande) i Træna sokn i Rødøy prestegjeld, Nidaros erkebispedømme.

Sandekirke nevnes i Norriges Beskrivelse (1613) av Peder C. Friis.[1]Rødøen, hafuer 5 annexer, oc ligger en aff dem 4 Mile ud i obenbare Haff, fra den Øe Dunnen eller Dunøen, paa den Øe Træn, kaldis Sandekircke, skrev Friis. Hundre år senere ble Sandekirke også omtalt i Ulysses & Otinus (1702) av Jonas Ramus.[2] – Hodie autem habitata est, & ædes sacra ibidem visitur dicta Sandekirke pertinens ad Pastorem Rodöensem [Men i dag er stedet bebodd, og stedets hellige tempel kalles visst Sandekirke, og hører til Rødøy prestegjeld], skrev Ramus, som bygget på Friis.

Med andre ord kan Sandekirke senest tidfestes til 1500-tallet. Sannsynligvis var kirken eldre. I middelalderen bodde det stormenn på Sanna, herunder Pål Dålk, Olav Dålk og Jon Sylgja i 1230-årene. Det er rimelig å knytte en slik kirke til tilstedeværelsen av en stormannsslekt. Samtidig bør Sandekirke ha dekket sakramentale behov hos områdets store fiskerbefolkning, som både omfattet fastboende og midlertidig boende. – En vet ikke når og hvor den første kirke i Træna ble oppført. Men trolig ble en liten kirke bygget nokså tidlig i middelalderen, skriver Olaf Kjell Sørhaug (1973).[3]

Det dreier seg neppe om en fullverdig kirke med tilhørende kirkegård. Isteden var Sandekirke kanskje det som Trondhjems Reformats av 1589 omtales som «Treens korszhusz».[4] Som korshus hadde Sandekirke ingen stedlig prest, men ble delvis betjent av presten i Lurøy kirke. – Disze tho kircker skulle betienis aff domestico sacellano tho hellige dage wdi Lurøøn, och huer tridie wdi korszhuszet, ble det skrevet. Træna hadde da 11 leilendinger og 21 «Weriemend» og husmenn,[5] som Sørhaug har omregnet til vel 200 innbyggere.[6]

Etter middelalderen mistet Sanna sin fremtredende stilling, og trolig på 1600-tallet ble Sandekirke avløst av et nytt kirkebygg på Husøya. Denne kirken ble på sin side den ene av to forløpere til dagens Træna kirke, som i 1773 stod ferdig. Den eldste kirkeklokken i dagens kirke bærer for øvrig årstallet 1577, men det forblir ukjent om den stammer fra Sandekirke eller fra andre kirker.[7]

Se også

Referanser

  1. Storm 1881:370.
  2. Ramus 1702:155, jf. Ramus 1713:138.
  3. Sørhaug 1973:19.
  4. Hamre 1983:80.
  5. Hamre 1983:80.
  6. Sørhaug 1973:19.
  7. Sørhaug 1973:19.

Litteratur


1835 Trana komm.png
Sanna (gnr. 4 i Træna)

Bruk: 1 Sande · 2 Sande · 3 Sande · 4 Sande · 5 Sande · 6 Sande · 7 Sande · 8 Sande · 9 Sande · 10 Sande · 11 Sande · 12 Sande · 14 Fløtan · 15 Stavheim · Brukere før 1838 · Tomter: 13 Fjellmo · 16 Veium · 17 Staulen · 18 Sjøberg · 19 Nystad · 20 Myrvang · 21 Skoletomten · 25 Rokstad · 26 Sandstøbakken · 27 Nyheim · 28 Soltun · 29 Bakkebu · 30 Bergheim · 31 Solstad · 32 Isstad · 33 Vågen · 34 Sjåhaugen · 36 Bergly · 38 Buvoll · 39-52 Kirkhellaren · 57 Solstad · 59 Trænbu osv. Kirkelige steder: Sanna kirke · Sanna kirkegård · Sanna bedehus · se også: Kirker i Træna · Sagnsteder: Sandflesa · Innbyggere: Olav Dålk · Pål Dålk · Jon Sylgja · Ottar


Øyer: Nord for Sanna: Arværet · Kangvadskjæran · Sannaværet med Likholmen · Sør for Sanna: Brakvad · Flatskjæret · Fløttingen · Froværet · Gjersholmen · Haugøya · Hiøya · Kvaløya · Litjselsholmen · Merra · Reinsøya · Selsholmen · Spanna · Svartskjæret · Søholmen · Fjell: Breitinden · Gia · Gumpen · Kjølen · Mjåtinden med Litjmannen · Nova · Saufjellet · Trænstaven · se også: Fjell i Træna · Hellere: Båthellaren · Geithellaren · Kirkhellaren · Raudhellaren · Stolphellaren · Svalhellaren · Trollhellaren


Næringsliv: A. Jørgensens fiskeoppkjøp på Merrahella · J. Lornsens agenturfirma · Monrad Olsen Ass. landhandel · Foreninger: Sanna Arbeiderparti ·Sanna Barneforening · Sanna beitestyre · Sanna Fiskarlag · Sanna Fiskeriforening · Sanna Kvinneforening · Sanna Misjonsforening · Sanna Småbrukerforening · Sanna Ungdomslag · Sannas Venner · Træna spareparti · Infrastruktur: Kjærlighetsstia · Radarstasjonen på Sanna · Rikstelefonen på Sanna · Rikstelegrafen på Sanna · Sanna poståpneri · Sanna vannverk · Saufjelltunnelen · Træna fyr