Skøyen (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skøyen i 1962. Den store bygningen i midten er Norges Varemesse på Sjølyst. I forgrunnen Skøyen stasjon, og bak NEBBs fabrikkområde.
Teatermaler Jens Wangs maleri av Thunes mekaniske verksted til Maskinhallen på Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Vogn fra Lilleakerbanen i Drammensveien i forkant av anlegget. Veien langs bygningen til høyre er idag Verkstedveien.

Skøyen er et bolig- og industristrøk i bydel Ullern i Oslo. Det har navn etter Skøyengårdene, og ligger innafor eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen. Fram til 1890-åra ble dette området kalt Tyskestranden. Området ble utbygd etter at Drammenbanen åpna i 1872.

I den første utbyggingsfasen fra omkring 1870 til 1900 ble flere løkkeiendommer utparsellert. På tomtene ble det dels reist villaer med store hager og dels arbeiderboliger knytta til industrien som ble etablert i området. Etter 1900 ble det stort sett reist småhus og noen arbeiderboliger. I slutten av 1930-åra kom så en ny runde med bygging, og denne gang kom den første store utbygginga av boligblokker. Enkelte jordbruksområder ble stående igjen helt til 1970- og 1980-åra, da de ble nedbygd.

Blant industribedrifter som etablerte seg på Skøyen kan nevnes Frognerkilens Fabrik (senere NEBB) som ble etablert 1873, Skabo Jernbanevognfabrik som flytta til Skøyen i 1873, Christiania Monier- og Cementvare-fabrik oppretta 1897, Eureka mekaniske verksted fra 1898 og Thunes mek. Værksted fra 1902. I tillegg kommer en rekke mindre foretak. Da disse etablerte seg her, var dette godt utenfor byens sentrum, med tilsvarende gode muligheter for utvidelser og modernisering. Samtidige hade det gode kommunnikasjoonsforhold, inntil Drammenbanen og Skøyen stasjon, samt at Lilleakerbanen åpnet til Skøyen i 1902.

Området med industraliseringen.
Foto: Oslo byarkiv (1938).

Alle de som er nevnte flyttet eller la ned i perioden mellom 1960-tallet og 1980-tallet. Dette hadde sammenheng med at byen hadde utviklet seg til å omslutte industriområdene og disse områdene hadde blitt svært verdifulle og det var lite hensiktsmessige økonomisk sett at tungindustrien skulle beslaglegge så attraktive tomter som dette etter hvert hadde blitt i sin beliggenhet i det som hdde blitt et av byens mest ettertraktede strøk.

Senere ble det oppført en rekke kontorbygninger på Skøyen, og flere store selskaper har tilhold der. Norges Varemesse åpna messehallen på Sjølyst i 1962. Den ble revet i 2002.

Den første skolen på Skøyen var Tyskestranden skole, som åpna i 1861. I 1896 åpna den i ny bygning, og het nå Bygdø skole. Nybygget var den første skolebygningen i mur i Aker herred. I 1921 tok Skøien skole over, og i 1938 ble den avløst av Smestad skole. Nye Skøyen skole åpna i 1999.

Det ble etablert sporveisforbindelse til Skøyen i 1903. På jernbanen er Skøyen stasjon fremdeles i drift og det er vedtatt at området kan få forbindelse med T-banen gjennom en stasjon på Fornebubanen.

Kilder