Skøyen (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Skøyen i 1962. Den store bygningen i midten er Norges Varemesse på Sjølyst. I forgrunnen Skøyen stasjon, og bak NEBBs fabrikkområde.

Skøyen er et bolig- og industristrøk i bydel Ullern i Oslo. Det har navn etter Skøyengårdene, og ligger innafor eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen. Området ble utbygd etter at Drammenbanen åpna i 1872.

I den første utbyggingsfasen fra omkring 1870 til 1900 ble flere løkkeiendommer utparsellert. På tomtene ble det dels reist villaer med store hager og dels arbeiderboliger knytta til industrien som ble etablert i området. Etter 1900 ble det stort sett reist småhus og noen arbeiderboliger. I slutten av 1930-åra kom så en ny runde med bygging, og denne gang kom den første store utbygginga av boligblokker. Enkelte jordbruksområder ble stående igjen helt til 1970- og 1980-åra, da de ble nedbygd.

Blant industribedrifter som etablerte seg på Skøyen kan nevnes Frognerkilens Fabrik (senere NEBB) som ble etablert 1873, Skabo Jernbanevognfabrik som flytta til Skøyen i 1873, Christiania Monier- og Cementvare-fabrik oppretta 1897 og Thunes mek. Værksted fra 1902. I tillegg kommer en rekke mindre foretak. Alle de som er nevnt her flytta ut eller la ned fra 1960- til 1980-åra. Senere ble det oppført en rekke kontorbygninger på Skøyen, og flere store selskaper har tilhold der. Norges Varemesse åpna messehallen på Sjølyst i 1962. Den ble revet i 2002.

Den første skolen på Skøyen var Tyskestranden skole, som åpna i 1861. I 1896 åpna den i ny bygning, og het nå Bygdø skole. Nybygget var den første skolebygningen i mur i Aker herred. I 1921 tok Skøien skole over, og i 1938 ble den avløst av Smestad skole. Nye Skøyen skole åpna i 1999.

Det ble etablert sporveisforbindelse til Skøyen i 1903. På jernbanen er Skøyen stasjon fremdeles i drift.

Kilder