Skulehistorie i Luster

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skulehistorie i Luster skal gi ei oversikt over skulekrinsar, skulehus, skulevegar, statistikk, kjelder og arkiv frå Luster kommune si skulehistorie.

I 1963 ble dei tidlegare kommunane Hafslo, Jostedalen og Luster slått saman til det som i dag er Luster kommune. Gaupne vart senter for den nye kommunen. På den tida var det 2384 innbyggjarar i Hafslo, 2674 i Luster og 796 i Jostedalen.

Målet er å utvide denne artikkelen med mest mogeleg fakta. Bidra gjerne med meir informasjon.

Oversikt over skulekrinsar

1741 1891 1893 1962
Dale Svendsøy Svendsøy Fortun
Fortun Fortun Fortun Bolstad
Nes Bolstad Bolstad Dale
Gaupne Mørkrid Mørkrid Flahamar
Hafslo Fjøsne Fjøsne Nes
Fet og Joranger Dale Dale Sørheim
Solvorn og Urnes Sørheim Sørheim Kroken
Veitastrond Flahammer Flahammer Gaupne
Nedre distrikt: Myklemyr, Sperle og delar av Kreken Nes Nes Alsmo
Øvre distrikt: Delar av Kreken, Krundal, Mjølverdal og Fåberg Kroken Kroken Heggestad
Feigum Feigum Hafslo
Raaum Raaum Solvorn
Gaupne og Rønneid Gaupne og Rønneid Ornes
Leirdal Leirdal Kinsedal
Vigdal Vigdal Livdtun
Lillekvam Lillekvam Sperle
Kreken Kreken Myklemyr
Joranger Joranger Kreken
Feet Feet Mjølverdal
Solvorn Solvorn Krundal
Eikestrand Eikestrand
Molland & Ugulen Molland & Ugulen
Urnes, Kroken og Kinsedal Urnes, Kroken og Kinsedal
Kvam og Heggestad Heggestad
Nebygden Kvam og Yndesdal
Sperle Nebygden
Kreken Sperle
Faaberg Kreken
Mjelvær Mjelvær
Krondalen Krondalen

Skulekrinsar

Luster

Gaupne krins

Røneid krins

Råum krins

Vigdal krins

Leirmo krins

Leirdal krins

Alsmo krins

Nes krins

Fladhamar krins

Dale krins (Luster)

Kilen krins

Stokkanes krins

(Indre) Kroken krins

Kroken krins

Feigum krins

Sørheim krins

Fjøsne krins

Bolstad krins

Mørkrid krins

Fortun krins

Svensøy/Bjørk krins

Berge krins

Hafslo

Hafslo krins

Lillekvam krins

Kreken krins

Fet krins

Joranger krins

Ugulen krins

Mollandsmarka krins

Eikum krins

Solvorn krins

(Ytre) Kroken krins

Ornes krins

Kinsedal krins

Yndesdal krins

Heggestad krins

Jostedalen

Myklemyr krins

Sperle krins

Kreken krins (Jostedalen)

Krundalen krins

Mjølværdalen krins

Skuleveg

Lærarar

Namn Fødd Skule Tilsett år Slutta år Utdanning frå Merknad
Joh. Vigdal Solvorn og Eikestrand

Skular og elevtal

Skular og elevtal Hafslo 1927-1960

ÅR SKULE KRINS SUM ELEVAR SUM KLASSEDELING
1927 Heggestad skule Heggestad 49 3 delt
1927 Kvam skule Kvam 7 udelt
1927 Yndesdal skule Yndesdal 7 udelt
1927 Ugulen skule Ugulen 26 2 delt
1927 Molland skule Mollandsmarka 26 2 delt
1927 Solvorn skule Solvorn 51 3 delt
1927 Kinsedal skule Kinsedal 12 udelt
1927 Ornes skule Ornes 9 udelt
1927 Kroken skule Kroken 7 udelt
1927 Livdtun skule Indre Hafslo 62 4 delt
1927 Hafslo skule Hafslo 153 7 delt
1927 Eikum skule Eikum 10 udelt
1932 Heggestad skule Heggestad 55 3 delt
1932 Yndesdal skule Yndesdal 7 udelt
1932 Hafslo skule Hafslo 132 6 delt
1932 Solvorn skule Solvorn 53 4 delt
1932 Ugulen skule Ugulen 18 2 delt
1932 Molland skule Mollandsmarka 20 2 delt
1932 Livdtun skule Indre Hafslo 71 4 delt
1932 Eikum skule Eikum 7 udelt
1932 Kroken skule Kroken 10 udelt
1932 Ornes skule Ornes 10 udelt
1932 Kinsedal skule Kinsedal 15 udelt
1959 Hafslo skule Hafslo 140 7 delt
1959 Indre Hafslo skule Indre Hafslo 77 4 delt
1959 Heggestad skule Heggestad 36 3 delt
1959 Solvorn skule Solvorn 28 2 delt
1959 Ugulen skule Ugulen 13 2 delt
1959 Kvam skule Kvam 10 udelt
1959 Molland skule Mollandsmarka 6 udelt
1959 Ornes skule Ornes 11 udelt
1959 Kinsedal skule Kinsedal 11 udelt

Arkiv

Kjelder og litteratur

Prenta kjelder

  • Øvregard, Kåre. 1996. Skulesoge for Luster kommune, skulen i Luster gjennom 250 år.
  • Livdtun skule 75 år. 1989. Jubileumsskrift.
  • Bathen, M. 1967. Skulen i Hafslo gejjnom 220 år, frå 1741-1961.

Femårsmeldingar:

  • Beretning om Folkeskolens virksomhed i Lysters Skolekommune i Femaaret 1891-1895. Bergen, N. Nilssens Bogtrykkeri, 1896.
  • Beretning om Folkeskolerne i Lyster for Femaaret 1896-1900. Bergen. N. Nilssen & Søns Bogtrykkeri, 1903
  • Beretning om Hafslo Folkeskole for Aarene 1891-1895. Afgivet av Hafslo Skolestyre ved Fredrik Sjøthun, F.T. Formand. Bergen. John Griegs Bogtrykkeri, 1896.
  • Beretning om Jostedalens folkeskole for femaaret 1891-1895. Bergen. F. Beyers boghandel, 1896.
  • Beretning om folkeskolem i Jostedalen i femaaret 1896-1900. Bergen. John Griegs Bogtrykkeri, 1903.

Digitale kjelder

Ikkje-prenta kjelder


Skulenmin logo.jpeg Skulehistorie i Luster er ein del av prosjektet Skulen min - eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane. Bli med å bidra med fakta eller forteljingar frå din skule og di skuletid!
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane står bak prosjektet. Alle sider knytt til prosjektet er tilgjengelege i denne kategorien. Les meir på www.skulenmin.no.