Stjørdal misjonskirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stjørdal misjonskirke er en frimenighet som ble startet i 1936, og er tilsluttet Misjonskirken Norge. Bakgrunnen for at menigheten ble stiftet, var en vekkelse på gamle Stjørdal bedehus i Kjøpmannsgata.

Tidligere frikirkelig virksomhet

Allerede i 1857 ble det startet en menighet utenom statskirkens rammer i Stjørdal, da hadde presten Gustav Adolph Lammers i Skien stiftet den første frie menigheten i Norge året før. Men i Stjørdal eksisterte denne menigheten bare noen få år. Det kan ellers nevnes at den svensk-amerikanske forkynneren Fredrik Franson besøkte Stjørdal i 1884 og 1900, han samarbeidet tett med bevegelsen som Lammers hadde startet i 1856.

Oppstart i 1936

Stjørdal misjonskirke ble stiftet 8. april 1936. Denne kvelden hadde det vært et møte på bedehuset i Kjøpmannsgata, med forkynnelse av Michael B. Waade fra det som da het Det Norske Misjonsforbund. Seks personer ble omvendt til kristen tro under dette møtet. Waade og tretten andre personer var i etterkant samlet hjemme hos Ole Elverum. Her talte Waade over en bibeltekst, og orienterte om Misjonsforbundets virksomhet. Det ble så besluttet å etablere en egen menighet, som fikk navnet Stjørdal Frimisjonsmenighet. Alle de tretten møtedeltagerne gikk inn som medlemmer. Menighetens første formann ble John Skjervold.

Søndagsskole og annen virksomhet

Et viktig satsingsområde for den nye menigheten var egen søndagsskole. Hans Chr. Aas var den første forstanderen for søndagsskolen. Etter han gikk John Skjervold inn i oppgaven fra 1939 til 1957. Vervet ble da overtatt av Mimmi Hermansen.

Menigheten hadde en juniorforening og en egen ungdomsklubb som kaltes "Jesustimen".

Det ble også drevet oppsøkende virksomhet på nærliggende steder, såkalte "utpostmøter". Åsen og Forradal var blant stedene som ble besøkt.

Menighetslokaler

Fra høsten 1936 leide menigheten bedehuset som forsamlingslokale. Senere gikk de over til å leie lokalet Fagertun, som var lokalisert like ved Værnes flyplass. Ved okkupasjonen av Norge ble flyplassen overtatt av tyske styrker, og området ble dermed et viktig bombemål for de allierte. Allerede i 1940 ble menighetslokalet rasert av en bombe. Resten av krigen ble virksomheten for det meste drevet i hjemmene hos menighetens medlemmer.

I januar 1941 ble det besluttet å arbeide for å få ordnet med et eget menighetslokale for menigheten. I 1947 fikk man så tak i ei tyskerbrakke i Steinkjer, den ble demontert og fraktet til Stjørdal. Menighetens medlemmer stod selv for gjenreisingen av brakka på ei tomt i Yrkesvegen, og i slutten av 1948 ble det holdt innvielse av menighetens første egne menighetslokale.

Men denne brakka ble etter hvert for liten, og i 1958 stod et nytt lokale med tilhørende leilighet ferdig. I 1997 kjøpte menigheten et tidligere industribygg på Tangmoen for om lag fire millioner kroner, som ble brukt som kirkebygg. Dette bygget ble lagt ut for salg i 2018.

Forstandere

I 1937 ble Hans Chr. Aas valgt til den første forstanderen i menigheten. Fra 1939 til 1941 var det Knut Rønjum som var pastor, han ble avløst av Ole Skaug. I 1959 gikk Ole Rekdal inn som forstander i menigheten, et verv han hadde fram til 1962. Rekdal hadde en egen misjonsbuss som reiste rundt om i landet, mange av menighetens unge deltok her.

Vilhelm Langemyr og "Livets brød"

I 1982 ble kristiansanderen Vilhelm Langemyr forstander for menigheten. Han sa opp stillingen i 1985, og begynte å samle mennesker til møter i privat regi. Dette førte til uro og splittelse innen misjonskirken i Stjørdal. Langemyr og kretsen rundt han etablerte i 1986 menigheten Livets Brød, som var tilknyttet kirkesamfunnet International Church of the Foursquare Gospel. Etter ett års tid forlot Langemyr menigheten og flyttet fra Stjørdal. Livets Brød ble senere oppløst, og medlemmene gikk tilbake til misjonskirken.

Skoledrift

To skoler drives i regi av menigheten: Fagerhaug kristne skole og Fagerhaug internasjonale skole. Fram til august 2018 ble virksomheten drevet i den gamle husmorskolen på Skatval, deretter flyttet skolene inn i de gamle lokalene til Nord universitet i sentrum av Stjørdal.

Kilder og eksternt stoff