Flyplasser

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges første flyplass, Kjeller, året etter at den åpna.
Foto: Anders Beer Wilse (1913).
Oslo Lufthavn på Gardermoen er landets største flyplass.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Flyplasser har vi hatt i Norge siden 1912, da Kjeller flyplass i Skedsmo i Lillestrøm kommune ble åpna. Etter at det første flyet ble frakta dit i kasser med hestetransport, har det kommet til mange flyplasser av forskjellig type og størrelse. Utviklinga gikk sakte i mellomkrigstida – det var store investeringer som skulle til, og få hadde tro på at flytransport ville få noen betydning i Norge. Men etter andre verdenskrig begynte utbygginga å skyte fart. Veksten i internasjonal flytrafikk spilte en viktig rolle, men vel så betydningsfullt ble muligheten til å korte ned innenlands reisetid.

I tabellen nedafor forsøker vi å få oversikt over alle flyplasser i Norge. Vi vil ikke bare ha med de eksisterende, men også de som har blitt nedlagt. Begrepet flyplass kan romme så mangt, og vi tar med alt fra småflyplasser og helikopterplasser til internasjonale lufthavner. Helikopterplasser tas kun med når de har en permanent base, mens landingsplasser for helikopter som ikke er i regelmessig bruk utelates. Dermed vil sykehusenes helikopterplasser, som er baser for Norsk Luftambulanse, være med mens for eksempel landingsplassen i Regjeringskvartalet i Oslo utelates ettersom den bare brukes en sjelden gang. Forsvarets flystasjoner er tatt med i oversikten.

Tabellen inneholder to koder, IATA og ICAO. IATA er kjent for de fleste reisende. Dette er trebokstavskoden som gis til alle flyplasser med passasjertrafikk, og som havner blant annet på bagasjelappene. IATA står for International Air Transport Association, en internasjonal organisasjon for flyselskaper med hovedkvarter i Canada. ICAO er mindre kjent for folk flest, men desto viktigere for flyselskaper og flygere. ICAO står for International Civil Aviation Organization, som er FNs luftfartsorganisasjon. Denne koden, som består av fire bokstaver, gis til alle flyplasser. Der koden mangler i tabellen vil vi gjerne ha hjelp med å finne den.

Navnet på flyplasser skrives på forskjellige måter, særlig med tanke på om det skal være «Ålesund lufthavn, Vigra» eller «Ålesund lufthavn Vigra». I Luftfartstilsynets liste over flyplasser skrivet det med komma; når det dukker opp uten på veggen på de enkelte flyplasser er det nok først og fremst en estetisk vurdering når man lager skiltene. Vi bruker derfor versjonen med komma i denne lista.

Navnene kan også avsløre hva slags flyplass det er snakk om. Lufthavn brukes gjerne om flyplasser med regelmessig passasjertrafikk. Flyplass er et fellesbegrep for alle steder som er permanent innretta for flytrafikk, men brukes i navnene særlig om mindre flyplasser uten regelmessig passasjertrafikk. Dette gjelder blant annet de mange småflyplassene som drives av flyklubber rundt om i landet. Sjøflyplass er selvforklarende, og det samme er helikopterplass. Helikopterhavn brukes om enkelte større helikopterbaser der det ikke er rullebane for fly. Militære flyplasser kalles flystasjon eller flybase.

Lengden som er oppgitt er på lengste rullebane i meter. Her mangler det data på mange flyplasser, da dette ikke har vært prioritert i første omgang.

Luftfartstilsynet skiller mellom godkjente og ikke godkjente flyplasser. De som ikke har godkjenning har så få flybevegelser at verken flysikkerhet eller støyhensyn tilsier at de trenger noen godkjenning etter luftfartsloven, og enkelte av dem er bare i bruk deler av året. Hensikten med denne oversikten er først og fremst å få en oversikt, og vi har valgt å utelate denne opplysningen i tabellen for å ikke gjøre den for komplisert, da det har liten praktisk betydning.

Under type bruker vi noen kategorier som til dels er laget for å kunne sortere tabellen:

  • Lufthavn: Sivil flyplass med regelmessig passasjertrafikk.
  • Flyplass: Sivil flyplass uten regelmessig passasjertrafikk.
  • Helikopterplass.
  • Sjøflyplass.
  • Flystasjon: Militær flyplass.

Enkelte har betegnelsen «flyplass/flystasjon» for å vise at det er både militær og sivil trafikk samme sted.

Status: Alle godkjente, sivile flyplasser er nå inne i lista. Ikke-godkjente, nedlagte og militære flyplasser mangler (oppdatert 9. august 2017).

Navn Fylke/kommune Etablert Nedlagt ICAO IATA Lengde Konsesjonsinnehaver Type Merknader
Alta lufthavn Finnmark, Alta ENAT ALF Avinor Lufthavn
Andøya lufthavn, Andenes Nordland, Andøy ENAN ANX FLO Base Andøya Lufthavn Samlokalisert med Andøya flystasjon.
Arendal helikopterplass, Sykehuset Aust-Agder, Arendal ENAR Sørlandet sykehus HF Helikopterplass
Arendal lufthavn, Gullknapp Aust-Agder, Arendal ENGK 1199 Gullknapp flyklubb Lufthavn
Bardufoss lufthavn Troms, Målselv ENDU BDU 2443 Forsvaret Lufthavn Samlokalisert med Bardufoss flystasjon.
Bergen helikopterplass, Haukeland sykehus Hordaland, Bergen Helse Bergen HF Helikopterplass
Bergen lufthavn, Flesland Hordaland, Bergen ENBR BGO Avinor Lufthavn
Bergen sjøflyplass, Sandviken Hordaland, Bergen Fonnafly Sjøflyplass
Berlevåg lufthavn Finnmark, Berlevåg ENBV BVG Avinor Lufthavn
Bjorli flyplass Oppland, Lesja ENLB 835 Lesja Fallskjermklubb Flyplass
Bodø lufthavn Nordland, Bodø ENBO BOO Forsvaret Lufthavn
Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Nordland, Brønnøy ENBN BNN Avinor Lufthavn
Bykle helikopterplass, Hovden Aust-Agder, Bykle Fjellfly Helikopterplass
Bykle sjøflyplass, Hovden Aust-Agder, Bykle Fjellfly Sjøflyplass
Båtsfjord lufthavn Finnmark, Båtsfjord ENBS BJF Avinor Lufthavn
Dombås helikopterplass, Brunshaugen Oppland, Dovre ENDB Norsk Luftambulanse Helikopterplass
Drammen helikopterplass, Sykehuset Buskerud, Drammen ENDH Sykehuset Buskerud HF Helikopterplass
Elverum flyplass, Starmoen Hedmark, Elverum ENSM Norges Luftsportforbund Flyplass
Fagernes lufthavn, Leirin Oppland, Nord-Aurdal ENFG VDB Avinor Lufthavn
Farsund lufthavn, Lista Vest-Agder, Farsund ENLI FAN Lista Lufthavn Lufthavn
Fedje helikopterplass, Høgden Hordaland, Fedje ENFJ Fedje kommune Helikopterplass
Geilo flyplass, Dagali Buskerud, Hol 1975 ENDI DLD 1030 Geilo lufthavn, Dagali AS Flyplass
Gol flyplass, Klanten Buskerud, Gol ENKL GLL 1100 Klanten flyklubb Flyplass
Gulli flyplass Akershus, Nes 300 Flyplass
Haga flyplass Akershus, Nes 590 Ole H. Westby Flyplass
Hamar flyplass, Stalsberg Hedmark, Hamar ENHA HMR Hamar kommune Flyplass
Hammerfest lufthavn Finnmark, Hammerfest ENHF HFT Avinor Lufthavn
Harstad helikopterplass, Syekhuset Troms, Harstad Hålogalandsykehuset Helikopterplass
Harstad helikopterplass, Stangnes syd Troms, Harstad Heli-Team Helikopterplass
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Nordland, Evenes ENEV EVE Avinor Lufthavn
Hasvik lufthavn Finnmark, Hasvik ENHK HAA Avinor Lufthavn
Haugesund helikopterplass, Haugesund sjukehus Rogaland, Haugesund ENHX Helse Fonna Helikopterplass
Haugesund lufthavn, Karmøy Rogaland, Karmøy ENHD HAU Avinor Lufthavn
Hokksund flyplass Buskerud, Nedre Eiker 1959 ENHS 630 Drammen flyklubb Flyplass
Honningsvåg lufthavn, Valan Finnmark, Nordkapp ENHV HVG Avinor Lufthavn
Hønefoss flyplass, Eggemoen Buskerud, Ringerike 1940–1945 ENEG 2100 Tronrud Engineering Flyplass Grunnlagt som flystasjon av Luftwaffe.
Kinsarvik helikopterplass, Vetlemoen Hordaland, Ullensvang Ullensvang herad Helikopterplass
Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen Finnmark, Sør-Varanger ENKR KKN Avinor Lufthavn
Kjeller flyplass Akershus, Skedsmo 1912 ENKJ 1357 Forsvaret Flyplass/flystasjon
Kristiansand lufthavn, Kjevik Vest-Agder, Kristiansand ENCN KRS Avinor Lufthavn
Kristiansund helikopterplass, Sykehuset Møre og Romsdal, Kristiansund Helse Møre og Romsdal HF Helikopterplass
Kristiansund lufthavn, Kvernberget Møre og Romsdal, Kristiansund ENKB KSU Avinor Lufthavn
Lakselv lufthavn, Banak Finnmark, Porsanger ENNA LKL Avinor Lufthavn
Leknes lufthavn Nordland, Vestvågøy ENK LKN Avinor Lufthavn
Lillehammer helikopterplass, Sykehuset Innlandet Oppland, Lillehammer ENLH Sykehuset Innlandet Helikopterplass
Lørenskog helikopterplass, Ahus Akershus, Lørenskog ENLX Oslo universitetssykehus HF Helikopterplass
Mehamn lufthavn Finnmark, Gamvik ENMH MEH Avinor Lufthavn
Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Nordland, Rana ENRA MQN Avinor Lufthavn
Molde helikopterplass, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde Helse Møre og Romsdal HF Helikopterplass
Molde lufthavn, Årø Møre og Romsdal, Molde ENML MOL Avinor Lufthavn
Mosjøen helikopterplass, Kjærstad Nordland, Vefsn ENMS MJF Nordlandsfly Helikopterplass
Mosjøen lufthavn, Kjærstad Nordland, Vefsn ENMS MJF Avinor Lufthavn
Moss lufthavn, Rygge Østfold, Rygge 2004 2016 ENRY RYG 2442 Rygge sivile lufthavn/Forsvaret Samlokalisert med Rygge flystasjon.
Namsos helikoperplass, Sykehuset Nord-Trøndelag, Namsos Helse Nord-Trøndelag Helikopterplass
Namsos lufthavn Nord-Trøndelag, Namsos ENNM OSY Avinor Lufthavn
Narvik helikopterplass, Djupvik Nordland, Narvik Helitrans Helikopterplass
Narvik lufthavn, Framnes Nordland, Narvik 2017 ENNK NVK Avinor Lufthavn
Ny-Ålesund flyplass, Hamnerabben Svalbard ENAS Kings Bay Flyplass
Oppdal flyplass, Fagerhaug Sør-Trøndelag, Oppdal ENOP Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter Flyplass
Oslo helikopterplass, Rikshospitalet Oslo ENRH Oslo universitetssykehus Helikopterplass
Oslo helikopterplass, Ullevål Oslo ENUH Oslo universitetssykehus Helikopterplass
Oslo lufthavn Akershus, Ullensaker 1998 ENGM OSL 3600 Oslo Lufthavn AS Lufthavn Tidligere Oslo lufthavn, Gardermoen.
Oslo sjøflyplass, Fornebu Akershus, Bærum 1939 Sjøflyplass
Oslo sjøflyplass, Lilløykilen Akershus, Bærum Kilen flyklubb Sjøflyplass
Rakkestad flyplass, Åstorp Østfold, Rakkestad ENRK Rakkestad flyplass (foretak)
Reinsvoll flyplass Oppland, Vestre Toten ENRV Gjøvik og Toten flyklubb Flyplass
Ringebu flyplass, Frya Oppland, Ringebu ENRI Gudbrandsdal Flyklubb Flyplass
Røros lufthavn Sør-Trøndelag, Røros ENRO RRS Avinor Lufthavn
Rørvik lufthavn, Ryum Nord-Trøndelag, Vikna ENRM RVK Avinor Lufthavn
Røst lufthavn Nordland, Røst ENRS RET Avinor Lufthavn
Sandefjord lufthavn, Torp Vestfold, Sandefjord ENTO TRF Sandefjord Lufthavn Lufthavn
Sandnessjøen helikopterplass, Sykehuset Nordland, Alstahaug Helgelandssykehuset HF Helikopterplass
Sandnessjøen lufthavn, Stokka Nordland, Alstahaug ENST SSJ Avinor Lufthavn
Ski flyplass Akershus, Ski ENSI 525 Follo flyklubb Flyplass Forbeholdt klubbens medlemmer og gjester.
Stavanger helikopterplass, Sentralsykehuset Rogaland, Stavanger ENSX Norsk Luftambulanse Helikopterplass
Stavanger lufthavn, Sola Rogaland, Sola ENZV SVG Avinor Lufthavn
Stokker flyplass Akershus, Ullensaker Flyplass
Stokmarknes lufthavn, Skagen Nordland, Hadsel ENSK SKN Avinor Lufthavn
Stord lufthavn, Sørstokken Hordaland, Stord ENSO SRP Sunnhordland Lufthavn AS Lufthavn
Suldal helikopterplass, Sand Rogaland, Suldal Fonnafly Helikopterplass
Sunndalsøra flyplass, Vinnu Møre og Romsdal, Sunndal ENSU Indre Nordmøre flyklubb Flyplass
Svalbard lufthavn, Longyear Svalbard ENSB LYR Avinor Lufthavn
Svea flyplass Svalbard ENSA Store Norske Spitsbergen Grubekompani Flyplass
Svolvær lufthavn, Helle Nordland, Vågan ENSH SVJ Avinor Lufthavn
Sørkjosen lufthavn Troms, Nordreisa ENSR SOJ Avinor Lufthavn
Tromsø helikopterplass, Universitetssykehuset Troms, Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge Helikopterplass
Tromsø lufthavn, Langnes Troms, Tromsø ENTC TOS Avinor Lufthavn
Trondheim helikopterplass, Rosten Sør-Trøndelag, Trondheim ENRT Norsk Luftambulanse Helikopterplass
Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital Sør-Trøndelag, Trondheim ENTR St. Olavs hospital Helikopterplass
Trondheim lufthavn, Værnes Nord-Trøndelag, Stjørdal ENVA TRD Avinor Lufthavn
Tønsberg flyplass, Jarlsberg Vestfold, Tønsberg ENJB Jarlsberg Fritidssenter Flyplass
Tønsberg helikopterplass, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Sykehuset i Vestfold Helikopterplass
Vadsø lufthavn Finnmark, Vadsø ENVD VDS Avinor Lufthavn
Vardø lufthavn, Svartnes Finnmark, Vardø ENSS VAW Avinor Lufthavn
Verdal helikopterplass, Slottelid Nord-Trøndelag, Verdal Midtnorsk Helikopterservice Helikopterplass
Vestby flyplass Akershus, Vestby 550 Flyplass
Voss flyplass, Bømoen Hordaland, Voss ENBM Voss kommune Flyplass
Værøy helikopterhavn, Tabbisodden Nordland, Værøy ENVR VRY Avinor Helikopterplass
Ørland lufthavn Sør-Trøndelag, Ørland ENOL OLA Forsvaret/Ørland kommune Lufthavn Samlokalisert med Ørland hovedflystasjon.
Ørsta/Volda lufthamn, Hovden Møre og Romsdal, Ørsta ENOV HOV Avinor Lufthavn
Ål helikopterplass, Sjukestugu Buskerud, Ål ENAH Vestre Viken HF Helikopterplass
Ålesund helikopterplass, Sykehuset Møre og Romsdal, Ålesund ENAX Helse Møre og Romsdal HF Helikopterplass
Ålesund lufthavn, Vigra Møre og Romsdal, Ålesund ENAL AES Avinor Lufthavn

Litteratur