Gravlunder i Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Sør-østre port ved Vår Frelsers gravlund. Graven til Henrik Wergeland kan skimtes i bakgrunnen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Det er pr. 2016 nitten gravlunder i Oslo som er i bruk. Den eldste av dem, Gamle Aker kirkegård, ble oppretta allerede rundt år 1100. Av disse nitten gravlundene ligger tretten stykker ved kirker som er i vanlig bruk, og benevnes kirkegårder, resten kalles kun gravlunder, her finnes gravkapeller.

Det er flere kirkegårder som har blitt nedlagt gjennom åras løp. Av disse er Krist kirkegård ved Margaretakyrkan og Deichmanske bibliotek rehabilitert som minnepark med gravminnene bevart.

Den største gravlunden i Oslo er Vestre gravlund, fra 1902, som også er landets største. Den nyeste gravlunden er Voksen kirkegård, fra 1992. Den minste gravlunden er Sørkedalen kirkegård. Vår Frelsers gravlund er kjent for sin æreslund der en rekke kjente nordmenn hviler.

I et hjørne av Østre gravlund ligger den jødiske kirkegården i Oslo. Den regnes ikke med blant de nitten offisielle gravlundene i kommunen, men har likevel eget gravlundsnummer hos gravferdsetaten, og kalles Helsfyr gravlund.

De fleste gravlundene har både kistegraver og urnegraver, men Ris kirkegård og Bekkelaget kirkegård har kun urnegraver. Etter at tidligere krematorier ved Vestre gravlund og Østre gravlund ble nedlagt, er krematoriet ved Alfaset gravlund fra 2009 Oslos eneste krematorium.

Gravlundsoversikt

Navn Etableringsår Beliggenhet Annen informasjon Bilde
Alfaset gravlund 1972 Nedre Kalbakkvei 99, bydel Alna Også tyske krigsgraver. Eneste gjenværende krematorium i Oslo, Deutscher Soldatenfriedhof Alfaset.jpg
Bekkelaget kirkegård 1937 Sandstuveien 15, bydel Nordstrand Kun urnegraver Bekkelaget kirkegård 2012.jpg
Gamle Aker kirkegård 1100-tallet Akersbakken ved Gamle Aker kirke Gamle Aker kirkegård 2013.jpg
Gamlebyen gravlund 1874 Ekebergveien 4-8, bydel Gamle Oslo Innviet som Anefeltløkkens kirkegaard. Gamlebyen gravlund Oslo 2012.jpg
Grefsen kirkegård 1904 Glads vei 49, bydel Nordre Aker Grefsen kirkegård Oslo.jpg
Grorud kirkegård 1902 Grorudveien 8 Her hviler FNs første generalsekretær Grorud kirkegård Oslo 2012.jpg
Høybråten kirkegård 1929 Bjørnheimveien 9 Høybråten kirkegård 2012.jpg
Klemetsrud kirkegård 1981 Maurtuveien, bydel Søndre Nordstrand Oslos sørligste gravlund Klemetsrud kirkegård Oslo 2012.jpg
Krist kirkegård 1654 Ved Deichmanske bibliotek og Margaretakyrkan Nedlagt, men bevart som minnepark. Krist kirkegård Oslo 2012.jpg
Nordre gravlund 1884 Kierschows gate 10, nær Ullevål sykehus Nordre gravlund Oslo 2012.jpg
Nordstrand kirkegård 1866 Ekebergveien 232, bydel Nordstrand Nordstrand kirkegård Oslo august 2012.jpg
Ris kirkegård 1957 Ekelyveien 17, bydel Vestre Aker Kun urnegraver Ris kirkegård Oslo 2012.jpg
Sørkedalen kirkegård 1865 Sørkedalen Oslos minste gravlund. Sørkedalen kirkegård Oslo 2012.jpg
Ullern kirkegård 1903 Ullernveien 28 Ullern kirkegård Oslo august 2012.jpg
Vestre Aker kirkegård 1855 Ullevålsveien 117 Vestre Aker kirkegård april 2013.jpg
Vestre gravlund 1902 Nær Frognerparken, Sørkedalsveien 66. Landets største. Også allierte krigsgraver. Vestre gravlund Oslo juli 2012.jpg
Voksen kirkegård 1992 Røahagan 54 Oslos yngste gravlund Voksen kirkegård Oslo 2012 2.jpg
Vår Frelsers gravlund 1808 Akersbakken 32 Her ligger Æreslunden Vår Frelsers gravlund Oslo nordre del 2012.jpg
Østre gravlund 1895 Tvetenveien 7 Østre gravlund Oslo 2012.jpg
Østre Aker kirkegård 1860 Ullernveien 114 Østre Aker kirkegård 2012.jpg

Nedlagte gravlunder

En fullstendig oversikt over nedlagte gravlunder siden byens opprettelse vil det være umulig å lage. I middelalderen var det gravlunder i tilknytning til klostre og helseinstitusjoner som vi ikke har oversikt over, og det var også vanlig at man gravla folk inne i og rett utafor kirkene. De gjeveste plassene var i tilknytning til Hallvardskatedralen og Mariakirken, der konger og stormenn ble stedt til hvile. Det har også vært en rekke massegraver knytta til epidemier eller krigshandlinger som det ikke finnes noen spor etter. Lista her blir dermed en oversikt over gravlunder som har satt spor etter seg i dokumenter eller i landskapet slik at vi kjenner til dem. Bildene som vises er i de fleste tilfeller bilder av området slik det framstår i dag, eventuelt et kart over området som gjør det lettere å finne stedet.

Navn Etableringsår Opphørsår Beliggenhet Annen informasjon Bilde
Ankerløkken kirkegård 1833 1878 Ankerløkken, bydel Grünerløkka Kolerakirkegård. Ikke brukt etter 1866, gravene flytta til Tøyen kirkegård 1878. Ankerløkken 1860.jpg
Ekeberg krigskirkegård 1940 1952/53 Ekeberg, bydel Gamle Oslo Tysk æreskirkegård, gravene flytta til Alfaset. Bundesarchiv Bild 101III-Moebius-029-19, Norwegen, Besuch Heinrich Himmler.jpg
Sofienberg gravlund 1858 1931 Sofienbergparken, bydel Grünerløkka Den jødiske gravlunden er bevart i parken. Sofienbergparken Jodisk gravlund.jpg
Tukthuskirkegården 1700-tallet 1800-tallet Arbeidersamfunnets plass (ny del) / Storgata (gammel del), bydel Grünerløkka Gravlund for fanger ved Christiania tukthus. Arbeidersamfunnets plass i Oslo.JPG
Tøyen kirkegård 1833 1880 Ved Lakkegata skoleTøyen, bydel Gamle Oslo Kolerakirkegård. Lakkegata skole Oslo 2012.jpg
Vaterland kirkegård Før 1638 1811 Sør for Hammersborg, ved Møllergata 19, bydel St. Hanshaugen Tomta ble i 1862 brukt til bygging av ny politistasjon, Møllergata 19. Møllergata 19 i Oslo blå plakett.JPG
Vor Frælsers kirkegård 1600-tallet 1805/1808 Utafor Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke), bydel Oslo Sentrum Nedlagt da det ble forbudt å gravlegge i kirkene og inne i selve byen. De gamle gravkapeller ved Vor frelsers kirke.png