Forskjell mellom versjoner av «Bibliografi:Klepp kommune»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(12 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
{{Bibliografi Rogaland}}
 
{{innhold høyre}}
 
{{innhold høyre}}
  
== [[Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-]] ==
+
== Lokalhistorisk litteratur ==
*Brunes, Erling: ''Klepp 1900-1960''. Utg. [[Klepp kommune]]. 1964. 408 s.
 
  
*Brunes, Erling og K.K. Kleppe: ''Klepp. Gards- og ættesoga gjennom 400 år. 1519-1900''. Medarb. K.K. Kleppe m.fl.. Utg. Klepp kommune. [1963]. 340 s.
+
*''20-års jubileum : 24.-25. november''. Utg. Korpset. 1990. 16 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010111710001}}.
 +
 
 +
*''Bli med i vårt korps - : Kleppe skoles musikklag 40 år : 1957-1997''. Utg. [Laget]. Kleppestø?. 1997. 36 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008091004026}}.
 +
 
 +
*Brunes, Erling: ''Klepp 1900-1960''. Utg. [[Klepp kommune]]. 1964. 408 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015062608071}}.
 +
 
 +
*Brunes, Erling og K.K. Kleppe: ''Klepp. Gards- og ættesoga gjennom 400 år. 1519-1900''. Medarb. K.K. Kleppe m.fl.. Utg. Klepp kommune. [1963]. 340 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016090948122}}.
 +
**Melding: Ropeid, Andreas i ''Heimen'', b. XIII, s. 393–397.
 
**Jørg Eirik Waula: Klepp gards- og ættesoge. Personregister. Utg. [[Rogaland historie- og ættesogelag]]. 1996. 47 s.
 
**Jørg Eirik Waula: Klepp gards- og ættesoge. Personregister. Utg. [[Rogaland historie- og ættesogelag]]. 1996. 47 s.
 +
 +
*Erga, Anders B.: ''Bondepartiet Senterpartiet i Klepp 1921-1996 : 75 år''. Utg. Partiet. Klepp. 1996. 24 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008031300065}}.
 +
 +
*Erga, Anders B., Torfinn Jacobsen (red.): ''Orre idrettslag 75 år : 1979-2004 : del 2''. Utg. Orre idrettslag. 2004. 47 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011102506020}}.
 +
 +
*Grude, Enevald Teodor: ''Enevald Teodor Grude's oppsett : Lidt om Jærens geologi og arkeologi i ishavs steinalderen : særlig beskrivelse om den nedre del av Figjadalen og av Grudegaarden ; kiselgur-dannelse paa Jæren og andetstedse : litt om den nåværende gamle grude gaarden : litt om Jæren i nyere tid''. Utg. I. Grude. 2015. 40 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018041848071}}.
 +
 +
*Grude, Ingrid: ''Folk og liv på Grude : sett gjennom Ingrids brille''. Utg. [2015]. 124 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017112348530}}.
 +
 +
*Hadland, Alf: ''Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk der det er nydyrka. Ei undersøking frå Klepp kommune. Landbruksøkonomi''. Hovudoppgåve ved Norges landbrukshøgskole, 1981.
 +
 +
*Hatteland, Karl: ''Kosthaldet i Klepp. I dei siste 60 åri''. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo, 1915.
 +
 +
*Håland, Olav, Enok E. Stangeland: ''Jæren potetmjølfabrikk : 1915-1990 : 75 år''. Utg. Fabrikken. 1990. 79 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010102920026}}.
 +
 +
*«Kirkesanger E.A. Steinnes» i ''Norsk skoletidende'' 1910 vol. 42
  
 
*''Klepp''. Utg. Klepp kommune. 1987-90
 
*''Klepp''. Utg. Klepp kommune. 1987-90
**B.1: Lindanger, Birger: ''Bygdesoge fram til 1837''. 1990. 445 s.
+
**Bind 1: Lindanger, Birger: ''Bygdesoge fram til 1837''. 1990. 445 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2007081400029}}.
**B.2: Birger Lindanger og Hallvard Nordås: ''Bygdesoge 1837-1987''. 1987. 495 s.
+
**Bind 2: Birger Lindanger og Hallvard Nordås: ''Bygdesoge 1837-1987''. 1987. 495 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008060604069}}.
 +
 
 +
*''Klepp bondelag 1896-1996 : 100 år''. Utg. Laget. 1996. 74 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008070804052}}.
 +
 
 +
*''Krigsminner 1940-45 i Klepp kommune''. Utg. Laget. 1990. 8 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011041108001}}.
 +
 
 +
*Kvaleberg, Leiv: ''Slekten fra Horpestad''. Utg. L. Kvaleberg. 2004. 543 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016041448212}}.
 +
 
 +
*Magnus, Bente: ''Krosshaugfunnet : et forsøk på kronologisk og stilhistorisk plassering i 5. årh''. Utg. Stabenfeldt. 1975. 159 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2007060500044}}.
 +
 
 +
*Marcussen, Tor G. Lye, Kjell Åvendal: ''Berta J. & Gabriel K. Lye : deres slekt i fortid og nåtid''. Utg. K. Åvendal. 2017. 415 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2020062548584}}.
 +
 
 +
*Mydland, Ingvill, Eivind Motland: ''Fotturer i Klepp''. Utg. Commentum. 2002. 96 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013062638009}}.
 +
 
 +
*Nese, Merete: ''Lokalbibliografi for Klepp kommune''. Hovudoppgåve ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1992.
 +
 
 +
*Nesse, Øistein: ''Klepp sparebank 1923-1973 : 50 år''. Utg. Jærprent. 1973. 139 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011101908077}}.
 +
 
 +
*Nordås, Hallvard (red.): ''Bygda vår : jubileumsskrift til Bore samfunnshus sitt 25-års jubileum''. Utg. [s.n.]. 1996. 172 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010121605029}}.
 +
 
 +
*Obrestad, Tor: ''Smuglinga på Skeie : ei forteljing frå 1920-talet''. Utg. Bjørn Moi markedsføring. 2011. 150 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014081908170}}.
 +
 
 +
*Sele, Kåre Godtfred: ''Klepp fra eldre steinalder til i dag''. Utg. [K. Sele]. 2003. 87 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848080}}.
  
*''[[Årsskrift (Klepp historie- og ættesogelag)|Årsskrift]]''. Utg. [[Klepp historie- og ættesogelag]]. 1989-
+
*Skjølsvold, Arne: ''Boplassen på Holeheia i Klepp''. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1980. 66 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012092106098}}.
 +
 
 +
*''Skulebarnoppskrifter av stadnamn frå 1933, Rogaland fylke : Klepp''. Utg. Universitetet. Bergen. 1933. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017012448082}}.
 +
 
 +
*Steinskog, Hein: ''Orre gamle kirke 750 år 29.05.03''. Utg. [s.n.]. 2003. 27 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013121708151}}.
 +
 
 +
*Særheim, Inge (red.): ''Foto frå Klepp gjennom 150 år''. Utg. Kulturetaten i Klepp. 1995. 360 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011022208055}}.
 +
 
 +
*Særheim, Inge (red.): ''Kleppkyrkja 1846-1996''. Utg. Klepp sokneråd. 1996. 117 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017042848101}}.
 +
 
 +
*Særheim, Inge: ''Stadnamn i Klepp : om namngjeving av busetnad og hagar i ei Jær-bygd i endring''. Utg. Rogalandsforskning. 1980. 321 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015090706131}}.
  
==[[ Bygdebøker under arbeid]] ==
+
*Sørbø, Johan: ''Garden Vasshus gjennom tidene''. Utg. Johan Sørbø. 2007. 415 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013012506122}}.
  
== [[Hovedoppgaver 1907-]] ==
+
*Tagseth, Bjørn: ''En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger''. Hovudoppgåve i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1969.
*Hadland, Alf: ''Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk der det er nydyrka. Ei undersøking frå Klepp kommune. Landbruksøkonomi''. NLH 1981 Fag: NLH
 
  
*Hatteland, Karl: ''Kosthaldet i Klepp. I dei siste 60 åri''. Oslo 1915 Fag: Historie
+
*''Vandring i lyset''. Utg. Frøyland og Orstad kyrkje. Kvernaland. 2015. 61 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2020031848064}}.
  
*Nese, Merete: ''Lokalbibliografi for Klepp kommune''. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992. Fag: . Kommune: Klepp
+
*Ødegård, Olav (red.): ''Fellesvannverk for Nord-Jæren, I.V : interkommunalt vannverk for kommunene: Stavanger, Hetland, Madla, Sola, Klepp : beretning om anlegget''. Utg. [s.n.]. 1961. 178 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017030248034}}.
  
*Tagseth, Bjørn: ''En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger''. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
+
*''[[Årsskrift (Klepp historie- og ættesogelag)|Årsskrift]]''. Utg. [[Klepp historie- og ættesogelag]]. 1989-
  
 
== [[Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie]] ==
 
== [[Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie]] ==
Linje 42: Linje 96:
 
*Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)  
 
*Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)  
 
::"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. [[Rogaland historie- og ættesogelag]]. I: [[Sydvesten (Rogaland historie- og ættesogelag)|Sydvesten]]. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.
 
::"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. [[Rogaland historie- og ættesogelag]]. I: [[Sydvesten (Rogaland historie- og ættesogelag)|Sydvesten]]. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.
 +
 +
== Aviser ==
 +
*{{avis-nb|Rogaland|Jærbladet|Jærbladet (1949–)}}
  
 
[[Kategori:Klepp kommune]]
 
[[Kategori:Klepp kommune]]
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur i Rogaland|{{PAGENAME}}]]
+
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur|{{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Bibliografi|{{PAGENAME}}]]
+
[[Kategori:Stedsbibliografi|{{PAGENAME}}]]

Nåværende revisjon fra 16. sep. 2020 kl. 12:35

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Brunes, Erling og K.K. Kleppe: Klepp. Gards- og ættesoga gjennom 400 år. 1519-1900. Medarb. K.K. Kleppe m.fl.. Utg. Klepp kommune. [1963]. 340 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIII, s. 393–397.
  • Jørg Eirik Waula: Klepp gards- og ættesoge. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1996. 47 s.
 • Erga, Anders B., Torfinn Jacobsen (red.): Orre idrettslag 75 år : 1979-2004 : del 2. Utg. Orre idrettslag. 2004. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grude, Enevald Teodor: Enevald Teodor Grude's oppsett : Lidt om Jærens geologi og arkeologi i ishavs steinalderen : særlig beskrivelse om den nedre del av Figjadalen og av Grudegaarden ; kiselgur-dannelse paa Jæren og andetstedse : litt om den nåværende gamle grude gaarden : litt om Jæren i nyere tid. Utg. I. Grude. 2015. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hadland, Alf: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk der det er nydyrka. Ei undersøking frå Klepp kommune. Landbruksøkonomi. Hovudoppgåve ved Norges landbrukshøgskole, 1981.
 • Hatteland, Karl: Kosthaldet i Klepp. I dei siste 60 åri. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo, 1915.
 • «Kirkesanger E.A. Steinnes» i Norsk skoletidende 1910 vol. 42
 • Magnus, Bente: Krosshaugfunnet : et forsøk på kronologisk og stilhistorisk plassering i 5. årh. Utg. Stabenfeldt. 1975. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marcussen, Tor G. Lye, Kjell Åvendal: Berta J. & Gabriel K. Lye : deres slekt i fortid og nåtid. Utg. K. Åvendal. 2017. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nese, Merete: Lokalbibliografi for Klepp kommune. Hovudoppgåve ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1992.
 • Nordås, Hallvard (red.): Bygda vår : jubileumsskrift til Bore samfunnshus sitt 25-års jubileum. Utg. [s.n.]. 1996. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Obrestad, Tor: Smuglinga på Skeie : ei forteljing frå 1920-talet. Utg. Bjørn Moi markedsføring. 2011. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Særheim, Inge: Stadnamn i Klepp : om namngjeving av busetnad og hagar i ei Jær-bygd i endring. Utg. Rogalandsforskning. 1980. 321 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tagseth, Bjørn: En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger. Hovudoppgåve i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1969.
 • Ødegård, Olav (red.): Fellesvannverk for Nord-Jæren, I.V : interkommunalt vannverk for kommunene: Stavanger, Hetland, Madla, Sola, Klepp : beretning om anlegget. Utg. [s.n.]. 1961. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1366 KLEPP)
Kulturbillede fra Klepp. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 8 (1922). S. 79-82. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå 1846 vedrørande klage frå husmenn om stoltildeling i kyrkja.
 • Folketeljing 1900 (1367 KLEPP)
Folketellingen 1900. Klepp kommune. Utg. Klepp historie- og ættesogelag, Klepp kommune. 1992. 147 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1368 KLEPP)
Uddrag af den i Henhold til Lov om Matrikulens Revision af 6te Juni 1863 15 og 17 optagne, og Forslag til Skyldfordelingen i Kleps Her Red. [1867 - ]. [2] s.

Supplikk (1369 KLEPP)

Søknad til kongen. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 12 (1926). S. 42. Red. Aamd. Salvesen. Merknad: Søknad om skattefritak frå bønder på Sveinsvoll 1736.
 • Supplikk (1370 KLEPP)
Tjerand Olsen Kleppe. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 7 (1947). S. 14-16. Red. Oskar Bakkevig. Merknad: Vedrørande kven som skal bli ny leiglending på Kleppe 1661. Også konsept til kongens svarbrev.
 • Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)
"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.

Aviser