Bibliografi:Sandnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Forsand

 • Brandal, Trygve: Fjordafolk. Kultursoge for Forsand 1800-2000. Utg. Forsand kommune. 2002. 2 b.
  • B. 1: 1800-1920. 382 s. ISBN 82-996195-2-1.
  • B. 2: 1920-2000. 349 s. ISBN 82-996195-4-8.
 • Engen, Sigleif: Forsandboka. Gards- og ættesoge. Utg. Forsand kommune. 1981-89
  • B.1, del 1-2: 1981. 551 s., s. 553-892
  • B.2: 1985. 573 s.
  • B.3: 1989. 565 s.
  • Waula, Jørg Eirik: Forsandboka. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1996. 48 s.
  • Waula, Jørg Eirik: Personregister til Forsandboka. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1996. ISBN 82-90087-28-4. 48 s.
 • Høyland, Birgitte Riegels: Forsand i Ryfylke. Landskap og fortids-landsby. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Forsand
 • Kjosavik, Ingvild: Bruk og vegetasjonsutvikling i Røssdalen. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Forsand
 • Løken, Trond: Bygg fra fortiden. FForsand i Rogaland. Bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1988. 20 s. AmS- småtrykk nr. 21.

Lokalhistorisk litteratur fra Sandnes

 • Aurenes, Ola: Det eldste Sandnes. Bidrag til byens forhistorie. 1935. 136 s.
 • Aurenes, Ola: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500–1900. Utg. Høyland kommune. 1954. 487 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 509–513.
 • Bjørgan, Jan Inge: Møter i byens uterom. Med idéprosjekt for nytt torg i Sandnes. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Sandnes
 • Byrkjedal, Arild: Planprosess og gjennomføring av sykkelvegnettet i Sandnes. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune: Sandnes
 • Eikeland, Marit: Stadnamn frå Sandnes. Hovedoppagve. Oslo 1980 Fag: Nordisk
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.

Jenssen, Einar: Koordinert boligfeltutbygging. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. 1988. Merknad: Gjelder Arendal, Harstad, Kristiansand, Sandnes og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Johannessen, Dag: Den politiske og faglige arbeiderbevegelsen i Sandnes ca. 1900-1940. Hovedoppgave. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Jonasen, J. Schance: Høyland gjennom 100 år. Fra bygdesamfunn til storkommune. Utg. Sandnes kommune. 1972. 293 s.
 • Jonasen, J. Schanche: Sandnes gjennom 100 år. Trekk av byens historie. Utg. Sandnes kommune. 1964-65. 336 s., s. 337-761
  • Melding: Tuastad, N.H. i Heimen, b. XIII, s. 479–483.
 • Julebygda. Utg. Etter initiativ fra Julebygda grendehus. 2003-2006.
  • B.1: Red. Einar Brunes ofl. 2003. 192 s. ISBN 82-996794-0-0.
  • B.2: Red. Einar Brunes ofl. 2006. 223 s. ISBN 978-82-996794-1-1.
 • Kjæreng, Fridtjof Asbjørn: Innenriks kysttransport. Undersøkelse av trafikken til og fra havner på strekningen Sandnes-Bergen 1956. Hovedoppgave. Oslo 1961 Fag: Geografi
 • Nesvåg, Sverre M.: Arealplanlegging og lokale maktforhold i Sandnes kommune. Hovedoppgave. Bergen 1983 Fag: Sosialantropologi
 • Sandnes mållag: Gaugamål : ord og uttrykk på Sandnes. Rev. utg. Utg. Commentum forl. 2008. 178 s. (1. utg. 1999). ISBN 9788282330022.
 • Sandneshistorien. Utg. Sandnes kommune. Red. 2010. 2 b. Ved Lars Gaute Jøssang, Svein Ivar Langhelle, Olav Tysdal, Birger Lindanger og Gunnar Nerheim.
  • B.1: Fra husklynge -. 2010. 351 s. ISBN 978-82-450-1043-5.
  • B.2: - Til stor by. 2010. 352 s. ISBN 978-82-450-1051-0.
 • Simonsen, Sevald: Folk på Sandnes i 200 år. 1960. 194 s.
 • Smith, Eivind: Riska. Gardar og tettstad. Utg. Sandnes kommune. 1993. 570 s.
 • Tysdal, Olav: Befolkningsutviklingen i Sandnes og deler av Høyland 1801 til 1875. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Historie. Kommune: Sandnes

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1342 FORSAND)
Gamle brev frå Berge i Forsand. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 18 (1932). S. 40-41. Red. Olav Berge. Merknad: 3 brev i omsetjing. Frå 1467, 1547, 1570.
 • Eigedomsdokument - kvittering, forlik ; føderådskontrakt (1343 FORSAND)
Gamle dokumenter fra Mæle i Forsand. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 20 (1934). S. 49-53. Red. R. Tveteraas. Merknad: Kvittering 1777, forliksbrev 1798, føderådskontrakt 1846.
 • Kyrkjebok (1344 FORSAND)
Kyrkjebok for Høle og Forsand 1702-1854. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1965. 6 b. Merknad: Stensiltrykk.
 • Skifte (1345 FORSAND)
Skiftebrev fra Berge i Forsand 1734. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 17 (1931). S. 90-91. Red. Olav Berge.
 • Amerikabrev (1375 SANDNES)
Hva hadde de hjemlige avisene å fortelle om Amerika-reising - Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1974. S. 28-41. Merknad: 1 brev. Avsendar: Ole Svendsen Sannes 1860.
 • Brev (1376 SANDNES)
Eit hundre-års minne. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Årbok for Jæren og Dalane. 1953. S. 172. Merknad: Brev frå privatpersonar til kommunestyret vedrørande støtte til søknad om at Sandnes må bli ladestad, frå 1853.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1377 SANDNES)
Vatneslekten. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 23 (1937). S. 37-73. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå Stavanger domkapitels protokoll 1576.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1378 SANDNES)
Samson Nilsson Gjerde i Mauranger og ætti hans. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1929. S. 48-53. Red. Jon Haukanes. Merknad: Frå Sørbø i Høyland 1632.
 • Kyrkjebok (1379 SANDNES)
Høylands kirkebok nr 1-5 1691-1815. Utg. Ola Aurenes. 1931-33. 5 b. Merknad: Stensiltrykk
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1380 SANDNES)
Uddrag af..., og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Høylands Herred og Ladestedet Sannæs. [1867 - ]. [8] s.
 • Sjømannsbrev (1381 SANDNES)
Med Sandnes-jekta "Saurine" til Østersjøen og Nordsjøen for hundre år siden. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1970. S. 21-52. Red. Sevald Simonsen. Merknad: Ei rekkje brev 1869-70.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1382 SANDNES)
Sølvskatten i Gand og Jåtun skipreder. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Årbok for Jæren og Dalane. 1953. S. 140-151. Red.
 • Skoleinstruks (1383 SANDNES)
Skuleinstruks for Høyland av 1798. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 14 (1928). S. 57-63. Red. Edvard Astad.

Aviser

Eksterne lenker