Bibliografi:Vindafjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Heimar og folk i Vikebygd. Red. Per Ivar Tautra, Kari G. Hempel og Arne Langhell. Utg. Fagbokforlaget. 2018. 2 b. ISBN 9788245025316.
  • B.1: Midtbygda. 695 s.
  • B.2: Nordabygda, Sørabygda, Bjordal. s. 705-1246.
 • Heimar og folk i Vikedal. Red. Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem. Utg.Fagbokforlaget. 2019. 2 b. ISBN 9788245025408.
  • B.1: Vikedalsosen og Hogganvik.
  • B.2: Midtbygda og Fjellgardane.
 • Jønsson, Øyvind: Befolkningen og arealbrukene i fjellgardene og Bjørndalen i Vindafjord og Etne kommune. Hovedoppgave. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Knutsen, Sissel: Bønder i by'n. Skjoldfødte i Haugesund 1865-1885. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Haugesund [Merknad: Vindafjord: Se også Haugesund]
 • Knutzen, Åshild: Overgang frå rulle-r til skarre-r. Ei undersøking av r-fonemet i Øvre Vats. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Nordisk. Kommune: Vindafjord
 • Leifsen, Margrete: No sjine de plokkanes øve! Ord og uttrykk frå Vikedal. Utg. Midtbygdens ungdomslag. 2012. 70 s.
 • Risøy, Arne: Innføring av nye arealkrav for husdyrproduksjon. Konsekvensar for Vindafjord kommune. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Vindafjord
 • Skålnes, Sunniva og Fåsetbru, Marit: Bygningsmiljø i Ølensjøen. Ei undersøkjing og karakterisering av bygnings- og bumiljøet i Ølensjøen, Sunnhordaland frå slutten av 1800-talet og fram til idag. Framlegg til korleis historisk verdfulle element i miljøet kan vidareførast. Hovedoppgave. NTH 1980 Fag: Arkitekturhistorie
 • Viland, Lars: Viland. Ei slekt frå Ølen. Liv og lagnad gjennom 400 år. Utg. L.Viland. 1994. 283 s. ISBN 82-993171-1-8
 • Ølen. Gard og ætt. Utg. Ølen kommune. 1986-2001. På løst omslag: Gardar og ætter i Ølen
  • B.1A: Haugland, Anders: Ølen skulekrins. 2001. 383 s. ISBN 82-7096-325-9
  • B.1B: Haugland, Anders: Ølen skulekrins. 2001. 431 s. ISBN 82-7096-326-7
  • B.2: Haugland, Anders: Gardar og ætter i Vågen. 1986. ISBN 82-7101-123-5.
  • Melding: Dyrvik, Ståle i Heimen, b. XXIV, s. 274–276.
  • B.3: Tvedt, Toralf: Gardar og ætter på Bjoa 1986. ISBN 82-7101-124-3.
 • Østrem, Nils Olav: Husmannstid. Ei undersøking av plasskipnaden i Skjold og Vats ca. 1800-1920. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Vindafjord
 • Øvreås, Kjellaug og Størseth, Marit: Faktorer som påvirker bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant bondekoner i Stjørdal, Skaun, Ølen, Vindafjord og Spydeberg kommuner. Hovedoppgave. NLH 1982 Fag: Landbruksøkonomi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Branntakst (1439 VINDAFJORD)
Skjold kyrkje. Avskrift frå branntakst 1887. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord. 1992. S. 34-35.
 • Brev ; eigedomsdokument (1440 VINDAFJORD)
Nokre brev frå garden Tveit i Skjold. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1963. S. 42-50. Red. Asgerd Mauland. Merknad: 7 brev 1632-58.
 • Diplom (1441 VINDAFJORD)
Eit gåvebrev skrive i Vikedal 1449. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 12 (1926). S. 50. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: Gjeld Vormestrand. I omsetjing.
 • Eigedomsdokument - makeskifte, skøyte, forlik ; kongeskøyte (1442 VINDAFJORD)
Gamle diplomer. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 20 (1934). S. 34-40. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: 6 dokument 1722-30.
 • Eigedomsdokument - markegang (1443 VINDAFJORD)
Eit skiftesdokument frå 1664. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 13 (1927). S. 54-55. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: Mellom Hogganvik og Røe.
 • Folketeljing 1817 (1444 VINDAFJORD)
Folketelling 1817. Vikedal prestegjeld, særleg Sandeid og Imsland. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 13 s.
 • Folketeljing 1865 (1445 VINDAFJORD)
Folketelling 1865. Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 26 s.
 • Folketeljing 1865 (1446 VINDAFJORD)
Folketelling 1865. Ryfylke - Skjold og Vats. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 34 s.
 • Folketeljing 1900 (1447 VINDAFJORD)
Folketelling 1900. Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. [1981 - ]. 24 s.
 • Kyrkjebok (1448 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1737-78. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 105 s.
 • Kyrkjebok (1449 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1779-1816. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 68 s.
 • Kyrkjebok (1450 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1817-1850. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 46 s. Merknad: Berre gifte og døde.
 • Kyrkjebok (1451 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1851-1867. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 70 s.
 • Kyrkjebok (1452 VINDAFJORD)
Kirkebok Vikedal 1868-1888. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 50 s.
 • Kyrkjebok (1453 VINDAFJORD)
Kirkebok Skjold. Nr 1 1742-1790. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 33 s.
 • Kyrkjebok (1454 VINDAFJORD)
Kirkebok Skjold 1786-1800. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 70 s.
 • Kyrkjebok (1455 VINDAFJORD)
Kirkebok for Skjold 1801-1815. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 61, 7 s.
 • Kyrkjebok (1456 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Skjold 1814-1835. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 44 s. Merknad: Gifte til 1865.
 • Kyrkjebok (1457 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Vats 1815-1830. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1982. 18 s.
 • Kyrkjebok (1458 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Vats 1831-1856. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 27 s. Merknad: Ikkje fødde.
 • Manntal (1459 VINDAFJORD)
Mandtal 1664-1758 for Vikedal prestegjeld. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 30 s.
 • Matrikkel 1796 (1460 VINDAFJORD)
Speciel Matricul 1796, Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 7 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1461 VINDAFJORD)
Uddrag af den... og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Skjolds Herred. 1867. [6] s.
 • Skattemanntal (1462 VINDAFJORD)
Vikedal 1519-1620. Skattemanntal. Utg./Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 12 s.
 • Tingboksak - bygselrett (1463 VINDAFJORD)
Retssak um bygselretten av garden Eike i Vassherad, 1642. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 22 (1936). S. 51-63. Red. Jon Haukanes.

Aviser