Bibliografi:Suldal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bråtveit, Ola og Lauritzen, Merethe: Ilalosen. Ein historisk turguide. Trykk: Al Grafisk ide 2015. 258 sider.
 • Bråtveit, Ola og Lauritzen, Merethe: Sjøormen i Suldalsvatnet. Dramatikk frå Suldal. Trykk: A1 Grafisk ide 2019.
 • Coleman, Nancy og Olav Veka: "Du skulde og været her, kom til vaaren!" Utvandringa til Amerika frå Helland i Sand med tilhøyrande slekter 1861-1912. 2011. ISBN 978-82-303-1667-2. Norsk utgåve 346 s.
 • Coleman, Nancy og Olav Veka: "Come Join Me in the Spring!" Immigration to America fom the Helland Farm Community in Sand, Rogaland, Norway 1861-1912. 2011. ISBN 978-82-303-1941-3. Expanded English edition 322 s.
 • Drange, Ernst B.: Erfjord. Gardar og folk. Utg. Suldal kommune. 2004. 2 b. ISBN 82-419-0334-0.
  • B.1: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen.
  • B.2: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden. Register.
 • Drange, Ernst B.: Jelsa : gardar og folk. Utg. Suldal kommune. 2010-
  • B.1: Økstrafjorden, Jelsa med Gjerde, Prestegarden og strandstaden, og Berakvam (gardsnummer 37-47). 2010. 647 s. ISBN 978-82-7129-250-8.
 • Drange, Ernst B.: Sand. Gardar og folk. Utg. Suldal kommune. 1997-2000
  • B.1: Vintraleå og Hylsstronnå (Gardsnr. 1-23). 1997. ISBN 82-990035-3-9. 705 s.
  • B.2: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane. 1998. ISBN 82-990035-5-5. 729 s.
  • B.3: Sand og strandstaden Sandslandet. 2000. ISBN 82-990035- 6-3. 683 s.
  • Register. 2000. ISBN 82-990035-6-3. 96 s.
 • Eidhammer, Torgeir: Børkjenes i Suldal. Garden med 40 hus. Kjeldemateriellet tilrettelagt av Jarle Tveit. 2019. 73 sider. ISBN 978-82-303-4407-1.
 • Foldøy, Ola: Jelsa I. Gards- og ættesoga. Utg. Suldal kommune. [1967]. 721 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIV, s. 353–355.
  • Waula, Jørg Eirik: Jelsa gards- og ættesoge. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1995. 36 s.
 • Hellemo, Lars: Frå det gamle arbeidslivet : ord og nemningar, truer og tradisjon frå arbeidslivet i Suldal, Røldal og Sauda. Utg. Norsk målførearkiv. 1957. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoftun, Hallvard M.: Gamle Suldal. Gards- og ættesoge. Utg. Suldal kommune. 1972. 717 s.
  • Waula, Jørg Eirik: Gamle Suldal: Gards- og ættesoge. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1995. 46 s.
 • Moe, Jon: Suldal Wisconsin. Utg. Suldal kommune. 2000. ISBN 82-990035-7-1. 200 s.
 • Moe, Jon: Suldal Wisconsin. Engelsk utgåve/English version. Mosaikk Forlag. 2012. 204 s.
 • Natland, Leo og Følgesvold, Tor Olav: Namn langs sjøen i Erfjord. Suldal sogelag 2015. 128 sider.
 • Salveson, Aamund: Bygdasoga for Sand i Ryfylke. Stavanger. 1927. 242 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Scheel, Fr. i Heimen, b. II, s. 216–217,
 • Sandvik, Sigurd: Gamle ord frå Suldal. Utg. Suldal mållag. 1986. 103 s.
 • Sandvik, Sigurd: Suldalsmålet : mållæra, ord og vendingar. Utg. Norsk bokreidingslag. 1991. 326 s. ISBN 8290186800. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandvik, Sigurd: Tillegg II til Suldalsmålet. Utg. Norsk bokreidingslag. 2002. 81 s. ISBN 8278340218.
 • Suldal kultursoge. Utg. Suldal kommune. 1981-
  • B.1. Hoftun, Hallvard M.: Gamle Suldal. 1981. 430 s.
  • B.2. Foldøy, Ola: Jelsa II. 1981. 446 s.
  • B.3. Høibo,: Soga om Sand. 1993. 629 s.
 • SULDAL. Stavanger Turistforenings Yearbook 1993. English edition/engelsk utgåve. 1994. 171 pages. ISBN 82-90029-60-8

Bygdebøker under arbeid

 • Ernst B. Drange har begynt på arbeidet med bygdebok for Jelsa. Stoffet ser ut til å fylle tre bind og utgivelse kan ventes i 2011. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007 og Gamalt frå Suldal 200
 • Suldal er midt i et stort arbeid med å utgi gards- og ættesoger for alle bygdene i kommunen. Verket vil komme opp i 11-12 bind. Det står igjen 5-6 bind og forventes ferdig i 2024.

Hovedoppgaver 1907-

 • Bleskestad, Einar: Stedsnavn fra Øvre Suldal. Oslo 1942 Fag: Norsk
 • Eiane, Jon: Stadnamn i Jøsenfjorden. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Nordisk.
 • Elden, Tor: Service og grendemiljø. En sosiologisk undersøkelse av service- og miljøforhold i utkantgrender. (Hjelmeland, Suldal.) Oslo 1974 Fag: Sosiologi
 • Fatland, Lars Olav: Mellom husmannsplass og marknad. Husmannsvesenet i Sand prestegjeld på 1800-talet. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Suldal
 • Julsrud, Odd Arne: En analyse av arealressursene tilhørende Bråtveitgrenda i Suldal kommune. NLH 1974 Fag: NLH
 • Monstad, Kjetil: Kulturlandskapet på Mokleiv i Suldal. Ei inventering og forslag til skjøtselsplan. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Suldal
 • Nilsen, Haldis Karine: Bonde og anleggsarbeider. En analyse av bønder som er ansatt ved Ulla-Førre-Anlegga i Suldal. NLH 1983 Fag: Landbruksøkonomi
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Steinbru, Kjell Erik: Stadnamn i Midtre Suldal. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Nordisk. Kommune: Suldal
 • Teigen, Jan og Ness, Øyvind: Landbruksforurensing i Suldalslågen. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Suldal
 • Tollaksvik, Tina: Kvinnenamn i tre fjellbygder : ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801- og 1900-folketeljingane og kyrkjebøker. Masteroppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2013.
 • Vasaasen, Bjørn Ivar: Lordly sport of fishing. Det britiske sportsfisket som historisk fenomen i Norge ca 1860-1914, med utgangspunkt i Stjørdalen, Aurland og Sand. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: Stjørdal [Merknad: Aurland: Se Stjørdal, Suldal: Se også Stjørdal]
 • Veka, Olav: Noko om stadnamn frå Sand i Ryfylke. Universitetet i Oslo 1971. Fag: Nordisk

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1869 Fra: A. Såvesen (bror), Jelsa, Suldal, Rogaland ? Til: Knut Såveson Åker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1418 SULDAL)
En ryfylking skriver hjem. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1974. S. 65-67. Merknad: Avsendar: Thore Jelse 1876.
 • Amerikabrev (1419 SULDAL)
Avskrift av Amerika-brev til Peder Olsen Tjøstheim fra Lars Osmondsen Bakken. Dagsett Lemmenvæk 5. januar 1865. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1967. S. 116-121. Red. Samuel V. Vinje.
 • Diplom (1420 SULDAL)
Eit gaavebrev fraa Arnbjørn av Heimnes. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 67-71. Red. H. Aarstad. Merknad: 2 udaterte diplom i omsetjing. Det eine etter 1286, det andre truleg frå 1294-95.
 • Diplom ; forliksbrev ; eigedomsdokument - pantebrev, bygsel, avt (1421 SULDAL)
Sukka-ætta. Olav på Sukka i Suldal og hans etterslekt. Tillegg til "Rogaland historie og ættesogelag". [1950 - ]. 96. s. Red. Rudolf Dreyer. Merknad: M.a. Odelsbrev 1484, forliksbrev 1577, domsbrev 1619, pantebrev 1646, bygselbrev 1664, supplikk 1713, avtak 1713.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1422 SULDAL)
Avskrift av bygslebrev 1786. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 5 (1945). S. 363. Merknad: Frå Bjerga.
 • Eigedomsdokument - forlik (1423 SULDAL)
Avskrift av dokument vedrørende gården Nedre Tveitane i Suldal. I: Årshefte. Rogaland æ ttesogelag. Nr 4 (1944). S. 255. Merknad: Frå 1682.
 • Eigedomsdokument - makeskifte (1424 SULDAL)
Makeskiftebrev fra gården Nedre Tveitane i Suldal. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 3 (1943). S. 220-221. Merknad: Frå 1674.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1425 SULDAL)
Kjølvik sag i Jelsa, 1566-1950. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1970. S. 104-110. Red. Ola Foldøy. Merknad: Frå 1727.
 • Føderådskontrakt (1426 SULDAL)
Et folgebrev av 1793 for gården Øvre Tveitane, Suldal. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 4 (1944). S. 255-256.
 • Gavebrev ; brev (1427 SULDAL)
Utdrag av ei bygds skulesoga, Jelsa. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1966. S. 5-24. Red. Ola Foldøy. Merknad: Gavebrev frå Marcille Riiberg med kongeleg godkjenning 1755.
 • Kyrkjebok (1428 SULDAL)
Avskrift av kyrkjebok for Jelsa prestegjeld (Jelsa, Sand og Erfjord) 1695-1828. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [Før 1969]. 2 b. Merknad: Stensiltrykk.
 • Matrikkel 1862 (1429 SULDAL)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld, saaledes som samme befandtes i Midten av November Maaned 1862 i Sands Sogn af Sands Thinglag i Ryfylke Fogderie,.... [1863 - ]. [4] s.
 • Skifte (1430 SULDAL)
Arveskiftebrev skreve på garden Berakvam i Jelsa anno 1653. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 39-41. Red. Johannes Kjølvik.

Aviser