Bibliografi:Hå kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Ogna i 1963.
Ogna i 1963.
 • Bang-Andersen, Sveinung, Hanne Thomsen: Spor etter mennesker og natur på Hå i steinalderen. Utg. I samarbeid med Arkeologisk museum i Stavanger. 1993. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvig, Erik: Godt fôr gjør godt : Rogaland pelsdyrfôrlag Al 50 år, 1960-2010. Utg. Rogaland pelsdyrfôrlag. 2012. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossgard, Eldbjørg: Frå lagnad til val : kvinneliv på vestnorske gardsbruk 1930-1990. Utg. Jærmuseet. 1996. 235 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjermestad, Ole Kristian: Øvre Fjordungen. Utg. O.K. Gjermestad. 2010. 208 s.
 • "... grunnlag for trua og rettleiing for livet ..." : skulen i Hå gjennom 250 år : 1739-1989. Utg. Hå kommune ved skuleetaten. 1989?. - 116 s. ISBN 82-90813-05-8
 • Hegstad, Harald: Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. Utg. Tapir ; KIFO perspektiv. 1996. 427 s. ISBN 8251912342. Merknad: Omhandler Mære (Steinkjer), Varhaug (Hå) og Kolbotn (Oppegård) menigheter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hetland, Margunn Sofie (red.): Tjemslandshagen barnehage - 5 år! : jubileumsavis 2003-2008. Utg. Tjemslandshagen barnehage. 2008. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håland, Sjur: Kvardagsfolk : ei forteljing om Lerbrekk skule og folk frå Varhaug. Utg. Vennelaget for Lerbrekk skule i samarbeid med Ueland historiske forlag. 2018. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håland, Sjur: Kyrkjegarden ved havet : ei forteljing om Varhaug gamle kyrkjegard. Utg. Uelands historiske forl.. 2013. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håland, Sjur: Litt mitt - og litt ditt : 100 år med Coop Varhaug BA, vårt lag!. Utg. Coop Varhaug. 2008. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • I livsens vår : Tryggheim 75 år: Utg. Skolen ; [Oslo] : I kommisjon hos Lunde forl. og bokhandel. 1994. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kom innføre! : Nærbø handelslag gjennom hundre år, 1905-2005. Red. Hans Torgny Indrebø, Lars Gaute Jøssang og Målfrid Grimstvedt. Utg. Coop Nærbø. 2005. 211 s. ISBN 82-303-0548-x.
 • Kvalheim, Johannes: Krøtterhandlar og lekpredikant : glimt frå liv og forkynning til den særmerkte jærbuen Martin Sandve. Utg. Lunde. Oslo. 1980. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillehammer, Grete: Død og grav : gravskikk på Kvassheimfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. AmS-skrifter nr. 13, utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1996. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindanger, Birger: Jordbrukskrisa i Nærbø i seinmellomalderen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1975.
 • Munthe, Terje: Husa på prærien : fra landsens håndtverk [i.e. håndverk] og handel til regionalt konsern : historien om bedriften Stueland. Utg. [A. Stueland]. 1998. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordheim, Arne, Erik Grasmo, Tore Botnen: Festskrift til 50 års jubileet for Tryggheim ungdomsskule, Nærbø : 1919-1969. Utg. Tryggheim ungdomsskule. 1969. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nærland, Eldbjørg, Edith Risa, Kirstin Nærland: Nærbø bondekvinnelag 1925-1995. Utg. [Laget]. Nærbø. 1995. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Obrestad, T. og Lars M. Reiestad: Hå : Nærbø-Varhaug 1837-1937 : og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld. Utg. Nærbø og Varhaug kommunar. 1939. 235 s. Opptrykk 2003.
 • Risa, Lisabet: Bilete frå Hå : folk og miljø 1860-1950, Varhaug 1990. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønseth, Britta i Heimen, b. XXIX, s. 52–53.
 • Risa, Lisabet: Hå gamle prestegard 1637-1989. Utg. Driftsstyret for Hå gamle prestegard, 1989. - 68 s. ISBN 82-90813-03-1
 • Sandsmark, Gerd Holmane: Vatnamot skulekrins : mellom bakkar og berg utmed havet. Utg. i samarbeid med Dalane tidende. 2002. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Siqveland, Gunnar, Ola Ketil Siqveland, Lisabet Risa: Marta og Ola på Sikvaland og etterkomarane deira. Utg. G. Siqveland. 1999. 354 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjølsvold, Arne: Boplassen på Nygård i Ogna. AmS-varia nr. 6, utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1980. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjølsvold, Arne: Slettabøboplassen : et bidrag til diskusjonen om forholdet mellom fangst- og bondesamfunnet i yngre steinalder og bronsealder. AmS-skrifter nr. 2, utg. Arkeologisk museum : i kommisjon ved Stabenfeldt. 1977. 379 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skorstad, Steinar: Hå gamle prestegard : om nærmiljøarbeid i Hå kommune. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1983. 30 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skretting, Harald: I far sine fotefar - 75 år etter : eit bidrag til utvandrarsoga frå Varhaug til Canada 1905-1930. Utg. H. Skretting. 1994. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket. Oversatt til engelsk: In my father's footsteps - 75 years later : a contribution to the emigrant story from Varhaug to Canada 1905-1930. Utg. Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge, 8-021 Sandnes & Jæren. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjåland, Johan: Øvra bygdå. Folket og eigedomane gjennom dei siste 500 åra. Utg. J. Tjåland. 2004. 339 s. Utg. J. Tjåland. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.

Aviser