Bibliografi:Eigersund kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Berglyd, Jostein: De gjorde et valg. Egersunderne og dalbuer i krig 1940-1945. Utg. Dalane folkemuseum og Dalane tidende. 1990. 312 s. ISBN 82-990358-4-8.
 • Egersund byhistorie. Utg. Eigersund kommune. 1996
  • B.1: Grude, Egil Harald: Strandsted og ladested. Egersund fram til 1880. 1996. 463 s.
  • B.2: Hamre, Harald: Okka by. Egersund 1880-1965. 1996. 624 s.
 • Egersunds fayancefabriks co : 1847–1947. Red. Olaf Lorentzen og Thor B. Kielland. Utg. Dreyer. 1947. 149 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 180–181.
 • Flak, Peter Arnfinn: Fra det gamle Egersund. Utg. Dalane folkemuseum. 1972. 24 s. Småskrifter fra Dalane folkemuseum nr 1.
 • Flak, Peter Arnfinn: Fra Egersund og Dalane i 1890 årene. Utg. Dalane folkemuseum. 1973. 24 s. Småskrifter fra Dalane folkemuseum nr. 2.
 • Fra Egersund. I tiden 1890-1920. Utg. Dalane folkemuseum. 1995. 28 s. Småskrifter fra Dalane folkemuseum nr 3. ISSN 0806-3761. ISBN 82-990358-7-2
 • Grude, Egil Harald: Strandsted og ladested. Egersund fram til 1880. 463 s.
 • Rødland, Ingvald: Det tyske angrepet på Egersund og Dalane 1940. Utg. Dalane folkemuseum. 1974. 327 s.
 • Salveson, Aamund: Jubileums- og bygdebok for Eigersund herad. 1937. 326 s.
 • Valand, Petrus og Olav Heskestad: Hetland skipreide i 450 år. Gard, ætt og folk. Utg. Eigersund og Lund kommuner. 1971
  • B.1. Heskestad sokn. 636 s.
  • B.2. Helleland sokn. 989 s.
 • Waula, Jørg Eirik: Gard, ætt og folk. Heskestad sokn. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1997. ISBN 82-90087-43-8. 39 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bakken, Åshild: En studie av begrepet "næringsklynge" med anvendelse på elektronikkindustrien i Egersund. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Eigersund
 • Drage, Gry Jørgensen: Eigersund kommune, et kart på det kommunale omstillings modne tre. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Eigersund
 • Dybing, Leif: Arbeid og teknologi. En studie av A/S Egersunds Fayansefabrik c/o 1920-1979. Universitetet i Bergen 1983. Fag: Etnologi. Kommune: Eigersund
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH
 • Hognestad, Jan K.: Tonemer i høytonedialekt. En fonetisk/fonologisk undersøkelse med utgangspunkt i Egersunds-dialekten. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Eigersund
 • Leidland, Arna: En studie av sosialiserings-prosesser blant ungdom i Egersund med spesiell vekt på jenters situasjon. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Eigersund
 • Puntervold, Magnus: En utredning om bruksstrukturen og driftsformene i jordbruket i en skolekrets i Eigersund herred. NLH 1961 Fag: NLH
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Tronerud, Geirulf: "Egersund, en aktiv by". Utvikling av samarbeidstiltak i Eigersund kommune som et ledd i FiFol-prosjektet, samt en oppfølgende evaluering av arbeidet. Norges idrettshøgskole 1993. Fag: . Kommune: Eigersund

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1331 EIGERSUND)
Et amerikabrev. Utg. Dalane folkemuseum. I: Årbok for Dalane. Nr 8 (1986). S. 98-102. Red. Abram Kjell Sørdal. Merknad: Avsendar: Michael Olsen 1893.
 • Dagbok (1332 EIGERSUND)
Dengang - .... Noen dagboksblader fra vårdagene 1940 i Egersund. Utg. Dalane folkemuseum. I: Årbok for Dalane. Nr 2 (1971-78). S. 16-49. Merknad: Skrive av I. Mehus.
 • Skifte (1333 EIGERSUND)
Et tragisk skifte. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1972. S. 63-66. Red. Thor S. Næsheim. Merknad: Frå Tengs 1630.

Aviser