Bibliografi:Stavanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Finnøy

 • Finnøy. Gard og ætt. Utg. Finnøy kommune. 1993-
  • B.1: Bjørkvik, Halvard: Gardane på sørdelen av Finnøy. 1993. 387 s.
  • Melding: Nordås, Hallvard i Heimen, b. XXXI, s. 136–138.
  • B.2: Bjørkvik, Halvard: Gardane på norddelen av Finnøy. 1995. 434 s.
  • B.3: Bjørkvik, Halvard: Gardane på Fogn, Talgje og Fisterøyane. 1997. ISBN 82-990132-2-4. 504 s.
  • Waula, Jørg Eirik: Finnøy I-III. Gard og ætt. Personregister. Utarb. av Jørg Eirik Waula. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1998. 76 s.
  • B.4: Bjørkvik, Halvard: Rettingar, utfyllingar, register. 1998. 51 s.
 • «Kirkesanger E.A. Steinnes» i Norsk skoletidende 1910 vol. 42
 • Norheim, Arthur: Substantiv og verb i midtre Ryfylke. (Finnøy). Hovedoppgave. Oslo 1947 Fag: Norsk??
 • Pedersen, Kristine: Et samfunn under forvandling - Finnøy i Ryfylke. En vurdering av miljø og næringsliv i en potensiell utkantkommune. Hovedoppgave. NLH 1973 Fag: NLH
 • Sjernarøy. Gard og ætt. Utg. Finnøy kommune. 2006. 2 b., del av serien Finnøy. Gard og ætt.
  • Næss, Hans Eyvind: Gardar på Ombo, Hidle, Bjergøy, Aubø og Kyrkjøy. 2006. 667 s. ISBN 978-82-7096-406-2.
  • Næss, Hans Eyvind: Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo. 2006. 551 s. ISBN 978-82-7096-407-9.
 • Sjernarøy bygdebok. Utg. Finnøy kommune. 1972-
  • B.1. Løland, Jacob Sverre: Gard og ætt. 1972. 513 s.
  • Waula, Jørg Eirik: Sjernarøy bygdebok. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1995. 32 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Rennesøy

 • Andersen, Svanhild Irene Lygre: Kulturminner og reiseliv hånd i hånd? Rennesøy kommune som studieområde. Hovedoppgave. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Rennesøy
 • Fischer, Gerhard: Utstein kloster. Utg. Grøndahl. 1950. 31 s. (Fortidsminner XXXIII).
 • Hestvold, Ove: Mosterøy, Bru, Sokn og V. Åmøy. Gards- og ættesoge. Utg. Rennesøy kommune. 1985. 208 s.
 • Rennesøy. Utg. Rennesøy kommune. 1993-
  • B.1: Lindanger, Birger og Jørg Eirik Waula: Gard og ætt. 1993. 527 s. ISBN 82-991373-2-2.
  • B.2: Lindanger, Birger og Jørg Eirik Waula: Gard og ætt. 1993. S. 533-1047. ISBN 82-991373-3-0.
  • B.3: Lindanger, Birger og Jørg Eirik Waula: Gard og ætt. 1993. S. 1061-1625. ISBN 82-991373-4-9.
  • B.4: Lindanger, Birger: Kultursoga. 2006. 479 s. ISBN 978-82-991373-7-9.
 • Selvikvåg, Jostein: Fonemsystemet i Rennesøymålet. En strukturbeskrivelse av et vestnorsk målføre med vedlagt materiale. Hovedoppgave. Bergen 1972 Fag: Norsk
 • Sunnanå, Olav: Stadnamn frå Mosterøy og Rennesøy. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Norsk
 • Sunnanå, Sigmund: Utviklingsdrag i norsk landsskule 1739-1889 slik desse syner seg i Rennesøy prestegjeld. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Pedagogikk
 • Sunnanå, Vilhelm og Håvard Vetrhus: Rennesøy. Gards- og ættesoge. Ved Olav Heskestad og Olav Sunnanå. Utg. Rennesøy kommune. 1974. 517 s.
  • Melding: Arnekleiv, Sigurd i Heimen, b. XVII, s. 525–527.

Lokalhistorisk litteratur fra Stavanger

 • Almås, Arne: Det kommunale selvstyret i Hetland kommune 1837-1860. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Alsvik, Marit Karin og Alsvik, Jan: Befolkning og sosioøkonomiske forhold i en Stavanger-bydel på 1800-tallet. Hovedoppgave. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Andersen, Ingse: Mulighetene for vern og bruk av Rosenkildehuset og bygningsmiljøet på Strandkaien, Stavanger. Hovedoppgave. NTH 1979 Fag: Arkitekturhistorie
 • Andreassen, Rune og Heskestad, Solfrid Marie: Muligheter for sambruk mellom jordbruk og friluftsliv i et bynært område. Hålandsvatnområdet i kommunene Stavanger og Randaberg. Landskapsarkitektur. Hovedoppgave. NLH 1985 Fag: NLH
 • Arntsen, Jan Magne: Fra proletært masseparti til sekt. Stavanger Kommunistiske Parti 1945-50. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Arvola, Silja Støyva: Rosenberg klubb 1931-1955. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Bang-Andersen, Sveinung: En yngre steinaldersfangstboplass ved Gjedlestadvige på Eigerøya - studier i kronologi, boplassaktiviteter og naturtilpasning. Hovedoppgave. Bergen 1975 Fag: Arkeologi
 • Berg, Christin: Sykling som symbolsk samhandling. En kvalitativ undersøkelse av tilpasninger og bruk av sykkel i Oslo og Stavanger. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Stavanger: se også Oslo]
 • Bergland, Torleiv: Utviklingen av ledelsesstrukturen ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Slump eller styring? Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Stavanger
 • Bjørkvik, Halvard: Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid. Hovedoppgave. Oslo 1951 Fag: Historie
 • Bleivik, Ann-Karin: Å sette ord på den "tause kunnskapen". Ulykkesreportasje og etikk i Stavanger Aftenblad. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Medievitenskap. Kommune: Stavanger
 • Braut, Else: Frå spinnelin til lerret. Kvinnearbeid i Stavanger ca. 1700-1775. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Brækkan, Gudrun: Kommunal boligbebyggelse i Stavanger ca. 1920. Historie og utviklingsmuligheter. Hovedoppgave. NTH 1982 Fag: Arkitekturhistorie
 • Brøgger, A. W.: "Stavangerdomkirkes kor og dets byggmester, biskop Arne" i Foreningen til norske fortidsminnesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Brøgger, A.W.: Stavangers historie i middelalderen. 1915. 265 s.
 • Børsheim, Terje: Stavanger torg. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Stavanger
 • Christiansen, Jan: Befolkningsstruktur i Stavanger ca. 1800-1865. Yrkesgrupper og økonomisk differensiering. Hovedoppgave. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Dahl, Ole Felix: Med Bergesen som los og kaptein. Økonomisk og teknologisk utvikling i norsk og internasjonal verftsindustri 1945-70 med spesiell vekt på A/S Rosenberg mekaniske verksted. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Dalaker, Knut: Stavangers historie i det 16.årh. frem til 1607. Hovedoppgave. Oslo 1931 Fag: Historie
 • Danielsen, Rolf: Stavanger mellom sild og olje. Hermetikkbyen 1900-1940. Utg. Stavanger kommune og Dreyer forlag. 1988. 259 og 280 s.
 • Det Norske Totalavholdsselskap: D. N. T.s årsmelding 1949-51, (Landsmøte i Stavanger i 1949 og Harstad 1951), Det Norske Totalavholdsselskap, Oslo 1951
 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Søndagsskolen med borgerlige fag. Stavanger søndagsskole 1812-1846. Hovedoppgave. Oslo 1960 Fag: Pedagogikk
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Hovedoppgave. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Elgvin, Johannes: En by i kamp. Stavanger bys historie. 1536-1814. Utg. Stavanger kommune. 1956. 524 s.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. X, s. 513–515.
 • Elgvin, Johannes: «Stavanger». I: Heimen, b. VIII, s. 538–544. (I serien: «Vi begynner på en byhistorie»).
 • Eriksen, Ole: Landbrukets utvikling og framtidsutsikter i Stavanger kommune. Landbruksøkonomi. Hovedoppgave. NLH 1981 Fag: NLH
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Hovedoppgave. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Foldøy, Brit Marit: Frivillig organisering blant kvinner i Stavanger fram til 1. verdenskrig. Hovedoppgave. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Fosså, Knut: Hager i Stavanger, fra middelalderen fram til den engelske landskapsstil. Hovedoppgave. NLH 1957 Fag: NLH
 • Gabrielsen, Finn: Eg eller je? Ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger. Bergen 1983 Fag: Nordisk
 • Gjerde, Kristin Øye: Stavanger som oljeby. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Greve, Ellen: Lokalhistorisk bibliografi for Stavanger kommune. Hovedoppgave. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995. Fag: . Kommune: Stavanger
 • Grude, Egil Harald: Fra brygger til storhavn : Stavanger havn. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 167 s.
  • Melding: Skarung, Per i Heimen, b. XXIV, s. 195–196.
 • Grude, Egil Harald: Skatt, bønder og embetsmenn. Ekstraskatten i Stavanger amt 1762-1765. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Grønnestad, Kjetil S.: Integrasjon av innvandrere. En komparativ studie av fire nasjonaliteter i Stavanger kommune. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Geografi. Kommune: Stavanger
 • Gürgens, Rikke: Regiroller og teaterorganisering. Casestudie av Bentein Baardsons regi av "Garman & Worse & Co." på Rogaland Teater. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Teatervitenskap. Kommune: Stavanger
 • Hamre, Harald: Skipsfarten i Stavanger i 1870-åra. En næringsøkonomisk undersøkelse. Hovedoppgave. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Hausken, Hildegunn: Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Stavanger: se også Bergen]
 • Hegland, Karen Margrete: Skjempeskjekt! Uttaleendringar av kj- og sj-lyd hos ungdomar i Stavanger. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Stavanger
 • Helgøy, Karin: Dannelse, velferd og markedslogikk. Om bedriftskunstforeningene i Stavanger som kunstformidlingsform. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Medievitenskap. Kommune: Stavanger
 • Helland, Olav: Hermetikkindustriens historie i Stavanger og den rolle den har spela. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Helle, Knut: Stavanger fra våg til by. Utg. Stavanger kommune. 1975. 222 s.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XVII, s. 175–179.
 • Henriksen, Herman: Organisasjonsaktivitet og faglig profil i Stavanger Jern- og Metall 1902-1927. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Holmedal, Asbjørn: Barnearbeid med lønn i Stavanger i perioden 1871-1911. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Hofseth, Ellen Høigård: Utnyttelsen av høyfjellsområdet mellom Nord-Gudbrandsdal og fjordbygdene på Nordvestlandet i jernalderen. 2 bind. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Arkeologi
 • Housken, Joronn: Stavangerdiploma før 1330. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Norsk??
 • Jansen, Anne Emilie: Til minne om min barndoms by og mostrene. 2003. 217 s. ISBN 82-996610-0-5
 • Jensen, Erling: Ska sei! : ord og uttrykk fra Stavanger. Utg. Commentum forl. 2009. 93 s. ISBN 9788282330152.
 • Johnsen, Bodil Wold: Nasjonal Samling i Stavanger 1933-37. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Johnsen, Arne: Elektrisitet til hjem og gård. Elektrifiseringen av norske husholdninger og gårdsbruk fra 1920-1970, med fokus på Stavangerområdet. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Jøssang, Lars Gaute: Arbeidsprosessar og arbeidarpolitikk ved Stavanger Electro Staalverk A/S 1913-1931. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Kommune: Stavanger
 • Kallelid, Ole: Fra verksted til verft? A/S Rosenberg mekaniske Verksted 1896-1914. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Kristiansen, Harald: Sosialpolitiske brytninger i Stavanger 1896-1919. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Kurseth, Unni: Hoskuld Hoskuldsson. Den siste katolske biskop av Stavanger 1513-37. Hovedoppgave. Oslo 1985 Fag: Historie
 • Lapin, Ernst: Det norske kvekersamfunnet 1846-98. En undersøkelse med hovedvekt på Stavanger-menigheten. Hovedoppgave. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Lorentzen, R.A.: Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855 – 1955. Stavanger. 1955. 272 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 238–239.
 • Løland, Solveig: Fødsler utenfor ekteskap i Stavanger 1898-1920. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Maaland, Harald: Borgerskapets framvekst. Stavanger fra reformasjonen til ca. 1620. Hovedoppgave. Bergen 1977 Fag: Historie
 • Madla bilselskap gjennom 35 år : 1920–1955. Ved. Chr. Anker-Larsen. Stavanger. 1955. 27 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 239.
 • Mathisen, Runar: Bøndene og militæret. Bøndenes reaksjoner på militærutrustningene i Stavanger len 1640-1660. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo. Fag: Historie. Kommune:
 • Mejland, Per Johan: En sammenligning mellom stortingsvalgene i Stavanger 1879 og 1882 med henblikk på den politiske utvikling. Hovedoppgave. Oslo 1971 Fag: Historie
 • Melberg, Kjersti: Fra bedehus til plattform? Politisk preferanse i en oljehovedstad. Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Stavanger
 • Melhus, Arve: "Jaabækianerne". Bondevennbevegelsen i Stavanger amt. Hovedoppgave. Trondheim 1982 Fag: Historie
 • Myhre, Bjørn: Jernalderens bosetningsutvikling i Høyland fjellbygd. Hovedoppgave. Bergen 1964 Fag: Arkeologi
 • Nag, Martin: Asbjørn Kloster - folkebevegelser og alkohol: Norsk Totalavholdsbevegelse 130 år 29/12 1859 - 29/12 1989, Rusmiddeldirektoratet 1989.
 • Nygaard, Signe: Studier i tidlig vestnorsk steinalder. Hovedoppgave. Bergen 1972 Fag: Arkeologi
 • Oftedal, Aud: Stavangerbarns muntlige tradisjoner. En undersøkelse ut fra kjønn, alder og miljø og en analyse av noen av barnetradisjonens funksjoner. Hovedoppgave. Bergen 1973 Fag: Folkloristikk
 • Olsen, Siw Hege: Enighet framfor rettssak. Konfliktvariasjon i sivile saker ved forlikskommisjonene i Stavanger, Bjerkreim og Hjelmeland ved begynnelsen av 1800-tallet. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: Stavanger [Merknad: Bjerkreim: Se også Stavanger, Hjelmeland: Se også Stavanger]
 • Pahr-Iversen, Engwall: Stavangerhistorier. Fra holmabrann og haustmarken til Barry Norse og Jason King. Utg. Commentum. 2008. 220 s. ISBN 978-82-823300-1-5
 • Pahr-Iversen, Engwall: Tre holmer og et skjær. Fortellinger om folk og fe på Holmen gjennom tidene. Utg. Commentum. 2007. 160 s. ISBN 978-82-92309-82-7.
 • Refheim, Sigurd: Gard og ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet. Utg. Stavanger kommune. 1981. 342 s.
 • Risa, Lisabet: Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Ei gransking av lov og rettspraksis i sedelegheitsaker, bygd på rettsmateriale frå Stavanger amt 1721-1741. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Roaldkvam, Gunnar og John G.Johnsen: Promenaden : Stavangers fornemme avholdsrestaurant. 2009. 190 s. ISBN 978-82-91794-09-9.
 • Rolfsen, Perry: Båtnaust på Jærkysten. Hovedoppgave. Oslo 1970 Fag: Arkeologi
 • Skarung, Per: Utviklingen av metodismen i Stavangerområdet fra 1874 til 1898. Hovedoppgave. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Skjæveland, Leif K.: "Det er kjempemæssige greier som knapt kan beskrives". A/S Rosenberg Mek. Verksteds overgang til storskipsverft under og rett etter første verdenskrig. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Skotheim, Randi: Trædersker, Klippersker, Læggersker. Kvinner i hermetikkindustrien i Stavanger 1873-1910. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Stavanger bys historie. Utg. Wigestrand. 2012. ISBN 978-82-8140-060-3.
  • B.1: Ersland, Geir Atle, Solli, Arne: Bispeby og borgarby : frå opphavet til 1815. 2012. 415 s. ISBN 978-82-8140-080-1.
  • B.2: Kallelid, Ole: Sild og seil 1815-1890. 2012. 382 s. ISBN 978-82-8140-085-6.
  • B.3: Haaland, Anders: Industribyen 1890-1965. 2012. 446 s. ISBN 978-82-8140-086-3.
  • B.4: Roalkvam, Gunnar, Gjerde, Kristin Øye: Oljebyen 1965-2010. 2012. 445 s. ISBN 978-82-8140-087-0.
 • Stavanger på 1800-tallet. Utg. Stavanger kommune. 1975. 443 s.
 • Stige, Morten: Stavangerkorets utvidelse og innflytelse. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Stavanger
 • Storhaug, Hans: Arbeidsløsheten i Stavanger 1918-1930. Omfang, årsaker og botemidler. Hovedoppgave. Bergen 1981 Fag: Historie
 • Sætre, Per Jarle: Plan og virkelighet. En studie av general- og kommuneplanlegging i Nord-Jæren kommunene Randaberg og Stavanger. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Randaberg [Merknad: Stavanger: se også Randaberg]
 • Sørbø, Aud Sissel: Gamle Stavanger. Et byggefelt fra 1600-tallet. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: Stavanger
 • Tagseth, Bjørn: En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger. Hovedoppgave. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 • Telvik, Øyvind: "Det er dyrt å være fattig". A/S Rosenberg mekaniske verksted og norsk skipsbyggingsindustri i mellomkrigstiden. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Tharaldsen, Knut: Mobilitet i arbeidsmarkedet. En undersøkelse i Stavangerregionen. Hovedoppgave. Bergen 1981 Fag: Geografi
 • Thorsen, Helga Åslaug: Språksyn og språkbruk i Stavanger Aftenblad 1934-1980. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1980. Fag: Nordisk. Kommune: Stavanger
 • Torgersen, Rolf Gunnar: Boligpolitikk i Stavanger 1916-1919. Nødsforanstaltning eller sterk kommunal styring. Hovedoppgave. Bergen 1984 Fag: Historie
 • Torkildsen, Inge-Kjell: "...til Landbrugets Fremme". Virkningen av organisert landbruksopplysning belyst ved forholdene i Stavanger amt 1776-1876 med særlig vekt på amtagronombestillingen. Hovedoppgave. Oslo 1964 Fag: Historie
 • Tveit, Knut Johan: Kinogåing. Hvem-hva-hvor. Brukerundersøkelse i Stavanger. Hovedoppgave. Bergen 1981 Fag: Geografi
 • Tveitane, Nils: Kommunal nyordning i Stavanger 1941-1945. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Tveterås, Harald: Solidaritet utad - konkurranse innad. Fagforeningsvirksomhet på A/S Rosenberg Mek. Verksted i perioden 1945 til 1970. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Stavanger
 • Tveteraas, R.: Stavanger 1814-1914. Ved R. Tveteraas m.fl.. 1914. 431 s.
 • Velure, Mette: Tabloidisert informasjon? En analyse av reportasjegenren i Stavanger Aftenblad. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Nordisk. Kommune: Stavanger
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Hovedoppgave. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn.
 • Westlye, Svein: Stavangers politiske historie fra 1945-1955. En analyse av partipolitikken i bystyret og av finansrådmannens rolle i den kommunalpolitiske beslutningsprosessen. Hovedoppgave. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Wathne, Andreas: Stortingsvalgene i Stavanger i 1906, 1909 og 1912. Venstre mellom Samlingspartiet og Arbeiderpartiet. Hovedoppgave. Oslo 1964 Fag: Historie
 • Årbok. Utg. Stavanger museum. 1947-. ISSN 0333-0656. Fortsettelse av Aarsberetning 1877-99 og Årshefte 1900-4.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Finnøy

 • År: 19000612 Fra: Lars L. Lenning, Fogn, Finnøy, Rogaland Til: Kone, barn, mor og brødre, USA Eier: Lars Idar Vegsund, 5801 Sogndal
Stikkord: atlanterhavsreise, norgesbesøk, Nærmiljø, dødsfall,

Norgesbrev fra Rennesøy

 • År: 18760507 Fra: Marta Ivarsdtr. (søster) Hodnefjell, Rennesøy, Rogaland Til: Inger Ivarsdtr., USA Eier: Wilma Hodenfield Trebil (jnr.513/1993), Manly, Iowa
Stikkord: Helse og sykdom, tuberkulose, Økonomiske kår, lønn,

Norgesbrev fra Stavanger

 • År: Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: magekreft, amtssykehus, brusfabrikk, familieoppbrudd, vindusruter, torghandel, byutvikling, husbygging, Helse og sykdom, dødsfall, slossing, metodistkirke, sykehusopphold, drikking,
 • År: Fra: (Gaudesen), Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengeinnsamling, konsert, lærerinne, slag, tæring, giktfeber, blindtarm, bronkitt, arbeidsskole, mekanisk verksted, sykekasse, avis,priser, fabrikk, legfolk, basar, lønn, Arbeidsliv
 • År: Fra: Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: konfirmasjon, pengegave, Hverdagsliv, brevskriving, søm, klær, dødsfall, Nærmiljø, blindhet, kirkebygging, murer, Arbeidsliv, lønn, priser, Økonomiske kår,
 • År: 0605 Fra: L. (mor) Svendsen?, Stavanger, Rogaland Til: Thora Johnson, Chicago, IL, USA Eier: Joan M. Burns, 7534 23rd St.W. Tacoma, WA (Vesterheim)
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, bryllup,
 • År: 18831119 Fra: Andreas Sømme (søskenbarn), Stavanger, Rogaland Til: Andreas Tollaksen?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, overbefolkning, Økonomiske kår, Politikk, riksrettssak, partistrid, republikk, unionsspørsmål, Arbeidsliv, dampskipsbygging, Familieforhold, barnedødsfall, Helse og sykdom, halsesyke, smittefare, begravelse, Værforhold,
 • År: 18900601 Fra: Elisabeth Tollaksen Joa (søster), Stavanger, Rogaland Til: Enok Tollaksen Joa, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, gårdsarbeid, våronn, torvskjæring, Familieforhold, savn, forlovelse, Helg og høytid, 17.mai, Kultur, utstilling, Værforhold,
 • År: 18911109 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Amerikanske forhold, Arbeidsliv, Emigrasjon, norgesreise, søm, Økonomiske kår, Kvinnekår, veving, lønn, husreparasjon, murere, Religiøsitet, svenske forhold,
 • År: 18920131 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: John og datter Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: fotografi, amerikabrev, Religiøsitet, Amerikanske fforhold, renter, influensa, dødelighet, dødsfall, Familieforhold, svenske forhold, tæring, begravelse, Nærmiljø, arbeidsledighet, dyrtid, lån, sparekasse, Helse og sykdom, bedehus
 • År: 18920807 Fra: G. Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, bybrann, portrett, aviser, Kultur, tjeneste, Hverdagsliv, Værforhold, Religiøsitet, Arbeidsliv, oppbyggelsesmøte, oftedal, oversvømmelse,
 • År: 18930219 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Emigrasjon, tjeneste, amerikabrev, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Kultur, avis, filadelfia (blad), priser, bedehusbygging, norgesbesøk, møtevirksomhet, oftedal,
 • År: 18930222 Fra: Bertha Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Kvinnekår, søm, Arbeidsliv, Barndom, skolegang, fotografi, norgesbesøk,
 • År: 18930610 Fra: Elling Rugland (far), Stavanger, Rogaland Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, skyteulykke, Emigrasjon, Alderdom, amerikabrev, fødselsdag, Religiøsitet,
 • År: 1894 Fra: Eling Rogland (far), Stavanger, Rogaland Til: John Ellingsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, dødsfall, tvillinger, Værforhold, vanntilførsel, Arbeidsliv, Næringsliv, ullvarefabrikk, giftermål, Nærmiljø, banevokter, Religiøsitet,
 • År: 18950505 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Værforhold, Alderdom, Arbeidsliv, Helse og sykdom, søm, skolegang, dødsfall,Nærmiljø, amerikabrev, Amerikanske forhold, portrett,
 • År: 18950505 Fra: Bertha Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: søm, Arbeidsliv, kirkesang, husdyrhold, Kvinnekår, fotografi,
 • År: 18960925 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, Årsvekst og avling, norgesbrev, kongebesøk, Sosiale kår, Kvinnekår,
 • År: 18970417 Fra: Eilert Rugland? Og mor og far, Stavanger, Rogaland Til: John , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, Alderdom, norgesreise,
 • År: 18990618 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, gardskjøp, brevskriving, Kvinnekår, Værforhold, dødsfall, Helse og sykdom, Nærmiljø, byggevirksomhet, Næringsliv, fabrikkanlegging, Arbeidsliv, husmangel, lønn,
 • År: 19010118 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Alderdom, gave, amerikabrev, hjemvendt emigrant, Kultur, basar, amerikareise, dødsfall, Familieforhold, Barndom, Helse og sykdom, konfirmasjon, boktrykkeri, Kvinnekår, misjonsblad, oftedal,
 • År: 19010623 Fra: Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna? Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, tæring, medisin, Arbeidsliv, Kvinnekår, amerikareise, Alderdom, boktrykkeri, misjon, lønn, Barndom, mekaniker,
 • År: 19020510 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, søm, amerikabrev, Næringsliv, konkurs, Helse og sykdom, mageoperasjon, giftermål, Nærmiljø, Sosiale kår, husbygging, skolegang, Barndom, Værforhold,brusfabrikk, sinnslidelse, begravelse, Kvinnekår, foto, Amerikanske forhold,
 • År: 19020616 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna Anna, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, renter, lån, skatt, oppussing, lungebetennelse, Helse og sykdom,søm, priser, amerikareise, amerikalinje, Kommunikasjon, billett, klær,
 • År: 19030111 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna? Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, postgang, Arbeidsliv, brensel, vev., dødsfall, Helse og sykdom, Værforhold, Nærmiljø, ved, amerikabrev, norgesreise, orkan, stormskader, Amerikanske forhold,ulykke, Alderdom, hjemvendte emigranter, begravelse, bronkitt,
 • År: 19040710 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, amerikabrev, indremisjon, Kultur, norgesbesøk, Værforhold, dødsfall, barneoppdragelse, skipsulykke, tjeneste, lungesykdom, Helse og sykdom, Alderdom, Arbeidsliv, Amerikanske forhold,
 • År: 19050219 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helg og høytid, lege, Arbeidsliv, meslinger, arbeidsledighet, medisin,Næringsliv, skipsulykke, Værforhold, arbeidsforhold, kopper, difteri, priser, skarlagensfeber, likvogn, likkiste,
 • År: 19050702 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: tjeneste, Alderdom, sorg, Barndom, Helg og høytid, krig, norgesreise, lege,husbygging, bronkitt, dødsfall, brolegging, Kommunikasjon, priser ,elektrisitet, likkjole, Arbeidsliv, blomster, nervegikt, hjertefeil
 • År: 19070803 Fra: Bertha Gaudesen (mor), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Hverdagsliv, Amerikanske forhold, Religiøsitet, amerikareise, strømper, klær,
 • År: 19100314 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, religiøst møte, basar, vekkelse, Amerikanske forhold, søm, broderi, Næringsliv, fabrikk, mining, husleie, forlis, kirkegård, elektrisitet, foto, emissær, sykebesøk, kirkebygg, bedehus, byutvikling, skolegang,
 • År: 19150216 Fra: Marie Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: John Ellingsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, posthus, dyrtid, priser, Økonomiske kår, skomakerarbeid, Kultur, første verdenskrig, fabrikkarbeid, Arbeidsliv, avis, hjemvendt emigrant, julegave, mining, bronkitt, nervegikt, norsk-tysk religiøsitet, engelsk brev
 • År: 19160522 Fra: Ole Sunde (sakfører), Stavanger, Rogaland Til: Thora Johnson, Chicago, IL, USA Eier: Joan M. Burns, 7534 23rd St W TacomaWA98466(Vesterheim)
Stikkord: arveoppgjør,
 • År: 19270228 Fra: Ola Aurenes, Stavanger, Rogaland Til: H. Chr. Hjortaas, USA Eier: NAHA,
Stikkord: utvandrerslektshistorie, Emigrasjon,
 • År: 19290617 Fra: Georg Joa, Stavanger, Rogaland Til: O.E. Rølvåg, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevsamling,
 • År: 19500318 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Helse og sykdom, Familieforhold, ungarsk familie, ungarske forhold,
 • År: 19510714 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, vareknapphet, kaffemangel,
 • År: 19511228 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikapakke, undertøy, Værforhold, blonder, rasjonering, foredrag, Kultur, Helg og høytid, jul,
 • År: 19520722 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, postgang, ungarske forhold, kommunisme, landflyktighet, olympiske leker, Kommunikasjon, radio, Værforhold, Politikk, presidentvalg,
 • År: 19521216 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Politikk, reiselyst, ungarske flyktninger, kaffeduk,
 • År: 19540706 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, fødselsdag, Værforhold, Helse og sykdom, influensa, operasjon,
 • År: 19541219 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, ungarske forhold, transylvania, Værforhold,
 • År: 19551223 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, luftrørskatarr, Værforhold, streik, Arbeidsliv,
 • År: 19560221 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Arbeidsliv, streik, Kultur, norske kunstnere, amerikapakke, undertøy, Værforhold, Kommunikasjon, Amerikanske forhold, Politikk, presidentvalg,
 • År: 19561218 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevskriving, Politikk, ungarske forhold, flyktninger,
 • År: 19571113 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, juleønsker, Helse og sykdom, lungebetennelse, Politikk, kommunisme, kongedødsfall,
 • År: 19571216 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julefeiring, ensomhet, Politikk,
 • År: 19581215 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julefeiring, Helse og sykdom, kreft,
 • År: 19590331 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: kulepenn, hansker, julepresang, Helg og høytid, undertøy, Værforhold, reinsdyrkjøtt, Politikk, Amerikanske forhold,
 • År: 19591130 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helg og høytid, jul, Værforhold, Politikk,
 • År: 19591220 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold
 • År: 19600523 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall
 • År: 19600613 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, Helg og høytid ,julefeiring, Norsk-amerikanske relasjoner, tidsskrift, Værforhold, Politikk, Amerikanske forhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1292 ROGALAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Stavanger amt/Rogaland fylke. 1838- - .
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1293 ROGALAND)
Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1987. 31, 294 s. Red. Per Thorson. Merknad: Svar frå amtmann Bendix Chr. de Fine.
 • Dei 35 spørsmål 1771 (1294 ROGALAND)
Amtmann Gunder Hammer: I henseende til søe-farten og fiskeriet i Stavanger Amt 1771. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1979. S. 59-65. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Svar på 35 spørsmål frå Rentekammeret.
 • Domkapitelsprotokoll (1298 ROGALAND)
Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630. Utg. Det Norske Historiske Kildeskriftfond. 1901. 574, 34 s. Red. Andreas Brandrud.
 • Jordebok - kyrkje (1300 ROGALAND)
Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag. 1986. 295 s. Red. Kåre Oddleif Hodne. Merknad: Omfattar Rogaland, Agder, Valdres Hallingdal og Eidfjord i Hordaland.
 • Vardeliste (1307 ROGALAND)
Varder i Rogaland. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 19 (1933). S. 49-62. Red. R. Tveterås. Merknad: Udatert dokument truleg frå første halvdel av 1600-talet, frå arkivet til amtmannen i Stavanger.
 • Dagbok (1334 FINNØY)
Nokre utdrag av dagboka til Asgaut Eirikson Steinnes. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 30 (1944). S. 18-25. Red. A. Steinnes. Merknad: Frå 1849-55.
 • Eigedomsdokument - avtak (1335 FINNØY)
Ei avtaksforretning på Nord-Talgje anno 1679. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1966. S. 58-62. Red. Samuel V. Vinje.
 • Eigedomsdokument - bygsel, makeskifte ; kongebrev - løyve (1336 FINNØY)
Eit makeskifte på Finnøy i 1760 åra, og noko til. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1965. S. 80-90. Red. Olav Mjølsnes. Merknad: Bygselbrev 1740, gjestgjevarløyve 1748, makeskifte 1760-talet. Noko modernisert ortografi.
 • Folketeljing 1865 (1337 FINNØY)
Folketellingen i Nedstrand, Sjernarøy 1865. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [198)]. 59 s. Red. Kaare Skjæveland.
 • Kyrkjeskøyte (1338 FINNØY)
Kyrkja i Sjernarøy. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 33 (1947). S. 22-59. Red. Johannes Hidle. Merknad: Om kommunen sitt kjøp av kyrkja 1847.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1339 FINNØY)
Sølvskattelista for Sjernarøy skipreide 1815. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1969. S. 144-147. Red. Jacob Sverre Løland. Merknad: Omfattar Fister og Sjernarøy.
 • Supplikk (1340 FINNØY)
Leiglendingskår kring 1630. I: Æ og heim. 1955. S. 31-49. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: 2 supplikkar. Frå Sjernarøy 1632 og Rennesøy udatert.
 • Visitasmelding (1341 FINNØY)
Frå bispearkivet i Kristiansand. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1963. S. 101-112. Red. Olav Mjølsnes. Merknad: Frå 1840-åra.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1374 RENNESØY)
Uddrag af den..., og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Rennesø Her Red. [1867 - ]. [2] s.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1377 SANDNES)
Vatneslekten. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 23 (1937). S. 37-73. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå Stavanger domkapitels protokoll 1576.
 • Branntakst (1394 STAVANGER)
Huseiere i Stavanger for 100 år siden. Utskrift av branntakstprotokollene for 1846-1855. I: Rogaland historie og ættesogelag. 1951. s. 117-125; Ætt og heim 1953 s. 137-151. Red. Trygve Rasmussen.
 • Bymatrikkel (1395 STAVANGER)
Matrikul over Stavanger By med Brand- og Værditaxter 1900. 1901. 96 s.
 • Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)
"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.
 • Eigedomsdokument - forpakting (1397 STAVANGER)
Hetlandsmarkens historie. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1973. S. 61-107. Red. Sevald Simonsen. Merknad: 3 forpaktingskontraktar. Frå 1724, 1748, 1851.
 • Eigedomsdokument - markegang (1398 STAVANGER)
En markegangsforretning mellom Bispelagård og Hetland prestegård 1686 på gården Eikanes. I: Årbok. Stavanger museum. 1958. S. 85-102. Red. Anders Bærheim.
 • Eigedomsdokument - skøyte, markegang (1399 STAVANGER)
Stavangers rigeste mand omkring midten av det 18de aarhundrede. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 72-77. Red. R.A. Haaland. Merknad: Skøyte for Bispeladegård 1740, markegang 1742.
 • Husmannskontrakt (1400 STAVANGER)
Lars Larsen Geilane. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1974. S. 11-19, 24. Red. Sevald Simonsen. Merknad: 2 kontraktar, frå 1772 og 1807. Geilane under Kanniket i Stavanger.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1401 STAVANGER)
Bergeland. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 44-62. Red. R.A. Haaland. Merknad: Husmannskontrakt 1794, føderådskontrakt 1825.
 • Kjeldesamling (1402 STAVANGER)
Samlinger til Stavangers historie. Utg. Stavanger kommune. 1903-71. 4 b. B.1: Stavangers retsprotokoller 16171683 i utdrag. y
 • Kjeldesamling (1403 STAVANGER)
Kildene forteller. Stavanger 1125-1975. Utstilling ved Statsarkivet i Stavanger 5.6.-15.7. 1975. Dokumenter i avskrift. Utg. Statsarkivet i Stavanger. 1975. 138 s. Red. Hans E. Næss.
 • Kommunestyreforhandlingar (1404 STAVANGER)
Stavanger bystyres forhandlinger. 1837- - .
 • Manntal 1701 (1405 STAVANGER)
Norges eldste bymanntall. Utg. Stavanger museum. I: Årbok. Stavanger museum. 1951. S. 113-128. Red. Johannes Elgvin. Merknad: Frå 1701.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1406 STAVANGER)
Uddrag af den i Henhold til Lov om Matrikulens Revision af 6te Juni 1863... og Forslag til Fordeling af den nuværende Matrikulskyld... i Hetlands Her Red. [1867 - ]. [12] s.
 • Skattemanntal - leidangsskatt 1604, grunnleige 1604 (1407 STAVANGER)
Stavangers folkemengde og bebyggelse omkring år 1600. I: Stavanger museums årshefte. Årg. 45 (1934-35). S. 55-59. Red. Ola Aurenes.
 • Skifte (1408 STAVANGER)
Skiftet etter Anders Rosenov. I: Årbok. Stavanger museum. 1952. S. 103-111. Red. Jan Hendrich Lexow. Merknad: Frå 1632.
 • Takstforretning (1409 STAVANGER)
Stavanger folkemengde og bebyggelse i 1600-tallet. I: Stavanger museums årshefte. Årg. 41/42 (1930-32). S. 87-92. Red. Ola Aurenes. Merknad: Takst på gardar og hus 1645.
 • Tingboksak - eigedom (1410 STAVANGER)
En retssag fra 1618 som Bidrag til Stavanger Kongsgaards Historie. Aarsberetning. Stavanger off. skole. 1896. 24 s. (eiga pag.). Red. A.E. Erichsen.
 • Valmanntal (1411 STAVANGER)
Fortegnelse over Stavanger kjøbstads efter Grundloven stemmeberettigede - .... 1876. 24 s.
 • Valmanntal (1412 STAVANGER)
Fortegnelse over de personer, der findes opførte i Mandtallet over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Stavanger 1891. 1891. 42 s.

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1548 :
Relationes speciales om Norges Tilstand (indeholdende Chorographie af Stavanger- Amt, m.m. Norge vedkommende). 70 b
 • Ny kongl. S. Fol. 970 :
Tegnede Karter over Bergens og Stavangers Stifter; fra Slutningen af det 17de Aarh. 71
 • Thotts. S. Fol. 933 :
Stavangers Amts Beskrivelse forfattet 1745 ved Christian de Fine. 77 b
 • Kalls S. Fol. 207 :
De Fines Beskr. over Stavanger Amt. 77 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 1156 :
f) Stavanger Byes Privilegier af Kong Frederik II 1579. 92 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 1156 :
f) Nogle Antagelser om Værdie paa Jordegods, Jordebogs Species og Mynt i Norge ved Lasse Hansen Laugmand i Stavanger 1570. 98
 • Ny kongl. S. 4 1630 :
Samlinger angaaende norske Biskopper, især om Stavangers eller Christiansands Bisper fra Reformationen indtil vore Tider 1741. 111

Aviser