Bibliografi:Bjerkreim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Austrumdal, Sem: Bjerkreim (þenxardalr). Skipreida, herad og kyrkjesokn. Utg. Bjerkreim kommune. 1932. XII, 569 s.
 • Espeland, Odd: Det kom en mann over heia. Espeland i Bjerkreim. Gards- og ættesoge. Utg. O. Espeland. 1990. 154 s.
 • Risa, Lisabet: Bjerkreimboka. Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre år. Utg. Bjerkreim kommune og SpareBank 1 SR-Bank.
  • B.1: 1997. ISBN 82-992003-3-4. 688 s.
  • B.2: 1998. ISBN 82-992003-4-2. S. 706-1475
  • B.3: 2000. ISBN 82-992003-5-0. S. 1486-2351
  • B.4: 2002. ISBN 82-992003-6-9 (ib.). S. 2370-2600

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Birkeland, Bjørn Tore: "Ta anstøtsstenene bort av folkets vei". Ein mikrohistorisk studie av bjerkreimsbuen Villien Nedrebø (1866-1938). Masteroppgåve i historie. Universitetet i Oslo. 2005.
 • Espeland, Velle: Folkesong i Bjerkreim. Om bruken av song i ein lokalkultur. Oslo 1974 Fag: Folkeminnevitskap
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH
 • Olsen, Siw Hege: Enighet framfor rettssak. Konfliktvariasjon i sivile saker ved forlikskommisjonene i Stavanger, Bjerkreim og Hjelmeland ved begynnelsen av 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: Stavanger [Merknad: Bjerkreim: Se også Stavanger, Hjelmeland: Se også Stavanger]
 • Solberg, Torunn M.: Slekter i utvikling. En studie av utvalgte og trukne slekter fra Bjerkreim som følges fra 1780 til 1960. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Historie. Kommune: Bjerkreim
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skifte (1328 BJERKREIM)
Utskrift av Jæderen og Dalenes sorenskriveris skifteprotokoll nr 2 1672-1693 fol. 270. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 37-38. Red. Sem Austrumdal. Merknad: Frå Laksesvela 1679.
 • Skifte (1329 BJERKREIM)
Utskrift av Jæderen og Dalenes skifteprotokoll nr 5 1714-1722 fol. 362b. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 30-36. Merknad: Frå Laksesvela 1721.

Aviser