Bibliografi:Hjelmeland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Finnøy· Forsand· Gjesdal · Haugesund Oslo byleksikon 1938.JPG
Hjelmeland · · Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Rennesøy · Sandnes
Sauda · Sokndal · Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Askeland, Harald: Reform av den lokale kirke : kontekst, prosess, utfall. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2000. Merknad: Omhandler bl.a. kirkeloven. Eksempelstudier fra Søndre Land, Asker, Nøtterøy, Hjelmeland og Osterøy. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brandal, Trygve: Hjelmeland- Bygdesoge. Utg. Hjelmeland kommune. 1994-
  • B.1: Tida før 1800. 1997. ISBN 82-991357-3-7. 427 s.
  • B.2: 1800-1990. 1994. 638 s.
 • Brandal, Trygve: Hjelmeland. Gardar og folk. Utg. Hjelmeland kommune. 1989-90
  • B.1: Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøsneset og i Jøsenfjorden. 1989. 419 s.
  • Melding: Tretvik, Aud Mikkelsen i Heimen, b. XXVII, s. 194–197.
  • B.2: Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik. 1990. 557 s.
  • B.3: Fister og sørsida av Randøy. 1990. 318 s.
 • Brandal, Trygve: Kyrkje og kristenliv i Hjelmeland. Sogeskrift ved 150-års jubileet for Hjelmeland kyrkje 2008. Utg. Hjelmeland sokneråd. 2008. 96 s. ISBN 978-82-303-1126-4.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Elden, Tor: Service og grendemiljø. En sosiologisk undersøkelse av service- og miljøforhold i utkantgrender. (Hjelmeland, Suldal.) Oslo 1974 Fag: Sosiologi
 • Hagalid, Jone: Faktorar som verkar på tilpassing og haldning til kravet om bu- og driveplikt. Ei undersøking i Hjelmeland kommune. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Ims, Jostein: Jordbruket i Hjelmeland. Oslo 1965 Fag: Geografi
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Ramvi, Øyvind: Ung i ei fraflyttingsbygd. En undersøkelse om fraflytting, politiske holdninger og fritid blant ungdom i Hjelmeland. Oslo 1975 Fag: Pedagogikk
 • Røe, Atle: Hjelmelands-målet. Eldre og yngre mål i ei Ryfylke-bygd. Bergen 1976 Fag: Norsk

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Sjeleregister (1306 ROGALAND)
Sjeleregister 1758. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Æ og heim. 1958-1964. 218 s. Merknad: Ført av prestane i Rogaland etter oppmoding av amtmann Tillissch. For Hetland/Randaberg lensmannsmanntal 1754, for Hjelmeland ekstraskattemanntal 1762.
 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (1348 HJELMELAND)
Børge Børgeson på Tøtland pantsetter sin hustrus arvede jordegods. Avskrift av pantedokument fra 1683. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 32 (1946). S. 70-71.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1349 HJELMELAND)
Uddrag af Herredskommissionens Beskrivelse og Forslag til Matrikulens Revision... i Hjelmelands Her Red. [1867 - ]. [4] s.

Aviser