Bustadnavn i Østfold

Bustadnavn i Østfold er et prosjekt som skal utgi bebyggelsesnavna (bustadnavna) i Østfold herredsvis (22 herred etter den gamle inndelinga). Navneforskerne Tom Schmidt og Margit Harsson ved Seksjon for navnegransking (UiO) står for redigering og utgiving av serien, som bygger på et stort manus av navnegranskeren Kåre Hoel. Det første bindet, om Hobøl, kom ut i 1994. Pr. 2018 har det blitt utgitt 17 bind i denne bokserien.

Verket bygger på den gamle herredsinndelinga i Østfold.

Bakgrunn

Bustadnavn i Østfold var opprinnelig en del av et større prosjekt Norske Bustadnavn, som hadde som mål å revidere og utvide Norske Gaardnavne (NG). Mens NG bare behandla de matrikulerte bostedene som var med i 1886-matrikkelen, skulle Norske Bustadnavn også drøfte navn på husmannsplasser og yngre bruk. Navnegranskeren Kåre Hoel dreiv i perioden 1950-80 med Østfold-delen av dette prosjektet, og ved sin død i 1989 etterlot han seg et håndskrevet manuskript på hele 7789 A5-sider. Bokserien Bustadnavn i Østfold bygger på Hoels manus, men er underkasta en kritisk gjennomgang.

I tråd med målet om å utvide og utdype Norske Gaardnavne har f.eks. et lite herred som Varteig fått sitt eget bind på 200 sider, der 380 navn drøftes inngående. Til sammenlikning var bare 75 Varteig-navn, noen svært summarisk behandla, med i Østfold-bindet av Norske Gaardnavne.

Noe landsomfattende Norske Bustadnavn har så langt ikke blitt noen realitet, spesielt på grunn av ressurssituasjonen. Østfold-herredene tilhører derfor ei eksklusiv gruppe som har fått revidert og utvida den 100 år gamle Norske Gaardnavne. Tom Schmidts bøker om bustadnavna i de to Slidre-kommunene i Valdres, som er bygd opp på samme måte som Bustadnavn i Østfold, er blant de få andre bidraga.

De ulike binda

 
Tettstedet Halmstad i Rygge. Halmstad var opprinnelig en husmannsplass, oppkalt etter den kjente byen i Sør-Sverige (ca. 1700).
Foto: Ketil Johansen (1989)

Bokomtaler og anmeldelser (ikke komplett)

Kilder og litteratur

Se også