Femte kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Femte kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Toldbodgaten i vest, Torvgaten i nord, Kirkegaten i øst og Kasernegaten i sør. Her finner vi de eldste private gårdene i Gamlebyen, fra slutten av 1700-tallet. Som det eneste kvartalet med privat bebyggelse i byen, har det ikke vært rammet av brann siden bybrannen i 1764.

Av de mest fremtredende bygningene i kvartalet er Sindinggården fra 1771, Vennehaabet fra 1779 og Dunkejongården fra 1784. Kun Sindinggården er bygget i mur, ellers er bygningene i oppført i tre. Foruten disse er det et par mindre tregårder og en del uthusbygninger.

Femte kvartal før bybrannen i 1764

Et kvartalskart fra 1758 gir oss innblikk i eierforholdene før den katastrofale brannen i 1764. Femte kvartal gir inntrykk av å ha vært av de mer velstående i byen. Her bodde blant andre enken etter sogneprest Goltz, sogneprest Hans Frederik Thambs forgjenger. Hennes gård lå i Kirkegaten på hjørnet mot torget. Ut mot Kirkegaten, der hvor Vennehaabet ligger idag, lå også gården til enken etter prost Kinck. Hennes nabo var kjøpmann og postmester Niels Hansen Tyrholm. Han var sønn av storkjøpmannen Hans Larsen Tyrholm, men Niels, i likhet med hans tre andre brødre, måtte se formuen svinne hen. Han prøvde seg som skipsreder i 1741, men skuten forliste etter et par år uten å være forsikret. Han ble nærmest ruinert. Stillingen som postmester og giftemålet med datteren til den velstående tolleren Jens Holm (som hadde innehatt stillingen i 41 år - fra 1707 til sin død i 1748!) reddet ham, men gjeld skulle han slite med resten av livet.

I nordvest lå apoteker Walters gård. Her skulle apotekeren Holger Ferslev Sinding bygge en flott to-etasjes murgård etter brannen. Sindinggården stod ferdig i 1771. I øst, hvor Dunkejongården ligger idag, lå en leiegård eid av kjøpmann og skipsreder Iver Henriksen Stabel. Han var sønn av rådmann Henrik Børgesen, og hadde slått seg opp i 1730-årene til å bli Fredrikstads største trelasthandler. Dette var byens høyeste gård som raget 29 fot over brostenene.

I det sørvestre hjørnet av kvartalet lå lenge en stor ubebygd tomt. Den hadde vært ubebygd før brannen i 1764 og ble ikke bebygd før på slutten av 1800-tallet, da den nåværende to-etasjes trebygningen ble reist. Tomten var i 1764 eid av sogneprest Thambs (sogneprest fra 1747-1766). Han bodde selv i tredje kvartal, der hvor Ridehuset ligger idag. Sogneprest Thams var en uheldig mann. Gården hans brant ned også i 1761, en gård som oppgis å ha vært relativt nybygd i 1758.

Kvartalets bygninger

Donkejongården fra 1784

Dunkejongården ved Kongens Torv i Gamlebyen i Fredrikstad er en trebygning fra 1784 som ble bygget av kjøpmann Søren Thygesen. Bygningens fasader er symmetriske, og den har markerte stolper som strekker seg over begge etasjene.I årene fra 1807 til 1837 eide brigadelege Abraham Falch Siemers huset. Han bodde her med sin familie. Gården fikk sitt navn etter handelsborger John Larsen som eide den på 1860-tallet. Han var høker og solgte brennevin fra dunk i kjelleren. Larsen hadde dessuten tre store familier som leieboere i gården.

Vennehaabet fra 1779
Vennehaabet ligger på hjørnet av Kasernegaten og Kirkegaten

Vennehaabet, Kasernegaten 46, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen ble oppført i 1796 og tjente som forsamlingslokale for klubbselskapet Vennehaabet fra 1796 frem til 1912. I dag holder frimurerlogen St. Magnus til i huset.

Bygningen var opprinnelig oppført som en symmetrisk én-etasjes tømmerbygning med front mot Kasernegaten. Den opprinnelige hovedinngangen var via en trapp, også fra Kasernegaten. Denne er nå fjernet. I 1851 ble det oppført et tilbygg. Foruten klubbaktiviteten tjente også bygningen som konsertlokale og enkelte ganger som teaterlokale, som da en trupp fra Christiania i 1850-årene opptrådte med «to arabere og en italiener». Under Napoleonskrigene (1807-1814) måtte huset tjene som sykestue. Bygningen ble i 1912 solgt til frimurerlogen St. Magnus som fremdeles er eier av huset. St. Johanneslogen St. Magnus ble innviet i 1913.


Sindinggården fra 1771

Sindinggården, Torvgaten 36a, ligger i Gamlebyen. Gården er oppført i etter at den forrige bygningen på tomten ble ødelagt i brannen i 1764. Den stod ferdig i 1771 og var oppført av apoteker Holger Ferslew Sinding (1741–1789), som den har navn etter. Det er en to-etasjes murgård. Sidebygningen, en to-etasjes tømmerbygning, ble også oppført etter brannen, og stod ferdig i 1767.

Kilder

  • Dahle, Erik: Bevaringsplan for Gamlebyen, 1969
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, bd. 1 og 2


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20307° N 10.95191° Ø