Follobanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 8. mar. 2024 kl. 10:11 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Erstatter mal: Reflist)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Endestasjonen Ski stasjon ble fullstendig ombygget og modernisert i forkant av åpningen av Follobanen
Foto: Itsjacoblund (2021).

Follobanen er togstrekningen på 22 km mellom Ski stasjon og Oslo S og ble offisielt åpnet av kong Harald mandag 12. desember 2022. På ettermiddagen var det folkefest ved stasjonsområdet på Ski.

Ukene før åpning hadde Bane Nor og Vy gjennomført testkjøring på Follobanen gjennom den 20 kilometer lange Blixtunnelen, oppkalt etter Peter Andreas Blix og også gjennomført en omfattende redningsøvelse. Planlegging og hovedarbeidene av banen hadde pågått siden 2015.

Første passasjerturen dagen før åpning

Den første passasjerturen ble riktignok foretatt søndag 11. desember. Klokken 06:56 søndag morgen rullet R21 ut fra stasjonen i Moss, i retning Oslo. Klokken 07:17 kjørte det fra Ås stasjon, og syv minutter senere gikk toget fra spor fire på Ski stasjon. Klokken 07:36 ankom det spor 1 på Oslo S. Om bord var blant annet ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap), varaordfører Hans Martin Enger (Mdg), tidligere ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H), Venstres Camilla Hille, og tidligere Ski-ordfører Gunvor Eldegard (Ap).

Dessverre viste det seg raskt av tunnelen ikke var i stand til å tåle trafikkmengden, se driftsproblemer.

Kapasitetsøkning

Linjekart Oslo S og Ski stasjon. Blixtunnelen (stiplete linje) utgjør 20 kilometer av den 22 kilometer lange linjen. Den blå linjen er den mulige, framtidige Bryndiagonalen
Foto: Bruker:BjørnN

Strekningen mellom Oslo S og Ski er blant de mest trafikkerte i Norge. Follobanen er et viktig supplement til Østfoldbanen som skal løse kapasitetsutfordringene i togavviklingen inn til Oslo fra sør.

Reisetida på Østfoldbanen var på 22 minutter, men med den nye Follobanen kunne dette kuttes til 11-12 minutter.[1] Dette kan virke som en liten gevinst – selv når man tar med i betrakninga at det er mange som pendler mellom Ski og Oslo.

Endringa påvirker nemlig også regiontog og lokaltogene som ikke stopper mellom Oslo S og Ski, slik at man også til østfoldbyene og Indre Østfold får kortere reisetid og avgagsfrekvensen kan fortettes.

På toppen av dette vil det også føre til at lokaltogene som stopper mellom Ski og Oslo sjeldnere blir forsinka på grunn av den store trafikkmengden på linja, og kapasiteten på strekningen dobles og punktligheten forventes å bli forbedret, samt at både materiell og personale utnyttet mer effektivt. Planen er tog hvert 15. minutt mellom Oslo sentralstasjon og Ski stasjon i begge retninger (til sammen åtte avganger i timen).[2]

Follobanen alene har like stor kapasitet som tre firefelts motorveier. Sammen gir Follobanen og Østfoldbanen en tredobling av jernbanens kapasitet mellom Oslo og Ski. Jernbanen er nå mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken, med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens trafikkgrunnlag.

Jernbaneverket, tiltakshaver for Follobanen fram til 1. januar 2017, kalkulerte med en reduksjon på nærmere 6000 bilturer per virkedøgn, og en reduksjon på rundt 39 000 tonn utslipp av CO² per år (person og godstrafikk) ved åpning av Follobanen.[3]

Blixtunnelen

Utdypende artikkel: Blixtunnelen

Blixtunnelen på 20 km utgjør det meste av den 22 kilometer lange linjen. Den første strekningen fra Oslo S til Ekebergåsen går i kulvert under Middelalderparken, og den siste strekningen fra tunnelutløpet nord for Ski går åpent i dagen.

Blixtunnelen er den lengste jernbanetunnelen i Norden, og den første i Norge med to løp - det er altså gravd ut totalt 40 km tunnel.

Endringer på stasjoner og spor

Kongshavntunnelen tar av til høyre fra den opprinnelige toglinjen ved Sydhavna i Kongshavn og møter Blixtunnelen i kulverten (her tegnet med full strek) under Middelalderparken. De to andre røde stiplende er sørgående og nordgående tunneler av Blixtunnelen. Den blå stiplede linjen er den framtidige, mulige Bryndiagonalen.
Foto: Bruker:BjørnN

Det ble gjort endringer på Oslo S slik at tog som kommer gjennom tunnelen kan kjøre til alle de 19 sporene på stasjon, og Ski stasjon ble utbygd med blant annet en ny platform og som betjener to nye spor for å takle et større antall avganger.

Fra 9. august 2021 har inngående tog fra Østfoldbanen kjørt gjennom den nye Kongshavntunnelen på 1,4 km og forsetter, sammen med utgående tog på Østfoldbanen, i en ny betongtunnel under Middelalderparken, rett sør for Oslo S.[4] Opprusting av Middelalderparken skjedde i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. I Middelalderparken er de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på over 100 år utført side om side med anleggsarbeidet.

Totalt ble det etablert 64 kilometer med nye spor som del av prosjektet.

Kostnader

Kostnadsrammen var 36,8 milliarder i 2022-kroner. Prosjektet gikk også denne gangen over budsjettet og sluttsummen kom på i overkant av 45 milliarder.

Driftsproblemer

Dessverre viste det seg raskt av tunnelen ikke var i stand til å tåle trafikkmengden og at deler av anlegget var av for dårlig kvalitet. Senere viste det seg at lekkasje av alkalisk vann, som får aluminium til å oksydere, ødela strømkablene i tunnelen.

I periodene med stengt tunnel, må et sterkt redusert tilbud kjøre i den gamle traséen sammen med lokaltogene, noe som fører til store kapasitetsproblemer og forsinkelser de reisende.

19. desember 2022–5. mars 2023

Det viste seg at strømanlegget var ikke godt nok dimensjonert, og det ble også avslørt at det til dels var av for dårlig kvalitet. Dette førte til at Follobanen ble stengt fra 19. desember til 5. mars på grunn av feil med det elektriske anlegget.

Etter en periode med trafikkstans på grunn av feilretting, som blant annet inkluderte utskiftning av kablingen i Blixtunnelen, gjenåpnet Follobanen 5. mars 2023.[5]

25. mai–28. mai 2023

25. mai 2023 ble banen igjen stengt på grunn av en strømledning som hadde røket på grunn av vannlekkasje med alkalisk vann i Blixtunnelen. Dette medførte at et tog med 70 passasjerer ble stående i tunnelen i tre timer 22. mai.[6]

26. mai ble det meldt at banen ble stengt inntil videre da undersøkelser vidte at problemet med lekkasjer var større enn opprinnelig antatt,[7] men åpnet senere på kvelden et spor, fra Ski til Oslo S.[8]

Banen ble åpnet igjen på ettermiddagen 28. mai etter at Banenor hadde midlertidig tettet de lekkasjepunktene som var funnet og utbedret mindre feil på strømkabelen.[9]

Follobanen vil også bli stengt i hele juli 2023 for vedlikehold i tunnelanlegget.

Referanser

Kilder og litteratur


Koordinater: 59.71929° N 10.83432° Ø