Åberget (Kongsvinger gnr. 7/7)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åberget
Åberget gnr. 7 7 under Skinnarbøl Kongsvinger kommune.jpg
Skinnarbølåa bukter seg mellom jordet med høyhekkene på Mellemgården og småbruket Åberget i bakgrunn.
Alt. navn: Aaberget, Berget
Utskilt: 1949
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 7
Bnr: 7
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartutsnittet viser beliggenheten til husmannsplassen Åberget (Berget) i nordøst. På sørsida av Skinnarbølåa ligger Overud-plassene: Mellem Skalfuruberget (Mellemgården), Bentrud eller Nedre Skalfuruberget (Øvre er feil) og Aasen. Kartverkets historiske arkiv (1800).

Småbruket Åberget var opprinnelig en husmannsplass under Skinnarbøl i tidligere Vinger kommune. Åberget lå under Skinnar­bøl allerede før sammenslåingen med Ausbøl, men er likevel ikke av de eldste plassene.

De som var her i 1801, husmann med jord Mattis Johansen født i 1765 og kona Lisbet Torgalsdatter født 1760, var de første som var i Åberget. Mattis var født i Vastaberget søndre under Skansgården og Lisbet på Holereie under Holer. Lisbet og Mattis hadde tidligere vært på Badstuen under Skalfuruberget hvor datteren Kari og sønnen Torgal ble født i henholdsvis 1791 og 1794. Her i Åberget fikk de sønnene Johannes og Pål i 1797 og 1799. Mattis Johansen døde i 1805 og Lisbet Torgalsdatter i 1836

Sønnen Torgal som var ugift, overtok Åberget etter foreldrene og var her til han døde i 1866.

Ved folketellingen i 1865 var Torgal ”Føderaadsmand med Jord” og fikk hjelp av ”Husholderske” Lisa Olsdatter 51 år og ”Tjenstekarl” Karelius Martinsen 15 år. Trolig var disse to mor og sønn.

På Åberget kunne de dette året fø 2 kyr og 3 sauer, så 1 tønne havre, 1 skjeppe bygg og ½ kjeppe rug ved siden av å sette 1 tønne poteter.

Før 1875 har husmann og gårdsarbeider Andreas Johannesen Soikkainen (1841 – 1927) fra Hellerud øvre og kona Inger Marie Olsdatter (1847 – 1939) fra Brakalsvålet nedre kommet til Åberget. De kom flyttende hit med døtrene Oline (Lina) født i 1869 og Inger Marie i 1872. Her i Åberget fikk de barna Andrea i 1875 og Peter Julius i 1878.

Familien fødde i 1875 2 kyr, 1 kalv og 3 sauer, sådde 2 skjepper bygg, 1½ tønner havre og satte 2 tønner poteter.

Etter om lag ti år i her i Åberget flyttet Andreas og familien til Hellerud øvre og deretter til Brakalsvålet nedre hvor flere barn ble født. Til Åberget kom nå Ole Martinsen (1854 – 1940) fra Åbakken under Overud som fra 1883 var gift med Marie Sofie Nilsdatter (1858 – 1940) fra Skara vestre i Grue. Sammen fikk de barna Margit Josefine i 1885, Selma Olivia 1887, Olaf Bernhard i 1889, Mentz Adolf i 1891, Helga Natalie i 1894, Martin Oliver i 1897, Petter Ingvald i 1899 og Anna Bolette i 1902.

Ved folketellingen i 1920 er faren Ole og sønnen Petter begge sysselsatt som jord- og skogbruksarbeidere for Westye Egeberg & Co. I Åberget bor også minstejenta Anna Bolette og husmor Marie Sofie.

Den yngste av guttene, Petter Olsen (1899 – 1958), kjøpte plassen i 1949 som da ble skyldsatt med 75 øre. Petter hadde i 1928 giftet seg med Alma Elida Albertsdatter Nygaard (1907 – 2000). De fikk tre barn, Edel Marie født i 1929, Odd Arnold i 1932 og Asbjørg Pauline i 1944. Alle tre brukte Åberget som familienavn.

Matrikkelutkastet av 1950:

7 Åberget 0 mark 75 øre Petter Åberget

Trefningene ved Mobæk

Grenader- og skipatrulje våren 1808. Tegning: Andreas Bloch. (1914)

Husmannsenke Lisbet Torgalsdatter Aaberget var veiviser for oberst­løytnant Johan Georg Ræder da han 18. mai 1808 med sine styrker skulle angripe den svenske for­skansningen ved Mobæk. Han hadde ment å gå om Fransbråten og krysse den flomstore Skinnarbølåa ved en demning lenger opp for så å falle fienden i ryggen. På grunn av en misforståelse mellom de to førte Lisbet dem rett på Mobæk, noe ikke Ræder oppdaget før de var 150 meter unna. Det var da ikke annet å gjøre enn å gå til angrep, rett i svenskenes front.

Mer om trefningene ved Mobæk, se Mobekk nordre.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.17467° N 12.10923° Ø