Arnvid Førde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arnvid Førde (født 16. juli 1919 i Breim, død 1. juni 2013 på Gjøvik) var en sentral person i norsk landbruk i etterkrigstida, først som landbruksskolestyrer og dernest som fylkeslandbrukssjef. Førde var ordfører i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag 1957/58, etter å ha vært varaordfører 1955-57. I 1972/73 var han statssekretær i Landbruksdepartementet. Fra 1976 til 1988 var Arnvid Førde formann i Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret, der han sammen med landbruksorganisasjonene leda omorganiseringa av norsk meieribruk.

Landbruksskole

Førde gikk først Mo landbruksskole i hjemfylket Sogn og Fjordane, der han gikk ut i 1940. To år seinere ble han tatt opp som student ved Norges Landbrukshøgskole på Ås og tok eksamen der i 1945. Han ble som nyutdanna ansatt som forsøksassistent ved Statens forsøksstasjon for fjellbygdene, Volbu i Valdres. Førde hadde deretter ulike stillinger i landbrukets salgsorganisasjoner før han begynte som landbruksskolelærer- og rektor. Han var landbrukslærer ved Gjermundnes landbruksskole i Romsdal 1946-47 og 1949-1953, styrer ved Val landbruksskole i Nord-Trøndelag 1953-58 og rektor ved Mo landbruksskole (Sogn og Fjordane fylkeslandbruksskole) 1958–1965.

Fylkeslandbrukssjef

Fra Sogn og Fjordane gikk vegen til Nordland, der han begynte karrieren som landbruksbyråkrat. Førde var fylkeslandbrukssjef her i perioden 1965-70, og bodde da i Bodø. Deretter hadde han samme stilling i Oppland i seksten år, fra 1970 til 1986. I Førdes tid var fylkeslandbrukskontoret lokalisert på Gjøvik. Han hadde permisjon fra stillinga i 1972/73, da han var statssekretær for Sp i Landbruksdepartementet i Lars Korvalds regjering.

Familie

Førde var gift med Kari f. Domaaas (1927-2019), og de fikk barna Ola og Marit.

Kilder og litteratur