Bibliografi:Tjøme kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Tjøme)
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Asplin, Tore: Historien om Årøysund og øyene utenfor. Utg. T. Asplin. 2008. 110 s.
 • Berg, Lorens; Brøgger, A.W.: Tjømø. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Med særavsnitt av A.W. Brøgger m.fl. Utg. 1920 [Nytt opplag 1980]. 562 s. ISBN 82-990679-0-1. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bilder fra Tjøme. [billedtekster ved: Gerd Brantenberg, Helge Knudsen Strømme, Gøthe Gøthesen]. Utg. Tjøme historielag, 2003. 48 s.
 • Brøgger, Waldemar: Litt historikk ved åpningen av en ny bru over Vrengen. Utg. Tjøme kommune. 1981. 18 s.
 • Bugge, Anders: Hustyper og bygmestre paa Tjømø. Utg. 1920.
 • Bugge, Anders: Sandefjord. Færder fyr. 1924. 7 s. Merknad: Del av: Norske bygder og byer. Kjenn ditt land, 1924. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Erlingsen, Einar Chr. ofl: Los på Hvasser : stort og smått fra loslivet. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2012. 157 s. ISBN 9788299839419.
 • Erlingsen, Einar Chr.: Los ved Færder : losvesenets historie i det sønnenfjelske Norge. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2010. 253 s. ISBN 9788299839402
 • Erlingsen, Einar Chr. og Asbjørg Økland: Telegrafstasjonen, tollstasjonen, sentralen, posten - som ble historie. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2001. 59 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Erlingsen, Einar Chr. og Kari Sundsåsen: Øyboere i krig. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2007. 160 s. ISBN 9788230308608
 • Flinder, Ida Marie Refsum: Sandø : vår øy i havgapet. Utg. I.M.R. Flinder. 1992. 269 s.
 • Hanson, Trine: Pensjonatdriften på Tjøme. Utg. Tjøme kulturkontor, 1994. 34 s.
 • Holtvedt, Reidar: Ferder fyr. Utg. 1946. Merknad: Særtrykk av Kystvakt, 1948, nr 8.
 • Hovland, John M.: Sjøbrott og nybrott : Tjøme landbrukslag 100 år 1895-1995 : primærnæringene landbruk og sjøfart, spredte trekk fra bondeyrket, foreningsliv og bygdeliv. Utg. Tjøme landbrukslag. 1995. 248 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hvassers historie. Utg. Forlaget Media.
  • B. 1: Einar Chr. Erlingsen og Erik S. Reinert: "- likesom et kongerike for sig selv" : Hvasser 1891-1941. Utg. 1992. 40 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Høkedal, Odd: Vindåsens historie. Utg. Norges Banks Funksjonærforbund. 1968. 35 s. Merknad: Bilag til Vår bank, nr. 2 - 1968.
 • Nordland, Andreas og Per Hallundbæk: Tiden på Engø gård. Utg. Engø gård. 2006. 224 s. ISBN 8230304815
 • Pedersen, Thor: Sandøsund : havna før og nå - liv og virksomhet. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2004. 63 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Pedersen, Thor og Kari Sundsåsen: Hvasserveien : folk og hus fra Sandøsund til Øra. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2006. 72 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Sundsåsen, Kari: Avhold, misjon, fest og glede : foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2015. 210 s. ISBN 9788299839426.
 • Tjøme I.L. 1926-1986. Utg. Tjøme Idrettslag. 1986. 88 s.
 • Tjøme kirke 100 år. Utg. 1967. 15 s.
 • Økland, Asbjørg og Kari Sundsåsen: Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer i "de gode gamle dager". Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2005. 63 s. Digital utgaveNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

 • Tjøme: Tjøme kommune har vedtatt å gi ut ny bygdebok og forberedelsene er i gang. Kilde: Tønsberg blad 10.03.2007
 • Tjøme: Bjørn Holt Jacobsen, avtroppende leder i Tjøme Historielag, ønsker å sette i gang et prosjekt med å skrive ny bygdebok. *Tjømes nåværende bygdebok er over åtti år gammel. Kilde: Tønsbergs blad 14.02.2008
 • Tjøme: Selv om hovedutvalget for kultur enstemmig gikk inn for skriving av bygdebok, fulgte kommunen ikke opp med penger. Derfor er bygdeboka fremdeles på planleggingsstadiet. Kilde: Tønsbergs blad 01.03.2008

Hovedoppgaver 1907-

 • Andersen, Eva Vefald: Forslag til friluftsanlegg. Norges Røde Kors – Eidene på Tjøme. Ås, 1985. Fag: Landskapsarkitektur
 • Blom, Tonje: Subglasiale erosjonsformer på Vasskalven, Tjøme. Oslo, 2002. Fag: Geografi
 • Gynnild, Merete: Strandsonen. Vurdering av et landskap i konflikt. NTNU, 2007. Fag: Geografi
 • Hestnes, Kjell: Vegetasjon og flora på øvre Rød og Dirhue. Med vegetasjonskart og et resyme av fredningshistorien for disse to områdene på Tjøme i Vestfold. Universitetet i Oslo, 1977. Fag: Biologi
 • Hoff, Mimi Heyerdahl: Turisme på Tjøme, bebyggelsesutvikling og arealanvendelse. Oslo 1965 Fag: Geografi
 • Lenes, Sigurd: Faktisk nedbygging av 100-metersbeltet sett i relasjon til innvilgede dispensjonssaker. Ås, 2010. Fag: Naturforvaltning
 • Rødland, Reinert: Sjø- og strandnavn fra Nøtterø og Tjøme. Oslo 1942 Fag: Norsk

Aviser

 • Øyene på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek