Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgenstierne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oljemaleri av Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgenstierne som politimester i Christiania.
Maleri: Henry Thue (1917)
Morgenstierne engasjerte seg i opprettelsen av Christiania Dampkjøkken som et sosialt tiltak.
Foto: fra boka Christiania dampkjøkken i femti år utgitt av Dampkjøkkenet (Christiania, 1908)

Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgenstierne (født 23. mars 1806 i Bremen, død 28. mai 1888 i Kristiania) var embetsmann, politimester i Christiania (1850 til 1862), sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum (1862 til 1884).

Bakgrunn

Han var sønn av Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1774–1835) som blant annet var Norges første regjeringsadvokat og Cathrine Elisabeth Fries (1781–1840).

Virke

Fra 1818 var han elev ved Det kongelige norske landkadettkorps) i Kristiania, og ble i 1823 sekondløytnant og gikk fra 1827 inn i fast stilling i denne graden i den norske kavaleribrigaden. I 1830 ble han tilsatt som ordonnansoffiser for kong Karl III Johan og i 1831 gikk han inn i tjeneste som attaché ved den svenske-norske legasjonen i den daværende russiske hovedstaden St. Petersburg. Fra 1833 hadde han tittelen kammerherre.

I løpet av tiden i St. Petersburg ble han 8. mai 1836 gift med fyrstinne Anastasia Sergiewna Soltikoff (1810–1853) og de fikk seks barn, blant dem datteren Alexandra Cathrine Henriette (1838–1881) som ble gift med Christian Carl Otto Lasson.

I 1856 fikk han oppført en bygård, kalt politimester Morgenstiernes gård, revet for oppføring av Tostrupgården på tomten, her like før rivning.
Foto: Oslo Museum

Etter tjenestetiden i St. Peterburg flyttet familien tilbake til Norge og han tjenestegjorde da i generalstaben. Han tok juridisk embetseksamen i 1843 og 3. januar 1846 tok han avskjed fra den militære tjenesten og ble først politifullmektig i Christiania, og 26. september samme år politiadjutant.

22. oktober 1850 ble han utnevnt til politimester i hovedstaden, en stilling han hadde fram til 1862 da han ble utnevnt til sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum, med kontorsted i Drammen. Han søkte avskjed 1. mars 1884, og flyttet da tilbake til Christiania og bodde i Fastings gate 2.

Etter at han ble enkemann i 1853, giftet han seg igjen i 1855 med Wilhelmine Christine Petersen (1825–1914).

Ettermæle

Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger sto for oppføringen av arbeiderboligen i Nedre Hammersborggate 11, oppført i 1852. Møllergata går i forkant bildet.
Foto: fra boken Oslo - Kristiania (Kristiania, 1924)

Han tok i 1851 initiativ til opprettelsen av Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger (senere A/S Christiania Arbeiderboliger) og det første av flere prosjekter var en stor arbeiderbolig som ble oppført i 1852 i Nedre Hammersborggate 11, på hjørnet mot Møllergata. Arkitekt var Peter Høier Holtermann (1820–1865) og bygningen var i tre etasjer med gode kjellere, seks leiligheter med to-rom og kjøkken og en rekke en-romsleiligheter med kjøkken. Bryggerhuset på gårdsplassen hadde baderom, tørkeloft, to bryggerpanner og en maskinrulle som var en gave fra Morgenstierne.

I 1857/1858 var han også med på starte Christiania Dampkjøkken, et sosialt tiltak for å gi mulighet for fattige i hovedstaden billig middagsmat.

I 1851 ble han utnevnt til ridder av den svenske Nordstjerneordenen og den danske Dannebrogordenen. Han ble også utnevnt til kommandør med stjerne av den spanske Isabella den katolskes orden og ridder av den polsk-russiske Sankt Stanislaus-ordenen.

Han er gravlagt på den østre delen av Vår Frelsers gravlund i Oslo, sammen med sin andre ektefelle.

Kilder