Eiler Rosenvinge Kaurin (1828–1896)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eiler Rosenvinge Kaurin (1828-1896)
Foto: Ukjent fotograf

Eiler Rosenvinge Kaurin (født 21. september 1828, døde 27. juli 1896) var teolog og prest i Den norske kirke. Han var sogneprest i Beiarn (1862-1868), Bud (1868-1875), Sør-Aurdal (1875-1883) og Eiker (1883-1896). Han var kjent som en kraftfull og uredd prest, samt som en ivrig friluftsmann og en kunnskapsrik jordbruksadministrator og hagedyrker.

Kaurin ble født i Krødsherad, der faren var residerende kapellan. Han var sønn av Jens Mathias Pram Kaurin, som seinere ble biskop i Bjørgvin, og Lovise Petronelle Hanna Thomasine Magelsen. Han fikk fem yngre søsken - tre brødre og to søstre.

Eiler vokste opp i Flesberg i Numedal, der faren ble sogneprest da Eiler var fire år gammel, og seinere i Kristiania, etter at faren i 1837 fikk en stilling ved Det Kongelige Frederiks Universitet.[1]

Student, lærer og hjelpeprest

Eiler ble selv student ved universitetet i 1847. Han leste først medisin i et par år, men gikk deretter over til teologistudiet. I 1853 tok han teologisk embetseksamen, og deretter var han lærer ved skoler i Kristiania i to år.

Fra 1855 til 1858 var han personlig kapellan hos faren, som da var blitt sogneprest i Lier ved Drammen. 1858-60 var han hjelpeprest og huslærer hos sogneprest Nils Jensen Lassen i Flesberg, og etter at Lassen i august 1859 var blitt forflyttet til Askim, bestyrte Kaurin sogneprestembedet i Flesberg. Han giftet seg med Lassens datter, Ingeborg Marie Lassen.

Deretter var Kaurin hjelpeprest hos sogneprest Christian Kjelstrup i Ål 1860-1861 og kapellan på Bragernes hos prost Pedersen 1861-62.

Sogneprest

Flesberg prestegard, der Kaurin bodde en periode som gutt, og dit han kom tilbake i ett av sine første prestekall
Foto: Mahlum

I oktober 1862 ble Eiler Kaurin utnevnt til sogneprest til Beiarn prestegjeld i Salten. Fra 1868 var han sogneprest til Bud prestegjeld i Romsdal, og fra 1875 i Sør-Aurdal prestegjeld i Valdres. Han ble enkemann i 1873 og giftet seg på nytt med Anna Regine Haagensen.

I 1883 ble han sogneprest til Eker prestegjeld. Dette skjedde samtidig med at dette prestegjeldet ble delt, ved at Fiskum ble utskilt som eget prestegjeld og Bakke fikk sin egen residerende kapellan. Selv om navnet «Eker prestegjeld» ble beholdt, omfattet dette i Kaurins tid bare Haug hovedsogn, med Bakke som annekssogn. Kaurin var sogneprest til Eiker fram til han han døde av hjerneslag på Eiker prestegård den 27. juni 1896, 67 år gammel. Han ble gravlagt ved Haug kirke i Hokksund.

Personlige egenskaper

Kaurin beskrives som en dyktig jeger og ørretfisker og en ivrig botaniker og gartner. Han satte seg inn i landbruket og engasjerte seg personlig i driften av sine prestegårder. Det første han tok fatt på ved ankomst nytt kall var å sette forfalne prestegårder i stand, og spesielt på hagen ofret han mye arbeid og omhu. Han skrev dessuten en anbefaling av Nils Paulsens lokalhistoriske bok «Momenter til en Beskrivelse over Eker. Fra gamle Dage og indtil Nu», som ble trykt sammen med boka.

Som prest var Kaurin kjent som en kraftig og inntrengende taler, og med sitt fine musikalske øre og sin gode røst var han fremragende i å messe. Han hadde også en viss dikterisk begavelse. Han var avholdt av menigmann, men med djerve og uredde meninger. Han var i besittelse av en usedvanlig fysisk styrke, slik at det dannet seg sagn etter han, og det gikk frasagn om hans kraftige stemme. Han hadde et lettbeveget gemytt og megen sans for humor. Om morgenen var han alltid den første som sto opp, men klokka 9 om kvelden skulle hele huset til ro - da var det natt.

Barn

Eiker prestegård, der sogneprest Kaurin bodde fra 1883 til han døde i 1896.
Foto: Oscar Løberg

Eiler Kaurin fikk åtte barn med Ingeborg Marie Lassen i det første ekteskapet:[2]

 • Hanna Lovise Petronelle Kaurin - født 1862 i Drammen - gift med Anders Hjalmar Skolleborg
 • Jens Mathias Pram Kaurin - født 1864 i Beiarn, død 1891 på Atlanterhavet (D/S Eider) - jurist
 • Nils Lassen Kaurin - født 1865 i Beiarn, død 1913 på Rjukan - kontorfunksjonær - gift med Astrid Bjerck
 • Regine Elisabeth Kaurin - født 1866 i Beiarn - gift med sogneprest Rudolph Wilhelm Bang
 • Alethe (Letten) Kaurin - født 1869 i Beiarn, død 1909 i Bodø - gift med fabrikkeier og skipsreder Ragnar Martinius Schjølberg
 • Thorbjørn Magelssen Kaurin - født 1870 i Bud - telegrafist - gift med l Anette Marie Hægstad og Karen Oline Borgen
 • Jacob Aars Kaurin - født 1871 i Bud, død 1912 i Ås i Akershus - forstmann - gift med Laura Nikoline Dahl
 • Eiler Rosenvinge Kaurin - født 1873 i Bud, død 3 dager gammel
 • Wilhelm Andreas Wexels Kaurin

I ekteskapet med Anna Regine Haagensen fikk han to barn:

 • Wilheln Andreas Wexels Kaurin - født 1881
 • Haaken Aasen Kaurin - født 1877, død 1 dag gammel

Referanser

 1. Wikipedia: Jens Mathias Pram Kaurin
 2. Basert på opplysninger fra nettstedet geni.com

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Eiler Rosenvinge Kaurin (1828–1896) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!