Forside:Islam

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

RELIGION OG LIVSSYN
dharmiske religioner • folketru • islam • jødedom • kristendom • samisk religion •

Om Islam
Moskéen i Åkebergvn. i Oslo i 1995.
Foto: Olve Utne

Islam er ein av verdsreligionane. Han har utspring i Arabia, og har mykje av læra si til felles med jødedommen og kristendommen. Islam er såleis rekna å vera ein av dei abrahamittiske religionane. Han har sidan 1990-åra vore den nest største religionen i Noreg, og gjer seg særleg gjeldande i hovudstadsområdet. Om lag 75 % av dei norske muslimane bur i Oslo og Akershus. Tilhengarar av islam, kjende som muslimar, trur at Gud, eller (på arabisk) Allāh openberra seg for menneskja gjennom Muḥammad og andre profetar, inkludert Adam, Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Musa (Mosjé, Moses) og Jesus. Muslimar trur at Muḥammad var den siste av profetane og at bodskapen han bar vidare til menneska vil vara til qijamah, dommedag. I islandske annalar står det at det kom sendebod frå den muslimske sultanen i Tunis til Noreg i 1260-åra, etter at kong Håkon Håkonsson tidlegare hadde sendt sine sendebod til sultanen med rike gåver. Det er ikkje urimeleg å tru at det har kome muslimar til Noreg før dette òg. Men merkbare antal muslimar som bur i Noreg har det ikkje vore før etter andre verdskrigen.   Les mer ...

 
Smakebiter
Islamsk Råd Norges logo

Islamsk Råd Norge (IRN) ble grunnlagt i 1993 som en landsdekkende paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner. Omkring 40 menigheter og organisasjoner med mer enn 60 000 medlemmer er tilslutta IRN. Organisasjonen har et råd som består av representanter for medlemsorganisasjonene, og som velger et styre hvert annet år. Blant IRNs målsetninger er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i Norge, å fremme samhold blant muslimer og å være en brobygger mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

I 1991 begynte forberedelsene til en felles islamsk organisasjon i Norge, men stiftelsen drøya til 22. oktober 1993. Mohammed Bouras, som har bakgrunn fra Marokko, ble IRNs første leder. I 2000 vakte det oppsikt da den norskfødte religionshistorikeren Lena Larsen ble leder for IRN. Hun var en av de første kvinner i verden som leda en islamsk organisasjon på nasjonalt nivå.

IRN er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og organisasjonen har deltatt aktivt i interreligiøst arbeid.   Les mer …

Minareten, 2009.
Foto: Shezad Jamil.
Islamic Cultural Centre ble stiftet i 1974, muligens som den første muslimske organisasjonen i Norge. Initiativtakerne var pakistanere, og de fikk hjelp fra ICC i København i oppstartsfasen. ICC er medlem av paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge, og ønsker i følge seg selv å bedre forståelsen mellom muslimer og ikke-muslimer ved å øke kunnskapen om islam i Norge. Dette gjennomfører de blant annet ved å holde åpne møter av foskjellig slag, også på tvers av religioner. De holder jevnlig omvisninger i den nye moskéen i TøyenbekkenGrønland i Oslo. Dronning Sonja åpnet islamutstillingen som ICC laget i mai 2009, og det var da første gang et medlem av det norske kongehuset hadde et offisielt besøk i en moské.   Les mer …

Foto: C. Hill
Central Jam-e-Mosque, World Islamic Mission, populært kalla World Islamic Mission (WIM) er den største muslimske meinigheita i Norge med 6 000 medlemmer. WIM vart etablert i oktober 1984 av muslimar med pakistansk bakgrunn som den fjerde muslimske meinigheita i Oslo. Det vart etterkvart planlagt bygging av eigen moské i Oslo, og omsider fikk meinigheita eiga tomt i Åkebergveien 28b på Grønland. Grunnsteinen vart lagt fredag den 12. april 1991, men det nye moskébygget var klart for innflytting først i 1995. I januar 2000 søkte meinigheita om lov til å kalle til bøn frå minareten i Åkebergveien. Etter endelig løyve frå fylkesmannen vart det sett i gang med adhan éin gong kvar fredag frå april 2000.   Les mer …

 
Kategorier for Islam
 
Andre artikler