Forside:Landskapsvern

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Landskapsvern
Strandnær slåtteeng i Dalan under Hals i Aure kommuneNordmøre. Slåtteeng blir best bevart ved moderat gjødsling og sein høyslått — etter at blomstrane har sett frø.
Foto: Olve Utne
(26. juni 2014)

Landskapsvern er arbeidet med å bevara og restituere område med særlig verdifulle/sjeldne naturtypar. Dette kan inkludere kulturlandskap av både innmarks- og utmarkstype så vel som i hovudsak kulturuavhengige landskapstypar. Landskapsvern blir gjerne utøvd gjennom ein kombinasjon av forbod og praktiske tiltak, inkludert tradisjonell bruk av landskapet. Det finst ulike sonar og grader av strengheit i det offentlige landskapsvernet — frå tilskott til lokale tiltak via nasjonalparkar til naturreservat.   Les mer ...

 
Smakebitar
Kart over nasjonalparkene i Ytre Oslofjord, (de oransje områdene), landskapsvernområder (grønne) og naturreservater (røde).
Foto: Erik Bolstad/Store norske leksikon

Ytre Hvaler nasjonalpark er en nasjonalpark i Fredrikstad og Hvaler kommuner i Østfold. Det meste av parken ligger i Hvaler, men det nordvestre hjørnet med blant annet Struten og Søsterøyene (Nordre og Søndre) ligger i Fredrikstad kommune.

Parken ble opprettet 26. juni 2009 og dekker 354 km², hvorav 14 km² er landareal og 340 km² marint areal.

Den grenser til svenske Kosterhavet nationalpark i sør og til Færder nasjonalpark i vest. Samlet utgjør disse en stor og nesten sammenhengende økologisk og landskapsmessig enhet på til sammen rundt 1 100 km². Formålet med opprettelsen av denne nasjonalparken var for å bevare et stort og relativt urørt naturområde ved kysten i Sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.

Nasjonalparken er det sørligste av 23 ulike referanseområder for lynghei langs kysten av landet fra Lofoten i nord og sørover. Disse områdene skal beites av kviger og villsau og lyngen skal brennes etter behov.   Les mer …

 
Kategoriar for Landskapsvern
 
Andre artiklar