Hans Nissen Buck

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Nissen Buck – Harstads første ordfører.

Hans Gabriel Nissen Buck, født: 2. mai 1848 i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag, døde 21. mai 1924. Distriktslege i Trondenes og Harstad, Harstads første ordfører 1904-1905. Han var sønn av kaptein og overinspektør Jørgen Mandix Buck (1814-1878) og Fredrikke Gerhardine Nissen (1822-1902).

Nissen Buck studerte medisin fra 1867 til 1874 og åpnet egen praksis i Fredrikstad og arbeidet deretter i Stor-Elvdal, Sparbu, Stod og Egge fra 1878, i Undal fra 1885 og deretter til Trondenes.

Til Trondenes kom han som distriktslege i 1895 og var med på de politiske grepene som førte til at Harstad fikk bystatus i 1904. Han bodde 2, etg. i Bach-gården på Torvet og ble valgt til byens første ordfører - for Borgerpartiet. Da Rikard Kaarbø døde i 1901, overtok Nissen Buck vervet som styreformann i Harstad Tidende. I 1906 forlot han Harstad og ble distriktslege i Levanger, og i 1912 ble han fylkeslege i Nord-Trøndelag.

Alle steder han kom, involverte han seg i politikk. Han ble valgt til varaordfører i Levanger i 1910, 1911 og 1915 og ordfører i 1912, 1913 og 1914. Han var også vararepresentant til Stortinget i perioden 1916-1918. Fra 1922 til 1924 var han borgermester i Levanger.

Sammen med verksteddirektør Reidar Kaarbø og politimester Daniel Follestad bygde han en privat vannledning med innslag i Harstadskaret - Kalvegjerdets Vandledning A/S, som ble stiftet i 1902. (Noen kilder sier at selskapet ble etablert i 1895.)

Buck var formann i byggekomiteen da Harstad sykehus ble bygd i 1900 og ble sykehusets første lege. Med seg i byggekomiteen hadde han Rikard Kaarbø og Hans Fredrik Giæver. Buck var også en av initiativtakerne til opprettelsen av Harstad Sparebank i 1904.

Buck hadde to søstre, som begge kom til Harstad. - Anna (f. 1851) og Alida (f. 1857). Kilde: Bjørkenes & Jensen, side 253..

Levnetsløp

Offentlige og private verv

 • Overformynder i Harstad
 • Viseformann i Haalogalands Dampskibsselskab
 • Medlem i direksjonen for Trondenes Sparebank
 • Formann i Tromsø amts konservative forening
 • Styreformann i Harstad Tidende 1901-1902
 • Medlem i en rekke kommunale komiteer m.m.
 • Formann i Byggekomiteen, Levanger
 • Medlem i Styret for Levangers elektrisitetsverk
 • Medlem i Havnestyret i Levanger
 • Overformynder i Levanger
 • Styreformann for Lægeforeningen i Tromsø amt
 • Styremedlem for Lægeforeningen i Nordre Trondhjems amt
 • Styreformann for Lægeforeningen i Nordre Trondhjems amt
 • Styremedlem for Lægeforeningen i Tromsø amt 1896-1907

Det første bystyret

 • Borgerlisten:

Distriktslæge Hans Nissen Buck, Amtsing. Nicolai Saxegaard, Ing. Reidar Kaarbø, Kjøpmann Johan Andersen, Gårdbruker Mikkel Henriksen, Agent Andreas Vorren, Kirkesanger Gunnar Amundsen, Agent Johan Mikkelsen, Kjøpmann Elias Hoel.

 • Arbeiderlisten:

Smed J. C. Dahl, Snekker Ole Madsen, Skysskaffer Søren Hartvigsen, Gårdbruker Joakim Thorbergsen, Skredder K. M. Karlsen (han hadde forfall og som vara møtte Bendiks Markussen).

 • Harstad Håndverks- og Industriliste:

Blikkenslager Jørgen Kristoffersen, Malermester Bernhard Gaarde, Smedformann Jonas Sæbø, Snekkermester Nils Hunstad.

 • Den militære liste:

Major F. Herdal, Sersjant Aas.

Kilder