Onsumslaget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lille Munkengen, også kalt «Onsumslottet», adresse St. Halvards gate 33, var årstedet for opprøret. Bygningen var nyoppført for Onsum i årene 1875-1876 ark. Bernhard Steckmest og Paul Due, revet i 1905 i forbindelse med utvidelsen av jernbaneanleggene i Lodalen.[1]

Onsumslaget var et slag mellom arbeidere, politi og væpnede soldater lørdag 13. april og søndag 14. april 1878Kampen i Kristiania.

Onsum i stadshauptmann-uniform, et verv han hadde i årene 1863 til 1870.

Opptøyene begynte lørdag 13. april da det samlet en folkemengde seg utenfor brukseier Oluf Onsums eiendom Lille Munkeengen i St. Halvards gate 33 i Gamlebyen.

Onsum var eier av Kværner Brug, og var en patriarkalsk og autoritær fabrikkeier. I ettertid er det hevdet flere årsaker til opptøyene, dels fikk Onsum ansvaret for at industriarbeidernes lønnninger i Kristiania dette årt var satt ned med 10 %, dels hevdes det at det var uenigheter med hensyn til forvaltningen av den sykekassen Onsum hadde tatt initiativ til i 1860.

Den følgende dagen, søndag 14. april tiltok demonstrasjonene kraftig, og det ble tatt til orde for å storme boligen. Rundt 5–6000 mennesker ble drevet opp mot Galgeberg. Der hadde kommunen et pukksteinslager. Stein haglet mot politiet, som måtte tilkalle militære styrker for å opprettholde ro og orden. Flere av politimennene og de militære styrkene ble skadet av steinkasting.

Folkemengden ble drevet tilbake av de militære utstyrt med ti skarpe skudd, og kampene fortsatte på Kampen. Mengden forskanset seg på knausene ved dagens park, mens andre gikk opp i husene og lot stein falle fra vinduene ned på politi og soldater. De siste forskanset seg på skrenten over Brinken. Soldatene gikk på med bajonetter og spredte de siste demonstrantene.

Referanser

  1. Henry Røsoch (1953) På vandring i Christiania – Cappelen, Oslo.

Kilder