Petra Fougner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Petra Fougner.
Foto: Ukjent/Asker bibliotek

Petra Fougner (født Wiel 2. juni 1859 i Fredrikshald, død 17. mars 1941 i Oslo) var datter av trelasthandler, godseier og konsul for England, Andreas Melchior Gluckstad Wiel (1826-1900) og Grethe Constance Munster (1837-1879). Hun hadde fire søsken: Alette Petronelle (1856–1928), Caroline Marie født 1858, Mads født 1861 og Constance født 1866. Hennes mors foreldre var danske, og som sine søsken ble Petra 14 år gammel sendt til Nathalie Zahles pikeskole i København. Denne var regnet blant de beste i Norden. Her ble hun undervist i engelsk, tysk og fransk i tillegg til litteratur, historie, vitenskap og politikk.

Tiden i Horten

Petra Fougner ca 1875
Foto: Gustav Borgen

Wielbarna var ofte på besøk i Horten hos nære kjente, og her treffer hun bergenseren, sekondløytnant Kristian Fougner. Hennes far konsulen var i begynnelsen ikke udelt begeistret for bekjentskapet. Kristian og Petra gifter seg to år etter, i mars 1879. Kristian Fougner var blitt enkemann i 1876, og Petra ble stemor til Anna, en liten pike på 5 år. Den første tiden bodde de relativt kummerlig i Horten, men da Petra fikk utbetalt sin morsarv på 50000 kroner i 80-årene, kjøpte de eiendommen Granlien, et stort hus med utsikt til sjøen. I Horten ble deres egne barn født, Constance i 1879, Bjørn Eiliv i 1881, Petra i 1883 og Kristine (Kitty) i 1885.

I 1896 fylte Kristian Fougner 50 år. Hans mentor, admiral Koren, måtte i 1893 gå av etter en konflikt med regjeringen. Dette bedret nok ikke Fougners avansementsmuligheter, og han følte seg forbigått ved flere muligheter for forfremmelse. I 1899 søkte han avskjed, og familien flyttet fra Horten. De tok opphold i Nice og Roma før de vendte tilbake til Norge for å se seg om etter et sted å slå seg ned.

Til Asker og Drengsrud gård

Godseier Wiel døde i 1900, og barna arvet en stor sum hver. Dette var kapital nok til å skaffe seg en herskapelig bolig. Kristian Fougners søster Marie var gift med redaktør Frederik Bætzmann. Deres datter Kitty var gift med Gustav Wentzel og bodde på Hasselbakken i Asker. Gustav Wentzel hadde kjøpt gården Nordre Borgen i Asker sammen med Bertram Dybwad. Kitty Wentzel og fru Elisabeth Dybwad var nære venner.

Fra Gamlestua på Nordre Borgen så de rett opp på nabogården Drengsrud. Der bodde ordføreren i Asker, Johan Drengsrud. Hans eneste gjenlevende datter var forlovet med eieren av Hesleberg gård på Ringerike. Han ønsket derfor å selge Drengsrud. Kitty Wentzel tipset sin tante Petra om dette, og Kristian og Petra Fougner kjøpte Drengsrud gård i 1901 for 105000 kroner. Omfattende bygge- og anleggsvirksomhet ble satt i gang.

Gårdsdrift og politisk engasjement

I september 1902 døde Kristian Fougner etter et fall på den nye låven som var under oppførelse. Plutselig står Petra alene med ansvaret for driften av den store gården. Redningen ble odelsgutten på Wøyen gård, Thor Wøien. Under hans kyndige ledelse ble gården snart et mønsterbruk. Wøien ble på Drengsrud til han tok over slektsgården i 1920.

I folketellingen 1910 ble det registrert 21 personer på gården: Petra og hennes barn Bjørn og Kitty, 4 tjenestepiker, bestyrer Wøien med kone og 4 barn, herskapskusk med kone og 3 barn, to budeier og en gartner. Aagot Wøien var organist i Asker kirke.

Naboskapet på Borgen i Petras tid

Anna Bjørsets pensjonatskole.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

I det gamle skolehuset på hennes grunn nede ved Drammensveien bodde billedhuggeren Jo Visdal med sin kone Marie. Marie var søster til Mathilde Næss gift med doktor Øistein Næss. Petra akkompagnerte ofte sangen til Mathilde, og doktoren selv var en habil fiolinist.

Fra vinduene i sin herskapsbolig kunne Petra Fougner se ned over egne jorder bort til gårdene på Nordre og Søndre Borgen. På Nordre Borgen fikk Kitty Wentzel bygget huset Bjørneborgen med forskudd på arv fra sin mor Marie Bætzmann, Petras svigerinne. Fru Bætzmann bodde på Bjørneborgen til hun etter et år fikk satt opp et eget hus, Vesleborgen i 1905. Etter at hun døde i 1907, leide Kitty Wentzel ut huset. Kitty var ofte gjest på Drengsrud sammen med sine barn, Jørgen og Bjørn.

En ugift hollandsk skuespillerinne, Hermine Schuylenburg, flyttet inn på Vesleborgen med sin lille datter på 2 måneder høsten 1910. Hermine og Petra ble kjent gjennom deltakelse på franske konversasjonsaftener. Hun bodde der til huset ble kjøpt av rittmester, polfarer Gunnar Isachsen i 1914. Hans eget hus Vardeborg på Søndre Borgen brant ned i februar samme år. Isachsen flyttet tilbake til Vardeborg i 1916 da det nye huset var ferdig.

Bertram Dybwad som fra 1905 eide hele Nordre Borgen og som i 1911 også kjøpte Kølabonn (Asker gnr 6/2) på Søndre Borgen, hørte også med til bekjentskapskretsen.

Fra 1922 bodde Anna og Cecilie Bøe på Bjørneborgen, hvis navn da var forandret til Ingertun. Deres tidsskrift Urd var ikke ukjent for den litterære fruen på Drengsrud.

På den ene av gårdene på Søndre Borgen bodde de ugifte søsknene Anders, Otto, Janna og Othilie. Petra kjente godt Janna Borgen som var trygdekassesjef i Asker og søsteren Othilie som var diakonisse.

Fra 1914 ble det liv på den andre av gårdene på Søndre. Enkefru Anna Bjørset kjøpte eiendommen, satte opp flere hus og drev pensjonatskole for unge piker helt fram til 1927. Anna Bjørset, født Bentzen, var jevnaldrende med Petra og også født i Fredrikshald. Skolen hadde lærere og ansatte fra flere land. Anna Bjørset selv, hennes stesønn Trygve og døtrene var dyktige musikere.

Det var altså ikke noe kulturelt u-land fruen til Drengsrud hadde som sitt nærområde.

Politisk engasjement

Både i 1905 og 1910 var Petra Fougner Askers største private skatteyter. Hun var meget politisk engasjert, og vi finner hennes navn på oppropet for unionsoppløsningen i 1905. I 1907 stilte hun til valg til herredsstyret for Asker Liberale Forening, men ble ikke fast representant. I 1910 ble hun valgt inn i Asker herredsstyre som representant for Frisinnede Venstre. Samme år ble Mathilde Buhre valgt inn for Arbeiderpartiet. Disse to var de første kvinnelige representantene i herredsstyret i Asker.

Sosialt engasjement

Petra Fougner hadde også et sterkt sosialt engasjement. Sammen med Fredrikke Torgersen stiften hun foreningen «Unge Norge» som blant annet skulle arbeide for innføring av obligatorisk skolekjøkkenundervisning i skolen. Skolene i Asker hadde dette som en frivillig ordning til den ble obligatorisk i 1921.

Hun var i mange år leder i Asker sykepleie- og tuberkuloseforening som i 1919 fikk anlagt et tuberkulosehjem. Foreningen skaffet sykepleiere og hjalp tuberkuløse og deres familier i kommunen. Hun var aktiv i Røde Kors, og det var aldri nei i hennes munn når det gjaldt å hjelpe de vanskeligstilte i Asker. Sammen med Hulda Garborg og hennes sønn Tuften ble det organisert sammenkomster med underholdning på Gamlehjemmet i Asker. Hun støttet Otto Valstads arbeid med Friluftsskolen på Hvalstad der barn fra Oslo kunne få opphold på landet. Etter krigen var det mange barn fra Østerrike som fikk opphold på Drengsrud i lengre perioder.

Kultur

Petra Fougner var en meget dyktig pianistinne som opptrådte i offentlige sammenhenger på Venskaben, ofte til inntekt for et veldedig formål. På Drengsrud arrangerte hun kulturaftener med opplesning og musikkinnslag av lokale og nasjonale musikere. Hulda Garborg og Tilla Valstad var av hennes mange gode venner i kulturlivet.

Flytting fra Asker

Høsten 1917 fikk Petra Fougner et tilbud på kr 500000 for eiendommen. Hun hadde vurdert om et av barna kunne ta over gården, men var kommet til at de ikke hadde råd til å kjøpe ut de øvrige søsknene. Hun fant imidlertid ikke noen egnet bolig til seg selv. Hulda Garborg skriver i sin dagbok: «Heldigvis!» Etter krigen ble det imidlertid vanskeligere kår i landbruket, og hun angret nok sin avgjørelse i 1917.

I april 1920 dør Wilhelm Tollefsen Wøyen, og hennes forpakter Thor Wøyen tar over odelsgården sin. Uten ham på Drengsrud ser Petra Fougner ingen mulighet til å fortsette driften. Hun var nå 61 år gammel og måtte igjen vurdere salg av Drengsrud gård, den mest staselige i Asker på denne tiden ved siden av Skaugum. Salgsummen i 1927 ble kr 195000. Hun beholdt 300 dekar skog, Drengsrudbråtan og et nytt hus ved Øvre Drengsrudvann. Her flyttet senere hennes datter Constance Zeiner-Henriksen inn.

Høsten 1925 ble det holdt et avskjedselskap på Venskaben i forbindelse med at Petra Fougner skal flytte til Oslo. Asker og Bærums Budstikke har et langt referat 12. oktober 1925. Her fortelles det at det var plass til 130 deltakere til middagen, men 50 måtte avvises. Det er taler, sang og musikk, og vi skjønner at vi har med en usedvanlig engasjert, avholdt og populær Askerbøring å gjøre.

Petra Fougner flyttet til Frogner, først til Frederik Stangs gate, så til Hafrsfjords gate. De siste årene av sitt liv bodde hun i Drammensveien 103 B i nærheten av sine søstre. Hun var ofte tilbake i Asker for å besøke sin datter Constance og barna ved Drengsrudvannet og sine mange og gode venner.

2. juni 1939 skriver Budstikka: «En av Askerfolket høiaktet og avholdt dame, fru Petra Fougner, født Wiel, fyller idag 80 år.», fulgt av rosende omtale – 14 år etter at hun flyttet fra bygda.

Nekrolog

Petra Fougner dør i Oslo 17. mars 1941. Tilla Valstad skrev en nekrolog i Asker og Bærums Budstikke 19. mars, her i avskrift:

«Fru Petra Fougner In memoriam.
Fru Petra Fougner, født Wiel, er død sitt 82. år. Fruen fra Drengsrud gård i Asker følte sig trett og sov inn uten forutgående sykdom. Et sundt, naturlig menneskes lykkelige død. Fru Fougner slik vi kjente henne fra Asker var en intens og levende kvinne som strødde smil og godhet hvor hun vandret. Hun var optatt av sin gard, av jorda, fjøset og hagen. Men hennes interesser strakte sig langt utenom denne. Hun var medlem av Asker herredsstyre da Wilhelm Holtsmark var ordfører. Hun var virksom i tuberkulosen og sykepleien, også etter hun forlot bygda, og hun stiftet foreningen «Unge Norge» ved siden av fru Torgersen på Berger. Et stort hjerte og en åpen hånd hadde hun for virkelig nød og trang, og en storstilet gjestfrihet. Vi som var så lykkelig å være hennes venner vil alltid minnes henne når hun tok farvel ute på stentrappen og bad oss komme snart igjen. Vi følte den gamle, norske gjestfrihetens ånd, og jeg måtte tenke på sagakvinnen «Aud den djuptenkte» som bygget huset sitt tvers over veien, så alle måtte innom til et godt dekket bord som alltid stod ferdig. Tomt blev det i bygda da fru Fougner reiste fra Drengsrud og flyttet til byen. Men hennes hjerte blev igjen Asker. Hun elsket Asker. Det var ikke lenge mellem hver gang hun måtte utover og være noen dager hos sin datter -og svigersønn, kaptein Zeiner-Henriksens som bor på en del av Drengsruds eiendom. Nå har hun forlatt oss for bestandig. Men i Askers jord skal hun hvile. Et solskinns-menneske var du. Et musikalsk, livsglad temperament. En rik, strålende sjel i et sundt legeme. Men alle må vi dø, liksom alle markens blomster må visne. Takk fru Fougner for hvad du ga. Takk fra dem som var i ditt brød på Drengsrud gård. Takk fra alle du hjalp. Og takk - evig takk fra alle dine venner.»
Tilla Valstad»

Petra Fougner er gravlagt på Asker kirkegård.

I 2013 ble Johan Drengsruds vei fra Borgenbråten og opp til Øvre Drengsrudvann omdøpt til Petra Fougners vei. Svært få gatenavn på Borgen er knyttet til personer. Petra Fougner fortjener en plass blant dem.

Se Kjeldearkiv: Juleselskap på Drengsrud gård i 1910

Litteratur og kilder

Folketellinger

Eksterne lenker