Romedal prestegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Romedal prestegård
Romedal prestegård.JPG
Foto: Jan-Tore Egge
Alt. navn: Vang; a Vangenom (1340); aa Waghe (1396); a Wange (1410); Vanghe (1480)
Først nevnt: 1340[1]
Sted: Romedal
Sokn: Romedal
Fylke: Innlandet
Kommune: Stange
Gnr.: 284
Bnr: 1
Type: Prestegård

Romedal prestegård, opprinnelig Vang, har gårdsnummer 284/1 i Stange kommune i Hedmark. Den hadde tidligere gårdsnummer 74 i Romedal kommune. Gården ligger like vest for Romedal kirke, og har vært embetsgård for sokneprestene i Romedal prestegjeld siden middelalderen. Gården var kirkegods fram til reformasjonen, og ble så krongods.

Gården ligger på god jord, men frosten kan sitte i lenge. Den første matrikkelen den er nevnt i er matrikkelforarbeidet 1723, da den hadde skyld på 7 tønner og 4 skjepper hartkorn, som ble foreslått forhøya til 2 ½ skippund. I 1787 ble gården ført som krongods med fem huder. I 1802 ble den også ført med fem huder, som ble revidert til 2 skippund 10 lisspund (dvs. 2 ½ skippund). Samme skyld ble beholdt i 1818/1819 og i matrikkelen 1838. I 1865 blir det så oppgitt skyld på 26 daler, 4 ort og 14 skilling, og i matrikkelen 1886 45 mark og 5 øre.

Den 27. september 1799 brant prestegården. En omkring tre år gammel sønn av sokneprest Isaac Petersen Grüner omkom i brannen. Store deler av prestearkivet ble ødelagt.

Bruk

I 1903 var det åtte bruk under matrikkelnummeret:

Senere har flere bruk blitt utskilt:

Husmannsplasser

Av husmannsplasser en kjenner er:

Brukere

Brukerlista på prestegården er identisk med sokneprestlista i Romedal prestegjeld. Den er ufullstendig i katolsk tid. Etter reformasjonen er det, i det første århundret, enkelte usikre årstall. For en enklere oversikt over prestene, se Romedal prestegjeld. Brukerne på utskilte bruk er omtalt i artikler om disse.

 • Ingrid Steingrimsdotter
 • Trond Pålsson, nevnt 1410[4]
 • Sigurd, nevnt 1498.
 • Anders Vilfansson, nevnt 1507.
 • Anders, nevnt 1545. Kan være identisk med Anders Vilfansson.
 • Erik nevnt 1552.
Gift med Gislaug.
 • Bent Paulsson, nevnt i 1550-åra. Kannik i Hamar.
 • Claus Hiort (d. 1583), nevnt 1576. Døde i pestepidemi; og fem av hans barn døde.
Gift, konas navn ukjent. Minst fem barn, og ei datter fra konas første ekteskap.
Gift med Karen Sevaldsdotter fra Håve i Fåberg. Barn:
 • Ingrid Turesdotter, gift 1) med Laurits Segersson, gift 2) med Nils Alstad.
Gift med Brynhild Olufsdotter Hummer, søster av forgjengeren. Barn en kjenner:
 • Birgitte Kjellsdotter, gift med Frantz Nielsen Riber da han var kapellan i Romedal.
 • Bodil Kjellsdotter
 • Hans Kjellsson, kapellan på Toten og sokneprest i Slidre. Gift Med Marthe Bertelsdotter Mule, sønnedatter av Kristen Mule.
 • Olaf Kjellsson.
Gift med Kirsten Hansdotter Hardt.
 • Erik Kristoffersson Glad, nevnt 1618. Ble foretrukket over hr. Oluf av allmuen.
 • Peder Gregersson, sokneprest 1618–1621. Avsatt fra embetet.
 • Utsnitt fra epitafiet i Romedal kirke. Dette viser Christen Steffensen Bang og konen Helene Hansdatter. Epitafiet ble utformet av Johan Reinholdt.
  Christen Steffensson Bang (f. omkr. 1574, d. 1678), sokneprest 1621–1655.
Gift med Ellen Hansdotter Helgesen. Ingen egne barn, men to fosterbarn:
 • Fosterdatter Maren Nielsdotter Bang (f. omkr. 1635, død 1677), hr. Christens brordatter.
 • Fosterdatter Christense Nielsdotter Hofer, datter av hr. Christens etterfølger.
Gift med Ingeborg Evensdotter, kjøpmannsdatter fra Christiania. Barn en kjenner fra skiftet i 1666:
Gift med Mette Nielsdotter Hofer, datter av forgjengeren. Barn en kjenner:
 • Niels Johansson.
 • Anne Johansdotter, gift med rittmester Trübler.
 • Ingeborg Johansdotter, gift med Ibe Rafnsberg.
 • Marthe Johansdotter, gift med Anders Nielsen Wiborg.
Gift 1) med Mette Nielsdotter Hofer, enke etter forgjengeren og datter av Niels Hofer.
 • Jacob Isaksson.
 • Johan Isaksson (1683–1762), sokneprest i Borge 1713 og Halden 1721. Gift med Anne Marie Henriksdotter Morbach.
 • Anders Isaksson.
 • Anders Isaksson.
 • Birgitta Isaksdotter.
 • Johanna Isaksdotter (død omkr. 1760), gift med Hans Olsson Aamodt på Bønsnes i Hole.
 • Kristina Isaksdotter.
Gift 2) med Maren Hasberg. Barn en kjenner:
Gift med Mette Isaksdotter Cold, datter av forgjengeren. Barn en kjenner.
 • Jens Petersen (d. 1799). Kapellan i Elverum 1760, senere sokneprest samme sted. Gift med Christine Leigh.
 • Isaach Petersen Grüner (1731–1804), neste sokneprest.
 • Anne Margrethe (død senest 1760), gift med major Hans Willum Dop.
 • Anna Munch Grüner, gift med Jens Mandall; foreldre til sokneprest Jens Frederik Grüner Jenssen Mandall.
 • Karen (f. omkr. 1733, d. 1824).
Gift 1) med Mette Marie Christiansdatter Petersen (1744–1776), datter av stiftamtmann Christian Petersen. Skal ha hatt ni barn, hvorav 7 er kjent:
Gift 2) med Maren Krefting (omkr. 1753–1843), datter av Jens Krefting fra Læssø i Danmark. Barn en kjenner:
 • Mette Marie Grüner, gift med oberstløytnant Johan Fredrik Næser, fem barn.
 • Henning Lemmic (f. 1787), reiste på sjøen og vendte ikke hjem til Norge igjen.
 • Isaac Cold (f. omkr. 1788), klokker i Drøbak.
 • Christian Grüner (f. omkr. 1796), bonde på Skjerve
 • NN (sønn) (f. omkr. 1797, d. 1799). Døde i brannen på prestegården 1799.
Gift 1791 i Sogndal med Charlotte Martine Barth, datter av sorenskriver Georg Daniel Barth og Karen Sybille Røder. Fire barn:
 • Johanne Severine (1792–1817), gift med jekteskipper Elling Johannes Hansen.
 • Georg Daniel Barth, gift med Wilhelmine Kristiansdatter Hanssen, kjøpmannsdatter fra Christiania.
 • Jakob Espolin (1796–1798).
 • Karen Sybille Barth (1799–1835), gift med Sven Kristiansen Røre.
Gift med Antonette Dop (1749–1821), datter av major Hans Wilhelm Dop og Anne Margrete Petersdatter Grüner. Ekteparet var søskenbarn. Ingen barn.
Gift 1) med frøken Birch, døde ved første barnefødsel sammen med barnet.
Gift 2) med Petronelle Elisabeth Tank Kreutz (1792–1852), antagelig datter av lensmann Christian Anker Kreutz og Anne Cathrine Lorentsdatter. Var enke etter Jacob Timmermann. Tre barn:
 • Jacobine Helene Margrethe Birch (f. 1829), gift med kjøpmann Anton Henrik Nilssen Haslund i Christiania.
 • Jens Christoffer (f. 1831), oberst.
 • Johanne Evine Karine Elisabeth (f. 1833), gift med universitetsbibliotekar Paul Botten Hansen.
Gift med Sophie Elisabeth Kollerup (1810–1902), datter av postkontrollør Kollerup og Antoinette Deinboll. Paret var søskenbarn. Fire barn:
 • Antonette Marie Emilie (f. 1839), gift med agent Jacob Laurits Hanssen.
 • Petra Martine Augusta (f. 1841), gift med Theodor Christian Bernhoft.
 • Wilhelmine Andreaa (1843–1843), døde 7 uker gammel.
 • August Wilhelm (1845–1845), døde 8 måneder gammel.
Gift med Sophie Sabine Margrethe Herre (1804–1880), datter av Christianiakjøpmann Christian Frederik Gottlieb Herre og Emilie Karoline Kristine Søgaard. Seks barn:
 • Klara Margrethe (f. 1837).
 • Emilie Marie (f. 1839).
 • Thorvald Elias (f. 1841), bokhandler i Horten.
 • Johanne Elisabeth (f. 1843), gift med sokneprest Kr.H. Wisløff.
 • Christian Fridtjof Gottlieb Heltberg (1845–1894), prest, gift med Kirsten Marie Heyerdal.
 • Brynhildur Helene (1847–1882), gift med O. Løverstad i Vestby.
Gift med Mette Marie Hansen (1849–1894), datter av kjøpmann Jacob Hansen og Marie Bloch i Kristiansand. Ingen barn, hadde hans søstersønn Julius Fredrik Kleist som pleiesønn.
Gift med Martha Augusta Gorboe (1840–1909), datter av skipsreder O.A. Gorboe fra Kristiania. Fem barn:
Gift med Ragna Kjennerud (f. 1871), datter av skolebestyrer Hans Konrad Kjennerud og Hermana Reichborn. Fire barn:
 • Hans Saxlund (f. omkr. 1900), ingeniør.
 • Bjarne Saxlund (1901–1902).
 • Lajla Saxlund (f. 1902).
 • Ragnvald Andreas Saxlund.
 • Harald Olsen Kaldor (1882–1953), sokneprest 1927–1938. Sønn av bonde Ola Torgersson Kaldor og Johanne Halvorsdatter Lånke fra Øyer.
Gift med Anne Othilie Lindstad (f. 1890), datter av Martinius Larssen Lindstad og Anne Berntsdatter Grinaker. Ingen barn. Hadde to pleiebarn, tvillingene Ole og Johanne (f. 1921).
Gift med Benny Elisabeth Gabrielsen (f. 1894), datter av Martin Andreas og Johanne Gabrielsen fra Hammerfest. Seks barn:
 • Ole Dominicus (f. 1922), skolepsykolog. Gift med Olaug Sand.
 • Ingrid Johanna (f. 1925), sykehusprest i Trondheim. Gift med Petter Morken.
 • Else Gedine (1927–1927), døde 9 måneder gammel.
 • Martin Andreas Gabriel (f. 1928), ingeniør. Gift med Maiken Nyheim.
 • Asbjørn (f. 1931), sosialsjef i Gjøvik, gift med Aud Bjerkebakken.
 • Bernt (f. 1933), ingeniør, gift med Gustel Weicher fra Darmstadt.
Gift med Berthe Erlandsdatter Rusten (1889–1956), datter av bonde Erland Rusten og Brita Jaastad fra Follebu. Sju barn:
 • Ragnhild (f. 1918), lærer.
 • Ingrid (1919–1937).
 • Ansgar (f. 1921), sivilingeniør, major i Luftforsvaret, senere flyger i SAS.
 • Helga (f. 1924), lærer.
 • Erland (f. 1927), sivilingeniør.
 • Finn (f. 1930), flyger i SAS. Tvilling med neste.
 • Tor (f. 1930), flyger i Sterling. Tvilling med foregående.
 • Olav Skarpaas (f. 1908), sokneprest 1955–1967. Sønn av Knut og Gunhild Skarpaas fra Våle.
Gift med Randi Tranheim, datter av Eivind og Thore Tranheim fra Jessheim. Tre barn:
 • Torunn (f. 1942), fysioterapeut.
 • Einar (f. 1944), lege.
 • Randi (f. 1948).
Gift med Margrethe Bergliot Vagle, datter av Johan Vagle og Grethe Bendiksen fra Sandnes. Ingen barn.

Referanser

Kilder

Koordinater: 60.75078° N 11.25592° Ø

Alm oestre stange.jpg Romedal prestegård er en del av prosjektet Digital bygdebok for Stange, som er en oppdatering og utvidelse av bygdebøkene for Stange. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa, og Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide den.

Se også: Om prosjektetEiendommer i Digital bygdebok for StangeMatrikkelgarder