Veinavn på Skedsmokorset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Veinavna på Skedsmokorset har i første rekke tilknytning til gårder og nedlagte husmannsplasser på stedet, kjente personer som hadde sitt virke i Skedsmo, eventyrverden og floraen og geolgien i området.

Tabeller over gate- og veinavna i Skedsmo kommune finner en her:Gate- og veinavn i Skedsmo kommune.

Gate/vei Navn etter Vedtatt Merknader Bilde
Bergliveien Gården Berg. Gården er nevnt i Håkon Håkonssons saga i 1225.
Bjørkelia Treslaget bjørk.
Brånåshagen Gården Brånås. Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1475.
Brånåslia Gården Brånås. Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1475.
Brånåsveien Gården Brånås. Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1475.
Brånåstoppen Gården Brånås. Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1475.
Brånåstunet Gården Brånås. Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1475.
Bølerveien Gården Bøler. Gården er nevnt i Lensregnskapene 1577-1588
Eikekroken Treslaget eik.
Elgfaret Gammelt elgtråkk/elgfar.
Engelia En eng som tilhørte middelaldergården Løken.
Eventyrveien Sjangeren eventyr.
Farseggen Eggen der Oldtidsveien gikk. Veien var også den eldste ferdselsveien mellom Skedsmokorset og Leirsund. Her lå husmannsplassen Farseggen som tilhørte Skedsmo prestegård.
Flesvikveien Driftsbestyrer i Skedsmo kommunes sandforretning, Johannes Flesvig, født 1885.
Furuveien Treslaget furu.
Furulundveien En furulund lå der.
Gamle Trondheimsvei Den eldste ferdselsveien mellom hovedstaden og Opplandene som gikk gjennom Skedsmo.
Gneisveien Steinslaget gneis.
Gjerdrumsveien Nabokommunen Gjerdrum. Hovedveien mellom Skedsmo og Gjerdrum.
Gjoleidveien Det gamle bygdenavnet Gjoleid som til omkring 1400 var navn på Skedsmo.
Granstubben Treslaget gran.
Hattemakerlia En hattemaker som bodde på en husmannsplass der.
Haugenlia Husmannsplassen Haugen.
Huldrefaret Det overnaturlige kvinnelige vesenet hulder.
Husebyveien Middelaldergården Huseby.
Industriveien Industrien som er anlagt her.
J. Valstads vei Ordfører Johan Hansen Valstad. Valstad var Høyre-ordfører fra 1920 til 1922, var i flere perioder medlem i formannskapet og kommunestyret og hadde mange tillitsverv.
Johan Kjus Engers vei Gårdbruker, organist, lokalpolitiker og gründer Johan Kjus Enger. 22. sept. 2015 Del av Moreneveien.
Kirkeveien Veien som fører fram til Skedsmo kirke fra Kjeller. Riksveg 120 fra Kjeller og fram til E6Skedsmokorset
Kjushagen Gården Kjus. Gården er nevnt i Akershusregisteret i 1622.
Kongleveien Kongler, frøstandene hos flere nåleplanter.
Korsfjellveien Korsfjellet ved Skedsmokorset.
Korshagen Husmannsplassen Korshagen
Kvaestubben Kvae, en ikke-flytende blanding som blir skilt ut fra sårflater på tre.
Leirsundveien Nabogrenda Leirsund.
Lurudveien Husmannsplassen Lurud.
Løkedalen Gården Løken. Gården er en jernaldergård som er nevnt i 1308 i Diplomatarium Norvegicum.
Løkenflaen Gården Løken. Gården er en jernaldergård som er nevnt i 1308 i Diplomatarium Norvegicum.
Lønneveien Lønnetrærne som vokser her.
Marenlundveien Husmannsplassen Marenlund. Plassen lå under middelaldergården Huseby.
Midtskogveien Husmannsplassen Midtskog. Plassen er registrert i Manntallet 1701. Ble senere gårdsbruk.
Moreneveien Moreneryggen fra issmeltinga.
Nordvollveien Gården Nordvollen. Gården er utskilt fra den gamle Kirkevollen.
Nøkkeveien Det nifse, overnaturlige mannlige vesenet som holder til i elver, tjern og innsjøer.
Ospelia Treslaget osp.
O. Bues vei Uklart hvilken Bue dette er.
Prost Holms vei Prost Jens Holm (1650-1699). Holm var sokneprest i Skedsmo fra 1679 til 1682 og prost på Nedre Romerike 1682-1699. Han var fra Kolding i Danmark.
Ramstadveien Gården Ramstad i Nittedal.
Salerudveien Middelaldergården Salerud.
Sandbakkveien Gården Sandbakken.
Sandmoveien Sandmoene som finnes der.
Seljeveien Treslaget selje.
Skedsmovollen Den eldste delen av Skedsmo.
Skillebekkstien Bekken Skillebekk der grensa mellom Skedsmo og Sørum går.
Skillebekkveien. Bekken Skillebekk der grensa mellom Skedsmo og Sørum går.
Skogfaret Navngitt etter veifaret i skogområdet.
Skolsegglia Gården Skolsegg. Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok eller Røde bok fra ca. 1390.
Slengåsen Husmannsplassen Slengåsen. Plassen er nevnt i 1765.
Slogumveien Gården Slogum. Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok eller Røde bok fra ca. 1390.
Snekkerstuveien Husmannsplassen Snekkerstuen. Plassen er nevnt som gårdsbruk i 1832.
Solbergveien Gården Solberg. Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok eller Røde bok fra ca. 1390.
Solberg Vestli Gården Solberg. Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok eller Røde bok fra ca. 1390.
Solberg Østli Gården Solberg. Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok eller Røde bok fra ca. 1390.
Solhaugveien Ukjent opprinnelse. Veien bak Skedsmo samfunnshus.
Sportsveien Veien inn til skøytebanen og Skedsmo ishall.
Steffensens vei Gårdsbestyrer S. Steffensen (1845-1919). Steffensen var gårdsbestyrer på Huseby fra 1894 til 1915. Han var dessuten herredskasserer i Skedsmo fra 1915 til 1919, og hadde flere offentlige verv.
Steinbråteveien Ukjent forklaring.
Steinspranget Ukjent forklaring.
Stubben En veistubb fra Skogfaret ned mot E6.
Svennebyveien Ukjent forklaring.
Torneroseveien Eventyrskikkelsen Tornerose.
Trollfaret Samlebetegnelsen for flere typer menneskeliknende, stygge vesener i norsk folkedikting.
Trondheimsveien Ferdselsveien mellom hovedstaden og Opplandene. Hovedveien mellom hovedstaden og Opplandene gikk gjennom Skedsmo.
Tronerudveien Lærer og kirkesanger Jørgen Tronerud, født i Svene i 1826.
Tyristubben Tyri: furuved som er gjennomtrukket av harpiks.
Tæruddalen Gården Tærud. Gården er nevnt i lensregnskapene 1577-1588
Tærud terrasse Gården Tærud. Gården er nevnt i lensregnskapene 1577-1588.
Tærudstien Gården Tærud. Gården er nevnt i lensregnskapene 1577-1588.
Vardefoten Navngitt etter Vardeåsen.
Vardeknausen Navngitt etter Vardeåsen.
Vardekroken Navngitt etter Vardeåsen.
Vardelia Navngitt etter Vardeåsen.
Vardepynten Navngitt etter Vardeåsen.
Vardesvingen Navngitt etter Vardeåsen.
Vardeveien Navngitt etter Vardeåsen.
Vestvollveien Gården Vestvollen. Gården ble utskilt fra den gamle Kirkevollen.
Åsbakken Blindvei fra Midtskogveien med gangvei til Slengåsen.
Åsenhagen Husmannsplassen Åsen. Plassen er nevnt i Manntallet 1701.


Kilder og litteratur