Bibliografi:Eiker Bibliografi

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Eiker Bibliografi»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk bibliografi for Øvre-og Nedre Eiker

Boksamlinger og aviser

 • Biblioteker og boksamlinger (020)
 • Aviser og journalistikk (070)

Filosofi, etikk religion (100-299)

 • Avholdssak (170)
 • Prester og menighetsliv (250)
 • Biografier - prester og menighetsarbeidere (250.092)
 • Kirkelig organisering og administrasjon (262)
 • Misjon (266)
 • Hekseprosesser (272)
 • Kirkesamfunn og sekter (280)
 • Religiøse ledere utenfor kirken (280.092)
 • Norrøn mytologi (293)

Samfunnsanalyse (300-319)

 • Sosial struktur (305)
 • Barn og ungdom (305.23)
 • Kultur og sosiale institusjoner
 • Statistikk (310)

Politikk (320-324)

 • Politisk debatt (320)
 • Politiske partier (324.2)
 • Politiske ledere (324.22)
 • Biografier - politikere (324.22092)
 • Politiske organisasjoner og bevegelser (324.3)
 • Valg og valgkamp (324.3)

Demografi og bosetning (325-329)

 • Demografi (325)
 • Innvandring (325.1)
 • Utvandring (325.2)

Arbeidsliv og økonomi (330-332)

 • Arbeidsliv og arbeidsvillkår (331)
 • Fagorganisasjoner og arbeidskonflikter
 • Banker (332.1)

Naturressurser og miljøvern (333-338)

 • Miljøvern (333.7)
 • Eiendomsmatrikler (336.22)
 • Landbruksorganisasjoner (338.7630)

Rettsvesen (340-349)

 • Domstoler og dømmende myndighet (347.01)
 • Tvister og rettssaker (347.05)

Offentlig forvaltning (350-354)

 • Kongemakt, stat og sentralforvaltning (351)
 • Lokalforvaltning (352)
 • Skatter og ligningsvesen (352.1)

Krig og militærvesen (355-359)

 • Militær organisering og administrasjon (355.3)
 • Forsvarsanlegg (355.7)
 • Kriger og konflikter - vikingtokter (355.9)
 • Vikingtokter (355.9)
 • Napoleonskrigene (355.9)
 • Første verdenskrig (355.9)
 • Andre verdenskrig (355.9)

Sosiale problemer og ytelser (360-369)

 • Sosiale problemer - offentlige hjelpetiltak
 • Sosiale problemer - private hjelpetiltak (361.7)
 • Helsestell og sykepleie
 • Rusmiddelspørsmål – avholdssak
 • Fattigdom og fattigpleie (362.5)
 • Eldreomsorg (362.6)
 • Miljøproblemer og miljøvern (363.7)
 • Matforsyning og hungersnød (363.8)
 • Kriminalitet (364)
 • Fengselsvesen
 • Trygd og forsikring (368)
 • Allmennyttige og veldedige organisasjoner (369)

Skole og utdanning (370-379)

 • Skolevesen (371)
 • Lærere og lærerorganisasjoner (371.1)
 • Videregående skoler (371.3)
 • Landbruksskoler (371.3)
 • Voksenopplæring og folkeopplysning (374)
 • Folkehøgskoler (374.8)

Handel og samferdsel (380-389)

 • Samferdsel (380.5)
 • Handel (381)
 • Trelasthandel (381.45674)
 • Jernbane (385)
 • Båttrafikk på elver og innsjøer (386)
 • Luftfart (387.7)
 • Veier (388.1)
 • Bruer og sundsteder (388.2)
 • Veitrafikk (388.3)
 • Mål og vekt (389.1)

Folkeliv, tradisjoner og overtro (390-399)

 • Klesdrakter og mote (391)
 • Religiøse høytider og seremonier (394.2)
 • Seremonier og jubileer (394.4)
 • Folketro (398)
 • Eventyr og sagn (398)
 • Risper og folkeminne (398)

Dialekt, språk og navneskikk (400-499)

 • Stedsnavn (412)
 • Personnavn (412)
 • Dialekt (439.827)

Natur (500-599)

 • Natur (502)
 • Astronomi (523)
 • Geologi (551)
 • Klima og meteorologi (551.6)
 • Paleontologi (560)
 • Planter (580)
 • Dyreliv (590)

Sykdom og legevitenskap (600-619)

 • Epidemier (614)
 • Apotek (615)
 • Sykdom (616)

Teknologi, elektrisitet og bergverk (620-629)

 • Maskinindustri (620.1)
 • Maskin-og elektronikkforretninger (621.3)
 • Elektrisitetsforsyning (621.31)
 • Bergverk (622)
 • Torvutvinning (622.30)
 • Båtbygging (623.82)
 • Veibygging (625.7)
 • Vassdragsregulering (627)
 • Vannforsyning (628.1)
 • Renovasjon og avfallsgjenvinning (628.4)

Landbruk, jakt og fiske (630-639)

 • Landbruk (630)
 • Landbruksutdanning (630.7)
 • Landbruksredskap og landbruksmaskiner (631.3)
 • Skogbruk og tømmerfløting (634.9)
 • Seterdrift (637)
 • Meieridrift (637)
 • Jakt (639.1)
 • Biografier - jegere (639.1 092)
 • Fiskeri (639.2)
 • Biografier - fiskere (639.2 092)

Husholdning (640-649)

 • Hjem og dagligliv (640)
 • Boliger og byggeskikk (643)
 • Hoteller og resturanter (647.9)

Industri (660-679)

 • Bryggerier (663.4)
 • Møller og bakerier (664.7)
 • Treoljefabrikker (665.3)
 • Glassindustri (666)
 • Teglverk (666.7)
 • Kalk-og sementfabrikker (666.9 )
 • Industri generelt (670)
 • Biografi - Industriledere (670.092)
 • Jern-og stålindustri (672)
 • Sagbruk (674.2)
 • Trevareindustri (674.8)
 • Papir-og treforedlingsindustri (674.8)
 • Tekstilindustri (677)
 • Gummiindustri (678)

Håndverk (680-699)

 • Biografier - håndverkere (680.092)
 • Ur-og klokkemakere (681.11)
 • Smeder (682)
 • Skomakere (685.31)
 • Snekkeri og bygningshåndverk (694)

Kunst (700-779)

 • Kunstsamlinger, kunstmuseer og kunstforeninger (708)
 • Byplanlegging og tettstedsutvikling (711.4)
 • Treskjæring (736)
 • Metallkunst (739)
 • Glasskunst (748)
 • Biografier - billedkunstnere (750.092)
 • Offentlige bygninger (725)
 • Kirker og religiøse bygninger (726)
 • Malerkunst (750)

Musikk (780-789)

 • Biografier - komponister og musikere (780.092)
 • Sang (784)
 • Klassisk musikk (785)
 • Korpsmusikk
 • Danse-og underholdningsmusikk (785)

Underholdning og fritid (790-795)

 • Radio og fjernsyn (791.4)
 • Offentlig underholdning og folkeforlystelse (791.6)
 • Teater og revy (792)
 • Revytekster (792)

Idrett og friluftsliv (796-799)

 • Idrett (796)
 • Biografier - Idrett (796.092)
 • Fotball (796.33)
 • Turnsport (796.41)
 • Frilufstliv (796.5)
 • Skisport (796.92)
 • Flysport (797.5)
 • Skyting, jakt og sportsfiske (799)

Litteraturhistorie (800-899)

 • Litteraturhistorie generelt (810)
 • Biografier – forfattere (810.092)
 • Lyrikk
 • Prosa

Begivenheter og ulykker (904)

 • Spesielle hendelser og begivenheter (904)
 • Flom (904)
 • Jordras (904)
 • Brann (904)
 • Drukningsulykker (904)

Historieskrivning og kulturvern (901-907)

 • Historieskrivning (901)
 • Lokalhistorisk arbeid og kulturvern (907)

Geografi og reiseskildringer (910-919)

 • Geografi (910)
 • Natur-og reiseskildringer (910.4)
 • Topografi (912)
 • Reiselivsnæringen (914)

Personhistorie (920)

 • Biografier (920)

Slektshistorie (929)

 • Slektshistorie (929)

Arkeologi og fornminner (930-939)

 • Gravrøyser
 • Bygdeborger
 • Varder
 • Arkeologiske funn

Gårds-og nærmiljøhistorie (940)

 • Generell gårdshistorie (940)
 • Enkeltgårder (940)
 • Geografiske områder (940)
 • Tettsteder (940)

Generell bygdehistorie (948)

 • Generell historie (948)
 • Eldre steinalder
 • Yngre steinalder
 • Bronsealderen
 • Eldre jernalderen
 • Yngre jernalder
 • Vikingtida (948.102)
 • Høymiddelalder (948.102)
 • Seinmiddelalder (948.102)
 • Det 19.århundre: 1814-1905 (948.102)
 • Det 20.århundre: 1905-2000 (948.102)
 • Det 21.århundre: 2000- (948.102)