Kjeldearkiv:Ole Christian Haugs noteringsbok (1900-1934)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Ole Christian Haugs noteringsbok (1900-1934). Bondesønnen Ole Christian Haug (1849-1934) fra Haug i Nordlia (Østre Toten kommune) begynte alt i 11-årsalderen å skrive dagbok. I 1860 noterte han at de «Bygde Stuebygning hos E. Nøkleberg». Nøkleberg (Stor-Nøkleberg) var en av nabogardene. Fra 1860-tallet er det noen spredte notater, men det er først fra 1869 at han begynte å skrive mer systematisk ned. Arbeidet på garden var viktig, og Ole Christian Haug tok over eiendommen etter faren i 1899. Men Haug var også en samfunnsinteressert mann, med mange tillitsverv. Han var i tillegg svært historieinteressert. Alt dette gjenspeiles i dagboka. Boka strekker seg helt fram til 1934, men av tekniske årsaker vil den bli delt i to artikler på wikien, for tidsromma 1860-1899 og 1900-1934.

Dagboka er av den registrerende typen. Den danske etnologen Bjarne Stoklund skiller mellom reflekterende og registrerende dagbøker, der de siste i liten grad rommer følelser og synspunkter. Haug har i stedet mange nøyaktige nedtegnelser, der han kvantifiserer. Noen setninger kan være føyd til i ettertid, men mesteparten er skrevet ned i samtida. At Haug skreiv noteringsbok, var kjent allerede da han døde. I en nekrolog i avisa Velgeren het det: «Helt fra sin ungdom førte han en utførlig dagbok, som vil bli en verdifull kilde for fremtidige granskere av bygdens liv.» Dette slo til, for i flere lokalhistoriske artikler har boka blitt nytta. Noteringsboka er også brukt som kilde i to hovedoppgaver i historie:

Nedtegnelsene fra perioden 1860-1877 er også trykt i det lokalhistoriske heftet Totn, bind II, hefte 3 (1977). Originalen er i privat eie, men en fotokopi oppbevares ved Opplandsarkivets avdeling på Mjøsmuseet (TM/0056).

Uklarheter og tilføyelser gjort under wikipubliseringa er markert med klammer og spørsmålstegn[?].


1900

Vi leverte Ved til opildning i Kirken 2 Baarer grov Birk og Boer og Budsker og hente Ligvognen med 2 Hester. kjøbte Krans isamen til 8 Kr. Kransekake 6 Kr. Provst Bie afgik ved Døden Lørdag 6. Januar og P. A. Lie afgik ved Døden Mandag 10. Januar – Provst Bie blev begraven Frædag 11. Januar med stor høitidelighed Kirken fyldt til trengsel Provst Blom ifra Vardal talte fra Prædikkestolen der var klædt med sordt Sangoreningen sang Hornmusikk mange Kranse fra foreninger, en Sølvkrans fra Bjørnsgaard Kreds paa 50 Kr. Hornmusik ved Graven Hvor ved var nær, vi hørte musikken hid paa Veilinjen ved Vognsjulet. Cirka 4 Sølvkrandse 50 a 60 Kr 1 fra Skolelærerne, 1 fra Bjørnsgaard Kreds 50 Kr. Medhjelperne Herredsstyrelsen Provstiets Præster, Svigersøn talte i Huset Søn ved Graven [Agnete Blikset?] Begravelsen den 10/1 paa Blikset 30 skydser til Kirken talen i Kirken holtes af Personal Kap Jakobsen Kirken var pyntet Lysekronernes Lys tente.- Indkjøbt 40 l Kognak brugt 22. 2 l Sprit 1 ½ Kasse Øl brugt 1 Kasse 16 Fl. Vin Drp 30 Kr ingen Barsal bare Busker en Port med Navn ved Grinden fra Gaardsplads 19/1 Begravels paa Lie efter P. A. Lie. I hovedbestyreren for T. V. Brandkases fravær lagde M. Blilie en Sølvkrands paa Kisten med tak for rigtig udført Arbeide i de nær 40 Aar han havde været Kasserer. færdig ved Kirken Kl 6 aften.

22. og 24. Januar Vedkjøring ifra Vestaasen nær Skjærdalen østenfor kjørte om Furuset Rensvoldbruget og Aas skulde være 2 Favne blev 7 Læs. H. P. Hvals Begravelse 30. Januar. 8. Februar lagde sig Mjøsisen over hele [?], det sidste oppe ifra Gjøvik paa Bjærtnæsodden. Tordenskjold Hamar og Viken gikk cirka 8 Dage i Isen mellem Hamar og Gjøvik. 26. Februar kjørtes første Læs Melk ifra fabbrikken til Hamar 9’’ tyk Is. – 28. Februar og 1. Marts stærk blæst og ualmindeligt Snedver saa Veilinjen var ufarbar andet en at sneen var saa haard saa de kunde kjøres ovenpaa. Søndag 18. Marts gikk jeg om Fos over til Sterud 1 ½ Time og tilbage om Baakind 11 Timer borte. 26. Marts slap vandet op i øvre Kjelden til Fjøset saa vi stoppe men tog fra nedre Kjellen i 3 Dage 2. 3.

4. 6. 7. 9. April o. Gjødselkjøring 2 Hester og bare 1 Hest som[e?]tider 22. 6 Læs Rug [?] Læs Hestegjødsel 9. April 4 ½’’ Vand ovenpaa Portstokken i øvre Kjellen 23/4 over 7 kvart Vand 24 gik Tordenskjold i Isen til Næs prøvde til Kap men isen var for stiv. – 26. April kom Tordenskjold frem til Kap. Rense frø paa Hermanrudsagen 13 kg Selle [?] hjemme 12 Kr. til 25 kg. 2. Mai kaste op igjen Bygget der var sort af Kulax. 2. Mai kaste op igjen Havren og selle Erteren 18. Mai saadde Erteren i Bakjordet 240 l. og Havre 200 l. Kom Sne og kald Nordenvin 1 gr varmt. Nat til Lørdag 19. Mai kom 8 cm dyb sne. Kjørte du Gjødselen opi Stuen 50 Læs. 21. Mai pløiede ned Gjødselen og harve og saadde Havre og Græsfrø paa godt 3 ¼ Maal. Maskinen stelt paa 4 ½ og 1 ½. I Vinter kostbart Høi ved aution paa Rambækmoen blev det betalt med 17 Kr 60 nu kjøbes det for 12 a 14 Kr. 16. og 17. Mai sadtes 2300 Grantrær paa Bjørnsgaard efter Skjigaaarden Storskolene 3000 i alt paa Bygdens 10 Skoler 25.000 træer og koste 200 Kr. 28. Mai Potetsætning paa sletharvet med Benmel ifra Stavanger fabbrik. 150 Kg. og 100 kg Myrgjødning antagelig 14 Maal 42 Hkl frø og udenfor kjørebroen 26 ruder. Torsdag 31. Mai saadde Havre 10 M. 4,5 Hkl frø og saadde 3 Sækker fosfat paa 10 Maal Potetrod udenfor Storreset og 1 Sæk Myrgjødning borti Stuen søndenfor husene. Lørdag 2. [?] Juni (Pinsaften) saadde Byg, Vaarrug og lidt ny Havre borti Stuen 40 l Rug 100 l Havre 440 Byg Maskin stelt paa 4 og 5 for Havre Græsfrø stelt paa 2 altsaa 2 kg. pr. Maal saadde turneps udenfor Laden og til Fader resten.

Den 1. Juni var der afstemning i Gjøvik om oprettelse af det i 1895 nedstemte Samlag – af 1255 stemmeberettigede stemte 837 for samlagets oprettelse fra 1. Januar 1901. 5. og 7. Juni kjørte smaasten ifra Nordengageren borte i svingen paa Solbergskogen og nordover. 11. Juni kjørte Smaasten 1 ¼ Maal opi Stuen og rep Veien.- 17. Juni kjørte Anna og Kristian 1. gang paa Sykle til Steffensrud.- 28. slefte de Koen paa Breli. 20. 21. og 22. Juni Kirkebasar paa Breli til indtækt for Nordliens Kapell mange gjenstande forarbeidede af Nordliens Jenter og givet av forskjellige. Indtækt cirka 1100 kr. 26. og 27. Juni kjørte vi Grus paa gamle veien. 1. Dag 1 Hest og ifra Grosetbrobakken til Solbergsengen Jeg og Even 2. Dag 2 Heste og ifra Bergs Grustag over Eien her Jeg Even og Kristian. 13. Juli arbeide paa Kirkegaarden 8 Mand og 4 Hester Jeg Even og Kristian og 2 Hester 1 Mand og Hest ifra Berg 1 Mand og Hest ifra øvre Bjørnstad 1 Mand fra O. R. Nøkleberg. 1 Mand fra Groset. 1 Mand fra Sandager, meget varmt Veir byggedes nye Prommer paa gamle Veien 20/7 3 store= 1 ved Østli. Løverdag 21. Juli begynte at slaa. Torsdag 2 Augu slog vi ifra os og det var sidste aars vokst. 7. Augu første gang tog Fodring til Koen for med Mel. 10. August reiste til Trondhjem 2 Dage bort og 2 Dage Hjem overnatte paa Tønset 1 Dag i Tronhjem besaa Domkirken ved Høimessen 9. søndag efter Trefoldighed og 2 Børn Konfirmeredes. Konsert kl. 1 blant andet sjunget 2 Salmer Kirken er og Min Sjæl – af en Mand. Torsdag 15. høide ind i alt 96 Læs og 14 opifra søndre Stue frædag.

1. September begynte at hakke Erter. Tirsdag 4. Sept. Valgthing i Hovedkirken (Hoff) følgende valgt. L. Røsli med 1026 st. O. C. Haug 943 st. Dr. Olsen 666 st. I. Dybdal 691 st. O. Enge 680 st. Peter Haakenstad 686 st. H. Haug Østlien 671 st. O. Thoresen 678 st. O. Veflen 672 st. L. Hagen 689 st. Uhrm Pedersen 682 st. R. Daffinrud 665 st. M. Kubberud 665. Paal Haakenstad 661 st. A. Evang 661 st. H Børehaug 661. O. Langset 655 st. Varmend O Fossen 691. O Haagaard 664. M. Domaas 664 K Sagvold 661 M Lund 663 A Høibakken 664. Loa ovenfor Stuen blev 48 raaer. Lørdag 13 Oktob paa Kirketomten og uplanere Vangen og kjørte Sten i alt 16 Mender herifra Jeg Kristian ifra kl 12 Even og Gustaf og 1 Hest. Solber 2 M og 1 hest Berg 1 M og 1 Hest. Kr. Nøkleberg 1 M. E. Nøkleberg 1 M Sanager 1 M Groset 1 M Jørgenset 1 M Bjørnstad 1 M Ødegaard 1 M og N Faukald, I. Bjertnæs. M. Berg afgik ved Døden Onsdag 24. Oktob Kl. 4 fm. Begravelsen 31710 ifra Berg.-

Fra Dragontiden i Gullovsens Skrift udgivet i anledning Oplandske Korps 150 Aars Fæst. Rytterkompagnierne skulde ved reskript af 26/2 1701 overgaa til Dragonkompanier og Kvarter antallet forøgedes. – De ælste Totenkompagnier der fra 1663 tilhørte Ritmester Trunks Kompagni paa Romerike, var følgende 25 Frøkkestad, 3 Gaarde Hvem, Ouren, Kjølset, Trogstad, Hammerstad, Fjørkenstad, Taraldrud, Oppegaard, Rognstad, Rognstad, Holstad, Helgestad, Sullestad, Skramstad, Rud, Vang med Skullerud, Overn Skjefstad nedre, Majer, Gaarder, nedre Kirkebalke. – I 1717 og 18 oprettedes Kvarterer var følgende paa Toten og Vardal Gihle Mehlum Bjerke Krabye Sigstad Smeby Narum Fyllingstad Alfstad Sukkestad Nordre og Søndre Skefs og Tambyrkvarter. – Gihle Kaptainskvarter. De øvrige Kvarterer var Ronneby, Grand, Gaarder, hoel, Molstad, Røse, Røse, Fjelstad, Dystad, Quigstad, Bjerke, Hexum, Sivesind, Sivesind, Hegernæs, Vestlien og Steffensrud, Rise, Schindstad, Seierstad, Stabu, Sogstad, Schlagsvold, Ronneby, Buruld og Skullerud Buruld og Faraas Li Tømmerhol Rustad og Evenrud, Rustad Igelsrud Faukald og Solberg Holter Berg Indal Finstad Gestrum og Kyset Elton og Lerud Hermanrud og Berg Bjørnstad Askim Baakind og Stensli Alm Fjeld. Da oprettedes det 2det Kompagni paa østsiden af Mjøsen. Kompagnierne havde 75 Mand og vare søndre østre mellem vestre nordre Hedemarken sømdre nordre Totenske og Biri Vardalske i alt 612 Kvarterer.- 1750 oprettedes et selvstendig Regimente ved Mjøsen 3. søndenfjelske Dragonregimente og havde Eskadronsindeling 4 Eskadroner. I 1767 blev Regimentet ophævet og oprettedes igjen 1768. Arkivet Standarterne Kvarterænderne Medicin[?]kisterne var i mellemtiden indleveret til Akershus Arsenal. I 1783 ble Regimentets Navn Oplandske Dragonregimente. Paa Vestsiden af Mjøsen fra begyndelsen af 1700 til Exerserplads Stabohagen og Gudderudvolden i østre Toten senere ved mitten av Aarhundret var Sukkestadsletten en række af Aar langt ind i dette Aarhundrede en meget anseet Exesjerplads. For det Biri-Vardalske Kompagni havde man dels Hunsmoen ved Gjøvik dels en Plads ved Svennes paa Biri. I 1811 havde Opland følgende Pladse Vestadsletten i Stange Tofsrudmoen i Løten Stafsskogen i Furnæs Kvarbergsveen i Ringsager Sukkestadsletten Toten Hunsmoen i Vardal i mindre afdelinger paa Fredbærgsletten og Bjørkækeren i Furnæs og ved Svennes i Biri. Pladsene Dæhlisletten Ringsager Kristianslundmoen i Biri og Starumssletten Toten skriver sig fra det 19. Aarhundrede. – Kap. Darre skriver under 4. Mai 1766 fra Fodstad Toten at han og Kap Piro havde maalt Sukkestadsletten manuvere 2 Eskadroner var en firkant 420 Alen i nord og syd 200 Alen paa den Kant og 400 Alen den anden Kant Ø og V svares aarlig 20 Rdl. Tofsrudmoen 10 Rdl. Vestadsletten 3 Rdlr. Fredbergsveen 6 Rd. Qvarbergsletten 6 Rd. Hunsmoen ingen betalin daden var meget liden. Til at Exesjere med 4 Kompagnier fantes ingen Plads i Distriktet. Sukkestadsletten var større og kunde bruges for 3 Kompagnier der af og til samledes der. Beregning af Grundleie 1790. Sukkestadsletten 20 Rdl. efter Kgl. Res. 16/12 1772.

I Krigen 1808-1809 fik Kavaleriet liden anvendelse. Totenske Kompagni havde Ordre at eskortere den ene af de to transporter svenske Fanger 120 Mand der skulde føres til Bergen. I 1791 var en Drabshistorie ved Nordre Totenske Kompagni. Den anklagede blev uden benaadning dømt til at henrettes. Retterstedet var paa den i Alfstadjord værende Høi, hvor Regen er opsat med Pæl. Paa Lae slulde overlade Hus til Arestantens Bevogtning mod 8 skl Dagen for Forpleining Lys o Brendeved 8 skl pr. Døgn. Dommen stadfæstet af Hans Majestet Kongen og vil paa førstkommende Tirsdag 13. Sept. blive publiseret paa Gjestgivergaarden Brelie. Skjefen for nordre Totenske Kompagni Ritmester v Beikman skulde beordre Sekonløitnant v Vinter Vagtmester Buruld og Korporal Drager som medlemmer af den forudgaaende Krigsret at være tilstæde sammesteds. Henrettelsen skulde foregaa den 13. Desember paa den almindelige Retterplads i Totens Prestegjeld. Der skulde afgives af hvert Kompagni 1 Underoffiser 1 Trompeter og 25 Dragoner der skulde møde Dagen forud.

Lingning til 1901 Gaarden 15000 kr. Løsøre 3350 kr. Høster Fæe 1865 Kr. Udlaant 750=21.000 kr. Indtækt Personlig 600 kr. – 1450 – 2 Kl. 960.

10/11 Skrev jeg til Herredsstyrelsen om vintervedligehold af Veien Sogstad-Breli saalydende. Undertegnede tillater sig herved at andrage Herredsstyrelsen om Vintervdeligehold af Veien Sogstad til Breli. Da veien er en gjenneimgangsvei og den eneste fremkomst til Nordliens Kapell vil jeg haabe Herredsstyrelsen imødekommer dette. – Den 12. November bevilgede Herredsstyrelsen 10 kr. pr. tour for Sneplogkjørselen fra Nystuen til Breli der bortsattes til A. Alfstad men intet til sneskufning.


1901

Nytaarsnat Gudstjeneste i Hoff Natten Kl 11 Hebræerne 13 kap 8 v Jesus Kristus er i gaar og i dag den same ja til evig tid. Kl. 12 120 slag paa Klokken medens Præsten var paa Prækestolen, at man gikk fra det 19. i det 20. aarhundrede. – Gudstjeneste i alle landets kirker der kunde betjenes.

For 100 år siden den 31/12 1800 skrev Bladet den norske Tilskuer, — Til trods for at vor naadige Konge og hans vise raadgivere havde sørget for en heldbringende bestyrelse af Statens anliggende, saa raader der dog fremdeles megen misfornøielse her i Norge med vore Danske Brødres Uvilje mod vor fordring paa at faa vort eget Universitet. Denne fordags modstanderne i Danmark siger at en saadan Indrømmelse til Norge er at løse Unionsbaandet at gjøre Norge til et oprørsk Irland. Men i vort nye Aarhundredes Dagrye ser vi forhaabingsfulde paa fremtiden. Vi vide at her er et godt grundlag at bygge paa og dette grundlag er den norske Bondestand og Odelsretten. Den norske Odelsmand er ligesom en Adelsmand i mignature, og Odelsretten er det klenodi som skal føre folket frelst du af brydningerne. I Norge findes ingen Slaver ingen Livegne, her er fortidens rette hjemstavn og her behøves ingen volsom Omvæltning for at sætte den i Høisedet. Friheten elsker Klipperne og vi føler os overbeviste om at frihedens Gudinde taler norsk. - Paa Odelsbonden tør vi trygt bygge han maa blive det nye Norges redningsmand.

18/1 lagde Mjøsisen sig og Dampskibsfarten ophørte Frædag 18. Januar indviedes Nordliens Kapel af Biskop Hille og 9 Præster. Jakobsen og Ingebretsen fra Ø Toten. Vinsnæs og Myre fra v Toten Blom fra Vardal Rønning og Gulbrandsen fra Birid Larsen og Krog ifra Faaberg og Lillehammer. Biskop og Præsterne i ordinat bar de hellige Kar og Byggekommiten gik i prossesjon ifra Bredli medens det ringedes samen, først Salmen N. 1. Biskoppen udrette ved Alteret og paa Prædikkestolen Nr. 589 590 197 sludt 90 mellem 3 a 400 Mennesker. Barn under 15 Aar ikke adgang. Fæstmiddag Kaffe Disær paa Amenrustad gratis for Præster Kirkestyre Medhjelpere og Byggekometeen mange Taler tilslut blev sjunget Salmen No. 93.

Søndag 27. Januar 3. sønd. i Advendt Gudstjenest med Altergang af forrettende Sognepræst Jakobsen 49 Nadværdgjæster ingen Barnedaab. 3. Febr. Søndag Septuagesima Gudstjeneste i Nordliens Kapel uden Altertjeneste af en Misjonspræst.

Ved Nordliens Kapel søndag 27. Januar 1901 i Samhold af K Mel fred er Kirkens velkomst Ved Kom til sel mig enhver især. Et Herrens Hus med spir mod skye, vi ser i birkeliens lye, og høre klokkeklangen, den ljomer over land og vand. og bære bud til fjørne strand begyndt er det godt at være. — Her samles man om livets ord, her benkes man ved Herrens bord her faar man trøst i sorgen Er du bedrøvet kom da hid fra hverdagslivet (som og stride, ved Klangen Søndags morgen, — Hær kan du finde sjæle ro, i sang og bøn i haab og tro, og føle himelsk glæde, hær kan du i von herres navn faa fred til bod for bittert savn, ved naadens sol og sæde. — Kom derfor hid enhver især, som træt og tungt besværet ær naar Klokkeklangen lyder. Kom gamle unge store smaa i flok og følge vi vil gaa, ti herren os indbyde. IR.

26/3 Kjørte vi Gjødselen 5 Dage 240 Læs. (180 ned i Jordet og 60 Bakjordet). Lørdag 2. Marts kjøbte Peter Anekstad Groset med 2 Heste Jægerhæsten Kjøre. [?] Hkl. Poteter og Kornfrø. Redskab m.m. 27000 Kr. 14. April solgt og Leveres Steffensrud til O. Øfstaas med Redskab og Besætning 3l.000 kr. Lørdag 23. solgte A. Igelsrud. Faukald med Jægerhest 6 Aar Høi og Halm Kornfrø og Poteter 40 hkl for 20.000 kr. til A. Aas og Maria Jørgenset leveres 14/4. Afholdstaler Frøken Edland 1. April kjørtes Sneplogen 30 cm dyb sne den er kjørt i Vinter 3 Gange mellem Dybdal og Brelie deraf en gang med bred Plog. — 2. Paaskedag holt Pastor Jakobsen afskedspreken i Nordliens Kapel mange folk saa mange maadtte staa, næsten alle ydede ham et takoffer paa Alteret. —

Den 9. April var jeg med.paa Berg og taxerer Hester Kreaturer m m der skulde følge Gaarden ved dens bortforpagtning til Ingeborg.. — Skrev Skjøde fra O. Berg til O. K. Berg pris l2300 kr. Føderaad. 3000 kr. tilsamen 15300 kr. — 11. April Aution paa Steffensrud salg Bord Planker Korn Bøhler Indbo af forskjellig slags. — Den 15. april første Begravelsen paa Nordliens Kirkegaard. Grav No. 1 Kvartal No. 1. udrettedes af Kappelan Jakobsen Klokker Olsen mødte Kl 1. — Søndag 21. April indsættes den nye Sognepræst i ø Toten. Rasmussen af Provst Blom ifra Vardal. Søndag 28. April kjørte jeg til Bind Hovedkirke herfra Kl. 5 kom til Kirken Kl. l0 Prædikken af Pastor Gulbrandsen den nye Kirkegaard cirka 1000 m nedenfor der var anlagt paa Berg og saaud at være for raa kom hjem Kl. 8 Aften 38 km bort og 38 km hjem — 76 km. Mandag 30. April gik Tordenskjold i Isen for Hamar til Næs og Øen. 31. April gik Viken i Isen ifra Kap Isen laa den 8. Mai. — Ved Autionen i Grande blev der givet 280 Kr med 6 % Tillæg for en Roe. 14. saadde Erteren 220 l. 15. saadde Havre borti Stuen 80 l og Havre 360 l. Den 17. Mai var jeg frem i Bygden og saa en hel mengde Flag deraf med Unionsmærket paa Kobberstad Fodstad og Slagsvold. Torsdag 21. saadde Havre i Bakjordet 4 Tønd Frø. Torsdag 23. Mai Begravelse efter Moders Søskendebarn Johanne Sterud vi var alle budne men ingen reiste. Vi saa færden reiste ifra Sterud Kl. 2. — 21 Skydser efter Veien ifra Balshol og Hoel paa den nye Vei var ved Kirken kl. 4. — Frædag 24 og Lørdag 25 Pinseaften Potetsætning 10 læs frø 11 c. 12 Maal 5 ½ Sækker Benmel 250 kg. 2 ½ Sæk. 30/5 3 Sækker Myrgjødning paa endel af Potetraden og saad Leqava Havre 35 skp tesaad Kløver Maskin stelt paa 2. Havren oppe alt Byg stelt paa 4 ½ frø 180 l. Mandag 3. Juni saadde 3 Maal til Fader. Smaastenkjøring borti Stuen til gamle Veien ved Solberggrinden

12. Juni infandt sig en deputation hos frøken Gina Krog Kristiania [?] d. 1916 [tilføyd seinere] med en Blomsterkurv og 1000 kr. i Guld i anledning den seier Kvinderne havde vundet med den Komunale Stemmeret for Kvinder (300 og 400 Kr. endt) Deputationen bestod af 4 Fruer og 1 Frøken. 29/6 Begravelse i Gjøvik Hotel efter det gamle Holmen Brenderi hvori bestemtes at dele paa de 416 Aksje de godt 15.000 kr. der er igjen efter der var afsat 1 ½ kr. pr. Akse til udgifter i tilfelde forhenværende Disponent Kræftin møder med søgs maal der overtages af 10 Aksieeiere. Tirsdag 23. Juli kjørte Grus paa gamleveien 13 Hester og Karle ½ Daglønn m. kr. 2.50 pr. Dag for Hest og Karl bevilget af Herreds kassen 75 Kr. Søndag 2. Juli afgik Garver Mortensen ved Døden, Andersgaard begravelsen 8. Juli 5. Juli saa Erteblomme ageren nordenfor Husene. Torsdag 9. Juli begynte at slaa og slog slaatten paa Skolen. 11 høiede ind. — 10. 20 Læs 18. 30 Læs. 12. 20 14. 30 15. 6 Læs 18 paa Laeshaugen slog med Maskin cirka 8 M. l0 Myr mange Jordfaste Stene forligt at slaa. 18. Juli høide ind ifra søndre Stuen 24 Læs. 19. slog ifra os høide 9 Læs borti Stuen. 20. Juli indkjørtes 47 Læs Høi. 22. l0 Læs. Tilsamen 196 Læs Høi. — Natten til 23. Juli kom der Expres ifra Groset Blikset om at der var skogbrand i Vestaasen. 1 Mand sendtes med Øks og Kiste da han kom til Elton mødtte 2 Mand der havde været ovenfor Rødfos da var varmet sluknet. Den var mellem Sjærsjøen og Rørmyren. 27. Juli Kjørte Lærer Berg og Jeg til Holmstad og gik derfra til Tyvaaskampen var ind og hvilte i Hong Sæter der eies af Præstegaarden og Sorenskrivergaarden Enge ledige Sætre midtre Hongsæter Haugen Yttre Hongsæteren Kihle og Enge. Tyvaassæteren Apelsvold der var øde. Dr. Olsen havde et hus paa Volden og Baad ved Vandet. — Torsdag 30/7 kjørte jeg til Eina Jernbanestation [?] besaa Eina Bro og Sjelbrei Bro der var lagt skinnergang did og gru[s?]ing gik til Sjelbreien og ned gjennem Vadsløkket og Vadet om Amerika Eina Dæmning Fiskevolden Blaavarp til Broen der mang[l?]e ½ Meter paa høiden af Brokarne.

8. August begynt at sjære i Ugen endende 17. Augu skar op Havern Erteren og Bygget brugte Slaamaskinen. 19. kom Anna hjem paa en Tour paa 2 1/3 Dag til Valders sidste Dagen kjørte de fra Frydenlund og hjem kl. 11 af Kjørte paa Hjul. — 22. August skar vi fra os. — Det blev skaaret med Maskine alt unt.agen Erteren. — Torsdag 29. August var jeg ved Hoff kirke med Gravplade og lagde paa Agnete Bliksets Grav.

2. og 3. September ved Kapellet for at utjevne og faaet i stand noget at binde Hester ved, hvor jeg anmodede Nordliingerne at komme (de intreserede) 8 Ordre 1 Ordertus Andersgaard Stensli Amenrustad Revold mødtte ingen. 2. Order Breli Meieriet Askegaard Anekstad Kolbjørnrud mødte. Askegaard 1 Mand 1 Hest 3. Order Atlungstad Glemmestad Baashus Fos Bjærtnæs mødte Atlungstad 1 Mand 1 Hest H Glemmestad 1 Mand 1 Hest Fos 2 Mand 1 Hest Bjærtnæs 1 Mand. 4. Order Bjørnstad ned Baakind. Faukald alle Hexhus Mødtte Bjørnstad med 1 Mand 1 Hest Ørderholt 1 Mand Faukald med 1 Mand 1 Hest Hexhus 1 Mand 1 Hest. 5. Order Ødegaard Bjørnstad over Jørgenset Hermanrud mødtte Ødegaard 1 Mand 1 Hest Bjørnstad 1 Mand 1 Hest Jørgenset 1 Mand 1 Hest. 6. Order Sanager Nøkleber Berg Haug Solberg Mødtte Sanager 1 Mand Nøkleberg 1 Mand 1 Hest Nøkleberg Kr. 1 Mand Haug 4 ½ Mand. 7. Order Groset Askim Dæhlen Stubberud Kallerudstad mødtte Groset Askim 1 Mand 1 Hest Kallerudstad m 1 Mand Kallerudstad. med 1 Mand. 8. Order Skattum Blikset Fjeld mødtte Blikset med 2 Mand 1 Hest Blikset m 1 Mand 1 Hest Udenom tilsigelsen mødtte fra Kristian Karlsen Dæhlen 1 Mand.

13. September Damptræsking 1 Dags træsking til hjelpe leiedes 9 Folk som betales med 1,25. — Lørdag 14. September renske vi op øvre Postkjellen kaste op Myrjorden paa nordre siden - alen og grov dybere ½ Alen paa søndre siden (der Vandaaren er) og fylte paa der vi tog Myrjorden. Iaar første Aar brugtes kjøbt selvbinder paa Alm Lie begge Blikset gik med Hyssing for Alm 11 ½ Nøste Lie 7 Nøste Blikset øvre 6 ½ Nøste Blikset nedre 5 Nøste a 2 kr. 50 øre. Onsdag 19. Sep. kjørte jeg til Hoff kirken 3 tabburette af de laante 50 der blev 18. Januar til indvielsen i Nordliens Kapel. — Torsdag 26. Sept. holtes den første Brudeviels i Nordliens Kapel. — nemlig Kristian Serstad Soffie Revold over 20 Hester til Kirken mange Folk ellers Hoff Musikk spillede Koralerne og Musik til Brudevers og tilslut Salmen No. 227. — Potetoptagning med Maskine Tirsdag 24. 27. og 2. Sep efter at vi havde skaaret af Græset til en Dag siden lugge vi af Græset til de 2 Dage 8 Maal 38 r og et støkke udenfor Kjørbroen 44 ruter paa ½ Dag. Lørdag 5. Octob lugger i af Græset i Bakjordet 2 1/2 Maal Mandag 7. tog op Poteten med Maskine. 20. October lidet Vand. i Brønder og Elver. 26/l0 6. nvb. 2’’ Vand ovenpaa Poststokken i Øvre Kjelden.

Torsdag 26/11 Maalt den dyrke og den udyrke Mark paa Haug med Passer [tallene legges evt. ut på wikien seinere] Bekjentgjørelse i Gjøviks Blad 17/12 Gifte 15/12 Berte Hermanrud Ø. Toten Sigvart Dahl (Rakkestad) Smaalene I dag 28/12 er der over 14 Dage der har sneet, Juledag og Andendag maadtte Sneplogen kjøres, Gudstjeneste i Nordliens Kapel Andendag maatte indstilles da Kapelan i Viken ikke kom lengere en til Lillo over 1 Meter dyb nysne, snedrev ifra Øst, maatte kjøres og traakkes ned sneen til Veier.


1902

Lørdag 11. Januar Møde af Eierne i Melkevognen paa Hexhus Brenderi, mødtte alle untagen paa Solberg. Sagen var at Melkevognen kan blive for liden til vaaren. O. E. Nøkleberg vilde at man skulde kjøbe en kjære saa der maatte bruges 2 Hester hver Dag. O. H. mente dette var en sag der angik de der havde formeget Melk om Vaaren (40 l pr. Akse). O. K. Berg paatog sig at flytte siebordene paa Yttere side af opstandene saaledes at den blev 1 1/4 ’’ bredere paa begge sider ialt 2 ½’’ og ny bag og forfjøl og omgjøre Sædet oprette sædejernet rep ene tjær og Males. — Lørdag 1/l Generalforsamling i Melkevognen blev besluttet at der købtes 1 Melkevogn til og Vognhuset forlenges og Byggekommite valgtes: O. E. Nøkleberg, O. K. Berg, S. Dahl. Udgiftene udlignes paa Melkemengden i 1901 med 1 kr. 50 pr. 1000 l cirka 220 kr. Af akseselskabet mødte Dahl Berg Nøkleberg og Nøkleberg Sanager Anekstad Haug Enger Ødegaard, mødet holtes paa Hermanrud.

Til Østre Totens Herredstyrelse. Undertegnede tillader sig herved at andrage Herredstyrelsen om at bevilge løn og ansætte en Organist ved Nordliens Kirke. Haug 6/1 02. Q. E. H. 8/1 Ordføreren oversendt sagen til Hoffs Kirketilsyn til ind stilling og utttalelse. Behandlet i Kirketilsynets Møde 17/1 og besluttede i denne anledning at udtale: Da lønnen for Organistinden ved Hovedkirken frøken Raabe er fastsat under forudsætning at at der hver søn og helligdag skulde forrettes Gudstjeneste ved Hovedkirken og hendes tjenestetid saaledes nu er bleven indskrenket ved at hver fjerde helligdags Gudstjeneste er henlagt til Nordlien, antages Kirketilsynet at frøken Raabe bør være villig til at overtage organisttjenesten ogsaa ved Nordliens kirke naar der herfor bevilges hende en passende skydsgodtgjørelse og anbefaler derfor til Herredstyret at der bliver nærmere underhandlet med hende derom. Som et passende beløb til godtgjørelse for skyds til Nordliens Kirke foreslaaer Kirketilsynet 30 kr. aarlig hvilket jeg herved tillader mig at meddele. Ø. T. Prestegaard 20/1 02 Andr. Rasmussen. 26/1 til Ø. T. formandskab. 26/1 02 Sognepræst Rasmusen. Som før sagt kan jeg ikke overtage organistposten ved Nordlien. Med Agtelse ærb. Erna Raabe. - 29/1 Herredstyrethar idag behandlet som sag No. 15. Andragende fra O. Chr. Haug angaaende ansættelse af en Organist ved. Nordliens Kapel. Kirketilsynet, hvem sagen er oversendt til udtalelse anser frk. Raabe forpligtet til at overtage omhandlede Orgelspil og foreslaar som godtgjørelse for organister kr. 30.— Enstemmig beslutning kr. 30 bevilges som aarlig skytsgodtgjørelse for frøken Erna Raabe for Orgelspill i Nordliens Kapel. — Ø. T. formandskab 29/1 02 Adolf Rogneby. Til Kirketilsynet i Hoff. — sendes hr. grdbr. O. Chr. Haug Kirketilsynet og herredstyrets beslutning i anledning af deres skrivelse af 6. dennes vedlegges. Da jeg allerede før kirketilsynsmødet havde henvendt mig til frk Raabe, men faaet det svar at hun ikke saa sig istand til at overtage organistposten ved Nordlien var det mit forslag i Kirketilsynet at man skulde foreslaa bevilget løn til en organist og enten søge at faa nærmere oplysning om en blind musikalsk gut som skal bo paa vestre Toten og underhandle med ham eller bekjendtgjøre posten ledig. — Ø. T. Præstegaard 31/1 02 Andr. Rasmusen. —

Fra 15/2 blev Postgangen forandre saa den gik paa Jernbane til Rensvold og Ø Toten Aabneri til Kap sent Aften. I 4 ½ Maaned har vi faaet Gjøviksavisene same Dag som de udkom ved at Landpostbudet gik efterat Skibet kom nordenfra kl. 10,10 nu faar vi Posten 3 Dage senere. Onsdag 19. Februar holt Afholdspræst Schlausen foredrag for 14 tilhørere deraf 5 Børn paa Bjørnsgaard grd. sjunget Salmerne 5 og 94. — I Vinter gravet større Kjelder i Øvre Bygningen og flyttet ned Peisen 14/4 Ombygt Melkevognhuset tillsagt 1,25 m. paa bredden kjøbt ny Vogn indsat i Huset 15/4 Vognen koster 1,70 Kr. maling 4 Kr.

22/4 gik Hamar Isen til Næs Tordenskjold prøvede men kom ikke frem. 28. Kom “Thor” fra Eidsvold gik foran Tordenskjold. til Gjøvik 28. 29. 30. April Gjødseikjøring fra fjøskjellern. 10. Mai Møde i Kommunebygningen af Kirkeeierne angaaende salg af Hoff og Balke Kirke. 21. Mai begynte at pløie ned Gjødselen i Bakjordet. Torsdag 22. Mai Møde i Melkefabrikkens Jernbanekomite angaaende Ingesjinør Kvams Regning for eget Arbeide ved Kartlegning af udstikning af Jernbane i fra Krabye Homsmyren Rustad Faukaldmoen paa Fabrikken 25 Dage a 20 Kr. Beslutning han skulde tilbydes det halve, at fabrikenne bet 100 kr. og Medlemmer af Komiteen 50 Kr. der garanteres af følgende Dr. Olsen A. Gjerstad, E. Lunde, L. Slagsvold A. Rogneby D. Seierstad A. Røstøen Adv. Hoel H. J. Hvem. O. C. Haug ialt l0. 2 nækte etvert bidrag M. Slettum P. Vang til Haandtlangerhjelp var bet. af Fabrikken 219 kr. Amtensjern [?] Kroger havde udarbeidet en Linje ifra Homsmyren om Billerud [?] til fabbrikken paa 500 kr. deraf Stations Hom 30.000 Kap 40 kr. o.s.v. 1 Uge for 22/5 Gik Kong Oskar fra Eidsvold Kl. 12 om Hamar Kap til Gjøvik og derfra Kl. 5 og Vestsiden ned til Eidsvold om Aftenen. Onsdag 2. Mai saadde Erteren efter Gamel Veien 8 skpd. frø og saadde Havre 530 l. og borti Stuen 50 l i Havre. — Lørdag 30. Mai saadde Havre paa gjødslet Ager i Bakjordet 9 Maal paasat 2 Sæk Tomfosfat. Mandag 9. Juni saadde Byg antagelig 14 Maal saadpaa 1 Sæk Myrgjødning i Sæk Tomefosfat blandet i Sagflis — Maskin stelt paa 4 for Byg og 1 ½ for Kløver og Timotei det var meget rent. — 4. Juni Potetsætning Østenfor Veien fra Sjaasen paahavt 1 Sæk Myrgjødning blande i Sagflis saa paahavt Aske 5. Juni Potetsætning med 1 ½ Sæk Benmel antagelig 13 Maal = 6. Juni smaastenkjøring. — 7. Juni saadde 4 Maal Fodring skp af egen avel Havre Vekker og Erter saad Kløver Timotei 4 kg. Maskin stelt paa 1,4.

Dyrskue paa Faukaldpladsen cirk 60 Kjør 3 Okser, ifra Bjørnstad ned Faukald ned og øvre Faukaldbakken Baashus Bredli Blikset ned Hermanrud Rustad ned Billerud o.fl. — 1. Aars træplantning af Skolebarnene paa Bjørnsgaard. Onsdag 11/6 slefte Koen og Hestene igjen nogle Læs Høi. — 17. Juni begynte Orgelbygger Berntsen at sætte op Orgelet i Nordliens Kapel No. 9. Sangtehansfesten Aften solgtes paa Starum 18 Kasser Øl. Brede Berte var her i dag 30/6 92 Aar til Høsten hun sagde at hun var født i Hugulieie Torpen 1810 [?] Konfirmeret i Aamot nye Kirke Jæte i Sætern for Lars Hammerstad og kom did i tjeneste gifte sig med Brede til Koukelsrudstuen. — Aamodtkirken flytte fra Kind til Aamot. Torsdag 3. Juli kom Orgelet i Kapelet istand. 4. 5. 7. 8. Juli var Stue med 2 til Malede Laden og Sjulet rødt — medgik 200 kg. rødt — Arbeide 35 Kr. Malerarb 55 = 90 og 3 Stuer. — 9. Juli begynte at grave til Potetbo ferdiggravet Mandag 14. Juli. — Muret mellem Boden og Bygningen i Ugen endende 26/7. Mandag 29. Juli begynte at Slaa. — 7 Aug. tog Fodring til Koen første gang. — Søndag l0. August var der Extratog 1. Tog fra Kvernum — Jaren bestilt af fylkeslaget Upland 1 kr. 50 pr. Person cirka 25 Vogne l000 Billetter solgt. 15. August begravelse efter Nils Lie 72 Aar gamel. Ved denne Tid holder de paa at Bygge og indrede Middelskolebygning paa Krabye Eier skal koste 27000 Kr. deraf 22000 til Kvernum Brug for Snedkering Tømring og Materialer m.m. Akseselskab. 15. Aug slog ifra os. 23. Aug høide ind det sidste.

30. August Regn næsten formeget. — 6. September Opholdsveir hele Dagen. — Eina var fyldt til høieste vandstand Mjøsen gik over Kap Brygge. Til 12. Sep. lauve 1600 Asp 800 Birk slo Hansen. 14. September slefte Koen indpaa Jordet. Morgenen 21. Sept. Morgen 2g Kolt 19. Skar Erter. 20. Sept. skar Byg. 22. 23. 24. skar Havre Kjørte ind 8 Læs Fodring. Mandag 29. Sept. begynte at taop Poteter færdig frædag 3. Oktob kl. 1 de 2 sidste dage kjørte Maskin med 3 Hester kjørte frem og tilbage antagelig 13 Maal kjørte Maskinen til Berg der brugte den 4. 6. 7. Octob paa 16 Maal. —

16. October begynte at Sne mye. Loe ude og endel Poteter. 30. October indkjørtes sidste Loa meget raa og pløiede ifra os Volden kom 3 kvart Sne paa Loa, saa berfrøst til 28. November der kom Sne. 26. November obnedes Jernbanen til Gjøvik og Skreia. 23. til Dokka begynte traffiken 28. November. — 8. Desbr. blev det slut med Vandet til Brenderiet maatte holde op til den 15. Desbr. da blev det lint, mange Mand arbeidede i Elven fra Karidalen 5 Dage og kjørte vand ifra Mjøsen. Meieriposten gik. 22. Dosebr var jeg paa Barnehjemmet med 3 Alen 5 Kv lang [?] Bjørkeved. Sne paa Lo og Poteter. Tour til Stange 2/11 3/11 Tordenskjold stærk storm.

1903

6/1 lidet Sne l0 cm. Isen til Heggenhaugen. 16. Januar lagde Mjøsisen sig saa Dampskibene stoppe. 26. 27. 28. Febr. 1. kjørte ud Kogjødselen 209 Læs. 4. Marts havde vi M. Lindstad med Petroleums Motor og Sag og opsage Raaveden 2 Mand ved Sagen 2 fragte bortpaa Veden 2 Kaste Kabber 1 ved Mottern [Motoren?] ialt 7 Mand...medgik paa 10 Timer 35 l. Parafin.— Mandag 16. Marts Kl. 3 fm afgik Anna Hexhus ved Døden af Tæring ligger . ½ Aar 27 ½ Aar gamel efterlod 2 Børn paa 3 ½ Aar ½ Aar bedt i Nordli Kirke 16/11 02. 17. Marts Begravels efter M. Slettum paa ned Rustad død af Lungebetendelse. 34 Hester til Kirken ikke indom Kirken[?] Morgenlag — Lene Haugseie døde 3. April af Tæring 49 ½ Aar — Begravelse 17. April ved Nordli Kirke. —

Lørdag 4. April kom Hamar og Tirsdag 13. Gjøviken og Lørdag 18 April Tordenskjold i Isen. 24. April med Gjøvik til Smedst[uen?] gik til Balshol derfra til Stavsjø kirke og Næs Kirke Hamar til Kap. 10. Mai pløiede Vold borti Stuen. 11. Smaastenkjøren 12. og 13. kjørte ud Gjødselen — Frøhavre koster 15 u 18 ør pr. kg. Erter 25 øre. Totenkløverfrø 4 Kr. 20 pr. Kg. — 15. gik Skibladner flagsmykket. Lørdagsaften 16. Mai reistes Flagstangen 15 Meter høi med Glaskugle til 3 Kr 50. 23 sem tvermaal flaget 5 Meter langt til 23 Kr. Skruer og Snor 3 Kr. Maling 1 Kr. tilsamen 30 ½ kr. Istandgjørelse 1 ½ Kr. — 32. Kr. Glaskuglen veier 11 hg. 17. Mai Kl. 3 efm flagtog med Skolebarnene ifra Nordli Skole mødte ved Nordli Kirke i Solberg Park mødte Barnene ifra Bjørnsgaard Skole saa alle derfra til Faukaldmoen Taler holtes af Lærer Berg og Hurra og lig Nordliens Hornmusik i der blev sjunget fædrelandssangen. Onsdag 20. Mai saadde Erteren udenfor Hagen 4 hkl 60 l og Byg 110 l fredag 22. saadde 290 l Havre 5 a 6 Maal i Haugstuen nedre. 25. Mai Potetsætning. 28. Potetsætning 14 M. 48 hkl. frø og Saadde Byg ved Potetboden 13 M — 3 F. frø Timotei og Kløverfrø Maskin stelt paa godt 2 for Timotei og godt 4 for Byg Tørt Veir. 29. Mai Stenkjøring og Rulling 30. Stenkjøring og 1 Hest paa Skolen i Gjødselkjøring. 2. Juni 3. Pinsedag saadde fodring 3 Maal kjøbt paa Kap 25 Kg. Vikker 44 Kg. rusisk Havre tilsamen 55 l 25 l Erter 20 l Byg tilsamen 1 Hkl. 3. Juni slefte Koen. gjorde Vaaraanden paa Skolen.

Lørd. 1. Juni paa Hermanrudsagen og høvle Tagflis antagelig 1 Favn afsage Kap afsage hjemme paa 1 m lang blev 1 Favn Flis skulde efter doms beregning blive 1 1/4 Favn høvlingen stod paa 5 Timer. 8. Juni solgte P. P. Solberg Dæhlen til Serg. Bernt Enger med 1 Hest 8 Kjør 2 Kalver Avlingen for 15000 Kr. Flere Mjøsdampskibe har iaar været ude for uhæld saaledes Viken gik paa Grund ved Minne Thor ligedan ved Vilbergsvingen ved Eidsvold. Tordenskjold. brak Akselen og blev ubrugbar i lengere tid Kong Oskar stødtte under sin første tur i aar paa Tyveho1men ved Hamar og Skibladner knækkede en Skovl derved at en halvsjunket Tømmerstok trængte ind mellom Skovlerne medens Skibet var i fart. Lørdag 20. Juni afholtes Møde af Byggekomiteen i Nordliens Kapei hvor vi var true med Exekution af Gjøvik Sparebank for 400 Kr. besluttet at laanet Kapeiet 20 Kr 50 hver til fornyelsen saa vexelobligationen kommer til at lyde paa 300 Kr. Onsdag 24 Juni tog en Tour med D/S [Varden?] til Hamar med jernbanehurtigtog til Modalen fodtur opigjennem Modalen til Næra Søe og ned igjen til Mjøsen 10 km tog paa D/S Gjøvik om Eriksrud Sangstadviken Heggenhaugen til Gjøvik og fodtur hjem Kl. 11 Kveld — 20/6 Tækte med flis den søndre Haugstuen der medgik 3/4 Favn Flis. — Ved Ungdomsstevne paa Gjøvik 28/6 var der 5 Lokomotiver Nr. 100 — 133. 134 — 142. 30. Juni grov vi cirka 150 m Veigrøft ved Groset Bro tog op endel af Prommen i Svingen og tog ut 2 Stene der havde faldt ned i løbet. — Den 8. Juli kjørte de paa Berg Hovelmaskinen ifra Lena Station den var kjøbt i Kristiania og koste 2l00 Kr. brugt i Tønsberg den kjørtes paa 1 Jernbanevogn veiede 5000 kg Jernbanefragt 63 Kr. — Søndag 12. Juli Kaffefest i Parken solgtes Kaffe Nr. for 320 Kr. Natten til 20. Juli afgik Johs. Karsrud ved Døden (Kongen) 80 Aar gamel boede paa Dæhlen maa flytte 8 Dage før til sin Søster i Roli ved Tømerhol ant eier 80 Tusen Kr. — 20. Juli begynte at slaa. 22 indkjørt 2 23. l0 Læs. 24. 23 l 25. 19 l. 26. 9 Læs Opi Stuen 14 Læs Høi. 7 Aug. 2 l. Høi ved de tider inkaste vi paa gamle Veien til Breli paa flere Stæder veikanterne og opfylte Veibanen forat Vandet ikke skulde rinde i Veien ovenfor Kirken nordenfor Groset Bro og 4 stor er over Solbergs og Haugs eier nordenfor Sjaasen. 6. Aug. begynte at fodre Koen slog Byg der laa i Lægd. 12. hug vi bort Skogen af gamle Veien fra Gropen ner til Kirken 4 Dage af 2. Mandag 10 Aften et forfærdeligt tordenveir i 2 a 3 Timer. — Frædag 14. høiede ind det sidste 28 Læs. Ialt 123 Læs Høi. Mitten av August blev Høvelmaskinen ved Berg Sag istan høvlede og pløiede 1 Bord pr. Minnut.

Søndag 23. August Prøvevalg paa Valgmend til Valget 1. Sept Høire paa Skreia Vens[tre?] i Arbeidersamfunnet paa hver sine. 11.9 Valgmandsting i Gjøvik Samfund. Prøvevalg l0. Sept. kl 2. af Venstre men mødtte en stor del Høire og kalte sig samlingspartiet skulde vere enig i venstres Program end og Folk forsikring men mod at arbeidern nominerte sin særkandidat og 1. Suplikant da maatte de forlade Salen og bestemte Møde i Wiktoria kl 8 ½ der varede til Kl 1 ½ Nat. — Ved Prøvevalgets begyndelse i arbeidersamfundet mødtte 109 Valgmend og 70 arbeidervalgmend deraf 40 der havde kommenteret arbeidernes Kandidat. — Torsdag 7. Sep blev vi ferdig med Skaaraanden det varede 7 Skurdage — 5 med Maskin og 2 hakke Erter. Frædag 2. Octob begynte at taop Poteter (da havde de brugt fra sig Maskinen paa Berg) vi holt paa til Kl. 3 da begynte det at regne den 3. October Sneede det. Morgenen 5. Octob 3 ½ g. kolt, — 9. ligger Sneen 15 cm dyb. Den 16. Octob sneede det fremdeles lind men 15 cm. dyb. — 20. 21. Octob tog op Poteter med Maskine. 30 cm. dyb Sne som vi skuffe bort paa godt 3/4 Maal. 26. begynte at taop Poteter med Grev da var snen 15 cm dyb som vi maake bort der regne bort sneen saa der blev almindelig blødt prøvde Maskinen men gik ikke. 2. og 3. November tog op Poteter med Maskine 3 Hester gik tongt da der var raadt omtrent 100 hkl Poteter hver dag 5. November kjørte ind Erteren 45 Læs og rest af Havre 9 Læs ialt 54 Læs.

18. november flyttede H. Haug ifra Steffensrud til Aurtun. Vi kjørte 5 Læs flytning. 1. Desember maatte Byggekomten laane Nordli Kapel 6 kr. 50 hver for at faa indfrit Gjøvik Sparebanks Vexelobligations Gjel.

1904

Den 27. Januar blev der forlangt at der skulde heises flag overalt i anledning den tyske Keisers fødselsdag og av hans store opofrelse for de brandlidde i Aalesund. 19. Februar 15 g. kold blev Mjøsisen saa sterk at Gjøviken og Hamarn nesten ikke kom frem mellem Hamar og Gjøvik. Hamarfjorden isbelagt i mange Dage saa Skibene har gaaet i raak ifra Næs sterk Is. Onsdag 30. Marts flyttedes forløbig opi den Øvre Bygning. 11. April begynte at tage ud indredningen i nedre Stuebygning 4 Dage tog ud indredningen Dører og Vinduer til og med 14/4 19/4 blev Bygningen nedtagen. 21/4 begynte L. Fjeldstuen at mure Grundmur. Den gamle Bygning var faldfærdig nordøstre L[a?]ft næsten borte dytte ind Teller og Mose rep i 1827 muret Peis efterat 2 Peiser der gik op i en Pibe ved nedtagen Tømmerveggen var sortblank i det lille Kjøken et lidet Vindue ved Kjøkkenpeisen — fandt 1 Blykugle i Veggen 1 1/2 Alen ifra Gulvet. fandt i Grunden 1 Messing skaft og 1 Laas.

6. Mai begynte at Pløie Vold. 24. 25. 26. gjorde Vaaraanden Hos H. Gunerus borti Stuen og nordenfor Gutuen. 5 Dags værk. 24 saadde Havre og lidt Erter 26 saadde Byg 16 Maal sønd for Gutuen efter gml. Veien paasadt 1 Sæk fosfat og 1 Sæk Myrgjødning Aske og Sagflis. — Potetsætning 2 3 4 og 6 Juni 13 ½ Maal 51 Hkl frø. 3 sæk Benmel. — 7. Juni saade Havre Vikker og Erter nedenfor Stuen til Foder 2 ½ Maal.

11. Juni hente Sagmaskin ifra Hermanrud som vil skal [?] sage op Tømmer til ny Bygning. — 14. stilte op Sagmaskin for at sage op Materialer til ny Bygning — 6 kv 2” Vand i Øvre Kjellen ovenpaa Stokken Vandet Minket 2 a 3’’ hver Dag fik Dampsagen. 4 Dage sage op Tømmermaterialerne Kløvede Fagbordene og Kante 12 Tylter Bord af udenpaa synning paa den gamle Bygning Frædag 24. Juni saadde 1 Maal bag laden til fodring med Vikker Erter og Havre. 7. 8. Juli kjørte vi Grus paa Veien ifra Nordliens Kirke til Bergbakkerne 15 Mand 12 Hester — O. E. Nøkleberg 2 Mand 2 Hester O. Nøkleberg 2 Mand 2 Hester Groset 3 Mand 2 Hester Solberg 2 Mand 2 Hest Haug 6 Mand 4 Hester Tirsdag 20. Juli var en Løitnant og 1 Menig 2 Hester hær i fra Starum og togop Kart over Gaarden Leirsplads paa Jordet søndenfor Parken ner paa Jordet til [?] Hester bemerket at tiltrengtes 1500 kg. Høi paa 2 Dage. 19. Juli begynte Haagen og Karl Kjæserudstuen at tømre den nedre Bygning. 26. Juli indkjørt Høiet opi Stuen 6 Læs — 20. Juli slog slaatten paa Skolen 21. begynte at slaa. — Ialt 97 Læs Høe udmærket høitørk slog ifra os 28 og høiede ind. 29. Juli. 2 August paaslutter over Vinduen paa Bygningen. — Frædag 5. August tog første gang af [g?]rønfodret til Koen. Mandag 8. August afgik Regnskabsfører Gulbrandsen i Bliksetstuen ved Døden. —

6. September skar ifra os 3 ½ Dag med Maskin. 22. September at ta op Poteter med Maskine 15 Kjørelæs med Karm paa Dagen for begge Gras. 3 Kjørelæs Poteter. 23. Sept togop 16 Kjørelæs Poteter. 7 hkl. 24. Sept blev den nye Bygningen tækt altsaa optømre og Tækt paa 2 Maaner af 2 Mand. — I Ugen 24/9 grov de Vandpostkjelde paa Solberg 3 Alen dyb og 5 Alen i firkant samt 2 Mand begynte at grave [Post?]veiten — siden 6 Mand — Efter Poteter og Grasaftaing 4 læs. 30. Septembr 14 ½ Læs. 1. Oktob 8 Læs Octob 20 Ved disse tider holder de paa at Pløie uarbeidet dels Myr og fast Bakke paa Kobberstadeie østen for Kaplinen ant. 100 Maal 30 er pløiet A Alfstad har forpagtet den paa 10 Aar og skal have 50 Kr. paa Maal af N Kobberstad.

— Søndag 23 October Kl. 1l.30 Var der Jordsjælv her over Toten og Vardal antagelig 2 Minnut Husene skalv i Kristiania revnede Johanneskirken somme Folk blev engstelige og sagde at Huset synker — 7. November afgik E Nøkleberg ved Døden 71 ½ Aar begraven ved Hoff Kirke 28 Novbr.

1905

15. 16. 17. Januar skar paa Dampsag paa Solbergjordet 80 st. Gran der blev 534. 1” Bord 94 — 1’’ Bord og 22 Aspekabber 90 2” 12 Læs Sagflis. 21/1 maalt Vandet i Øvre Kjellen der var 6 ½’’ ovenpaa stokken i nedre 5 1/4 Kvart Vand. 26/1 Ved denne tid holtes de paa med Dampmaskinen paa Solberg at sage op Materialer til ny Bygning der skal blive 26 alen lang 14 Alen bred. Bygningstømmer 30 Tylter Sagtømmer 20 Tylter 8 a 9 Alen. Vi fik saget 7 Tylter til Bord og Groset omtrent 4 Tylter Nøkleberg O K omt 3 Tylter blev Færdig Torsdag 2. Februar ialt 20 Dage sagning og føre Jul nogle Dage til at sage op Materialer til endring af Stalden af den gamle Solbergsbygning. — Næsten bart for Sne men holkeføre til i dag 2 Februar da der sneer. Der har været Vandmangel paa Brenderiet de har brugt 8 a l0 Hester pr. Dag i omtrent 2 Uger kjørt vand ifra Mjøsen og Elven da Dammen var læk. 21. Febr. frøs Posten ved Størreset. — 12. Marts nu er komet paa vel 8 Dag nær 1 Alen dyb Sne efter at der var borte og Holkeføre saa de ifra Kolbu og udenfra Viken brugte Hjulføre. — Den 12. Marts døde Agnete Haugstuen 82 Aar efter 11 Ugers Sygdom indvortes og Vatersot omkring 15. Marts blev linveir med søndenvin saa Sneen blev til Vand Regnveir. Elver og Bekker blev store efterat de før Tøre og Isfrosne. Kverner og Sager Verksteder fabrikker stod. — 1. April blev forandret Rutten for Landpostbudet ifra Haug om Blikset Nordli Skole Meieriet ne ad for efter gamle Veien om Groset til Meieriet dette varede i 13 Aar 9 Maaneder. — Torsdag 6. April forsøgtes at teie op Posten men det gik ikke da den var frossen langt bort over Jordet og over Gutuen

25. April kom Vandposten igjen i fjøs og Stald efter at være frossen i 3 Maaneder. — 27 kom Vandposten i nedre Bygningen

5. Juni slefte Koen. 7. Juni slefte Hestene for Vaaraanden. Torsdag 8. Juni sendte Hoppen med Solberg til Nysætern de havde 12 st. Mandag 19. Juni begynte Morten Lund Ole Bækkelund P. A. Frydenberg at grave grøfter ifra Brelie forbi Kirken Den 20 Nils Haugen grave grøfter fra Groset — Dybdal — 20 øre stangen. Lørdag 1. Juli blev Snedkerne ferdig med ned Bygning efterat haver arbeidet i 85 Dagsverk. Tømringen 135 Dagsverk. Tilsamen 220 a 2 Kr. 25 — 495 Kr. 8. Juli Gruskjøring paa Veien Solberg — Nordli Kirke 2 Hest 3 Mand 15. Juli slog slaatten paa Skolen. — 18 slog lidt nedenfor Potetboden. 9/8 høide det sidste 83 Læs Høi. Hams 30te Aug begynte at Sjære. 9. Sep skar vi ifra os. Bygget loa i Sveiper men virkede det og tog det med Slaamaskinen. Havren stod mester den 10 slefte vi koen indpaa Bakjordet. 14. Sept Grensevagt reiste mange Millitære fra Toten til Moblisering. Lørdag 1. Octob færdig med Potetoptagning ialt 5 Dage ialt 11 Maal med Maskine i Potetboden 116 hkl Svinhusskuter 129 hkl nedre Kjeldern 190 hkl øvre Kjeldern østre 90 hkl Sjulet 84 Ialt [?]17 hkl begynte 21 og 22 Sep saa paa Berg til 4. Octob — 1 Dag Solbergmaskine. Den 10 Oktober blev Maler Hansen færdig med Malingen i Nedre Bygning Malerfarvet 27 Arbeide 127 til— samen [2?]54 Kr. — 13. Oktob indhøste Turnipsen 1 Maal blev 100 hkl.-

17. og 18. Octob til Frokost Træskemaskinen Tids i November og første Del af Desember huggedes 10 Tylte Tømmer opi Skogen 12 Alens Bj[æ?]lker. 12” 11” l0” og 9” November og Desember ingen Sne maatte kjøre med Hjul. — Tømret kjørtes paa Hexhusstranden. Se regnskabsbog N 21. Bygning af ny Bygning side 123. 10. November flytte ner i Bygningen Ialt blev hugget til Bygningen 21 Tylter 8 stokker Træer.


1906

2. Januar afgik Haaken Glemmestad ved Døden nær 80 Aar gml. 5. Januar kom sne saa Slæder kunde bruges. — Lørdag 31. Marts døde Petra Haagensdtr. Haugstuen paa Tæringslasarettet paa Billerud 21 Aar. Torsdag 5. Tømmermærkning i Hexhussanden af H Aarsby og Alf Balke. Haug 10 Tylt Berg 20 Jørgenset 37 Bjørnstad 29 Tylts O K Nøkleberg 10 Tylt Sanager 7 Tylt Nøkleberg ned 15 T — Tilsamen 128 Tylter [flere avsnitt med priser og tømmermengder er ikke avskrevet da disse er svært vanskelig å lese]

Sidste dage af April pløiede Vold udenfor Støresset saadde Erter og Havre 20. 30. og 31. satte Poteter og Turnips meget raadt 1. Juni slefte Koen. 5. Mai sadde Byg og [faderens?]

13. Juli mure Prom over fremste Bækken i Nordskogen gravet nye grøfter ved Dybdal, Olsbye Bergsbakken benke Veien ved Berg nye Grøfter Solbergsvingen Grosetbroen Østlie benke Veien nye grøfter ved Askim Gropa [Kverke?] Breli. Edv. Fjeldstuen sprengde Bergsten med Dynamit 19 Patroner ved Askim paa 3 stæder og 2 stener ved Peisop. 17. Juli begynte at slaa — 30. Juli slog ifra os og høide ind opi stuen 6 Læs. høide in det sidste 3. Aug. ialt 110 I.æs — Mure op 2 prommer en ved Bakjordet og den fremste i Nordskogen 6 Dags værk grov Veiter og renske op Bekkefar i Nordskogen 1 Dag i Sønderskogen. — 18. Aug blev Haaken og Karl færdig med Pannelingen af nedre Bygningen utenpaa 20 1/3 Dag. Maling 2 strøk. 22. Aug reiste igjen 2 Barn Anna og Rut ifra Tønsberg ifølge med Johane Jonsen de havde været hær i 14 Dage i fra Tolkontrolør Gulbrandsen — Natten til den 26. Augu Lørdagsnat brant Hermanrudsagen meldt hær kl. 12. Nedre Bygningen blev malet først med grunding Oker saa med Sinkhvit medgik cirka 30 l Olje 10 Kg. Oker 17 Kg. Sinkvit.

4. Sept indkjørt Læs Hams Onsdag 5. hakke lidt Erter. 6. skar Byge godt 27 Dage med Maskin 10’’ 11’’ Sept Skar Havre med Maskin. 20. Sept. skar ifra os alt med Maskin. 22. Sept tok vi de sidste Madpoteter gamle. 24. Sep. tokop en Turnips veiede uden Græs 6 Kg. 25. Sep. begynte at taop Poteter med Maskine før top af frøs godt 2 Dage færdig 3. Oktober godt 2 Dage i alt 4 2/3 Dag. – Ved Kjelderen 148 hkl. Skuden 113 Roden 139 I alt 400 ved Horven [?] 20 i Sjulet – Frædag 12. Octob blev vi færdige med Turnisoptaingen 45 Læs a 7. 315 hkl paa 2 Maal 40 rud cirka 20 Læs Gras ½ Kjørt opaa Broen og ½ Hærse paa Garden. -

23/10 Mærkt 97 Tylter Træer paa Hexhus solgt til Haaken Aarsbye a 25 Kr. pr. Tylt ½ bet. kontant. Den 24. November kjørtes Nordliens Damptræsker ifra Solberg til Haug med 7 Hester Dampern kjørtes efter Veien og gikk bra men Træskern kjørtes paa Agern nedenfor Veien den sak nedi saa der gikk med med 2 Timer paa Veien hid. Sneen havde været ½ alen dyb men kom lindveir 9 graders varmt saa sneen gikk bort.


1907

30. Januar bet Herredskassereren for 10 Tylter Bjælker i Skogheim 4 Kr. der skal benyttes til at oprenske Bekkefar og udveite vandsyg Skogmark ifølge Skogvedtækterne. 29. Januar gjorde vi Melkehus og sat ved Veilinjen Grinden. 2. Februar lagde ind Posten af Landpostbudet. — 11. Februar ankom nye Kontrakter fra Melkefabrikken for 2 Aar mot ½ Øres paaleg i 8 Maaner bestemt ved leverandørforeningen 29/12 ok. 10. Marts begynte Dampskibet Hamar at gaa mellem Hamar og Næs nogle Dage senere til Kap. 20. til Kise. Sidst i Marts sagede raak ifra Gjøvik til Gjøviken kunde komme til Smestuen. 15. April begynte Tordenskjold til Biri -

Vaaraanden begynte vi de første Dage af Mai 8 Dage saa regn i næsten 14 Dage saadde Havre og Erter noget senere den 21. saadde Byg og satte Poteter 6. og 7. Juni saadde og satte opi Stuen hos Haagen da — Turnipsen 8 Maal saadde vi 30. Mai Poteter 12 Maal fodring 3 Maal Byg 15 Maal Skolen ½ 9. 10. 11. Vaaraand 13. og 14. Smaastenkjøring — 15. Juni paa Sagen og skar firkant af 16 Stokker. 15. slefte Koen. I Vaar kjøbte 12 tins Fjærharv paa Gjøvik Støberi 37 Kr. 53 og 1/6 Del i Turnips Saamaskine = E. Haug Hexhus Helene Jørgenset P Solberg Haug Berg O. E. Nøkleberg 52 Kr 20 — altsaa 8 Kr 70 pr Akse —

Tirsdag og Onsdag 2. 3 Juli var Nils og Gustaf i Vestaasen og Hug langtømmier til 2 Favne Ved. Regn ved Nedkjørslen Trille ud gjødseljord ifra gamle Stalden og fylte med Sten. — Indkaldelse Søndag 21. Juli afholdtes et MØde paa Haug Kl. 4 Efm af Byggekomiteen for Nordliens kirke forat Kirkens Gjeld til Byggekomiteen cirka 300 Kr. Torsdag 25. Juli begynte at slaa slog borti Stuen og Bakjordet paa 1 Dag 8. 22 l Høi 18 for. 56. 8. 25. kjørte ind sidste Høiet Ialt 217 Læs deraf 13 Badstuen 5. Aug kjørt ifra Mengshol Tagsten 3100 lagt paa nedre Bygningen 14 Læs ifra Hexhus strand. —

Mandag 23. Sep begynte at sjære Byg med Maskine meget grønt. Fogd Sommerfælt døde 24. Sept 81 ½ Aar gamel 30. Sep. skar vi fraos det sidste opi sør Stuen 18 Læs. 5. Oktob færdig med Potetoptagningen 8 Maal — ant 800 hkl under kjør[bru?] 280 hkl Øvre Kjeldern 180 — 3 Hauger paa Jordet 340 eller mindre delvis regn hele Ugen saa det blev bækkefylla

Ifra 23/9 = 29/11 var der raaveir regn og sne saa blev der lovin nordvært men da Loen var frossen kunde den ikke tages in undtagen lidt der blev træsket strax. 29/11 nu staaer Loen i ½ Alen dyb Sne og 9 grader kolt. 21. Desbr. 1 Alen dyb Sne og sneer fremdeles nesten al Loa ude og 2/3 af Kløverhamsen. Træske Havre ved at sætte Toppen af Baanden i S[l?]aamaskinen men ikke Halmen.

1908

Mandag og Tirsdag 6. og 7. Januar Lokjøring med vinterslæder og Melkekarmer og Gjødselsluffer 2 a 3 Hester. Hatbaandene frosne - 3 gange afraget Sneen. — Mandag 13. Januar indkjørtes Kløverhamsen nær 20 Læs. Frædag 24. Januar var vi paa Hermanrud med 3 Læs Lo Havre og Byg Topbaarn raadden og Mugen og træske paa Dampmaskinen cirka 1 Time det blev 5 sækker Korn. — Den l0. Februar og 1/2 Dag 11.[?] Februar var M. Lindstads Petroleumstræskemaskine her og træske op Loen og Hamsen 1 ½ Dag i alt 57 ½ l Olje medgik 3,8 l pr. Time. 8. Februar en stor Stormvind nogle Dage før[?] blæste ned en Lade der var under opførelse paa Svanholm. — 15/2 var paa Hermanrud og rense Hams 101 m renseriet var i Laden. Ugen 15/2 kjørte Gjødsel i 4 Dage. — 17. Febr. i Vestaasen 1 km ovenfor Sjellerud efter Ved borte i 12 Timer fra 4 til 4. 7. Marte begynte det at Snee og holt paa til 12 Middag 5 Dage man kjørte Sneplogen hver dag. 13. var vi med paa Breli og kjørte Sneplogen ifra Breli til Valle Veikryds med 2 Hester Groset 2 Heste Breli 4 ialt 8 Hester og 8 Mand Pattentplog meget tungt at kjøre da derifra Hesten var kjørt med gammel Plog og sidst med. Slæder. —

Den 28. April kjørte jeg til Nordli Kirke 4 stokker kantet 5” — 12 Alen lange og i Tyltt Roed 8 Aln lange drog til Hestesjul. — 5. Mai døde Karen Nøkleberg. — l0. Mai begynte at kjøre paa Vaaraanden. — 19. Mai døde Karl Nilsen Haugsbakken. 25. Mai kom 3 Telefonleggere for at legge linje til Fredheim hid var kjørt 8 ringer Traad 2 mm 250 Stolpekrage og Isolatorer der skal legges til begge Nøklebergsgaarde Fredheim - Solvang 32 stolper l060 m langt — Solvang — til Armen til Haug 2000 m og 32 stolper armen til Haug 345 m og 5 stolper til sammen 69 Stolper og 3405 Meter. Onsdag 21. Mai begynte at saa Ertblanding ved Potetboden 30. saadde Turnipsen 8 a 9 Maal. — 4. Juni saadde Byg 4. Juni hente ifra Kap 3 Telefonapparater et her et til enhver af Stornøkleberggaardene. Den 11. Juni kl. 12,45 blev Telefonaperatet sat i forbindelse med Sentralbordet paa Fredheim. 9. 10. Juni potetsætning 12. Juni saadde Byg i søndre Haugstuen. — 12. Juni kjørte Apelsvold ind Lo for f Aar endnu ude paa Bjørnstad øvre Hamshøi paa Alm Søgstad. — 12. 13 saadde det sidste søndre Haugstuen slefte Hestene. —

30. Juni og 1. Juli Kristian og Nils i Vestaasen og hug Aasveden 5 minutters gang ifra Rensvold Brug 2 Favne lange er virke Hermanrud fik 6 kr. favnen i Skoglien. Den 3. Juli var 1 Mand ifra hver ved Nordli Kirke af de aksieeiere i Hestesjulet Faukald ner 1 Stensli 1 Amen rudstad 1 Riise [?] 1 Blikset 1 do 1 Berg 1 Haug 2 og 1 Hest Stenger og Trillebør at udjevne Tomten til Hestesjulet. — 21. Juli begynte at slaa udenfor Hagen. 3. Aug slog ifra os — det 1. Aars Vold. — 11 Læs i søn Haugstuen 8 i nedr Haugstuen godt Høiveir. — 16. Aug Bispevisitas i Hoff Kirken Biskop Brun til Overhøring 26 Jenter men ingen Gutter. — 26. Aug. reparerte Veien opi Stuen med 2 Mand 1 Dag. — 3. Sept slefte Koen indpaa Bakjordet. — Frædag 4. Sept blev færdig med Hestesjulet 4 Tømmermend 40 stokker 180 Bord 5 pakker Spiger 15 Dagsværk uden Tagtækning.

4. Sept begynte at sjære Byg med Maskinen enfores. — 7. Sept tog Taget af Haugsbakstuen sneiede opat at stolpe op til nyt rum ved sidenaf. 23. Sep skar ifra os [der?] i søndre stuen. Den 26. September blev Generalforsamling afholdt paa Hov angaaende Melkefabrikkens tilbud om ½ Ører pr. 1 paaleg for februar Marts April Mai samt meddelelse om at 4 Kjørelag var opsagt at faa lever 2 gange Daglig mod forhøielse i Prisen var Blikset — Øvstaas — Helgestad — Balke samt Rustad Tømerhol Li Bakke Igelsrud Hexhus Kjørelag — Bjørnstad — Glemestad blev mod 9 st besluttet at opsige Kontragten for at alle der ville kjøre 2 gange kunde gjøre det. — Den 29. gik om og fik underskrifter paa opsigelse. De sidste Dage af Sep og første Dage af Octob falt Lønløvet ned. 2. Octob kjørte in Bygloen 5 Haverloen stærk vind. 6. Oktober begynte at taop Poteter Det blev af Skotske Poteter i nedre Kjeldern 128 Hkl af de gamle i Boden 211 hkl paa 4 1/3 Dag gras af tagne ny Maskin 340 Hkl. 12. Octob begynte at taop Turnipsen — Turnipsen er 8 Maal 42 rud lang 4 rad blaa 2 Maal 37 rud blev 47 læs a 7 hkl = 329 hkl der blev kjørt under Kjørebroen — de andre lagt i hauger. 1. Haug 78 hkl 2. Haug 97 3. 84 Hkl 4. Haug 87 5. Haug 91 6. Haug 92 3 Læs under Kjørebroen til 21 Tilsamen 877 Hkl. 21. Harve 1 Dag fant igjen 12 hkl Poteter. 23. Døde Christian Nilsen Haugen 17 Aar.

9. November kom 2” dyb Sne Givet 1 Potetkassen Turnips andenhver Dag. 4/12 Ved disse tider holder de paa at sage med Damp (krabern) paa Berg vi fik saget ½ Tylt Gran og 3 Birkestokker.

1909

Ved møde med Melkefabrikken af Bestyrelsen for Leverandørforeningen fik de lov at levere i 14 Dage paa det nye Aar for at Meierierne kunde komme istand. 1. Marts Extra Generalforsamling i Leverandørforeningen paa Haakonshald hvor foreningen blev opløst med 113 mod 82 [?] st. 7. Marts Fadderen paa Berg til Jens Maurits Ole H. M. M. Anna. - Den 27. Marte Kl. 5 døde fødraadskone Helene Jensdtr. Berg 76 Aar. Tirsdag 13. April fik vi ifra Hexhus Meieri 158 Kg. Nøgelost — 8 ½ Ost 32 Kg. Primost 32 Kg. — 19. April Gravøl paa Berg 36 Skytser til Nordli Kirke. — Kirken pyntet med Barbusker sort Flor og Gulvtæppe i Koret ved Alteret mange Syt paa Alteret sort betræk Alterbordet Prækestolen Døbefonten. –

Den 27. April skald 4 Elger gaa over Isen fra Stenslilandet til Næs men Isen var saa daali at de gik igjennem de var udpaa Isen nesten hele Dagen intil Hjelp af Folk hvorved en blev brugt Touv paa Ben og Hals og draget fladsies til land og jaget til Skogs. — 27. April begynte Dampskibene Gjøvik og Hamar at bryde op isen. — 29. kom Gjøvik til Næs og Sund nogle dage før kom Hamar til Sjelve og læste paa Melken paa Isen de gik i Raak til den 8. Mai da Isen Tæres bort. Onsdag 12. Mai kom 12” dyb Sne og Drev. Den 18. Mai 1 Dag Sneer og driver saa det er næsten umulig at være ude om l2’’ dyb Sne. Den 26. Mai begynte at kjøre ud Gjødselen med Skuffe 1 Hest 27 prøvde at pløie Vold men gik ikke det var for blødt og tæle some steds. 6. og 7. Juni saadde Havre. 7. Juni sjøn over Anekstad og Aasmundrud Jeg R. Daffinrud O. K. Berg H Blikset Adres Blikfeldt og Lund ifra Kristiania l0. Juni saadde 5 M Byg 11. begynte at sætte Poteter med en Ahl 12. saadde Byg udenfor Støresset. 14. Juni Potetsætning nedenfor Roden 1 Dag l0 Maal med 300 kg Benmel. 15. 16. saadde Turnipsen 9 a l0 Maal. 17. Juni smaastenkjøring.

18. reiste 3 Mand til Vestaasen Kl. 3 Rosethaug Kl 8 for at hugge Veden. / 28. Juni slefte Koen, — Grov Veiter og kjørte paa Veien Undlag med Sten. — over Nordskogen opi Stuen — grov ned Stener og grov Veiter opigjennem Gutuen. — l2 Juli var Jeg Nils og Hest paa Vangen ved Hestejulet og fyldte i Speltaugen og foran samt planerte til Vei fra og til Hestesjulet samt 1 Mand fra Groset begge Blikset Stensli og Sanager 27. Juli begynte at slaa. 29. 30. og 31. Juli havde vi Postmager Staff og omlagde vi Posten paa Gaardspladsen 30 m til 1’’ Jernrør til cirka 5 m væstenfor krydset til øvre Bygning. 6. Aug høiede opi Stuen 7. Aug slog ifra os med Maskine l0. høiede ind 11. slog med Jaareirn med Gaasbinger indhøide 13. 140 Læs. Søndag 15. Aug tog jeg en fodtur om Grafstuen Stenberg Toten Lysværk Kverndalen anleg Evenrud Aaserud Skaugerud Narum Brenderi nedre Fogdnarum til øvre og nedre Huse 3 ½ Time og om Nøkleby tilbage. — 6. sept. tur til Toten Lysværks anleg Kanalen var næsten færdig rørene skulde de begynde at legge ned de bliver 400 m lange 32 m fald.Demmingen er en 50 meter nedenfor den gamle og lagt paa Fjeld en cirka 8 a l0 m høi imellem i Bekkefaret faste Jordbakker paa Fjeld kjøres ifra Gjesterum l000 læs Sand a 5 hkl. —

17. Sept gjikk Skibladner Lysttur til Eidsvold med Middelskolen med fler i alt 124 — 3 Kr Voxne 2,75 Børn altsaa gik Skibladner op til Kap og og nedad til Eidsvold for 280 Kr. alts 70 Kr pr. Tour. 18. Sept begynte at sjære Byg med Mskin 23 sker Byg. — omlagt Telefon fra Gjøvik om Fredheim til Hof og fra Solvang til Parken nye stolper kjøbt ifra Dokka. 25. Sept fik vi skaaret Bygget. — 1. Okt skar vi ifra os. 6. Oktob var i Lysfabrikken i Kverndalen Rørledningen nesten lagt i lengder paa 4 m 20 cm veiede 700 kg ialt 392 m — grove1sen var oventil 85 cm saa ledningen 63 cm nederst 50 cm Slommen kan opdæmmes 1 m og kunde tippes 1,70 Kr. 20. 9—11:12 Oktober Potetoptagning med Maskine 128 hkl nedre Kjelder 67 i Øvre Kjelder l07hkl i Boden Ialt 302 Hkl paa l0 Maal, ferdig med Turnipsoptagningen 22. Okt. 6 Hauger paa Ageren og under Kjørebroen. 4. Novbr. Kjørte ind sidste Loe.

10. November opfodres det sidste af Turnipsgræset. 14. November var jeg i Totens Lysfabrik (Kværndalen) Kraftstation paa Seierstadeie var opsat og medste af Væster Murdæmning den østre var begynt med det dybeste Dæmningen bliver 5 m tyk mur af Limsten og Sement — skulde sættes opi trærende saa midlertidig saa de kunde snart begynde med prøvedrift. 19. November kjørtes Nordliens gamle Damptræskemaskine fra Groset til Haug kom til at træske Kl. 1. og 20. færdig Kl 8 Kveld altsaa 18 timer, uden Brendevin. I Høst kom Lemmen strømmende udover hær mæst i Gjøvik og deromkring saa de kjørte død Lemenne i Læsvis paa Affaldstomten. Torsdag 25 var jeg paa Helsetmyren der skal blive Torvstrøfabbrik kjøbt af Anton Helset 200 Maal a 20 Kr. — Udløbskanalen var 140 m lang 1 ½ M Dyb 3 M oventil og 1 m i Bunden 3 Marts [?] til at grave var næsten fremme til Myrputten. — Bergensbanens Aabning 27. Novbr. — Toget gaar ifra Xania Lørdag 6,30 Roa 8.l0 Grenvold 8,27 Jevnager 8,42 Hval 8,56 Hønefoss 9,04 Verne 9,35 Sokkna l0 Gulsvik l0 Næsbyen 11,59 Aal l,l0 Gjeilo 1,58 Finse 3,27 Myrdal 4,18 Voss 5,12 Aabning af Kongen 6,30 Meddag i Fleiskers Hottel og Gran Hotel fra Vos 8,40 Væksted l0,00 Fjøsanger 11,28 Bergen 11,40 15 Aar efter at Storthinget bevilgede. I Ugen endende 5. Desember kom en mengde Sne cirka 1 m dyb før ingen Sne Hjulføre til 29. Novbr. før jul [regnede?] det Søndag 19. Desember saamegen Sne at der kom ingen Folk til Nordli Kirke bare Præsten Klokkeren Organistinden Bælgetræder Kirketjener Kirkeværge ialt 6 st. romjulen Snedrev.


1910

Første Dage af Januar en stærk stormvind Pibhatten fløi af Piben østover udi Jordet. 29. Januar kom megen Sne saa den holder cirka 1 Meter. 1. Februar i Aasen med 2 Hester efter Ved søndenfor Sjurhaug. Den 12. Februar kjørtes sidst Vending a 2 Læs i alt 12 Læs — 11 Alen lang Ved til 2 Favne. Dampskibet ”United States” grundstøde [saa Gaasungerne ved Neslandet?] 1100 Passagere paa reise til Amerika bougen løftet 3 m Lørdag 12. Marts — Pasagerne reiste tilbage til Xania vand i forrummet. Stærk Taage Kaptein Lods og Styrmand stod paa Komandobroen. Dampskib Norden og Jelø sammestod ved l0 tiden aften. 31/3. 5. April Isen ligger fremdeles i Hamarfjorden saa Skibene gaar i raak fra Næs og indover medens Storfjorden er isfri til Eriksrud og sydover. Fra Januar gik Gjøvik og Skreia — Gjøvik holt op en 14 Dage da han syntes Isen var for haard — Skibene har gaaet i Raak fra Heggenhaugen om alle Stoppestæder til Hamar. — Amenrudstad har i høst solgt 100 tylter Tømer[teds?] a 49 Kr. pr tylt — 5000 kr. Blikset øvre solgt 44 Tylt Tømertrær a 60 — 2600. Onsdag 14. April var i Totens Lysværk mangle 1 ½ og 2 Meter paa høiden af Dæmningen 13 Mand arbeidede betaling 12 Kr pr Kub meter — Dagarbeide 4 — 4 ½ og 5 Kr Dagen - Dærnningen kommer paa 20 a 25000 Kr de sagede i Billet hver hvert skaar gav det en stor bevægelse i Vandet i renden ved indtaget da regulatoren gik op og tog med Vand. Nekolai Faukald var Vagtmand Hovedakselen gjør l000 omdreininger i minuttet — Svinghjulet omkreds 6 m 3 cm Vestbakken og Rensvoldsvens Vandfald med Vestaasen er 53 meter fald Kanaler Rør er cirka 2000 m lang.

9. April Bryl[lup?] Anna flytte 23. April. 26. April satte Haagen og Jeg op nye Gaffel til flagstangen paa Skolen i Stangen faldt ned i Høst da de skulde sjøte snoren. 17. saadde lidt Erter. 18. Havre. 21. Mai saadde Turnipsen l0 a 12 Maal. 2. Mai Potetsætning stor flom i Mjøsen. 1. Juni saadde Byg. 6. Juni stenkjøring af nylagte Volde 2 Heste 7 plukker. 2. Juni Gravøl efter Johan P. Narum Morbro der Aution 3. og 4. Juni sidst i Mai Mjøsen saa stor at det mangle ½ Alen S for den gik opi [Kloakken?] paa Melkefabriken.

13. 14. Juni raspe Poteter til Potetmel cirka 1 Læs (5 hkl). Gjærde paa begge sider af Gutuen 12 nedenfra med Bord. Budeifæsten paa Hofsvangen 14. Juni drak de op 3 Kasser Øl 15 1 Kognak 15 l Druesprit. Kaffe og Smørebrød ifra Bygning for 75 Øre pr deltager. Onsdag 20. Juli begynte at slaa med Maskin for slo med Jaa Akerreiner. — 9. Aug slog ifra os. 5. Aug kom 2 Smaajenter ifra Skreshol Ringsager hid Margrete Maria og var hær til og med 10. Aug. 11. August høide ind det sidste ialt 112 Læs igjen endel til Kløver og timotei frø. I Ugen fra 13/8 foregik Veiarbeidet paa gamle Veien ifra Bredli — Sogstad H Østli og Laurits Berg dele ved Berg l00 Kr. til hver del. 20/8 kom Karusel til Faukalpladsen. 22/8 tente Lampen første gang i aar. — skar Erteren og Timotei. — 24. Aug gik Dampskibet Tin af stablen og sank værde 80.000 kr. Sidst i August Karuselkjøring paa Faukaldmoen l0 Øre sloa 5 skys Maj 5. 6 Krøte [?] Lørdag — Søndag reiste igjen 6. Sept.

6. Sept begynte at Sjære færdige 14. Sept. Mandag medtog 26. September begynte at taop Poteter med Maskine ferdig Torsdag 29. Sep til Kl 1 omtrent 9 Maal ialt 32 Kjørelæs a 7 hkl Paa denne Tid holder Hamar paa at Mjøsen skal tappes medens Lillehammer vil have demt saa Skibene kan gaa til Bryggen. Frædag 7. Oktober begynte at taop Turnips l0 Maal færdig Onsdag 12. Oktob. 13. Oktober tog en tur til [Grevn?] Tanberg Hattebøl Haagenstad Aution 17. Oktober tog en tur Kjeserud Eriksrud Knappen Kverndalen Sletten Skibsvold Sygehuset og Hoff færdig Sementsteddæmning i Soldongen [?] 50 alen lang 4 alen tyk ved Slugen ellers 1 Alen hvite 2 a 3000 2 Al 9” over Vandet færdig Dæmningen i Slommen 4 Alen høi over Vandet gamle Dæmnig Aarstal 1905. Kvernhuset var nedrevet og kjørt paa Sukkestadsletten opførtes et nyt af Olaf Evenrud. — flyttedes et gamelt Hus ifra Hvem til Skibsvolden paalagdes torvtag og 3 hvide Piber paa Taget tjærebrædt er inpaa opsattes 2 store Grindstolpe 21/10 Regn 1 ½ Døgn 1 1/4” Vand. 26/10 en Fodtur til Hammer Vangs kirke Vangs Brenderi til Vangsaasen Kapel det skulde koste 23000 derfra til Løiten Brenderi deri Løiten Kirke til Løiten station ant. 20 km. i Hamar til 27/10 besaa Hedemarken Bygdemuseum med Skreia over til Kap.


1911

Tirsdag 3. Januar begravel efter Hans Julius Blikset til Nordliens kirke 33 Skytser inde i Kirken mange Folk saa Kirken var nesten fuld. Orgelspil Sognepræst Rasmusen udrette. — 10/2 Faukaldbakken har solgt 54 Tylter Busker af Furu mest og Gran a 48 Kr bliver 2592 kr. Kjørerne havde 2 kr 50 for Busketylt. 27/2 leveret til Losje Nordliens Haab 3 topstokker og 1 rodstok Gran af 12 alens lengde ant verdi i kr. minst 2 stokker til Flagstang. — Mandag 13. Marte telefonerte efter Dyrlæge Enger til graa Hoppen der var bleven liggende i Nyresyge i Ugen Dyrlægen 4 gange 2 Mand vagt Nat og Dag. — Vagt hver Dag til 24. Marts kl. 12 og 2 Mand 18 Dage. Slagte 31 Marts. Marts i Vestaasen indenfor Sjerdalen væga lidt Ved fik med 21. i Aasen 3 Læs 23 i Aasen 4 Læs ialt 8 Læs om Sjurshaug Rødfos 1. desember begynte at hugge Tømmer i Nordskogen ferdig 31. Marts alts 4 Maaner. 1. April kjørtes ned paa Hexhusstrand det sidste Tømmer.

24/4 Bjørnstad Sagmaskinen sageop Veden — Toppen efter Tømmerhugsten. — Torsdag 27. April var vi paa Hexhusstranden for at rette op Tømeret ialt 6 Mand fra Kl. 12 til Kl 6 da merkerne af sleptømmeret kom og begynte Kl 7 til Kl 8 da de blev ferdige regne hele dagen. Mandag 1. Mai kom H Aarsbye og Baadshaug og merke Kjelkerne. 10. Mai saadde Erter — 140 l og Havre 35 Maal vestenfor Laden 23. Mai satte Poteter uden og nedenfor Hagen 7 Maal. 27. Mai saadde Turnips. 7 a 8 Maal sjøtte paa veksnet paa Saamaskinen saa den gik dybere. — Ved disse Tider holder de paa at legge Sementgulv i Grishuset paa Jørgenset. ¼ del af det murede Fjøs Jernbjelker paa støbte Stolper 2 Slagbjelker 18” de Øvrige 12” med 70 cm mellem bjelkerne Sement blande i grov Grus lagt paa bord ----- Fjøset blev ferdig 1876 2 Gange indredet paa 35 Aar nu 3. gangen til Grishus. — 31. Mai satte Poteter 5 Maal i Bakjordet det øvrige saar Havre og græsfrø. — 1. Juni saa Havre borti Stuen nordenfor — færdig med Vaaraanden. Byg oventil Veien saar 29. Mai og tilsaar græsfrø. — Ialt tilsaad til Vold med Kløver og Timotei omtrent 30 Maal.

3. Juni fik vi kløvet op Veden til Vinteren — fra 1/7 ny Landpostrude paa Ø. Toten 6 gange Ugen Billit Smeby Starum Ørud Hensvolden Rognstad. 22. Juni kom Regn Torden efter mange ugers tørke. - Den 5. Juli begynte at grave Vandkanal paa Berg 400 m kanal 121 rør fra Gjøvik støberi. 15. Juli begynte at Slaa 27. Juli stort Afholdsmøde i Gjøvik [?] Dage den sidste dag igjennem Gaderne med Musik 7 Faner samle paa stortorvet og Tale paa Nytorvet sidst. 1. og sidste Vers af Fædrelandssalmen. 30. Juli høide ind det sidste stadig høivær og tørt mange maa begynde at kjøre Vand. — 14/8 fremdeles tørt. — 15. Aug indkjørtes 17 Læs Hams grøn og tør.

1. Gang begynte at Sjære Havre 23 og skar med Meimaskine 16 Maal Byg nedenfor Veien sønden for Gutuen 28. Aug skar ifra os trengtes ikke opdraing. 6. September kjørte ind sidste Loen Kvelden 8. Sept kom 5 milm Regn. Torsdag 21. September begynte at taop Poteter med Maskin nedenfor Haven brugte 3 Hester op og ned — ferdig Onsdag 27. Sept saa hentes Maskinen til Berg saa hersje Potetgræset udpaa Gaarden Onsdag 4. Okt fra Kl ½ 2 begynte at træske med Kap Motormaskin træske Torsdag og 2 timer Frædag. — l0 Oktob begynte Amtsensjenøren med under søgelse af omlegnene af Dybdalsbakkerne og fra Stubberudengen til Alm maalt veien ved Haug 13. Octob. I Sommer er bygt nye Bro Jernbro ved Gjerstad Brenderi. 17 Octob kjørt 3 Kjærelæs. 18 Kjørt 2 Vend 6 Læs Poteter til Høien 4 ½ Time i Vendingen. Oktob 15 Veiomlegningsundersøgelse af Dybdals og Bergsbakkerne maalt ifra Fagerlund omlegningen begynte nedenfor Smedsrud med Pæl 1590 m f Fagerlund kom indpaa gamle Veien ved Berg ved Pæl 4640 Altsaa helt nye Vei 3050 m den gamle Vei er 3000 m aitsaa den nye l050 m lengere. 1. november ved disse tider holdes de paa at ta ned Telthuset paa Faukaldmoen. Karl Kjæserud skal have 800 kr for at taned og fragte det til Lynner Station og sætte det op der i den stand det var. Det seet efter et Aarstal paa en Bjælke at det maa være opført i 1831 altsaa 80 aar gammelt. I September blev færdig nye Demning i Sjelbreia koste af Hunselven Brugseierforening i Gjøvik Bystyre 29/l0.

Lørdag 4. November kjørte Vand ifra Øvre Norskogbekken med 2 Hester i alt 21 Tønder cirka 7000 1 demne bækken ved Veien opi Stuen saa Vandet gik noe opi Veien. 1. November solgte O. Ødegaard Bjørnstadskogen de groveste Trærne nedtil 9’’ i roden cirka 112 Tylter Træer for nær 5000 kr. til Sigv Dahl Hermanrud opsatte Sag ved veien til Bjørnstad Hugning uten beskjed Kr. 60 Øre pr. Tylt. Kjøring i kr 80 Øre alt paa Busketult. Ødegaard 27 T. Bjørnstad 85 tilsamen 112 Tylter. 2oæ ankom Rørene til Kraftstation paa Berg 6 a 7 m altsaa 42 m Rør. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. November og 1. Desember Stenkjøring af 300 ruder arbeidet Jord i Sommer biev antagelig 800 Læs deraf kjørtes til Poksten 7 Dage ved Jørgenset i Bjørnstadskogen 7 Mand 3 Hester. 22. Desember kjørte Vand fra Nordskogbækken til Postkjellen 3 Hester 1” Tond 15 Tndæ 13+12 Ved Harald Bergs Bjørnsgaard paa Onsum i Faaberg blev kjøbt en Sølvkrands fra Venner og Kamerater til 25 kræ Navnpaplap 50 Øre af følgende O. Ødegaard Helene Jørgenset Nelle Sanager P. Solberg 0. K Nøkleberg O.E. Nøkleberg Ole Haug E. Haug d. 29/11. — 18/12 og 4 Dage før kjørte ud 2 Stenrares [?] ned i Engen [?] paa Røisen nedenfor Veilengen. 19. og 20/12 Kjørte Vand ifra øvre Nordskogbækken med 3 Hester til Postkjellen cirka 60 Læs.


1912

Natten til den 10. Januar brandt Hoffsvangens Klokkerbolig med Indbo Løsøre Arkivet Kalken til Hoffskirken kjøbt 1855 — 57 Aar der har været opbevaret i Klokkergaarden efterat den meget gamle Kalk blev bortstjaalet i Februar eller Marts 1855. — 15. Januar kjørtes Østliens Damper (Krabbern) fra Berg til Lena station er solgt til Rakkestad Smaalenene for [?]. Trøskern leveret i Høst til Steperud 1000 kr. l. Februar 16 grader koldt og stærk Nordenvind. Den 29. Februar ved disse tider holder de paa at legge nye Vandledning utover Mjøsen 300 m fra Kummen ved Melkefabrikken ledningen skal blive 16” og legges søndenfor den gamle 2 a 3 m der mudres med Krabbekranen og skrber med langt skaft blod Lere med lidt Sten inderst nedrammes [Lages?] af 3’’ pløiede Planker der skal graves 2 1/2 m dyb 31/3 Trækning Basaren i Kap Arbeidersamfund (bygt i 1911) M. M. 1 Vaskervandservise Janna en Hantvask [?] Februar Solgte Nils Kobberstad Gaarden til Ole Fossen og Ole Alfstad for 200.000 kr. paa Gjøvik ved A. Andersen Vang men fik det omgjort saaledes at A. Vang fik 4000 kr, O. Fossen 1500 kr. O. Alf stad 1500 kr. tilsammen 7000 kr. i oplag Gaarden blev solgt til Sønnen Ole. l, og 15. April Sagmusker a 1 Kr. 20 Øre i Timen 18 kg. Rentien a 38 Øre.

Tirsdag 23. April begynte Dampskibene at gaa i Isen. 13, Mai begynte at saa en 4 a 5 M Erter og l0 Maal Havre — 20. 21. 22. Mai Potetsætning 23. Turnips saaing 8 Maal, 31. Mai saadde rug udenfor Hagen Havre i Bakjordet Fjørharvet 2 gange efter Poteter og Turnips 3. Juni smaastenskjøring. 5. 6. og 7. Juni Smaastenkjøring fra Voldene alle og lagde ved gamle Veien ved Bergkjelen og ved Peisopbekken lagt i Veien og fylt paa. — 17 Juni rev ned taget over Potetboden og opsatte Redskabshus. — Indsatte 3 Speltaug i Staldgangen. 1. Juli begynte at slaa. Lørdag 20. Juli høiede opi søndre Stuen 17 Læs ved Potetboden 13 Læs. 26. kjørt 14 Læs høi 28. havde laant Høivender og kjørte 15 Maal paa 2 Timer. 9. aug. slota 12 Hersjer op det sidste megen Regn. 12. indst nye Elementer i Telefon. 27. og 28. August høiede md det sidste, 26. August lagt Sementgulv i Svinhuset. Torsdag 29. Aug lyste det lidt fra Elektrikverket paa Berg. 3. Aug fuldt Lys paa Gaarden og i Bygningerne. Vandmaskinakselen har 400 omdreininger pr. Minut Dynamoen 1400 Omdreininger efter 1 Aar og 1 Maaned siden arbeidet begynte. 31. Aug. var ved Kverndalen Lysfabrik Turbinakselen der gaar igjennom Dynamoen har 100 omdreininger per Minut Turbin er som en Skrue i et Skib og bruger meget Vand.

Aug. og Sept. Regn anden og 3. hver dag. 16/9 skar vi fra os Bygget, meget ugreet. 14/9 kjørte ind Erter og Havre l0 Læs, 27. Skar i fra os Havren grøn begynte at legge græs af Poteterne. Mandag 30. Sep begynte at taop Poteter med Maskin 3 Hester føre. Kjørte frem og tilbage Den 3. October 2 grades koldt om Morgenen saa det ikke gik at kjøre Potetmaskine igjen det halve af Poteterne Solberg alle og flere til Morgen 4. Oktob 3 g. koldt. 1. og 2. Oktob sterk Nordenvind. Mandag 7. Oktob tog de sidste af Poteterne ialt 15 a 16 Maal begynte med Turnipsen, 7. Oktob bevilgede Herredstyrelsen 5200 kr til Oparbeidelse af Vei Stubberud Alm vestre Toten grendse de interesserte skaffer frem den nødvendige Sten og vestre Toten bevilger til Vei til Alm. — Den 16. Oktob prøvekjøren af Lys og Kraftværket paa Berg en ifra Gjøvik Støberi først der fandt at Vandmaskin var i orden og en ifra Kristiania der maalte ledningene paa Sagen der var 350 meter fra Elven til Sagen 50 m lengere en opgiven. Dynamoen paa Sagen havde 1300 Om dreining pr. Minutt og Snedkerverkstedet 1250 pr. minut paa Sagen 22 Hestekraft — Vandmotoren 400 omdreininger Dynamoen skulde have 1400 Omdreininger.

— 28. Okt 4” dyb sne. Lørdag 23. November gik Tordenskjold paa Gjøviken ret ud for Næs Klokkergaard saa den gik tilbunds paa l0 a 15 m Vand, —

1913

14. Januar begynte at taop Gjøvik det maa gaa smaat da de holder paa same sted nu den 20. januar. 1 Maaned brugt. [?] 20. Januar kom Aarsby med Huggerer til Solbergskogen 120 Tylt 8200 Kr. Groset solgte Skogen ned til det lovlige Maal 150 Tylter 22/1 Solgte til H. Aarsby 40 Tylter Tømmertrær a bo mg 20 20 Tylter a 70 Kr. Forskud det halve 2700 Kr. kontant. Torsdag 30/1 blev kjørt 12 h Læs til Hexhus Sanden paa Moelvens Tømmerrustning. 11. Februar gik Gjøviken til Hamar for at reparere optagningen holt paa i 4 Uger, skulde drages op paa Bedingen 18. Februar, 24. Februar taxt over Gjøvik paa Hamar Skaden 16500 kr. Skibet igjen verd 28.000 Det hul i Siden som Skibet fik vil koste 2000 kr. at faa repareret Maskine ingen skade Skriver og 2 Skjønsmænd. — 14. Marts blev Timmerhugsten gjort 4 Mand. 17. Marts nedkjørtes det sidste Tømmeret til Hexhus sand 3 Kr. pr Busketylt for Kjøring og 3 Kr. pr Busktult for Hugning 6 uger. 31/3 og 1/4 Sagmaskin Motor tage op raaved Birk 10 trær Grantop efter Tømerhugning 14 Timer og 14 Kg. Bentsin

Isen Skibene gik ved 14. April den var haard at gaai. 13. Mai saadde Erter og Havre nedover til Bjørnstad eier. 20/5 laant Gjødselspredermaskin (Verners) paa 2 m 8 cm bred Blikset saat 25 Maal Tirsdag 22. Mai kom Gjøviken ifra Hamar efterat været repareret indst 2 Pladebredder der Tordenskjold gik den rund i Næssundet nøiagtig ½ Aar siden. 23. Mai saadde Turnips Potetsætning men begynte at regne. 24. og 26. Mai Potetsætning 15 Maal. 29. saadde Byg og Havre 20 Maal saa smaastenkjøring, 5. Juni ferdig med Smaastenkjøringen langt Græs paa Voldene.

17/6 stensat Veien søndre Skogen i sydvæst ahle Poteterne 15/6 6 timer 1 Hest 17/6 2 ½ time 2 Hester. 12/7 begynte at slaa. 25. og 26. Aug blom Erteren 28. 29. 30 slo av Hersje Hamsen 10 Hesjer. — Fællesslagteriet har 627 Medlemmer for 1-2 Storfæ 1603 med 3—5. 20l8 med 6-10. 789 med 11 til 15. 525 med 16 til 25 — 162 med 26 — 50. 11 med 51 til 80. 5 med 100 til 150 2 med større antal Storfæ

Begynte at taop Poteter 22. Sept ferdig 26. Sept 30 sept skar i fra os sidste Havren staar fordi den var grøn. 16. Oktob kjørte ind sidste Loa, 4/11 nedsat l0 Jernstolper ved Stakketten mellem gaardspladsene. Stolperne koster 5 Kr.


1914

29. og 31. Januar 2. Februar — 9 Læs Aasved. 4. Februar sidste 2 Læs i alt 11 Læs af 2 Favne kaldet i nordvest for Sjellerud blev god 2 Tylte Sagtømmer. Onsdag 25. Februar Festgudstjeneste i Hof Kirke 100 Aarsdagen efter Bededagen og Edsafleggelsen 1814 sjunget Salmer 545. 546. 770. 266 mange Skolebarn i Kirken fordroges Chr Frederiks reise og de faldne beslutninger næsten ingen ifra Nordlien. — Kl. 6 i Viken Kapel. — 19. Marts var med i Thorsæteren for Hexhus efter 1 Læs Ved (6 Stokker) 10 alen lang 1 Læs uhøvle 1 læs høvle Bord. 3 Læs Den 14. Mai opsattes Flagstangen paa Aurtun. Stangen voxet paa Haug Flaget kjøbt hos Doblaug Xania Stangen 15 m høi. 25/5 Skogplanting paa Berg 600 furu 800 Gran paa Nordsiden til Hagen. — 30. Mai saadde det sidste. Byg og Havre rullen 27. Juni Smaastenkjøring.

5. Juni slefte Mæren. 4. Juni. 13. Juni slefte Koen. 4. Juli Budeifest i Festiviteten 2.50 for Men 1.25 f. Kvinder Kaffe Pjolter Smørbrød – ½ Øl Melk Toddye ca 400 Menesker. 13. Juli begynte at slaa — hørtes Gjøgen enda 14. Juli. Havren opædes af Bladlus. 22. Juli slog i fra os, Tørt fint Høiver slog en Dag og høiede anden dag. 31. Juli 1. Aug. og 3, Aug. Melkrig idet de Handlende solgte ud al sin Melbeholdning til forhøiede prise, 10 ligetil 450 % l0. 20. 25 kg somm kjøbt 5 a l0 Sækker. 20[?] indkjørtes lo læs Hams.

[?] Sept. tømredes paa begge Brøndene istedetfor det raadne og nyt Tek. Udtveite og oprenske gamle Veiter i [?] Skogen Aviserne nu 1 Gjøviks Blad 2 Samhold 3 Vælgeren fra Gjøvik 4 Tidens Tegn 5 Verdens Gang Aftenposten 7 Avisen Husmoderen 9 Bible 10 Fjørfabler fra Xania Søndag 27. Sept druknedes Gunar Hvem ret ud for Smørvigen i Stormfuldt Veir. 14 Dage sogtning Skuten fantes paa 30 m d Vand og optoges men Guner fantes ikke brugtes Dykkere. — Maa kjøres Vand til Fjøset da Posten ikke gaar op. —

10. og 11. Desember vandkjøring fra Øvre Bekken i Nordskogen til Øvre Postkjellen 47 Tønder det var under Poststokken men efterat vandet var ikjørt var der 5 Kvart og 1’’ over Poststokken vandet i Bækken minke intet.


1915

10/1 kjørtes 11 Tønder op i Kjelden midt i Februar kjørte Nils 2 Uge vand i Kjelden 20 t. Gustaf og Ole kjørte i førstningen af Marts 21 Tønder en stor og en liden Tønde, 20 Marts kjørte jeg 10 store Tønder vand til søre [?] Kjellen.

Tirsdag 3. Juni saadde det sidste Byg meget tørt Veir ingen Regn hele Vaaraanden. 3 Dage kjørt smaasten af Ageren ved Nordengen 15 Læs til gam. Veien meget tørt veir 5/6 10/6 slefte Koen i Nordskogen Prisen paa Høi var i Vaar 20 a 22 Kr. Skpd Halm 6 a 8 Kr Skpd.

Naten til 29. Juni kom Regn efterat der næsten ikke haver regnet i Vaar stor tørke, 3. Juli en stor regnskur, herover fra Sogstad. 31. Juli begynte at slaa med Maskin. 24. Aug kjørte ind 50 Læs Høi. 25. August slog ifra os, 30. høide ind ialt 130 Læs Høi — Øvre Stue 12 ner Stue 5 Koene 52 Hestene 69 — 138.

4. Sep begynte at Sjære Byg med Maskin - 17/9 indkjørt 5 læs Hams 14 Læs Fodering. 18. Sep. Lokjøring Bygget med 3 Hester 50 Læs. 20. Sep skar fra os. 22. Sep lauve 150 tjærv asp tilsamen 330 tjærv dygti koldt veir. 26. September kom Sne. — 25 slo og hengde Hamsen 7 Læs for hengt Erteblanden bortifra Stuen. — 29. September kjørtes med ny Melkevogn Kapsmeden tog 190 Kroner den gamle kjørtes til Berg brugt 25 Somrer. — 29. kjørte vi Melken paa Fabrikken var den 3die om morgenen da Kolbu ikke kom frem paagrund af Sne. — 4. Oktob tog af Græs til Potetoptaingen 5 kjørte Potetmaskinen først med 2 saa med 3 Hester. 6. 7. og 8. laant Aadals Brugs Maskin fra øv Bjørnstad. 9. og 11 ferdig til Kl 3 raadt og tungt at kjøre Maskinen Nedre Kjeller 130 Boden 220 Øvre 50 tilsamen 400 Efterharving 15. 25. og 26 Oktob kjørte ind Haverloen Ertbland Kløverhams. Poteterne skulde ikke brendes til Brendevin uden at være raadne og frosne Brenderierne brugte Mais Hexhus 1900 Sækker brendes 11 hkl Poteter og 4 hkl pr. Aksi —

Novbr Desbr stort Sneveir. Kjørte 6 Læs til Holmen og 8 Læs til HoienVinterlæs Poteter. 23/12 21 g koldt megen Sne. 30. Desbr Kl 7-8 aften brente Hovedbygningen paa Løken (Steperud) af Lamper..


1916

13. Januar sneede 1 ½ Døgn 60 cm. Den 22. Februar 1916 tog jeg en Skitur over Isen til Hagelund (Hans Sterud og til Sterud — 16 aar siden jeg var der derfra til Kise og over Mjøsen til Bredlilandet brugte 1 Time over Mjøsen bort og 1 Time hjem borte 11 Timer.

8. Mai begynte at pløie Vold. 15. saadde Erteren borti Stuen. 22. Mai saadde Havre paa Voldpløien. 22. og 29. Mai Potetsætning ved Boden første Dage af Juni Byg. 14. Juni Potetsætning

Lørdag 23. Juni [??] var P Solberg her og skar Havre søndre side til Gutu opved gamle Veien 16 Maal paa godt 4 Timer. Selvbinder. 24. Juli i Eidsvoldsbygningen Skibladner.

29. September tog op Poteter med Sanager nye Potetoptager. — 120 Maal færdig Torsdag 12. October. — Den 14. October maalt Veien gamle fra Ladens væstre Laft til Nøkleberg Østre Bygning laft 1100 Meter mens den nye Vei fra Ladens nordre Laft om Melkevognhuset til Nøkleberg Bygning nordre Laft 1450 meter altsaa 350 meter lengere.

Nogle Dage før Jul bestemte Regjeringen at alt salg og sjenken af Brendevin var forbudt til 8. Januar saa blev det forlenget intil videre eller naar Storthinget bestemte.

1917

Tirsdag 16. Januar kom Ragnild Skjæsar begynte Lørdag 27/1 som Husholder, Tirsdag 13 februar kjørtes med Bil mellem Gjøvik og Hamar paa 47 minutt. Søndag 18. Februar tog en Fodtur om Baakind over Isen til H Sterud Hagelund og derfra om Hexhus inpaa 12 Timer borte. 18/3 00 22/2 16 og 18/2 17. Brennevinsforbudet 1/4 forlenget til 1/7

20/4 Gravrøl efter Lærer O. J. Berg ved Nordliens Kirke 35 skytser til Kirken hvid Kiste 4 Krandse blev paalagt i Kirken 1 Sølvkr. ved O. C. H. 1 Sølvkrands ved A. Baakind 150 kr 1 Naturlig Krans fra Skolestyre 1 Naturlig Krans fra Lærerne 1 naturlig Krans fra Skolebørnene. Den øvre Sølvkrands indskribsjon Lærer O. J. Berg fra Naboer og forhenværende Elever farvel og tak, nedre Lærer O. J. Berg Farvel og tak fra gamle og unge Savnet er stort Men mindet rikt. — Naturlig Krans [?] taknemlige Skolebørn farvel kjære Lærer. Tak for alt taalmodig stræv med os. fra Østre Totens Skolestyre — Tak for trofast virke Fra Østre Toten Lærelag Farvel Far og Svigerfar — Svigerfar og Bestefar.

11. Mai begynte at Pløie Vold. 19. Mai saadde Erteren. Færdig med Vaaranden 9. Juni tørt Veir hele tiden. 16. Juni slefte Koen.

— 29. Juni omlagdes 6 meter en Stoklengd af Vandposten paa Gaardspladsen 1 ¼’’ Jernrør fra det der blev omlagt i 1909 med 1’’ Jernrør — den stoklengden var raaden mens det vi saa ellers var ligegod slig som den var nedlagt da den ligger i raa Jord (Myrjord) 27. Juli slog Lynnet ned i Hovedbygningen paa nedre Alm i Viken i alle rum foruntagen et Folkestu hvor Folkene var der saaledes blev reddet. Bygningen brendt med Indboet ned inden et Time. Den 26. August nedlagdes grundsten i sydvestre hjørne af Grundmuren i Aas Kirken der brendte ned for 2 Aar siden 84. Salme af David sjunget 1. og sidste Verts af Kirken den er et gammelt hus.

16. September tog en tur over Bredskallen til Mjørstad om Haugskirken Redalen Meieri Gjøvik Søndagskvæld 14. Oktob afgik Nils Haugseie ved Døden (Slag) 66 Aar gammel. 10/12 lagt lys fra Berg til Bergsbakken.


1918

19 [?] 17/18 Nøkleberg Kristian Haug solgt 130 Tylter Tømmertræer Fjeld ned 150 Tylte O K Nøkleberg 50 Tylter O. Ødegaard og Bjørnstad bo Tylter. E. Haug 20 Tylter E. Haug solgt 25 Favne Bjørkeved til Hermanrud Skole 60 cm lang 45 Kr. — 1125 Kr. bet 9/4

10. April begynte at pløie Vold nordenfor laden. 19. April stak omlegning af Berg og Dybdalsbakken beregne Broens kostende. I Totens Sparebanks forstanderskabs møde den 12/4 blev de valgt til medlem af en Kommite der skal skal samle Material til en bygdebeskrivelse for Totenbygderne hvorom De herved underrettes. Lena 18/4 18. Ærb Dave Seierstad. Forstanderskabets [?] Ordfører. H. Ole Chr. Haug. Kap Natten til den 2. April brand Hovedbygningen og Stalbygningen på Kobberstad Askebøtte med varm i var aarsagen.

1. og 2. Mai Pløiede Vold og siden sladde og harve med 6 Hester. 4. Mai saadde Vaarrugen borti Stuen. Fra 14/4 begynte Klokken paa Berg efter sand tid slut kl. 7 Aften. 22. Mai en tur til Malterud. Torvværk Stenberg Kverndal, 25/5 Malet Gravrammen over 5 ved Hoff Torsdag 30. Mai saadde det sidste. Blandbyg Turnips Onsdag 29. 28. 29. Potetsætning. 12. Juni slefte Koen.

20. Juli reistes Flagstangen paa Nøkleberg Kr. Haug Torsdag 25. Juli Brylup paa Gran Hotell i Hamar af Karen Lene og Kr Haug 28 Personer fra Kl. 11 24. 2. Del Kl. 2 25. 29. Juli begynte at slaa opi Stuen blev 20 Læs Høi færdig 17/8 slaa. Den 18. aug. var Emil Sterud og Kone og Datter her, rodde. 22. Aug. høide ind det sidste Sætter ind ny indredning i Hermanruds Tegelstensfjøs — 31 Aar gamelt.

17. Sept. skar ifra os. 26. Sept. begynte at taop Poteter med Maskin. Torsdag 3. Oktober ferdig med Potetoptagningen cirka 20 Maal først Haugs-Bergs Maskinen saa Baakindmaskin saa kjøbte en brukt Maskin fra Bjærke i Vang i Telefon koste 450 Kr brugtes tilsidst. Frædag 4. Octob kjørtes til Kap 2 Venninger 60 Sækker Poteter til Kristianias Proviantering. Søndag 60 Sækker Mandag 7. Octob 60 Sækker Poteter, 13. Oktober tog en tur til Steffensrud og Aas Kirke ny bygning medgaaet 360.000 Mursten - 2 steners Mur — Taarnet er 9 ½ Meter i firkant Kirken er 19 meter fra Grundmuren til Taarnet høit Kirkeklokken 2000 Kr. 23/10 ny Slibstenskrak Tækte med Flis nordre Stuen. Lørdag 26. Octob blev elektrisk Lys istand i Bjørnsgaard gamle Skolebygning 55 Aar. Tirsdag 29. Oktob begynte at træske paa Solberg med Hoffs Dampmaskin.

Maanedsthing 4/11 18 Thingsvidner om et uinhegnet Jordstøkke Dalbye [?] gamelt Vidne 91 Aar Jakob Stelle — Nomer 1 Vastøket Rekslen og Eieren Thingsvidner af Eina Fiskeri gaar efter Støen fra Odden mod Strømstad ned til gamle Dæmmning flere Vidner Sag O J Holte og en del læste op tømmer paa Vogn ved Eina i 17 Tjærrat og redskab. — 130 Dokumenter Thinglæst og aflæst. 3 Dage træske paa Solberg 300 Tønder Hvede Byg Havre. 4. November træske paa Haug 13 ½ Time l0 kr. pr. Mand 74 Øre Timen Kr. Haug 126 Tønder 15 Timer a 80 Øre 12 Kr O K Nøkleberg 15 Timer a 80 Øre — 12 Kr. Ialt 686 Tønder — 73 ½ Time Færdig 8. November Kl. 12. — 7 Desbr faldt endel af Fjøset paa Breli udt det er bygt 1805. 28/12 30/12 31/12 Kjørte med 4 Hester Haagen Guneriusen Badstuen paa Tolefsrud (bordtørke) til Hus aat sig.

1919

Feier Bernt Grinvolden kom hid som Feier Februar 1894 tog Afsked 1. Juli 1918. Sølv brylup 2/1 1919 gav 10 Kr. 22/1 Vedsagning 10 Timer Motor I Foshagen 4 Kr. Tim 28/2 af Helge Nicolai O Haugstuen – 28. Marts revet den nordre Bygning paa Sanager 2 Etages i gamel stil 1. Et Gang Kjørtes og Stue og saadan i 2. Etage. Paa Peisen stod Aarstall 1853 den var vist No. 2 da Ole Jakob Sanager ikke viste naar den var opført havde han sagt nu skal den sages til Planker og pløies paa Hermanrud til 1 ½ Etage paa same tomt 17/4 Kaffefest med Basar paa Bjørnsgaard til indtækt for Kontormøblement paa Hermanrudskolen indkom netto over 1000 kr.

Ferdig med Vaaranden 31. Mai. 1. Juni færdig med Vaaraanden 4 Hester kjørte med stadig opholdsveir 2/3 af den dyrke Jord til Ager. —Saadde [?] Havre Rug Erter Hvede. 20 Maal Poteter.

Til Veien Hexhus Bro-Vardal havde grundeierne tenkt sig 400 Kr. Maalet for Jorden og 2 Kr. Meteren for Gjerde behandlet i Herredstyre midten af Juni og udsat derpaa 2 Møder i Kredsen et i Losjen og et paa Breli hvor det blev grundig debateret nogle samle tegnet nær 4000 Kr til Gjerde. Mandag 30. Juni bevilget i Herredstyret fri Grund mod at Nordliens Representanter garantere til Gjerde. Midten af Juli begynte at grave Postveit hos O K Nøkleberg 11 Kvart dyb over Gaarden ellers 8 Kvart. — Onsdag 16. Juli gjorde Fabrikeier Hans Øveraasen Luftreise med Bil fra Chausen nedenfor Brusveen i Vardal og udi Hunselven 30 meter høit Fald igjennem rækværket 4 stolper nederst han i god behold men Bilen noget ramponeret. Aftenposten 25. Juli. 19. Rekordjordbær. Ved velvillig mellemkomst fra Fru Hjort-Thue blev Redaktion i gaar overbragt en prøve af Jordbær fra E. O. Haug Kap v Toten. Den største veiede 50 gram flere 45. Sin enorme størelse tiltrods sin enorme er bærene delikate baade af smag og udseende. Denne sort Jordbær kaldes Keiser [?]

Prøvekjørtes Motorplogen paa Berg i Vold nordøst for Husene med 2 Sjær 20 tilskuere kjørtes teiger i nord og syd I Ugen 31/8 pløiede Vold af uarbet Jord i 4 Dage med 2 Hester for [?]plogen i Jordet sydøstre hjørne 4 Dage 2 Maal 44 ruter. Onsdag 3. September Kl. 5 skar første gang med egen Selvbinder — Dirings — kjøbt 1918. 27. Sept begynte at taop Poteter med Maskine. — Frædag 28. Sept. kjørtes hid med 5 Hester Træskemaskine kjøbt paa Sten paa Ringerike for 800 kr af Kristian og Even Haug. 23. 24. 25. 26. Sept. var Seierstad med Frue ifra Bergen hær. 4. November ferdig med træsking 2 Dag — 20 Kr. hver — 140Td Korn og 4 Timer hams.

24/11 Kjøpte P. Solberg og Sigv. Dal den kommunale Agerplog i Vardal 6000 kr [Føyd til seinere: Salg ved Aution paa Solberg 1/11 21 (26?) for 110 Kr Toten Sparebank Vardal Komune givet 18000 kr. for Motorplogen.


1920

Baakind 9/1 Kl. 7 Kortspillelag af 20 Mand Med 2 retter Kaffe Øl Vin Bisp og saa tilslut Kaffe Kyling Rusdrik. Søndag 1. Februar fik Husholder Helene Boxrud (27 Ar) Telefonbesked hjemmefra at mange laa syge hjemme hun reiste om aftenen og kom hjem om kvelden Broderen brugeren døde om Natten 1 1/4 Aar ved her. 19. Februar døde Faderen 58 Aar — 24. Februar blev den øvre Skolebygningen paa Bjørnsgaard gamle skole helt nedrevet. Opførtes Hermanrudstuen Øverst i Bjørnstadengen Nyjordet. Skolebygningen 15 m lang 9 m bred 26 Kvarv skulde kjøres paa Hunsjordet Gjøvik — 6000 kr, Bjørnsgaard Bygningen 15 m lang 9 m bred paa ytterste loft maalt muren 11/3. 1 m 60 cm høi Veggemus neste. 13/3 Hexhus Meieribygning nedrevet var 19 m 25 cm lang 9 m bred skal opsættes til 2 Hus ovenfor Gjøviks Gravkapel Bygningen var 18 Kvarv 2 mitvegger. —

Natten til 22 April brendte Fjøset paa Steig i sønd Fron (Skyld 42 Skpnd) brendte 86 husdyr. 56 Storfe 4 Kalve 19 Gjeter 7 Sauer og Redskab ved 2 tiden om Natten Laavbygningen reddet. Onsdag 12. Mai kjørtes Melken til Fabrikken paa Bil fra hele fra Alm Lie Blikset Fjeld Skattum Stubberud m. fl. Sanager Nøkleberg Askim Groset Solberg Haug Berg Ødegaard Jørgenset Hermanrud med fle a 2 Vinheng [?]. 29. Harve med Motorplog 2 Harver tilsamen godt 2 Meter bredde Moteren er 1 M 80 cm. bred. 5. og 7. Juni Potetsætning. 6. Juni Bygsaaing udenfor Stuen Hagen. Tømredes ny Lade opi søndre Haugstuen 3 Mand fra 25/5 12/4. Karl Kjeserud Hans Lindholm Per Martinsen Skaale Grishus og W.C. 14. Juni slefte Koen

Den 19. Juli begynte at slaa 24. høide. 13. August ferdig gravet fyldveit oventil og nedi røren ved Grinden til Veilinjen. 31. August indhøide.

1. Oktob omlagt Vandposten paa Berg 30 Aar gammel 1 1/4 toms Jernrør der var helt rustet nu ifra Bergsbakjelden 300 m lang var igjen træslokker ved Kjellen overst [?] i Jordet der var 85 Aar. 1. Okt blev det opskaaret med Selvbinder nesten alt lang Loe. Ferdig med Potetoptagning 13. Okt. ovenfor Laden.

— 10. og 11. November kjøring sterk Vind. 10. November faldt Flagstangen opsadt 1903 fuldt raadden ved Jordenhold.— Loen var hengt paa Jerntraad 3 høider paa underste 2 raader baand. 13. November blev det staket til Lysledning ifra Almsbakstuen til Solberg — Badstuebakke med sidelinjer omkring 200 stolper — 5 Mand ved reisingen Gravning 1 Meter dybt. Fra 21/11 til 2/12 Nattelosji til 4 Mand 2 Nætter nemlig 1 Peder Smæby Gjerdingen 55 Aar. 2 Martin O. Haugom Hvem 45 Aar. 3 Hans O. Grønland Døfotes 32 Aar Syver M Trætroten 44 Aar den 5. gik hjem til Bliksetløkken ant. 23 Aar. 2. Desember kjørte Redskapen og 3 af Mandskabet til Bilit og kjørte tilbage en 20 hestes Transformator til Badstubakken paa Solberg. - 1 bunt traad rek paa 20 Stolper 1100 meter. Lørdag havde Kihle Kreds fest i Arbeidersamfunnet for Lærer Kubberud der havde taget Afsked efter 46 Aars Virke. Gaver 1 Gulduhr fra Kredsen 6 Sølvspiseskeer fra Lærerne og Lærerinderne. 15.og 16. Desember Træsket Markene nedre Liens Bentsinmotor. Mandskabet 8 Kr. Dagen 226 Kr Bentsin 90 Kr. 55 Øre Byg 55 skp Havre 17. Berg 1 ½ sæk Erter. 129 2 ½ Time Hams. 17. Desember første Gang efter Branden Aas Kirke blev brugt ved Begravelsen paa Øvstaas efter Hild født Berg.

[I margen: "Sanager solgte Tømer til Dahl Hermanrud for 17000 kr."]


1921

24. Januar kom Jan Kihle hid at strække Traad til Lysledningen fra Dæhlinskogen og nedover. Montørene begynte en 2 a 3 Dage før hos O. K. Nøkleberg og andre paa Solberg.. — Installator O. Gjefie installerte Lys ledning i nedre Bygningen 5. og 7. Februar 14 Lamper. — 23. Februar ferdig med Instaleringen af Lamperne paa Haug. — Lyset ankom Mandag 7. Marts kl 6 efmidag. — Torsdag 14. April trøske de paa Solberg med 15 Hester kjøbt paa Sten 1919. Remskiven var for stor 11’’ tværmaal fik en fra Gjøvik 7 ½’’ forliden fik en fra Kristiania 8’’. Frædag 15. April Gravøl paa Berg efter Føderaadsman Ole O. Berg indsat i Nordliens Kirken Aften forud Kl 6 1/2. Kirken var pyntet 36 Lys og 2 paa Alteret først Salmen 570 efter Talen 547 Kirken til Graven Hvo ved mig og ved Graven No. 94. Uhyre mange Krandse rektne 28 skydser. Middag Desær og Kaffe men uden Rusdrik.

Den 10. Mai begynte Lena Meieri at gaa skulde blive 15000 l Melk Elektrisk Kraft — koke med Damp. 11 [Marts Gjvigere??] satte Poteter — saadde Rug. Mødte paa Lena i Bygdeboken. 20. Mai saadde Havre sadte Poteter Torsdag 26. Mai Sympatistreik Generalstreik Melkefabrikke Træsliberier Sager snedkeroverstædern i Byerne til støtte for Skibsarbeidere i fast nesten ingen Avis udkom. Xania 27. Taler Enkel Stoug ansaa slaget tabt da de ikke havde Vaaben opløb ved Bryggen der var afstengt. 2den Juni ferdig med Vaaraanden. —

Stor Streik over Land. og Byer fra 26. Mai til og med 10. Juni alt 15 Dage paa Melkefabrikken. var ikke at faa levert Melk, de større Leverandøre gav Koen den separerte Melk. Kolbjørnrud Anekstad Andersgaard Askegaard kjørte Melken til Gjøvik Meieri. Lena Meieri komigang nogle dage før Streiken. Mandag 13. Juni taxt over Stolpefeste til den Høispente lysledning Alm-Solberg Anekstad Nøkleberg. 10/7 Tog en tour tilfots over Lena begge Nøklebye Hoel Garløshagen Kvikstad Fogd Narum Aaserud Kverndalen Stenberg Granlien borte 17 Timer. 3 Mil. Tirsdag 12. Juli Ildebrand. paa Kap af Sodtpibe hos Bager gimle. Fjordheim Fredsvold og hos Lærer Kubberud gnistede tente i Skogen ved Olsruds. — Onsdag kveld kom en stor regnskur over Oplandene Gulbrandsdalen i flere timer kanskje en 5 m. 28. Juli høide ind do og paa Nøkleberg igjen lidt Jaaslaat. 30/7 Even solgt en Okse ant. 3 Aar til Drammen en Sjek paa 1070 Kr. l0 Øre. 19. August maalt dybden paa Myren 50 m nord for Kjellen er den dybest godt 3 meter syd for Dammen 2 meter eller 2 ½ 2 og 1 meter ud vide Kjellen mot Bergskogen.

23. Aug. slefte Koen opi Haagestuerne — første Dage af Oktober ferdig med Potetoptagningen. 8. Oktober sente 100 hkl Poteter paa Jernbanen Lena til Bergen 7014 Kg. Poteter. 6. Oktob gjorde Potetmel 3/4 Dag 70 Kg. Mel. 28/l0 Kihle Skole 10 Mand grøfte 16 Maal a 130 Kr. 1 M l0 cm dyb 2400 Kr. Den 18. og 19. Oktober Træsking 1 ½ Dag med. Solberg og Hermann[rud?] Motoplog.

Den 8. Desember blev det elektrisk Lys nesten borte en liden rød traad synlig kom igjen den 13. Desember. 14. Desember tegner Støresset der var opsat av øvre delen af Staburet 8 Alen bret og l0 Alen langt omkring 80 a 90 Aar Støres kunde være ligesaa gammelt og mer Stabur.— 15/12 Selskabet for Norges Vel Medaljen for lang og tro tjeneste er tildelt Hilda Nilsen paa Haug Gaard Østre Toten hun har været i 25 Aar.

1922

30/l - 22 grader Kolt — lagdes Mjøsisen og Dampskibsfarten slut med en gang. 5/2 18 grader Kolt. 29/4 Opskrut det nye Støresse 2 Etager l0 og 12 m.

3. Mai opsat Grinstolper ved Sjaasen 12’’ de forrige var 32 Aar. Mai kjøbte E en brugt paa Breli og Ødegaard 1 Frognerkilens 7 lab Saamaskine 50 Kr. til at reprarere den gamle der var 27 Aar 9 Labbers den 6 Mai satte Poteter 3 Dage. 8. Juni slefte Koen.

5. Sept. kjørte ind sidste Høiet ialt 140 Læs. 23. Sep skaaret det sidste Rugen. 26 Sep begynte at taop Poteter ferdig med Potetoptagning paa Dæhlen (Kraby) feldte paa en Gran.

Nær Jul begynte at legge om Veisvingen ved Fredheim ved opfylling fylden kjøres fra Bakken ved Hexhus Bro 650 Kub Meter Veien bliver 1 paa 16. Ferdig til 10. Februar [1923] der blev 30 dage kjøring a 100 Læs 3ooo Læs a [?] 900 Meter Kubik.


1923

Even solgt 100 tylter tømmertrær (busker) a 120 Kr. 12000 kr. maalet 1 Met 30 cm fra Roden. 26 a 27 cm største blev 44 cm solgt til Fisker Sag 12. Februar. — Berg 1/3 solgt til Fisker Brug bo Tylter tømmertrær a 40 Kr. 1320 Kr. For hugning og bærking i Haug skog 12 Kr tylten Kjøring 14 Kr. tylten i Berg Skog Hugning 2 a 3 slinn [?] er bærking 5 Kr. pr. Tylt Kjøring 12Kr.

16/5 opsat ny Flagsteng paa den søndre side til nedre Bygningen. 20 Aar siden den forrige blev opsat nede 1 ½ Aar. Jernsnor [?]. Frædag 1. Juni kom Ole og Simen Nøkleberg gaaende alene over Skogen fra Nøkleberg 4 og 3 Aar gamle haand i hannd. 1. Juni saadde det sidste Byg. igjen Gjødselkjøring og Pløiing til Potet. Maalt høiden ved gammelsagen paa Berg til brokar til ny omlegning af Vei 10 meter høi Potetsætning 9. 11. 12. Juni det sidste. —

Juli satte ihop at Vandposten paa Nøkleberg renske op Kjellen med Tag og lagt i 2. Etage Vask Omlagt Vandledning mellom Fjøs og Stald og indlagt vand i Støresset paa Haug. 20. august slog ifra sig paa Nøkleberg og Haug 107 Læs.

1. september 10. Sept muret mured H. F. Kronborg opat de to østre hjørner og renske op Elven ved Dybdal Bro, O K Berg lae paa nyt treværk, ved disse tider støbtes forstødning mod gaardspladsen paa Breli og Staburstolper. 30/9 tog en fodtur til Nøkleby begge borte 11 ½ [?] Time. 1/10 sente [?] 2 Fotografier til 1 P P Narum af os to. Ferdig med Potet og Turnipsoptagning 20. Oct. I slutningen af Oktober begynte Haarstadkarene at hugge Tømer i Bjørnstad skov 70 busker tylter 40 Aar gamle omkring 12 Meter høie buskene. 8. November første Dagen der blev kjørt i den nye Vei over Bredligaarden.

1924

31/1 Igangsat Tømmersag paa Nøkleberg ved Transformatoren fra Lysledningen 4 kante Tømer [?]. 5/2 begynte at mure paa Amenrudstadbroen sten fra Dæhlenbrøttet. Ungkarene ved Veianlegget blev opsagt og permiteret 26/1. Sagmesteren ferdig paa Nøkleberg 8/3 288 Timer 15/3 Tømerermerkning sidste firkant paa Nøkleberg. 24. og 25. Marts var Ernst Blikset hær med Kapsagen og kappe og raaveden 10 Hesters Motor 1430 omdreininger. Slut med Veiarbeidet Amenrustadbrokasen opmuret til 12. April 1924.

1l. Juni slefte Koen nogle Dage før saadt Havren 10. 11 Saad Byg Juni og sadt Poteter over 20 Maal. 18. Juni saad Turnips. 21. Juni saad Turnips paa Nøkleberg det sidste. — Solberg 8 Dage før —

1. August begynte at slaa. 30. ferdig med Slaatten kleint Høiveir mye Høi. —

Selvbinderskaar alt ferdig 30. Sept. meget raat i Potetoptagningen tørraadne Poteter 6. November fik de Elektrisk Lys paa Linby. Granhien og Bjørge. Mandag 10. November kjørtes Varebil fra Nordrum til Vaarnæsbæk paa den nye Vei.

11/11 begynte 2 Mand A Svartaas P. A. Blikset at hugge Tømmer (Slip) i søndre Skogen. 21/11 begynte 3 fra Jørgensetstuen at hugge tømmer. 15/l1 Bilkjøring fra Hexhus bro den nye Vei til Opsal. 3. 4. 5. Desbr. Træsking Maskinsten M. Linstad ilegger Artur Linstad Streiker og ubrugbar [?] Maskinen — hele Høsten Hjulføre Juledag 5 gr. Varmt Haug hugget føre Jul 57 Busketylt sliberitømmer og lunne. Paa Nøkleberg 35 Tylter Groset 50 Tylter Sanager 50 Jørgenset 80 Laeskog 28 t Tranom 20 t.


1925

Februar Tømmerkjøring til Hexhussanden 3 Hester og 2 og sometider 3 Hester ifra Breili sist i Februar kjørt op Lysverket paa Berg om Dybdal. Transformatoren paa Kongsengen 40 Tønder Olje a 240 l. Marts Mandag 2. begynte 9 Mand at udplanere og grave Veit paa den nye Kirkegaard ved Nordli K slutte 2. Mai ialt 8 Uger — 48 Dage a 9 er 432 Mineret i [Dælen?] 300 Salver Redskab [?}er og Planker fra Hovedveianlegget Stenkjøring gratis fra Gaardene. — 1 Uge Paaskeferi. slut med Arbeidet Lørdag 2. Mai ca. 8 Uger a 9. l0. Mand. 300 Skud i [Dæhlen?].

Ved begyndelsen af Mai begynte at pløie Vold nedenfor Hagen. 9. Mai saadde Rugen borti Stuen. 3. Juni kjørte op fra Kap til framkjørselen med Bil paa 20 Minut. 3. Juni indsat paa Lysledningen Kokeplade der koste 30 Kr. Satte Poteter saadde Byg Havre det sidste. Onsdag 10. Juni blev paa Solberg ferdig med Bygsaanning og Kløver og Timoti paa et Engstøkke ved Bakketun. en 3o Maal af uarbet pløiet i 1924. Paa Vinter kjørt af Stenen nu i 5 Uger kjørt igjen Veitfylden paa over looo m Steenveit nu kjørt megen Drogstein med bare kjetting omkring Kultivator Slaad med Tinner Akreharv 5 Uger Arbeide i Vaaraanden. — Haug saadde Byg og Havre satte Poteter første Dage af Juni slefte Koen 9. Juni.

Mandag 20. Juli Slomen ved Kverndalen Dæmning der opførtes fra 10/8 1909 til 6/8 19l0 og koste 26615 kr. 500 tønder Sement kjøbtes 1. Gang 12 Meter dyb 685 Meter a 12 Kr. 8280 Kr. muringen. Ialt 26615 kr. 95 Øre. Mestre[?] Borgersen og Sønsteby Silong Dam er af Sement nedenfor og efter den gamle Dæmning koste 2532 Kr. [?] fra Sloma ned i Kraftstationen 23’’ var 374 Meter lang var oprevet noget laa igjen sundfrossen. H Sostadødegaar fik 970 Kr. for Kjøring. 20. Juli fodtur til Somerhytten til Maurits Faukald da var Julius Faukald der fruerne var og der. Maalte en Gran i Eriksrud Skog nordenfor Kvernfaldet ved Bryshøide var den 33 tomer. Den gamle Dæmning i Slomen bygt 1905 den nye dæmmes 1 Meter op. — Søndag 26. Juli en Biltur til Viken Kirke og Hamerstad 20 km frem og 2o km tilbage Jeg MM Janna Anna Nærstens Bil koste 10 Kr. og 2 [Øre?]. — 28/7 A. Aas Maria Jørgenset kjøbt Bjørge 15000 Kr. Opland Husmorskole paa Bondelia og Hedemarken nye Sygehus aabnes 1. August. Mandag 3. August var Østre Toten Herredstyre paa Veibefaring i Nordlien Ca. 4 Biler 8. Aug. inkjørtes det sidste Høiet 215 Læs. 20/8 Even solgte en Okse til Gjøvik 230 Kg. 867 Kr. — 21/8 Kristian solgt 1 Okse til Gjøvik 238 Kg. — 880 Kr.

2. og 3. Sept. Havreskur. 3. og 4. Sep Bygskur alt med Binder. Ferdig med Potetoptagning 28/9 I Boden l50 Hkl. nedre Kjeld 100 Hkl. øvre østre 80 vestre 20 Hkl. tils. 350. Mandag 20. September begynte Insjenør Bjerum med Mandskab at udstikke omlegning af Veien Bredli Veikryds til Haug Viken Kristian. 29. Juli Onsdag blev Marte Marie syg og Sengeliggende af [Jigt?]feber 13 Uger ligget 28. Oktober. Torsdag 5. November 25 Aars Jubileum for Søster Maria Gihlhagen i Menighetshuset indkom 1300 Kr. paa Bankbog og 26 Kr. i Kontanter. — Søster Maria reiste til Kræmerbakken 24/11 kl. 5 Efm. 21. Novber var skog blinker A. Berg og blinke tømmer. 4 Desember revet Bygningen i Nystuen Peisen havde Aarstal 1026 og Bokstav I. L. S. M.


1926

Den 11. Januar Kl. 4 blev det elektriske Lys borte til 12. Januar Kl. 3 de, det kom igjen det var sne[brækk?] paa en Gran paa Almskogen der volte det. Mandag 25. Januar begynte veiarbeide paa omlegning af Dybbdalsbakerne og Bergsbakkerne i en sjæring øverst ved Nøkleberg Engen 2 m sjæring og 2 Meter fyldning ved Elven og den nye Bru paa Nøklebergengen Forman Linkvist 280 M Fjeldsjering Sten set og beregnet October 1911. I selve Bakkerne 1918. 17. Februar paa Hexhus Stran og lagde ud Tømmeret til mærkning. 187.[?] Mærkning fra Haug. Nøkleberg 70 Tylter. 17. Februa ferdig med Veiarbeidet i Nøklebergengen altsaa 23 Dage a 6 Mand 138 a 8 Timer 1104 Timer a. 1 Kr. 25 1369 Kr. 2o/2 21/2 Basar paa Bjørnsgaard udstille Fjeldskjæring paa Nøklebergsengen en 30 M lang udfylning er 25 M lang og 6 Meter bred 2 M dyb paa øvre og 1 paa nedre maalt 11/3 26.

29/5 Begravelse paa Haug efter Marte Maria f. Blikset 15 Skydser 4 Biler til Kirken mødt op paa Haug Kl. 11 i Nordli Kirke Kl. 2 Salmerne Nr. 570 ved Graven No. 92 [?]. Præsten Olsen Lys i Kronerne og paa Alteret klædt i sort. Maten var Oksesteg Kjødkager Sausteg Fisk Kveite Diser Kiraso Kaffe hjemlagt Vin Bajersk Øl fra Skaug [Bry Olslo??] reiste hjem Kl. 12.

Potetsætning første Dag af Juni, Bygsaaning. 14. Juni saadde i Bergsengen. 14. Juni slefte Koen i Nordskogen.

1. Juli ny veiomstikning af gamle Veien fra Fagerlund til Haug Veikryds og maalt 5561 Meter. I Juli blev Telefon helt ombygt fra Solvang til Alm og til Abonenterne hovedlinjen blev rettet mange steder og igjennem Skogkroker er betalt med Telefon gammel traa saaledes Nøkleberg øvre 100 kg. Nøkleberg store 400 kg. Haug 23o Kg. Solberg 100 kg den nye fik dobbelt linjer alle stæder paa korsjern med 8 og Øverst med 6 Kugler i Kabel fra Jørgenset og ned. Torsdag 29. stort Brylup paa Bjørnsgaard Skole til Lærer Bekkevold 28 Aar og Signe Emilie Enger Baakin Dæhlen 25 Aar.

12/9 Biltur til Balke Kl. 4 Jeg Anna Janna Even 30 min og hjem over Skreia Lensbygda 45 minut Stensvoldbil 8 Kr. Mandag 18/10 26 Folkeafstemning over Brendevinsforbud eller ikke mødte 280. 1 læs Poteter til vel [?] 50 kg. Haaken Blikset d 30/10 paa Gjøvik Sygehus nær 70 Aar Sygehus nær 3 dager Operation d 14 dage efter.

3/11 4/11 6/11 Treskemaskin 3 ½ Dag. Søndag 21. November indviedes Gravkapellet ved Hoff fuldt med Folk.

1927

Veianlegget Haug-Fagerlund begynte i Februar med 3 Mand i brøttet paa Eriksrud ret for Edv. Kysets Villa 3 Kjørerer og 3 Hester til 12. Marts. 8. Marts begynt 25 Mand over Laeskogen og Sogstadskogen og er at Planere 1 Meter dyb Sne — slut til 10. April Broen og 4 Lag [?]. Akorderne ferdig 17. Mai. Formender 1 Andersen Broen saa Linkvist saa Martin Olsen H. Lindal T. Aspelund. Røren af Sement til Sefilbækkel 53 cm tvermaal.

10. Mai begynte at pløie Vold udenfor Potetboden. 15/5 Arbeidsformann Martin Olaussen Kalløkkebakken ved Skreia paa Veilinjen Laeskoven modtog Løn 14/5 blev saa beruset [25?] at han fald udover Kjølsetbroen 15 m høi og drukne 44 Aar gamel. Saadde Byg 30/5 15/6 Potetsætning. 23. Juni slefte Koen. 17. Aug slita. 6. Sept en fodtur til Revold og Øvre Flikkeshaug Vinteren 1927 sat Birk over Hofsvangen. 26. Oktob kom først Sne.


1928

Januar 8 insat Radio. 1 telefon 25 insatte 2 telefon og [?] Aperatet. 24. Januar sat 32 Bjerker til Ale frem til Nøkleberg — Gartner Lindblom. 24/1 byt ved L Reistad udi Birk 2 Granstokker fra Lod No 4 a 5 M 60 cm lang 18” og 17” top. 28 t. i roden

21/5 Solberg solgt til Ole og Hans Blikset 15000 [og?] 23 M Arbet 27 Maal Uarbet.

9/7 28 tog en fodtur om Eriksrud-Helset og Veianlegget ved Onderud Morterud [?] km. — 15. Juli Skogbrand ved Elvebakken Nøkleberg Skog ca 1 Maal Tirsdag 20. august slita Slaatten.

19/9 Tog en Biltour til Kolbo K. Hoel Dyste gjennem Smaagaardene til Aas K. Sletten Gihlermarken 50 km. 13. Oktober skar op det sidste — Havre med 2 Selvbinderer efter at Sneen havde ligget paa den. Poteterne Ca. 20 var opti før. — Kaldt Veir frosset paa Jorden. 2 Kuldegrader om Morgenen. Frædag 19. October Kl. 9 f.m. blev der skudt en Elgoksekalv en 300 meter nedenfor husene paa Groset for Hund. Lørdag 21. Oktober kjørtes en Bil udover Hexhus Bro med 2 Mand fra Gudbrandsdalen paa nedre side aat Broen [?] November Mageskifte Jord Parken fra Veilinien fra Solberg til Haug omtrent 2 ½ Maai udi Jord af Haugstuen. 5/11 Motortræsking.

1929

5/4 I Kommunebygningen og besaa 8 dages Uhr Brudegave til Kronprinsen og Kronprinsessen fra 21/3 1929 fra Mend og Kvinder i Østre Toten Gjort af Gunder Vinge Toten 1770. Ny Birketrekasse. Urmager Gunar Vinge f. 1749 kom i Lære hos Smeby g med enken Marie Halingstad Uhrmager d 1820 71 Aar Den 20. april flyttede Paul Signe og Petra Solberg til Bjørnsgaard med sit Indbo og Løsøre. Slekten havde vært paa Solberg i 105 Aar.

[?] Mai saadde Rug blandet med Havre saa 27 Maal Voldpløie i et støkke [?] ovenfor Støresset med Havre og 2 hestes Saamaskine Potetsætning 27. 28. 30. og 31. Mai. Onsdag 4. Juni Bygsaaning Græsfrøsaaning ved Veilinjen og frem.

I Ugen 20. Juli Vandpostomlegning paa Breili 250 Meter til Fjøs 1 ¼’’ Ind 1” Jernrør samntidig forlenget Vandposten Nøkleberg 1 1/4 2oo Meter med Trerør 211 til Kjellen opved Sanagereier. Ny opgravet 3 Meter firkant og 1 1/4 Dyb.

16. Sept begynte at sjære med Selvbinder 7. Oktober skar det sidste grøn Havre ovenfor Støreset 30 Maal Potetoptaging sist i September 20 Maal. — nedre Nøkleberg lagt 200 Meter træpost. Onsdag 16, Oktober var vi paa Kirkegaarden — Ernst Blikset O C Haug [Helm?] Haug Janna Haug Anna Breili og satte paa Stenrammerne dobbelte paa Petra Blikset Marte Maria Haug’s Graver der koste begge 250 Kr. gik med 4 timer. Same Dag demte Eriksrud Tjernet Demningen var kjøbt fra Hexhus for 1200 Kroner. Torsdag 17. Oktober kom Sne igjen lidt Turnips i jorden. — 21. og 22. Oktober Træsking Havre Rug Byg Hams igjen Havren sydvest for Støreset der var hersjet Sne.


1930

I begyndelsen af Februar begynte 6 Mand at planere omlegning af Bergsbakkerne ved Berg [?]jordet Formand Lindqvist og og begynnelsen af Marts [?] Mandskaber og Hester at kjøre Sten i gamle Veien Nyland til Gihlermark kryds ½ M høit og 1 Meter bredt ant 250 Meter.

17/4 En Kjøretour med Rauva og Sluffe om Anne Huse Gaarder til [Karine?] Prestesæter Bøverbru,

4/7 slefte Koen over havn — dyrke opi sønderskogen 5/7. 3. a 4 tjue Dyr. 6. Juni ferdig med Vaaraanden tog en fodtour til Lie v. Toten.

15/6 Biltour til [?] Aamotkirken paa 6 Timer Jeg Janna Ludvik og Anna pent Veir. 26. Juni med Skibladner til Lillehammer Generalforsamling uten betaling. Fra og med 16. August begynte Dampskibene Hamar og Gjøvik at gaa til Fabrikens Bryge paa Kap. 5. September støbte af Sement brodæk paa Nøkleberg Bro paa den nye Vei 10 ½ meter i firkant vel 30 cm. tyk 100 % rent jern i kors[?] l0 Kub med masse nær 30 Sement tønder. - 25. Oktober blev den nye Vei fra Søkstad Veikryds til Berg Taaje ferdig bygt ant over 3 Kilometer lang.

Mandag 10. November kjørtes ind sidste Haverlo efter at havet staaet ude 8 Uger paa Staaltraaheser tør og bra. — 1. Desember blev Kap Expedition flyttet igjen fra Kogeriet til Kap 3 ½ Maaned ved Fabrikbrygen.


1931

22/6 Generalforsamling i Skibladner paa Lillehammer fra Kap Kl. 11 Lillehammer Kl. 2 tilbage til Kap Kl. 8 efm. 10/8 besaa Eidsvoldsbygning 1 Kr. hver. Oppløiet 13 Maa uarbet Jord paa Askimengen.


1932

Den 7. Februar kom der lidt Sne 1 cm [?] efterat det havde været bart i 2 Maan og lint 6 a 8 grader varmt og sterk Vin. Bygdeveien Berg - Haug Kryds Stenkjøring 18 Dager med 6 Hester 7 Mand 525 Kub Meter ferdig 8. Marts. 18 Dage efter[haand?] uden ophold. 14. Marts begynte at pakke af Stenen.

23. Mai begynte at Planere gamleveien fra Haug til Bergtaje. Formand Linkvist med 5 Mand og fra Berg Markus Faukald med 5 Mand. Ferdig med Vaaraand 3. Mai Bygsaaning.

1922 21/6: Maalt Veianlegget — Gamleveien Haug veikryds Bergtaaje / 963 Meter paa Haug eier 548 Berg eier 415 tilsamen 963 Meter.

1927 14/5 — Haug — Bergtaaje 953 Meter deraf i Skogene 150 Meter

1932 30/6 Maalt gamle Veien fra Haug kryds til Groset Bro — 740 meter. Veianleggets Maaling fra Breli til Groset Bro 211 a 10 Meter 2110 Meter altsaa til Breili fra Haug kryds 2850 Meter. Groset Bro bred 6 ½ Meter Veiarbeidet fra Berg til Haug 31 Dager med 12 Mand. 372 Dagsværk endel Dage med 2 Hester.

1932 Stenkjøring til Veien Haug — Groset bro 12 Hester — Hermanrud 1 Hest Jørgenset 1 Hest Baakind 2 Hest Bjørnstad ned 1 Hest Breili 2 Hest Askeli 1 Mand Andersgaard 1 Hest Solberg 3 Hester tilsamen 12 Hester [?]


1933

8/5 13 Mand begynte at grave Aaker i Snikkerhaugen 17 Mand i 6 Uger. 10/6 slefte Koen.

23/7 En tur med Skibladner til Lillehammer. 10/8 Kjøbt Radioaperat amerikansk 275 Kr efterat vi havde brugt Krystalaperat fra Januar 1928 altsaa 5 ½ Aar. /8 [=en gang i august?] En fodtur om Granlia Stenberg Steperud Silongen Knappen Eriksrud tjern Huseby.


1934

Janu begnyte 12 Mand at Planere Nordliveien ved Kalrudstad nedre.