Bibliografi:Senja kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforl. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. Digital versjonNettbiblioteket. – Ny. utg. 1990.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Hans Kr.: På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Nymo, Steinar: Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet. Utg. Kolofon forl. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907.
 • Trælvik, Ronny: Senjafisket. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
 • Trælvik, Ronny: Senjafolk. Utg. Trælvik-media, 2007. 175 s. ISBN 978-82-997415-2-1


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Andreassen, Gjermund: Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3." Trondheim 1983 Fag: Musikk
 • Salomon, Robert: Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 • Stangnes, Helge: Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
 • Storm, Dikka: Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
 • Wendelborg, Ottar: Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe. Oslo 1947 Fag: Geografi


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2380 SENJA)
Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: Årbok for Senja. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.