Trettende kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 30. jun. 2021 kl. 15:49 av Siri J (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvartalet ut mot Voldportgaten ligger bak til venstre.
Foto: Ukjent / J.H. Küenholdt A/S (1920-1930).

Trettende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Raadhusgaten i vest, Færgeportgaten i nord, Voldgaten i øst og Voldportgaten i sør. Her finner vi både større og mindre privatgårder og forretningsgårder. Hovedsakelig er bebyggelsen oppført etter brannen i 1830, med unntak av hjørnegården Voldgaten 10 som brant i 1970-årene.

Tidligere bebyggelse i trettende kvartal

Det var i dette kvartalet den katastrofale bybrannen brøt ut 1. mai 1764. Det var i enkefru Meitz' gård, som lå omtrent hvor Rokkes hotell ligger idag, at det tok fyr i en pipe som ikke var tett. I henhold til et kvartalskart fra 1758 over byens eiendommer, var kvartalet preget av middelstore og små gårder. Av de mer fremtredende var kjøpmann Frederik Grønbech som eide gården på hjørnet Raadhusgaten/Voldportgaten, hvor Raadhusgaten 12 (Cewex-gården) ligger idag. Han eide også bygningen med den høye murkjelleren mot Raadhusgaten samt Voldgaten 12. Resten av gårdene var mindre og stort sett eid av håndverkere, som Jacob Tømmermann og skomaker Morten Meitz' enke.

I forkant av bybrannen i 1830 var kvartalet gjenoppbygd med noe større gårder. Ut mot Voldportgaten lå kapteinvaktmester Friedrich Dietrichsons gård, samme sted hvor han lot oppførte den nye to-etasjes gården etter brannen. Fremdeles var flere av gårdene eid av småkjøpmenn og håndverkere, men gården på hjørnet av Raadhusgaten/Færgeportgaten var eid av festningens vollmester Peter Hoff, som etter brannen oppført gården som fremdeles står her idag, Færgeportgaten 83.

Kvartalets bygninger

Rokkes hotell

Rokkes hotell, Voldportgaten 74, ligger i trettende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen er oppført like etter 1830. Det er en to-etasjes bindingsverksbygning i en enkel klassisistisk stil, kledt med liggende panel. Opprinnelsen til navnet Rokkes hotell er ukjent. Det er ikke kjent noen eier ved navn Rokke. Det kan ha vært en leieboer som har gitt navnet til huset.

Bramergården

Bramergården, Færgeportgaten 85, ligger i trettende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen er oppført etter bybrannen i 1830 og er en to-etasjes tømmerbygning.

Voldgaten 12
Voldgaten 12
Foto: Trond Svandal

Voldgaten 12 ligger i trettende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad og var i 2008 hjem for en familie på fem og to hybelboere. I år 1900 bodde 28 mennesker på den samme plassen. En av de 28 var en syerske. I dag er det også en syerske som bor i og eier huset.Byggeåret er ukjent, men vi vet at huset ble skadet i bybrannen år 1830. Huset hadde da mansardtak, og trolig en gavl midt på huset. År 1830 ble huset gjenreist, da med to fulle etasjer. Huset står på granittmur, opptil tre meter tykk.

Det sies at Fredrikstads første bank lå i dette huset, og det er funnet dokumenter under siste restaurering som underbygger dette. Visstnok ble alle banktransaksjoner i Fredrikstad utført i dette huset frem til 1859.


Væktergården

Væktergården, Voldgaten 10, ligger i trettende kvartal i Gamlebyen. Bygningen er oppført i 1970-årene etter at den gamle gården, en to-etasjes tømmerbygning brant ned. Denne var oppført etter brannen i 1830.

Enigheden

Enigheden, Færgeportgaten 84, ligger i trettende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad er oppført i 1838 etter at den forrige gården brant ned i 1835. Gården er oppført i en enkelt klassisistisk stil med et høyt mansardtak av hjulmaker H. Henriksen eller enken.


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20365° N 10.95579° Ø