Bondestortinget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bondestortinget er et vanlig tilnavn på det 7. ordentlige Storting, som var samla fra 1. februar 1833 til 27. august 1833. På det 6. ordentlige Storting hadde det møtt 21 bonderepresentantar, 43 embetsmenn og 17 andre. Etter stortingsvalget 1832 var sammensetninga 45 bønder, 35 embetsmenn og 15 andre. Dette var første gang det var flere bonderepresentanter enn embetsmenn på Stortinget.

Valgagitasjon

Stortingsvalget i 1832 regnes som det første hvor det ble drevet systematisk agitasjon, eller valgkamp som vi ville kalt det i dag. Dette var lenge før organiserte partier oppsto, og agitasjonen dreide seg om å få valgt inn flest mulig bønder på bekostning av embetsmennene.

Den mest sentrale personer i denne agitasjonen var Jon Gundersen Neergaard fra Rosmdal. Han skrev den såkalte Ola-boka, der han argumenterte for at bøndene måtte velge sine egne som representanter, og ikke embetsmennene. På denne tida var det indirekte valg, der man pekte ut valgmenn, som så pekte ut representantene på amtsvalgting. Neergaard mente at bøndene måtte peke ut valgmenn fra egne rekker, og at bøndene på amtstinget måtte avtale på forhånd hvem de skulle velge, slik at de sto samla mot valgmenn fra embetsmannsstanden.

Neergaard reiste rundt i landet i åra før 1832 og agiterte for dette, og han fikk også med seg andre. Særlig viktig ble Peder Soelvold, som var redaktør i Statsborgeren og som brukte avisa for å agitere for bondevalg. Han trykte blant annet lister over anbefalte kandidater, og mange av hans forslag ble fulgt opp.

Blant argumentene som ble brukt var særlig statens pengebruk og embetsmennenes maktposisjon. Dette var stoff som var kjent for bøndene helt tilbake til 1814, og som slo godt gjennom. Mange bønder var negative til at embetsmennenes lønnsøkninger bidro til å øke skattetrykket, og at embetsmennene var for avhengige av kongen til å ta selvstendige avgjørelser som var til Norges beste.

Flere bønder som oppfylte kravene til stemmerett – menn over 25 år med fast eiendom av en viss størrelse – registrerte seg som stemmeberettigede. Når de så gjennomførte taktiske valg av bonderepresentater ble mange lokale embetsmenn skjøvet ut. Det hjalp også at det ble 95 mandater på Stortinget, mot 81 ved forrige valg.

Politikk

På Bondestortinget kom det første forslaget om å redusere eller avskaffe land- og kjøpstedskatten, som var en eiendomsskatt. Dette var en sak som var spesielt viktig for bøndene. En annen svært viktig sak på dette Stortinget var et forslag om å opprette kommunale folkevalgte organer, formannskap. Mens byene hadde et visst lokalt selvstyre, var det på landet amtet som styrte, og en slik ordning ville gi lokalt selvstyre også for landsbygda, og samtidig styrke demokratiet i byene.

Ingen av disse forslagene gikk gjennom, men på det 8. ordentlige Storting i 1836 og det 4. overordentlige Storting i 1837 både formannskapslovene og avskaffelse av land- og kjøpstedskatten vedtatt.

Representanter

I tabellen er representantene satt opp etter valgkrets og den rekkefølge de ble valgt i. Tabellen kan sorteres på andre måter ved å klikke i øverste rad. Navnene er satt opp med etternavn først etter dagens skikk; i samtida hadde mange av dem ikke et fast slektsnavn, men vi er i dag vant til å finne dem igjen på denne måten.

Representant Yrke/stilling Valgkrets Merknader
Hielm, Jonas Anton Høyesterettsadvokat Smaalenenes amt
Sørbrøden, John Hansen Gårdbruker Smaalenenes amt Eidsvollsmann
Lund, Ole Corfitsen Gårdbruker Smaalenenes amt
Bjørnerød, Jacob Christensen Gårdbruker Smaalenenes amt
Borchsenius, Laurentius Sorenskriver Akershus amt
Lange, Lorentz Høyesterettsassessor Akershus amt
Selboe, Lars Peter Forpakter Akershus amt
Mariboe, Ludvig Boktrykker Akershus amt
Svenneby, Iver Olsen Gårdbruker Hedemarkens amt
Evenstad, Ole Olsen Gårdbruker Hedemarkens amt Eidsvollsmann
Jensen, Lars Gårdbruker og lærer Hedemarkens amt
Øvergaard, Hans Offiser Hedemarkens amt
Fauchald, Peder Jensen Gårdbruker Christians amt
Ovre, Østen Olsen Gårdbruker Christians amt
Haagenstad, Ole Paulssøn Gårdbruker Christians amt
Schikkelstad, Hans Hansen Gårdbruker Christians amt
Falsen, Carl Valentin Sorenskriver Buskeruds amt
Dahll, Jørgen Martinus Gårdbruker Buskeruds amt
Ulveland, Borger Hansen Gårdbruker Buskeruds amt
Moe, Engebret Olsen Gårdbruker Buskeruds amt
Carlsvigen, Hans Jørgensen Gårdbruker Jarlsberg og Larvik amt
Hafsrød, Hans Olsen Gårdbruker Jarlsberg og Larvik amt
Smith, Gabriel Gårdeier Jarlsberg og Larvik amt
Bolkesjø, Gullik Olsen Gårdbruker Bratsberg amt
Castberg, Peter Hersleb Harboe Sokneprest Bratsberg amt
Monrad, Peter Sokneprest Bratsberg amt
Holm, Christian Gårdbruker og forvalter Nedenes og Råbyggelaget amt
Hunsdal, Gjeruld Rasmussen Gårdbruker Nedenes og Råbyggelaget amt
Vallesværd, Christen Andersen Gårdbruker Nedenes og Råbyggelaget amt
Lundegaard, Teis Jakob Torkildsson Gårdbruker og reder Lister og Mandals amt Eidsvollsmann
Bergsager, Reinert Tobias Tønnesen Gårdbruker og reder Lister og Mandals amt
Fidje, Ole Olsen Gårdbruker Lister og Mandals amt
Øveland, Ole Olsen Gårdbruker Lister og Mandals amt
Moy, Diderik Sigbjørnsen Gårdbruker Stavanger amt
Bjelland, Anders Andersen Gårdbruker Stavanger amt
Ueland, Ole Gabriel Gabrielsen Gårdbruker og lærer Stavanger amt
Aas, Gunder Sorenskriver Stavanger amt Ble amtmann i 1833.
Aarvig, Gudmund Larsen Gårdbruker Søndre Bergenhus amt
Spjeldnæs, Johannes Johannesen Gårdbruker Søndre Bergenhus amt
Budtz, Johan Andreas Fogd Søndre Bergenhus amt
Nordaas, Ingebrigt Olsen Gårdbruker Søndre Bergenhus amt
Hanssen, Even Fogd Nordre Bergenshus amt
Næss, Torger Halvorsson Gårdbruker Nordre Bergenshus amt
Arklet, Niels Torstensson Gårdbruker Nordre Bergenshus amt
Nord, Erik Olsson Handelsmann Nordre Bergenshus amt
Grænningsæther, Arne Iversson Gårdbruker Romsdals amt
Sollied, Ole Torsten Rasmusson Gårdbruker Romsdals amt
Neergaard, Jon Gundersen Gårdbruker Romsdals amt
Aarflot, Rasmus Sivertsson Boktrykker Romsdals amt
Mosling, Frederik Christian Hegdorn Matheson Offiser Søndre Throndhjems amt
Grendahl, Michel Nielsen Gårdbruker Søndre Throndhjems amt
Soelberg, Ole Ingebrigtsen Gårdbruker Søndre Throndhjems amt
Sæther, Ingebright Haldorsen Gårdbruker Søndre Throndhjems amt
Schjefloe, Johan Christian Gårdbruker og lærer Nordre Throndhjems amt
Wiig, Paul Johan Muus Underrettsprokurator Nordre Throndhjems amt
Ertzgaard, Peter Johnsen Gårdbruker og godsbestyrer Nordre Throndhjems amt
Jackhelln, Christian Albrecht Kjøpmann Nordlands amt
Nøstvig, Ole Christian Andersen Gårdbruker Nordlands amt
Glatved, Jens Sokneprest Nordlands amt
Nordhuus, John Andersen Gårdbruker og fisker Nordlands amt
Cappelen, Ulrik Frederik Amtmann Finmarkens amt
Rode, Frederik Prost Finmarkens amt
Normann, Nicolai Olsen Gårdbruker og handelsmann Finmarkens amt
Cappelen, Johan Henrik Sorenskriver Finmarkens amt
Leganger, Rasmus Abildgaard Trelasthandler Fredrikshald
Riddervold, Hans Sokneprest Fredrikstad
Heyerdahl, Georg Carl Buonaparte Offiser Moss
Holst, Poul Assessor Christiania
Sørenssen, Søren Anton Wilhelm Høyesterettsadvokat Christiania
Foss, Henrik Herman Offiser Christiania
Thrap, Niels Andreas Byfogd Christiania
Blom, Gustav Peter Amtmann Drammen Eidsvollsmann
Thorne, Johan Frederik Kjøpmann og brukseier Drammen
Holst, Elling Mathias Kjøpmann Drammen
Tillisch, Henrik Vilhelm Overførster Kongsberg
Stolt, Jacob Kjøpmann Holmestrand
Bull, Frantz Kjøpmann Tønsberg
Olsen, Andreas Schram Byfogd og sorenskriver Larvik og Sandefjord
Bull, Jacob Sokneprest Skien og Porsgrunn
Heuch, Johan Christian Kjøpmann Kragerø og Risør Ble syk og møtte ikke; suppleant var kjøpmann Johan Mølbach.
Lange, Otto Vincent Overlærer Arendal
von der Lippe, Jacob Prost Kristiansand
Heyerdahl, Thomas Stenersen Kjøpmann Kristiansand
Corneliussen, Anders Kjøpmann Kristiansand Døde mars 1833; suppleant var rektor Mathias Andreas Boye.
Christensen, Halvor Olaus Byfogd Stavanger
Cederbergh, Andreas Malermester Stavanger
Schydtz, Jens Borgermester Bergen
Holmboe, Hans Rektor Bergen
Martens, Søren Breder Bakermester Bergen
Wiese, Georg Kjøpmann Bergen
Knudtzon, Nicolay Heinrich Handelsmann Kristiansund og Molde
Schnitler, Balthazar Krigsassessor Trondheim
Roll, Jacob Justitiarius Trondheim
Jenssen, Jens Nicolai Handelsmann og godseier Trondheim
Angell, Lorentz Prest Trondheim

Litteratur og kilder