Christian Rud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Generalmajor Christian Rud.
I 1875 bodde Christian Rud i Akersveien 20.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Christian Bertrand Engebretsen Rud, født 31. mars 1856, i Fossum i Enebakk kommune, død 2. februar 1939. Generalmajor - sjef for 6. divisjon og Nord-Norges forsvar med standkvarter i Harstad 1916-1924 og 1. stortingsrepresentant for Trondenes krets i Tromsø amt (Han representerte Trondenes venstrelag). Sønn av artillerisersjant og gårdbruker Engebret Hovelsen Rud (1820-1901) og Else Hanssen Teien (1825-1860).

I 1865 bodde han med foreldrene i Maridalsveien i Christiania. Faren var da underbrannmester og enkemann. I 1875 hadde faren tittelen «Overfavnesætter», og de bodde i Akersveien 20.

Ved det ordinære stortingsvalget i Tromsø amt ble Jørgen Julius Pedersen valgt og møtte på tinget i 1919, men valget ble forkastet, og Rud ble valgt ved omvalget 15. september 1919 og møtte på tinget i 1920 og 1921. Han var sterkt forsvarsinteressert, satt i forsvarskomiteen og skrev artikler i militære tidsskrifter, «Samtiden» og i dagspressen om militære emner og om Nord-Norges jernbanekrav.

Andre representanter fra Tromsø amt i denne perioden var: Kristian Pedersen Tønder, Senjen, Meyer Nilsen Foshaug, Malangen og Ole Martin Pettersen Gausdal, Lyngen – alle tre fra Det norske Arbeiderparti (DNA).

Militær karriere

 • Offiser (1878)
 • Eksamen Militær høyskole (1881)
 • Artillerioffiser (1882)
 • Deltok i De tyske felttjenesteøvelser (1882)
 • Aspirant i Generalstaben (1884-1888)
 • Premierløytnant (1886)
 • Kaptein i Feltartilleriet (1889)
 • Adjoint (stabsadjutant) i Generalstaben (1893)
 • Deltok i De svenske generalstabsøvelser (1893)
 • Generalstabseksamen (1895)
 • Kaptein i Generalstaben (1900)
 • Major - Sjef for Feltartilleriet og Bergartilleriets undervisningsanstalter (1902)
 • Avdelingssjef - Generalstaben (1907)
 • Oberstløytnant - Sjef for 3. feltartilleribataljon av landvernet
 • Oberst - Sjef for Artillerireg. nr. 3 (16. oktober 1911)

Verv

 • Formann i Ofotkommisjonen av 1909 (om anlegg av befestninger i Narvik-regionen og om nedleggelse eller modernisering av Vardøhus festning)
 • Medlem av Artilleri- og konstruksjonskommisjonen (1897-1899)
 • Formann i Norges Bondelags forsvarsnemnd fra 1926

Kilder