Fisketretjerna (Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fisketretjenna
Basisopplysninger
Kart-Fisketretjenna.jpg
Bildetekst: Kart over Fisketjenna, med indre del av Tryterudvassdraget
Areal: 25.000m² (Øvre Fisketjenn); 24.000m² (Mellom Fisketjenn); 37.000m² (Nedre Fisketjenn)
Høyde: 586 moh. (Øvre Fisketjenn); 479 m.o.h. (Mellom- og Nedre Fisketjenn)
Vassdrag: Drammensvassdraget
Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker
Fylke: Buskerud
Koordinat: 59°41′14″ N 9°32′98″ Ø

Fisketretjenna - også kalt «Fisketjenna» - er tre skogstjern som ligger på grensen mellom gårdene Horne i Øvre Eiker og Korvald i Nedre Eiker. Tjernene ligger ved enden av Slettfjellveien, omtrent 5 kilometer sør for gårdene. Tjernene er en del av Tryterudvassdraget, som munner ut i Eikeren.

Øvre Fisketjenn (513 m.o.h.) har et flateinnhold på rundt 25.000m2. Hovedtilførselen er bekken som kommer fra Dritartjern og Brynsetertjern, men får også tilførsel av vann fra en del myrområder i nordøst.

Fra Øvre Fisketjenn går det en bekk til Mellom Fisketjenn, som ligger 350 meter lenger mot sør. Mellom- og Nedre Fisketjenn (479 m.o.h.) er bundet sammen med et smalt sund og dekker til sammen et areal på drøyt 60.000m2. I tillegg til hovedtilførselen fra Øvre Fisketjenn, er det også tilsig fra en del myrer rundt tjernene.

Skogen på vestsiden av tjernene tilhører Nordre Horne og Kyrfjellstykket under Søndre Horne. Skogen på østsiden ligger under Søndre Korvald samt skogteigene Øvreskogen og Nerskogen under Nordre Korvald.

Fisketjenna har avløp gjennom Blygruvebekken, som renner ut i sørenden av Nedre Fisketjenn. Her ligger det en demning, som muligens er bygd i forbindelse med blygruva lenger ned langs bekken, den såkalte Gravdalsgruva.

Navnet

Hver for seg heter de tre tjernene Øvre-, Mellom- og Nedre Fisketjenn. Det er imidlertid uenighet om hva de skal kalles under ett. Statens kartverk bruker formen «Fisketretjerna», som er «godkjent og tilrådd» i 1991. Denne formen er også brukt av H. Berget i hans stedsnavnregistrering. Eiker O-lag har derimot, i samråd med ei arbeidsgruppe med lokalkjente, valgt å bruke «Fisketjenna» på sine turkart. Årsaken til denne forvirringen kan muligens være en sammenblanding med Tretjenna, som ligger omtrent 1 km lenger sørvest.

Oddvar Foss skriver «Fisketretjerna», men skriver også at en hjemmelsmann hadde fortalt at de kunne kalles for «Vålentjerna».[1] På Rynnings kart fra 1826 står det «Volden Kj.»[2] Dette må vel komme av gårdsnavnet Vålen, men denne gården har ikke hatt skog i området rundt tjernet i nyere tid.

Referanser

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Fisketretjerna (Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!